RSS articles
Français  | 
Zététique ou extrême droite ? posté le 27/05/18 - Local
BOZAR OCCUPIED BY ISRAEL posté le 25/05/18 - Local - 5 commentaires
En correctionnel pour l’eau ! posté le 22/05/18 - Local - 3 commentaires
Mawda ou l’art de l’enfumage posté le 20/05/18 - Local
Vidéo de l’Action "feu les prisons" posté le 19/05/18 - Local
Une fillette meurt à la frontière posté le 18/05/18 - Local - 2 commentaires
Une justice prédictive, par algorithmes posté le 17/05/18 - Local
Les hébergeur.se.s, leurs invité.es et les politiques 10/05/2018. posté le 10/05/18 - Local - 1 commentaire

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

KLM weigert VS rezigers om Trump/Mijn antwoord op brief KLM
posté le 13/02/17 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/MIJN ANTWOORD
OP BRIEF KLM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/klm-weigert-vs-reizigers-vanwege-trumpmijn-antwoord-op-brief-klm/

VOORAF

Recentelijk heb ik de KLM aangesproken op hun weigering, VS
rezigers te vervoeren, die afkomstig zijn uit de zeven landen,
die vielen onder het decreet van de Amerikaanse president Trump,
de zogenaamde ´´moslimban´´
Het betreft de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,
Libie, Somalie en Syrie

ZIE MIJN EERDERE BRIEF

http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege- trumpklm-medeplichtigheid-aan- uitsluitingsbeleid/

Na een bevestigingsmail van de KLM ontving ik een
reactie van de KLM, die zich volledig verschool achter de
´´toelatingseisen´´ van de Amerikaanse Overheid en in
niets de eigen verantwoordelijkheid nam.

Direct huieronder vermeld ik de KLM reactie.
Daarna, mijn antwoord aan de KLM

En geheel onderin
Mijn oorspronkelijke mail aan de KLM

Astrid Essed

MIJN BRIEF AAN DE KLM

http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege- trumpklm-medeplichtigheid-aan- uitsluitingsbeleid/

REACTIE VAN DE KLM

On Friday, February 10, 2017 11:25 AM, KLM wrote :

KLM referentie : 9736811001
Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk dank voor uw reactie.
Op 28 januari 2017 heeft VS president Trump een decreet getekend dat per direct consequenties heeft voor passagiers uit 7 landen uit het Midden Oosten, te weten : Irak, Iran, Syrië, Sudan, Somalië, Libië en Jemen. Hierdoor was KLM genoodzaakt passagiers te informeren dat zij niet naar de VS konden reizen.
Net als elke luchtvaartmaatschappij moet KLM de toelatingseisen, die landen aan reizigers stellen, naleven. Het is een luchtvaartmaatschappij niet toegestaan mensen te vervoeren die niet aan de eisen van toelating voldoen. KLM volgt hiermee de internationale afspraken van de luchtvaartautoriteiten.
KLM vindt het vervelend dat enkele van haar passagiers met deze plotseling wijzigingen zijn geconfronteerd. Ondanks dat het niet kunnen vliegen naar de VS buiten de invloedssfeer van KLM ligt, heeft KLM besloten de betreffende passagiers een voucher aan te bieden voor hetzelfde bedrag als de vlucht naar de VS die zij niet hebben kunnen maken. Zo probeert KLM het ongemak -veroorzaakt door de besluiten van de Amerikaanse autoriteiten- van deze passagiers te beperken.
KLM informeert nu de reizigers die het betreft voor vertrek. Zij heeft diegenen die al onderweg naar Schiphol waren kosteloos een terugvlucht aangeboden naar de bestemming waar zij vandaan kwamen. Geen KLM passagier is waar dan ook vast komen te zitten
Uw teleurstelling over het beleid van President Trump begrijpen wij en wij kunnen dit helaas niet wegnemen. Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
L. de Vos
Customer Care
KLM Nederland

MIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN DE KLM

AAN
DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN DE KLM

Onderwerp : Uw beantwoording van mijn reactie op uw
weigering van VS rezigers vanwege het beleid van president Trump

Geachte Directie
Geacht Management
Geachte heer/mevrouw de Vos

Vriendelijk bedankt voor uw reactie.
Alvorens u van repliek te dienen [mijn repliek zal kort
zijn, als journaliste heb ik andere zaken, die mij wachten]
eerst dit
U eindigt met :
’’Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.’’

Dat staat mij niet aan.
Ik schrijf u een brief om u te wijzen op uw collaboratie met een
fout Overheidsbeleid, ik neem de moeite uw [nietszeggende]
repliek te lezen en u denkt mij af te kappen ?
Ik dacht het niet !
Ik mail u deze reactie en als ik het terug ontvang ’’return
to sender’’, zal u dat niet baten :
Net als mijn voorafgaande brief komt dit antwoord aan u
op mijn website te staan !

En nu mijn reactie op mijn eerdere brief

Zie mijn brief

http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege-t rumpklm-medeplichtigheid-aan-u itsluitingsbeleid/

Ten eerste een positieve :
Ik vind het wel zo fatsoenlijk van u, dat u reizigers tegemoet bent gekomen, door ze
een voucher aan te bieden voor de reis naar de VS, die zij niet hebben
kunnen maken.
Aan de andere kant :
Dit is geen gunst van u, want tenslotte hebben de passagiers voor een
hoop geld [u bent niet goedkoop] een ticket gekocht, u weigert ze verder
vervoer en bent dus verantwoordelijk.

Want u kunt in schoonklinkende bewoordingen uitweiden over
’’toelatingseisen’’, die landen aan reizigers stellen, hier is geen sprake
van eisen, die de toets der internationale afspraken kunnen doorstaan.

Hier is sprake van DISCRIMINATOIRE maatregelen en als u daaraan
meewerkt, maakt u zich schuldig aan discriminatie.

Zou u ook geen passagiers naar de VS hebben vervoerd als
er een Jodenban in plaats van een moslimban zou zijn ?
Denkt u daar maar eens goed overna.

EN DAN DIT :

U schrijft over het Trump decreet, dat rezigers uit de bewuste
zeven landen weigert.
U moet nu toch op de hoogte zijn van het feit, dat de Amerikaanse
Federale Rechter tijdelijk de moslimban heeft stopgezet. [1]
Mensen mogen dus, in afwachting van het Beroep van de VS
Overheid, WEL naar de VS reizen !

Dat wist u op het moment, dat u mij antwoordde [uw mail
van 10 feberuari] en toch blijft u halstarrig mensen weigeren.
U bent medeplichtig !
U moet u schamen.

EPILOOG

Ik heb u er op aangeschreven, dat u met het weigeren van passagiers uit de 7 landen, die door Trump ´´in de ban zijn gedaan´´,
zich medeplichtig maakt aan een discriminatoir Amerikaans
Overheidsbeleid.
En dat blijft overeind, ondanks de ´´toelatingseisen´´
van landen waaraan u refereert.
Als luchtvaartmaatschappij blijft u zelf verantwoordelijk
voor uw beleid en kunt u zich achter geen enkele
Overheid verschuilen, of zij nu discrimineert, zoals
de Amerikaanse, of vluchtelingen deporteert naar
oorlogsgebieden en onveilige landen, zoals de Nederlandse
(waarop ik u meerdere malen heb aangesproken) (2)

Uw luchtvaartmaatschappij is laf, medeplichtig en maakt zich schuldig aan
moreel verwerpelijke praktijken.

Befehl ist Befehl geldt niet meer als valide excuus,
sinds de Neurenberger processen. (3)

Voor uw handelwijze kan ik slechts in minachtende
termen denken.

Maar reken er maar op, dat ik u zal blijven wijzen
op uw medeplichtigheisd aan foute Overheidsmaatregelen,
of dat u nu aanstaat of niet.

En nu sluit IK de discussie.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

VOLKSKRANT
FEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBOD
TIJDELIJK STOP : WITTE HUIS IN BEROEP
4 FEBRUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep a4458158/

JOOP.NL
AMERIKAANSE RECHTBANK VEEGT ’’MOSLIMBAN’’
VAN TAFEL
4 FEBRUARI 2017

http://www.joop.nl/nieuws/amer ikaanse-rechtbank-veegt-moslim ban-tafel

(2)

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

(3)

PRINCIPLE IV
””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.

WIKIPEDIA
THE NUREMBERG PRINCIPLES

Nuremberg principles - Wikipedia

OORSPRONKELIJKE MAIL AAN DE KLM

ASTRID ESSED

To KLM Cares KLM
CC mediarelations@klm.com
BCC
Feb 8 at 6:09 PM
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

Onderwerp :
Uw weigering, passagiers te vervoeren naar
de Verenigde Staten

Mijn eis :
Stop u achter Trump te verschuilen, maak
uw eigen keuze en werk niet mee aan discriminatie
en Islamofobie !

Geachte Directie
Geacht Management

De afgelopen weken bent u weer lelijk de fout ingegaan :
Waarom ik ’’weer’’ schrijf, zult u in de loop van deze brief lezen.

Eerst deze, ernstige, zaak, de reden voor deze brief :

U hebt tot twee keer toe [misschien meer, maar tot zover mijn
informatie], geweigerd passagiers, die in het bezit waren van
een visum voor de Verenigde Staten, naar dit land te vliegen. [1]
Achtergrond :
Het besluit van de Amerikaanse president Trump, voorlopig
geen mensen toe te laten uit de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,
Libie, Somalie en Syrie. [2]
Anders gezegd :
De moslimban [3], omdat de betreffende landen moslimlanden
zijn.

Dat de Trump maatregel discriminerend is en strijdig met
de vrijheid van beweging, hoef ik u, hopelijk, niet te vertellen.

Toch hebt u de guts, aan deze schandelijke maatregel mee te werken
, van nota bene een buitenlands Staatshoofd, met wie u niets te maken
hebt !
Wat maakt dat u ?
Medeplichtig aan discriminatie, het duperen van reizigers en het
schenden van uw vervoersplicht.
De mensen hebben voor hun reis betaald [en goedkoop bent
u niet] en u hoort ze te vervoeren, ongeacht afkomst, religie
en/of land van herkomst !

Dat doet u duidelijk niet, wat een schande is.
Nog een grotere schande zijn de drogredenaties, die
u aanvoert.
Volgens Elsevier [ik citeer de krant]
’’We kunnen er niet zoveel aan doen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegen persbureau ANP. En als we passagiers meenemen uit deze zeven landen (Iran, Irak, Libië, Syrië, Somalië, Sudan en Jemen), dan betekent dat dat KLM hen ook weer mee moet terugnemen. Het heeft dus weinig zin om deze mensen te vervoeren, aldus de luchtvaartmaatschappij. Ook riskeren luchtvaartmaatschappijen een boete als ze zich niet houden aan de nieuwe regels in de Verenigde Staten.’’
[4]

De Metro :

’’Het inreisverbod dat de Verenigde Staten voor mensen uit zeven landen hebben ingesteld, is een voldongen feit waar luchtvaartmaatschappijen zoals KLM zich „aan moeten houden. Dat kan betekenen dat passagiers de dupe worden van die regels", zo legde een woordvoerster van KLM maandag uit.’’ [5]

Directie en Management, dit is dezelfde truc, die u altijd uithaalt,
wanneer u hand en spandiensten verricht aan foute, tot zeer foute zaken.
Zich verschuilen achter een ’’Overheid’’, ’’regels zijn regels’’......

Schaamt u zich niet ?
Kennelijk niet, anders deed u het niet.

Vandaar dat ik in de pen geklommen ben om u de
oren te wassen.

Door te verwijzen naar het beleid van Trump wilt u
zich van eigen verantwoordelijkheid ontslaan.
Maar dat is natuurlijk onzin, want u het is uw eigen
keuze, Trump te helpen bij zijn
discriminerende, Islamofobe beleid uit te voeren.

Er zijn in binnen en buitenland protesten geweest [en
zullen blijven komen], tegen deze schandelijke ban, van demonstranten,
EU leiders, premier Rutte, minister Koenders en zelfs het
Amerikaanse bedrijfsleven protesteren en nemen hun maatregelen [6]
Een rechter heeft de Trump ban tvoorlopig
stopgezet. [7]
Maar dat alles lijkt u niet te deren.

Neen, uw luchtvaartmaatschappij
gaat door op de ingeslagen, foute, weg.

NIET DE EERSTE KEER.....

En nu de reden waarom ik aan het begin van de brief schreef,
dat u ’’weer’’ de fout bent ingegaan :
Omdat het niet de eerste keer is, dat ik de degens met u kruis.
In het verleden heb ik u talloze keren aangesproken op
uw medewerking aan het uitzettingsbeleid van de Nederlandse
Overheid en de desastreuze gevolgen voor de uitgezette
vluchtelingen. [8]
Toen kwam u met het zelfde excuus, ’’slechts’’ de uitvoerder te zijn.
Ook toen heb ik u keihard op uw verantwoordelijkheid aangesproken.
[9]
En dat doe ik nu dus weer !

TENSLOTTE

Uw zich verschuilen achter ’’De Overheid’’ en ’’de regels’’,
of het nu uw medeplichtigheid aan het Nederlandse deportatiebeleid is [10],
of achter de discriminerende maatregelen
van een buitenlands Staatshoofd, hier dus VS president Trump, is
laf, misdadig en medeplichtig.
Want het is uw eigen keuze, mee te werken of niet en daarvoor
blijft u uw eigen verantwoordelijkheid dragen.

Uw houding ’’Befehl ist befehl’’ is al sinds de Neurenberger processen geen
excuus meer ! [11]

Daarom spreek ik u hier keihard op aan en EIS van u :

STOP MEDEWERKING AAN TRUMPS DISCRIMINATIE
EN ISLAMOFOBIE EN VERVOER PASSAGIERS ONGEACHT
AFKOMST, RELIGIE OF LAND VAN HERKOMST !

Anders zult u belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

U solliciteert er hard naar !

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

NOTEN

[1]

NOS
KLM WEIGERT EERSTE VS REIZIGERS VANWEGE MAATREGEL
TRUMP
28 JANUARI 2017

http://nos.nl/artikel/2155369- klm-weigert-eerste-vs-reiziger s-vanwege-maatregel-trump.html

’’Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag opnieuw reizigers met bestemming Verenigde Staten tegengehouden die onder het inreisverbod vallen dat president Donald Trump heeft ingesteld.’’

ELSEVIER
WEER REIZIGERS NAAR VS GEWEERD DOOR KLM

http://www.elsevier.nl/nederla nd/anp/2017/01/weer-reizigers- naar-vs-geweerd-door-klm-29011 7084ANP/

[2]

Reizigers uit Irak, Iran, Jemen, Soedan, Libië, Somalië en Syrië zijn voorlopig niet welkom in de Verenigde Staten.

JOOP.NL
KLM WEIGERT EERSTE REIZIGERS, DIE
NAAR VS WILLEN VLIEGEN
28 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/nieuws/klm- weigert-eerste-reizigers-mosli mlanden-naar-vs-willen-vliegen

[3]

ELSEVIER
ZO REAGEERT RUTTE OP AMERIKAANSE MOSLIMBAN

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2017/01/deze- landen-reageren-boos-op-amerik aans-inreisverbod-443159/

[4]

ELSEVIER
KLM OVER ’’WEIGEREN’’ PASSAGIERS : WE KUNNEN
NIET ANDERS

http://www.elsevier.nl/ nederland/achtergrond/2017/01/ klm-over-weigeren-passagiers- we-kunnen-niet-anders-443605/

[5]

METRO
KLM REAGEERT OP OPHEF : REGELS ZIJN REGELS
30 JANUARI 2017

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/binnenland/2017/01/klm-reag eert-op-ophef-regels-zijn-rege ls

[6]

NU.NL
OPNIEUW MASSALE PROTESTEN IN VS TEGEN TRUMPS
INREISVERBOD
30 JANUARI 2017

http://www.nu.nl/buitenland/44 27964/opnieuw-massale-proteste n-in-vs-trumps-inreisverbod.ht ml

MIDDLE EAST EYE
EU NATIONS EXPRESS ALARM AFTER TRUMP CLOSES
DOOR ON REFUGEES

http://www.middleeasteye.net/n ews/eu-nations-alarmed-after-t rump-closes-door-refugees-1236 324723

ELSEVIER
RUTTE WIJST AMERIKAANS INREISVERBOD AF

http://www.elsevier.nl/nederla nd/anp/2017/01/rutte-wijst-ame rikaans-inreisverbod-af-290117 059ANP/

TROUW
RUTTE WIJST AMERIKAANS INREISVERBOD AF
29 JANUARI 2017

http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 2/nbsp/article/detail/4455042/ 2017/01/29/Rutte-wijst-Amerika ans-inreisverbod-af.dhtml

ELSEVIER
KOENDERS NEEMT MAATREGELEN TEGEN AMERIKA
NA ’’MOSLIMBAN’’

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2017/01/koender s-neemt-maatregelen-tegen-vs-n a-moslimban-444529/

VOLKSKRANT
FEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBOD
TIJDELIJK STOP : WITTE HUIS IN BEROEP
4 FEBRUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep a4458158/

’’Op vrijdag 3 februari zei de rechter dat het inreisverbod dat Trump oplegde aan inwoners van zeven islamitische landen, niet rechtmatig was. De opschorting die hij instelde gold per direct en voor het hele land. De uitspraak is een tegenslag voor de regering Trump. ’’

NU.NL
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET OPGESCHORTE
INREISVERBOD VAN TRUMP

http://www.nu.nl/dvn/4427841/a lles-moet-weten-opgeschorte-in reisverbod-van-trump.html

DE MORGEN.BE
GROOTSTE BEDRIJVEN TER WERELD BRENGEN TRUMP
VOOR DE RECHTER WEGENS MOSLIMBAN

http://www.demorgen.be/buitenl and/grootste-bedrijven-ter-wer eld-brengen-trump-voor-de-rech ter-wegens-moslimban-be0d907a/

[7]

VOLKSKRANT
FEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBOD
TIJDELIJK STOP : WITTE HUIS IN BEROEP
4 FEBRUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep a4458158/

NU.NL
AMERIKAANSE RECHTER ZET INREISVERBOD TRUMP
TIJDELIJKI STOP
4 FEBRUARI 2017

http://www.nu.nl/buitenland/44 42481/amerikaanse-rechter-zet- inreisverbod-trump-tijdelijk-s top.html

[8]

BRIEVEN UIT HET VERLEDEN AAN DE KLM

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

[9]

’’UW VERANTWOORDELIJKHEID
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [7] hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [8]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect :
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [9]’’

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SABIR NOSHEEN
NAAR ONVEILIG PAKISTAN
ASTRID ESSED
18 APRIL 2015

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-sabir-nosheen- naar-onveilig-pakistanbrief- aan-klm/

[10]

http://www.astridessed.nl/?s= KLM

[11]

PRINCIPLE IV
””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.

WIKIPEDIA
THE NUREMBERG PRINCIPLES

Nuremberg principles - Wikipedia


posté le 13 février 2017  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.

www.indymedia.org
africa
Ambazonia Canarias estrecho / madiaq Kenya Nigeria South Africa
canada
London, Ontario Maritimes Montreal Ontario Ottawa Quebec Thunder Bay Vancouver Victoria Windsor
east asia
burma Jakarta Japan Korea Manila QC Saint-Petersburg
europe
Abruzzo Alacant Andorra Antwerpen Armenia Athens Austria Barcelona Belarus Belgium belgrade Bristol Brussels Bulgaria Calabria Croatia Cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq Euskal Herria Galiza Germany grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille linksunten lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Nice Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Patras Piemonte Poland Portugal Roma Romania Russia Sardegna Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Toulouse Ukraine United Kingdom Valencia
latin america
Argentina Bolivia Chiapas Chile Chile Sur CMI Brasil CMI Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Tijuana Uruguay Valparaiso Venezuela
oceania
Aotearoa Brisbane burma darwin Jakarta Manila Melbourne Perth QC Sydney
south asia
India Mumbai
united states
Arizona Arkansas Asheville Atlanta Austin Austin Indymedia Baltimore Big Muddy Binghamton Boston Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk Kansas City LA Madison Maine Miami Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Hampshire New Jersey New Mexico New Orleans North Carolina North Texas NYC Oklahoma Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley Saint Louis San Diego San Francisco San Francisco Bay Area Santa Barbara Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Tampa Bay Tennessee Urbana-Champaign Vermont Western Mass Worcester
west asia
Armenia Beirut Israel Palestine
process
FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Tech Volunteer
projects
Print Radio Satellite TV Video
regions
United States
topics
Biotech

copyleft Copyleft Indymédia (Independent Média Center). Sauf au cas où un auteur ait formulé un avis contraire, les documents du site sont libres de droits pour la copie, l'impression, l'édition, etc, pour toute publication sur le net ou sur tout autre support, à condition que cette utilisation soit NON COMMERCIALE.

RSS articlesRSS articles |  Site réalisé avec spip 3.1.7 [23768]
Top