RSS articles
Français  | 
Btenez un crédit à court ou à long terme posté le 20/06/18 - Local - 1 commentaire
MAWDA, ASSASSINAT D’ÉTAT posté le 20/06/18 - Local
ÉVASIONS CENTRES FERMÉS posté le 19/06/18 - Local - 1 commentaire
Saint-Gilles contre les migrants posté le 14/06/18 - Local - 3 commentaires
Réponse à une provocation policière posté le 08/06/18 - Local
Transphobie à la piscine de St-Gilles posté le 05/06/18 - Local - 1 commentaire
(Dans la série Actions Mai Rouge et Noir) posté le 02/06/18 - Local - 1 commentaire
Affiches #JusticeforMawda posté le 31/05/18 - Local - 1 commentaire
BOZAR OCCUPIED BY ISRAEL posté le 25/05/18 - Local - 13 commentaires
En correctionnel pour l’eau ! posté le 22/05/18 - Local - 3 commentaires

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 100

Uitzetting gezin naar onveilig Afghanistan/Medeokichtigheid KLM
posté le 08/04/13 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

UITZETTING GEZIN NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/MEDEPLICHTIGHEID KLM

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Zie ook

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-gezin-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

Graag uw aandacht voor het volgende :

Opnieuw dreigt uitzetting van vluchtelingen naar een voor hen onveilige situatie
Deze keer betreft het de Afghaanse familie Khorshidi, bestaande uit vader, moeder en
drie kinderen van 14, 9 en 4 jaar naar onveilig Afghanistan

De Nederlandse Overheid is in eerste instantie verantwoordelijk voor eventuele door het
gezin te lopen risico’s, maar ook de KLM als vervoersmaatschappij, die zich immers in
dienst stelt van de Nederlandse Staat [en daaraan dik verdient] om deze mensen te vervoeren
Aangezien de KLM op de hoogte is van de risico’s en hier toch vrolijk mee doorgaat, is
zij moreel verantwoordelijk voor de eventuele humanitaire ramp, die dit gezin kan overkomen in oorlogsgebied Afghanistan

Daarom spreek ik de KLM aan op haar verantwoordelijkheid, zoals ik in het verleden ook
reeds gedaan heb.

Zie hieronder mijn brief aan de KLM

Wie de KLM hierop ook wil aanspreken, zie mailadres

mediarelations@klm.com

Bij voorbaat vriendelijk bedankt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

BRIEF AAN DE KLM
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN AFGHAANS GEZIN NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP 9 APRIL VAN EEN AFGHAANS GEZIN
NAAR AFGHANISTAN

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op dinsdag 9 april aanstaande voornemens
bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van het Afghaanse gezin Khorshidi,
bestaande uit vader, moeder en drie kinderen van de respectievelijke leeftijd 14, 9 en 4 jaar.

Vertrektijd 14:30, dinsdag 9 april
Vluchtnummer : KL 0427

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is de situatie in Afghanistan uiterst onveilig zowel vanwege de oorlogssituatie als de slechte mensenrechtensituatie, waardoor het gezin groot persoonlijk risico loopt.

Hoe slecht de veiligheids en mensenrechtensituatie is, is met name te lezen in het Ambtsbericht van 5 juli 2012
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63

Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor

Als luchtvaartmaatschappij is het uw morele plicht, geen medewerking te verlenen aan uitzettingen naar onveilige en oorlogsgebieden.

U kunt zich niet verschuilen achter het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid.
Immers, als vervoersmaatschappij hebt u hierin een eigen verantwoordelijkheid, waarop ik
u bij dezen aanspreek.

In het verleden is het immers reeds gebeurd, dat uitgezette vluchtelingen in het land
van herkomst gevangengezet zijn of zelfs gedood [1]

In zo’n geval is de Nederlandse Overheid verantwoordelijk [2], maar ook medeverantwoordelijk, althans moreel, is de luchtvervoersmaatschappij, die hieraan
heeft meegewerkt

TENSLOTTE :

Het is niet de eerste keer dat ik u en ook anderen aanspreken op uw medewerking aan de uitzetting van
vluchtelingen naar voor hen gevaarlijke situaties
Recentelijk deed ik dat nog ten behoeve van een Soedanese vluchteling en vorig jaar ten
behoeve van twee Afghaanse vluchtelingen
Ik vermeld onder P/S twee eerdere briefwisselingen met uw vervoersmaatschappij

Een dringend beroep op u dus om af te zien van medewerking aan deze uitzetting

Mocht u daartoe toch overgaan en het gezin overkomt wat, dan bent u moreel
verantwoordelijk vanwege uw dienstverlening aan het uitzettingsbeleid en kleeft er
bloed aan uw handen

Laat dat niet gebeuren

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-gezin-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

EERDERE CORRESPONDENTIE

A

BRIEFWISSELING TAV SOEDANESE VLUCHTELING

AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT

DRINGEND VERZOEK
NIET MEE TE WERKEN AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING
NAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013
REDEN : ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende

Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag
5 maart 2013 [morgenochtend] om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanese
vluchteling uit te zetten naar Soedan

KLM VLUCHTNUMMER : KL0545

Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan en
derhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechte
mensenrechtensituatie in Soedan

TE UWER INFORMATIE
MENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEID
AMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID 27 JUNI 2012

In het Ambstbericht van de Rijksoverheid van over Soedan wordt niet alleen melding
gedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten [Darfur/conflict met Zuid-Soedan], maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedan
in het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbanken
voor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn

Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht

Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht

Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreid
over de onveiligheid en slechte mensenrechtensituatie in Soedan

http://www.hrw.org/news/2012/12/11/sudan-civilians-describe-toll-attacks

http://www.hrw.org/news/2012/12/10/sudan-justice-needed-student-deaths

ONVEILIGE SITUATIE
REISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/sudan

UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ

Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingen
terugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten niet
kunnen worden gegarandeerd

Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,
wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar een
dergelijke onveilige situatie
Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken en
morgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht

U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ’’slechts’’ door
u wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en andere
vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren

Sterker nog :

Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, is
de Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent’
dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen

Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

B

BRIEFWISSELING TAV AFGHAANSE VLUCHTELING

AAN DE KLM
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING VAN PARWAIS SANGARI
AFGHAANS VLUCHTELING, NAAR AFGHANISTAN

REDEN :

PERSOONLIJK GEVAAR EN ALGEMENE GEVAARLIJKE SITUATIE
IN AFGHANISTAN

Geachte heer/mevrouw,

Morgen, maandag 9 juli, werkt u als luchtvaartmaatschappij
mee aan de uitzetting/deportatie van de Afghaanse vluchteling
Parwais Sangari naar Afghanistan
Dit op verzoek van de Belgische autoriteiten, die hem naar
Amsterdam overvliegen

Vluchtgegevens :
Vlucht : KL 0451
Vertrektijd : 13:40, maandag 09 juli 2012
Aankomst : Bahrain

Ik wil dringend een beroep op u doen, geen medewerking aan
zijn uitzetting te verlenen en dus te weigeren, hem te vervoeren
Persoonljk loopt hij groot risico, omdat zijn ouderlijjk huis in brand is
gestoken en zijn vader gedood
Deze misdaden zijn politiek gemotiveerd

Achtergrond :

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/parwais-vluchteling-terug-zonder-pardon/

Maar los van zijn persoonlijk risico, is het inhumaan EN onacceptabel mensen
uit te zetten naar Afghanistan, vanwege de gevaarlijke situatie aldaar
Zoals u weet, is Afghanistan een oorlogsgebied, waar de gewone burger zijn/haar
leven niet zeker is
In het Ambtsbericht van 5 juli jongstleden is bovendien te lezen, hoe slecht de mensenrechten en veiligheidssituatie is
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63
Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor

Het is dan ook uw morele plicht om af te zien van het vervoer van Parwais Sangari naar
Afghanistan
Doet u dit toch en hem overkomt wat, dan bent u moreel en ook juridisch
medeverantwoordelijk en kleeft er bloed aan uw handen

Een dringende oproep aan u dus, niet mee te werken aan zijn deportatie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam


posté le 8 avril 2013  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.

www.indymedia.org
africa
Ambazonia Canarias estrecho / madiaq Kenya Nigeria South Africa
canada
London, Ontario Maritimes Montreal Ontario Ottawa Quebec Thunder Bay Vancouver Victoria Windsor
east asia
burma Jakarta Japan Korea Manila QC Saint-Petersburg
europe
Abruzzo Alacant Andorra Antwerpen Armenia Athens Austria Barcelona Belarus Belgium belgrade Bristol Brussels Bulgaria Calabria Croatia Cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq Euskal Herria Galiza Germany grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille linksunten lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Nice Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Patras Piemonte Poland Portugal Roma Romania Russia Sardegna Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Toulouse Ukraine United Kingdom Valencia
latin america
Argentina Bolivia Chiapas Chile Chile Sur CMI Brasil CMI Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Tijuana Uruguay Valparaiso Venezuela
oceania
Aotearoa Brisbane burma darwin Jakarta Manila Melbourne Perth QC Sydney
south asia
India Mumbai
united states
Arizona Arkansas Asheville Atlanta Austin Austin Indymedia Baltimore Big Muddy Binghamton Boston Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk Kansas City LA Madison Maine Miami Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Hampshire New Jersey New Mexico New Orleans North Carolina North Texas NYC Oklahoma Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley Saint Louis San Diego San Francisco San Francisco Bay Area Santa Barbara Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Tampa Bay Tennessee Urbana-Champaign Vermont Western Mass Worcester
west asia
Armenia Beirut Israel Palestine
process
FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Tech Volunteer
projects
Print Radio Satellite TV Video
regions
United States
topics
Biotech

copyleft Copyleft Indymédia (Independent Média Center). Sauf au cas où un auteur ait formulé un avis contraire, les documents du site sont libres de droits pour la copie, l'impression, l'édition, etc, pour toute publication sur le net ou sur tout autre support, à condition que cette utilisation soit NON COMMERCIALE.

RSS articlesRSS articles |  Site réalisé avec spip 3.1.7 [23768]
Top