RSS articles
Français  | 
Voor Zwart - Rode Hesjes ! posté le 26/11/18 - Local - 1 commentaire
Antispécisme - actions contre la chasse posté le 22/11/18 - Local - 2 commentaires
Portrait anarchiste * Hem Day * Un libertaire belge posté le 22/11/18 - Local - 1 commentaire
#ActForClimateJustice // Actions call ! posté le 22/11/18 - Local
LA DÉTENTION, UN OUTIL À EXCLURE : ACTION posté le 20/11/18 - Local
Droit de filmer l’action policière posté le 19/11/18 - Local - 2 commentaires
Fossoyeurs posté le 17/11/18 - Local - 11 commentaires

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

NEE tegen samenwerking Amsterdam Tel Aviv/Geen facilitering bezetting !
posté le 11/01/17 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

NEE TEGEN SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF
AAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN IN
VERBAND MET VERGADERING 12 JANUARI 2017

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nee-tegen-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-raadscommissie-algemene-zaken-over-vergadering-12-januari/

AAN
DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Onderwerp :
Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv
Brief van burgemeester van der Laan dd 1 november 2016,
die wordt besproken in uw vergadering op donderdag
12 januari 2017.

Geachte leden van de Commissie,

De beste wensen voor 2017 !
U kunt het Nieuwe Jaar goed beginnen door gehoor te
geven aan mijn volgende oproep :

Ga op uw vergadering dd donderdag 12 januari NIET accoord met de brief, die burgemeester van
der Laan op 1 november 2016 aan uw Commissie heeft geschreven !
Verbreek ieder samenwerkingsverband tussen Amsterdam
en Tel Aviv !
Met een bezettingsstaat werk je niet samen !
Wie geen tijd heeft, de hele brief te lezen, sla het
stuk over het Internationaal Recht [dat u trouwens
hoort te weten] over en ga naar Epiloog

Achtergrond :

Anno Domini 2015 is door uw Gemeenteraad een samenwerkings
verband tot stand gekomen tussen Amsterdam en Tel Aviv, ondanks
vele protesten van mij en anderen. [1]
Reden ?
Tel Aviv is een onderdeel van bezettingsstaat Israel, die het Internationaal
Recht structureel aan zijn laars lapt.[2]
Als doekje voor het bloeden ging de Gemeenteraad accoord
met een motie van Groen Links, waarbij uitdrukkelijk niet
zou worden samengewerkt met partijen, die banden hadden met
de illegale nederzettingen en ook niet met partijen, die banden
hebben met het Israelische leger of het Ministerie van Defensie. [3]
Ik citeer van de website van Groen Links

’’Zo zal Amsterdam in projecten op geen enkele manier samenwerken met partijen die banden (bijvoorbeeld directe of indirecte financiële betrekkingen) hebben met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. ’’

en

’’
Ook zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie. Ook met deze harde voorwaarde van GroenLinks heeft de gemeenteraad ingestemd. ’’ [4]

Mij ging dit niet ver genoeg en dat heb ik loud
en clear aan de Groen Links fractie laten weten. [5]

Maar goed, tenminste zou bewaakt worden, dat
er geen zaken gedaan zouden worden met
illegale nederzettingen, Defensie en de andere
ondieren van de Israelische bezetting.
En wat krijgen we nu ?

Ons aller burgervader van der Laan geeft In de brief aan uw raadscommissie Algemene Zaken van 1 november over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv aan, geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.
Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten.
Zie voor de bron van mijn informatie noot 6

Bedrog, meneer van der Laan.
Bedrog.

Want dit gaat tegen de accoordverklaring van
uw Gemeenteraad met de samenwerking
Amsterdam Tel Aviv, waarbij genoemde
voorwaarden van Groen Links waren goedgekeurd. [7]

Niet alleen houdt de burgemeester zich er niet aan,
als hij ondanks mogelijke verwevenheid met de
nederzettingen de samenwerking toch voortzet.
Hij schendt het Internationaal Recht en u
als Commissie Algemene Zaken ook, als u
de samenwerking, onder deze omstandigheden,
niet beeindigt.

Niet duidelijk ?
Nog maar even een lesje in Internationaal Recht :

HET INTERNATIONAAL RECHT

ISRAELISCHE SCHENDINGEN
ILLEGALE NEDERZETTINGEN

Deze nederzettingen, worden sinds eind zestiger jaren gebouwd
[en nog geregeld worden uitgebreid] op bezet Palestijns gebied.
Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend
zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal
Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van
1907] illegaal. [8]

Ook is de illegaliteit van de nederzettingen bevestigd
door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door
bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal
verklaarde :
”“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.” [9]
De EU beschouwt, zoals u weet, de nederzettingen als illegaal :
Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van
van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland :
”“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [10]
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/
BLOKKADE GAZA
Die illegale nederzettingen zouden er niet geweest zijn zonder
de nu bijna [vanaf juni 1967] 50 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,
ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel
destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [11]
Nooit gehoor aan gegeven.
Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere
vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen
en [oorlogs]misdaden inhoudt.
Voorbeelden zijn er te over :
De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met
als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen
[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [12]
Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,
scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [13]
De ellende is niet te tellen.
Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar
dreigt te worden. [14]
De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend :
Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [15]
Ook is de watersituatie kritiek :
90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak : door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [16]
Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.
Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel
33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [17]
De VN zegt :
“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”
[18]
De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft :
“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (19)

En dan heb ik het nog niet eens over de Israelische Muur gehad,
waarvan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004
heeft gesteld, dat deze illegaal is [20].
Tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [21] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.
Een de facto annexatie dreigt na de voltooiing van de Muur,
omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever
bij Israel is ingelijfd, een gebied, waar 85 procent
van de kolonisten wonen. [22]
Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de
Westelijke Jordaanoever. [23]

Ik kan nog wel meer zaken noemen, die het daglicht niet
kunnen verdragen, zoals de openlijke schoffering van alle VN
Resoluties [24], maar ik laat het hierbij.

EPILOOG

De Boodschap is duidelijk.
Israel is een bijna 50 jarige bezettingsstaat (dit jaar,
5 juni 2017), die volledig lak heeft aan het Internationaal
Recht, illegale nederzettingen blijft bouwen, een illegale Muur
heeft gebouwd, een uithongeringsblokkade om Gaza legt ¨(25)
EN, nog niet genoemd

In het zogenaamde ´´tolerante´´ Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [26]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [27]
In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingen
plaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [28]

Op dat racisme heb ik meerdere malen in brieven aan uw Gemeenteraadsleden
gewezen. (29)
Op zich al reden genoeg om geen enkel samenwerkingsverband ever
aan te gaan.

En al helemaal niet in het totaalplaatje van Israel als bezettingsstaat.
Staatsterrorisme al sinds 1967.

Wilt u dat woord niet horen ?
Toch is het zo.

Nu de burgemeester met zijn brief van 1 november 2016 (30)
duidelijk niet eens bereid is zich te houden aan de meest
elementaire voorwaarden, geen zaken met de nederzettingen ,
zoals was afgesproken, (31)
is het aan u leden van de Commissie Algemene Zaken, om
een duidelijk NEE te laten horen ten aanzien van de verdere
samenwerking met Tel Aviv.

Pak uw boeltje daar en vertrek uit die vergiftigde sfeer.

Doet u dat niet, dan bent u niet alleen een woordbreker (32),
maar neemt u bezetting, racisme en zelfs zakendoen met
de nederzettingen op de koop toe.

Dat is een schande EN maakt u moreel
verantwoordelijk voor de schanddaden van de Israelische
bezettingspolitiek.

Ik verwacht, nee EIS van u, dat u de enige juiste daad stelt
en de samenwerking, die wordt besproken op
donderdag 12 januari, per direct stopt.

U wilt toch geen bloed aan uw handen ?

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/nee-tegen-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-raadscommissie-algemene-zaken-over-vergadering-12-januari/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/01/11/nee-tegen-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-raadscommissie-algemene-zaken


posté le 11 janvier 2017  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.

www.indymedia.org
africa
Ambazonia Canarias estrecho / madiaq Kenya Nigeria South Africa
canada
London, Ontario Maritimes Montreal Ontario Ottawa Quebec Thunder Bay Vancouver Victoria Windsor
east asia
burma Jakarta Japan Korea Manila QC Saint-Petersburg
europe
Abruzzo Alacant Andorra Antwerpen Armenia Athens Austria Barcelona Belarus Belgium belgrade Bristol Brussels Bulgaria Calabria Croatia Cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq Euskal Herria Galiza Germany grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille linksunten lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Nice Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Patras Piemonte Poland Portugal Roma Romania Russia Sardegna Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Toulouse Ukraine United Kingdom Valencia
latin america
Argentina Bolivia Chiapas Chile Chile Sur CMI Brasil CMI Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Tijuana Uruguay Valparaiso Venezuela
oceania
Aotearoa Brisbane burma darwin Jakarta Manila Melbourne Perth QC Sydney
south asia
India Mumbai
united states
Arizona Arkansas Asheville Atlanta Austin Austin Indymedia Baltimore Big Muddy Binghamton Boston Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk Kansas City LA Madison Maine Miami Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Hampshire New Jersey New Mexico New Orleans North Carolina North Texas NYC Oklahoma Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley Saint Louis San Diego San Francisco San Francisco Bay Area Santa Barbara Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Tampa Bay Tennessee Urbana-Champaign Vermont Western Mass Worcester
west asia
Armenia Beirut Israel Palestine
process
FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Tech Volunteer
projects
Print Radio Satellite TV Video
regions
United States
topics
Biotech

copyleft Copyleft Indymédia (Independent Média Center). Sauf au cas où un auteur ait formulé un avis contraire, les documents du site sont libres de droits pour la copie, l'impression, l'édition, etc, pour toute publication sur le net ou sur tout autre support, à condition que cette utilisation soit NON COMMERCIALE.

RSS articlesRSS articles |  Site réalisé avec spip 3.1.7 [23768]
Top