RSS articles
Français  | 
Saint-Gilles contre les migrants posté le 14/06/18 - Local - 2 commentaires
Réponse à une provocation policière posté le 08/06/18 - Local
Transphobie à la piscine de St-Gilles posté le 05/06/18 - Local - 1 commentaire
(Dans la série Actions Mai Rouge et Noir) posté le 02/06/18 - Local
Affiches #JusticeforMawda posté le 31/05/18 - Local - 1 commentaire
BOZAR OCCUPIED BY ISRAEL posté le 25/05/18 - Local - 13 commentaires
En correctionnel pour l’eau ! posté le 22/05/18 - Local - 3 commentaires
Mawda ou l’art de l’enfumage posté le 20/05/18 - Local
Vidéo de l’Action "feu les prisons" posté le 19/05/18 - Local
Une fillette meurt à la frontière posté le 18/05/18 - Local - 2 commentaires

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 100

Bezoek Wilders aan dierenasiel gaat niet door/Brief aan Wilders/’’Namen voor uw poezenmeisjes’’
posté le 15/03/17 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

BEZOEK WILDERS AAN DIERENASIEL GAAT NIET DOOR/BRIEF AAN WILDERS/’’NAMEN VOOR UW POEZENMEISJES’’

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/bezoek-wilders-aan-dierenasiel-gaat-niet-doorbrief-aan-wildersnamen-voor-uw-poezenmeisjes/

VOORAF

Toen bekend werd, dat G Wilders, PVV Fuhrer, een ’’werk’’bezoek zou
brengen aan een dierrenasiel in Zaandam, kondigden anti fascisten
terecht protest aan, waarna het bezoek werd afgelast. [1]
Activiste en dichteres/schrijfster Joke Kaviaar schreef
over het Wilders bezoek een pittig stukje [2]

Daags daarna zette Wilders op zijn Facebookpagina een sentimentele
foto van zijn ’’poezenmeisjes’’, die hij kennelijk was gaan ophalen
Ook vroeg hij lezers, hem namen door te mailen.
Welnu, dat wilde ik graag voor hem doen.
Zie hieronder de brief, die ik Wilders toestuurde

Astrid Essed

[1]

NOS
ASIEL ZEGT BEZOEK WILDERS AF OM NEGATIEVE REACTIES EN’
TEGENBETOGING
7 MAART 2017

http://nos.nl/artikel/2161787-asiel-zegt-bezoek-wilders-af-om-negatieve-reacties-en-tegenbetoging.html

[2]

DIEREN ALS PROPAGANDAMIDDEL : ’’GEEN NIEUW POESJE VOOR
WILDERS’’
JOKE KAVIAAR
7 MAART 2017

https://www.jokekaviaar.nl/Dieren-propagandamiddel-Geen-nieuw-poesje-voor-Wilders.html

BRIEF AAN G WILDERS :

AAN DE HEER G WILDERS
FRACTIEVOORZITTER VAN DE PVV

Onderwerp :
Namen voor uw ’’poezenmeisjes’’

Geachte heer Wilders,

Op uw Facebookpagina ’’Geert Wilders’’ heb ik gezien, dat u
lezers vraagt om suggesties door te mailen voor de namen van
uw twee nieuwe ’’poezenmeisjes’’
Zie geheel onderin
Misschien hebt u al namen, anders heb ik voor u een
paar leuke suggesties :
Wat te denken van ’’Magda’’ of nog mooier ’’Florentine’’ ?
Hoe ik aan die byzondere namen kom, daarover zo meer.

Maar eerst het volgende :

UW OBSESSIE MET DE ISLAM

U gaat te pas en te onpas tekeer over ’’Islamofascisme’’
Eigenlijk bent u daarmee al heel lang bezig, zoals
manifest in uw geschrift ’’Genoeg is genoeg, verbied de Koran’’, tot
schande van de Volkskrant, door de Volkskrant gepubliceerd.’ [1]

Maar het is niet de Islam, die volgens uw zieke redeneertrant
’’fascistisch’’ is.
U bent de fascist, meneer Wilders !

De Islam is een RELIGIE, die net zoals Jodendom en Christendom,
is gebaseerd op naastenliefde, vrede en harmonie.
Dat er lieden zijn, die de religie ge secu misbruiken voor eigen
politieke aspiraties en belangen, komt in alle wereldgodsdiensten voor.

What about het ’’Dieu le veut’’, de slogan tijdens de Kruistochten. [2]
Waren deze ’’Kruistochten’’ schijnbaar bedoeld als de ’’bevrijding van
het Heilige Land en het Heilige Graf’’ niet gewoon ordinaire
plundertochten en veroveringsoorlogen ? [3]
Onder de vlag van het geloof ?
Natuurlijk.

Was de zogenaamde ’’Heilige Inquisitie’’[4] tijdens de Spaanse
reyes catholicos, Ferdinand en Isabella [5], niet een ultieme
uiting van antisemitisme en hebzucht, aangezien de goederen
van de slachtoffers verbeurd verklaard werden en toekwamen aan
de Spaanse Kroon ? [6]

Om maar van de ’’ontdekkingstochten’’ van Columbus
te zwijgen, zogenaamd ook gericht op
’’bekering’’ [7]

De Dertigjarige Oorlog in Duitsland [begin zeventiende eeuw] [8],
de weerzinwekkende verdediging van de slavernij, met het
’’zonen van Cham’’ verhaal [9]

De griezelige opvattingen van Amerikaanse ’’christen’’ fundamentalisten
in deze tijd [10]

Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan.
Ik doe het niet.

Ik heb nog meer te doen.
U ook, gezien uw fanatieke verkiezingscampagne.

En TOCH is het CHRISTENDOM de religie van liefde
Vele volgelingen echter niet !

JODENDOM

Hetzelfde geldt voor het Jodendom :

Het Jodendom, religie van Liefde en Vergeving, is en wordt evenzeer
misbruikt.
Bijvoorbeeld door fanatieke kolonisten in de illegale nederzettingen
in bezet Palestijns gebied.
Die dagelijks Palestijnen mishandelen en terroriseren. [11]
Wilt u dat, als Israelvriend niet horen.

VETTE PECH DAN !

BOEDDHISME

En dan die vreedzame levensfilosofie, het Boeddhisme.
Een prachtige Leer, maar hoe misbruikt !
Weleens gehoord van de misdaden tegen de Rohingya’s
in Burma [Myanmar], een moslimminderheid ? [12]

Of wilt u dat ontkennen ?
Lees dan Amnesty International en Human Rights Watch er maar op na ! [13]

DE ISLAM, UW OBSESSIE/2

Worden er dan geen aanslagen gepleegd van groepen, afkomstig
uit Islamitische landen.
JA
Maar dat is NIET Islam gerelateerd, maar net zo als eeuwenlange
godsdiensttwisten in Europa, politiek gerelateerd en gemotiveerd.

Wanneer het Westen systematisch oorlogen voert in Islamitische
landen, oorlogsmisdaden pleegt, landen jarenlang bezet en onderdrukt
[14], zich mengt in conflicten als het Syrische [15], zich mengt in
het Midden Oostenconflict ten faveure van bezetter Israel [16],
moet je niet verbaasd zijn, als de oorlog jouw kant op komt.

Praat ik daarmee aanslagen op burgers goed ?

NEEN !

Maar ik geef wel een verklaring.
Een verklaring, die u, zoals iedereen met uw gevaarlijke gedachten
wereld, niet wil zien.

Ik heb gezegd.

UW HAATZAAIERIJ, RACISME, ISLAMOFOBIE,
VLUCHTELINGENHAAT

Maar ik ben nog niet klaar met u !
Zet u maar schrap !

U bent de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist en
vluchtelingenhater. [17]

Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [18] en niet
alleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens
”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steeds
meer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [19]
Tot overmaat van ramp.
Diezelfde politici, die volgens u ’’het rambam’’ kunnen krijgen. [20]

INGREDIENTEN VAN UW HAATBOODSCHAP :

U bent de man, die in Goebbels achtige, ophitsende
taal heeft uitgekraaid voor uw hysterische fans ”minder,
minder” [21], waarvoor u, terecht, bent veroordeeld. [22]

U bent de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s in
beslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [23]
Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [24]
Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [25]
en het land doorreisde om de mensen op te zetten
tegen vluchtelingen. [26]
Waardoor u medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingen
geweld. [27]

U wil mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluiten
in AZC’s [28], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.

U hebt een verkiezingsvod gepresenteerd [29], nog extremer dan
de nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [30]

Ja, dan heb je het voor elkaar !

U hebt drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur
”drie beesten van Surinaamse afkomst” genoemd. [31]

U hebt, schaamteloos, een adhesiebetuiging gedaan aan de neo nazi
beweging Pegida [32], op een van hun bijeenkomsten
gesproken [33] en onderhoudt met deze club goede betrekkingen.

U onderhoudt hartelijke betrekkingen met Marine Le Pen, leider
van het extreem-rechtse Front National. [34]
Er is nog veel meer, maar hier laat ik het bij.

Duidelijk mag zijn :
U bent een fascist ![35]

TENSLOTTE

Dat was een mond vol, meneer Wilders.
Waarvan u de lading ten volle verdient.

Want teveel wordt u nog ontzien in het debat met uw
collegae Kamerleden.
Ze mompelen vaak wel wat zoals, dat u ’’niet moet
generaliseren’’
Maar
A
Daar trekt u zich niets van aan.
B
Ze zijn [en daarin hebt u gelijk, al bedoelt
u iets anders dan ik] laf, omdat ze weliswaar kritiek
op u hebben, maar uw standpunten gedeeltelijk of
vergaand, overnemen.
C
En juist vanwege hun halfslachtigheid kunnen en
willen ze u niet benoemen voor wat u bent.

Een Islamofoob.
Een racist.
Een fascist.

Want het is fascistisch, samen te werken met neo-nazi’s,
mensen, die geen strafbare feiten hebben gepleegd, te willen
opsluiten, de grenzen te sluiten voor wanhopigen, vermeende
terreurverdachten preventief te willen opsluiten [36] [ook
weer, zonder strafbare feiten te hebben gepleegd], en op
te roepen tot ’’verzet’’ tegen vluchtelingen, die al in het
verdomhoekje zitten.
Oja, last but not least, uw fraaie uitspraak ’’nepparlement..
[37]
Kennelijk vindt u de formele rechtsstaat zoals wij die
hier kennen, maar niets.
Fascistenpraat.

Nou, dan weet u direct, waarom ik u graag de namen
Magda en Florentine, wilde voorstellen voor uw
’’poezenmeisjes’’
Gaat u nog geen licht op ?
Zie dan onder noot 38 een beschrijving van twee notorious
ladies, van wie ik vind, dat ze goed bij u en uw gedachtegoed
passen.

Meneer Wilders, ik ga de briefwisseling met u beeindigen.

U bent een groot gevaar voor de democratische rechtsorde, zoals
op papier is vastgelegd en ik kan u alleen maar een
schitterende verkiezingsnederlaag toewensen.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief, die verder
verspreid zal worden.

En ach, uw liefde voor uw ’’poezenmeisjes’
Niet verboden hoor, maar uw geestverwant hield
ook van dieren......[39]

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

In een nog Vrij Nederland......

NOTEN

[1]

VOLKSKRANT
GENOEG IS GENOEG, VERBIED DE KORAN
8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binne nland/-genoeg-is-genoeg-verbie d-de-koran a870859/

GESCHREVEN TEKST, VOOR HET GEVAL DE LINK INEENS
’’ONKLAAR’’ IS....

’’
Ik roep het al jaren : een gematigde islam bestaat niet. Voor wie mij niet wil geloven : lees de speech die de helaas vorig jaar overleden Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci op 28 november 2005 hield in New York, toen zij een prijs in ontvangst nam ter ere van haar heldhaftig verzet tegen het islamofascisme en haar strijd voor vrijheid : ’Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen - niet-moslims - ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’

Ehsan Jami is zo’n ongelovige hond, een afvallige moslim die het lef had de profeet Mohammed een crimineel en sommige bepalingen uit de Koran achterlijk te noemen. En die het ook nog in zijn hoofd heeft gehaald op te komen voor andere afvallige honden en daar zelfs een comité voor heeft opgericht. Allah vindt voor afvalligheid de doodstraf gepast. Afgelopen zaterdag werd dat bijna realiteit : de ongelovige Jami werd door twee Marokkanen en een Somaliër tot bloedens toe in elkaar geramd.

Genoeg is genoeg. Laten we ophouden met politiek correct gedraai en gekonkel. Het is goed dat Jami nu beveiligd wordt en een schande dat dit niet eerder is gebeurd, maar het lost de kern van het probleem niet op. De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf : de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.

In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen. Soera’s te over die moslims oproepen en aanzetten tot dood en verderf.
Wat schaam ik me voor de Nederlandse politici
Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is ! Geef zo een signaal aan de overvallers van Jami en andere islamisten dat de Koran in ons land nooit en te nimmer als inspiratie of excuus voor geweld mag worden gebruikt.

Wat schaam ik me voor de Nederlandse politici. Hun naïviteit en ziekelijke streven naar de utopische gematigde islam, die ons land alleen maar hel en verdoemenis brengt. Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.

Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitisch e traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen. Die de andere kant op kijken als homoseksuelen inmiddels bijna dagelijks in elkaar worden geramd. Die sharia-hypotheken willen invoeren.

Die met vertegenwoordigers van de terroristische Hamas in gesprek gaan. Die werkzaamheden verrichten voor de dictatoriale Marokkaanse koning. Die extremisten van de Moslimbroederschap als gesprekspartner zien. Die toestaan dat moslimmannen weigeren hun zieke vrouw te laten behandelen door mannelijke artsen. Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.

Ik heb genoeg van de islam in Nederland : geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland : geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland : verbied dat fascistische boek.

Genoeg is genoeg.

Geert Wilders is fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid.

[2]

’’Deus vult (Classical Latin for "God wills") was the battle cry by the Crusaders at the declaration of the First Crusade by Pope Urban II at the Council of Clermont in 1095 when the Byzantine Empire requested help in defense from the Seljuk invasion of Anatolia.[1] The phrase appears variously as Dieu le veut (French), Deus lo vult, etc.’’

WIKIPEDIA
DEUS VULT

https://en.wikipedia.org/wiki/ Deus_vult

[3]

HISTORIANET
KRUISTOCHTEN : 9 KEER HEILIGE OORLOG

http://historianet.nl/maatscha ppij/godsdienstgeschiedenis/kr uistochten-9-keer-heilige-oorl og

HISTORISCH NIEUWSBLAD
DE KRUISTOCHTEN

https://www.historischnieuwsbl ad.nl/nl/artikel/6693/de-kruis tochten.html

[4]

WIKIPEDIA
SPAANSE INQUISITIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Spaanse_Inquisitie

[5]

LOS REYES CATOLICOS, VERTAALD

WIKIPEDIA
CATHOLIC MONARCHS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Catholic_Monarchs

WIKIPEDIA
FERDINAND II OF ARAGON

https://en.wikipedia.org/wiki/ Ferdinand_II_of_Aragon

WIKIPEDIA
ISABELLA I OF CASTILE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Isabella_I_of_Castile

[6]

WIKIPEDIA
SPAANSE INQUISITIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Spaanse_Inquisitie

[7]

’’Kort voor zijn dood in 1566 maakte Las Casas zijn testament. Uit de acht stellingen die hij daarin formuleert blijkt zijn visie op de ’roemrijke ontdekkingstocht’ die Latijns-Amerika sindsdien tot slaaf heeft gemaakt van het imperialistische Westen :
1. Alle oorlogen die men ’conquistas’ (veroveringen) noemt, waren en zijn onrechtvaardig in de hoogste graad.
2. Alle koninkrijken en bezittingen in Amerika hebben wij ons wederrechtelijk toegeëigend.
3. Het systeem van de verplichte arbeid is onrechtvaardig, boosaardig en tyranniek.
4. Allen die Indios als werkkrachten uitbesteden en ook degenen die ze in dienst nemen, begaan een doodzonde. Als ze hen niet vrijlaten, bestaat er voor hen geen verlossing.
5. Onze koning en heer kan onmogelijk de oorlogen en rooftochten rechtvaardigen waaronder de inheemse bevolking te lijden heeft, evenmin het systeem van de verplichte arbeid.
6. Alle goud en zilver, alle paarlen en andere schatten die naar Spanje werden overgebracht, zijn niets anders dan roofbuit.
7. Degenen die hebben deelgenomen aan de veroveringstochten en uitbuiting, kunnen geen vergiffenis krijgen tenzij ze het geroofde teruggeven.
8. Alle inwoners van die veroverde landen zijn gerechtigd een oorlog te voeren tegen ons en ons van het aanschijn van de aarde te doen verdwijnen - een recht dat ze behouden tot de dag van het laatste oordeel...’’
.....
.....
’’ Daar had zich in een periode van 10 jaar al een ontwikkeling voorgedaan, die helemaal afweek van het oorspronkelijke veroveringsplan. Dat plan werd in een instructie van koningin Isabella als volgt omschreven : ’Alle Indios van dit eiland moeten vrij zijn en mogen niet tot lijfeigenen worden gemaakt. Ze moeten als vrije vazallen kunnen leven en rechtvaardig worden behandeld zoals onze onderdanen in Castilië’. Maar intussen was reeds het systeem van de ’encomienda’ (aanbeveling) ingevoerd : een willekeurig aantal Indios werd door de Spaanse verantwoordelijken onder de kolonisten verdeeld, aan hen ’aanbevolen’ met de motivering dat zo’n beschermheerschap nodig was voor hun bekering. In werkelijkheid was de status van de ’beschermelingen’ die van lijfeigenen : zij waren aan hun nieuwe heren op genade of ongenade overgeleverd en tot elke arbeidsprestatie verplicht die de ’beschermheer’ hen oplegde.’’

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
HET TEKEN
ARTIKEL : BATHOLOME DE LAS CASAS
SEPTEMBER 1991

https://www.kuleuven.be/thomas /page/tijdschriften/viewarticl e/101626/

HISTORIEK.NET
CHRISTOFFEL COLUMBUS [1451-1506]-’’ONTDEKKER’’
VAN AMERIKA
8 SEPTEMBER 2008

http://historiek.net/christoff el-columbus-1451-1506/2219/

WIKIPEDIA
CHRISTOFFEL COLUMBUS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Christoffel_Columbus

[8]

WIKIPEDIA
DERTIGJARIGE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Dertigjarige_Oorlog

[9]

DE GROENE MAN
DE VLOEK VAN CHAM
23 AUGUSTUS 2011

http://www.degroeneman.nl/news /de-vloek-van-cham

[10]

VOLKSKRANT
HET ZENDINGSBEWUSTZIJN VAN AMERIKA
MARCEL VAN DAM’
6 FEBRUARI 2003

http://www.volkskrant.nl/archi ef/het-zendingsbewustzijn-van- amerika a733772/

[11]

BTSELEM.ORG
SETTLER VIOLENCE

http://www.btselem.org/topic/s ettler_violence

[12]

HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA : SECURITY FORCES RAPED ROHINGYA WOMEN,
GIRLS
6 FEBRUARY 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 02/06/burma-security-forces-ra ped-rohingya-women-girls

HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA : GOVERNMENT FORCES IMPLICATED IN KILLINGS AND
RAPE
12 JANUARY 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 01/12/burma-government-forces- implicated-killings-and-rape

[13]

AMNESTY INTERNATIONAL
SECURITY FORCES TARGET ROHINGYA DURING
VICIOUS RAKHINE SCORCHED-EARTH CAMPAIGN
19 DECEMBER 2016

https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2016/12/myanmar- security-forces-target- rohingya-viscious-scorched- earth-campaign/

HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA : SECURITY FORCES RAPED ROHINGYA WOMEN,
GIRLS
6 FEBRUARY 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 02/06/burma-security-forces-ra ped-rohingya-women-girls

HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA : GOVERNMENT FORCES IMPLICATED IN KILLINGS AND
RAPE
12 JANUARY 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 01/12/burma-government-forces- implicated-killings-and-rape

[14]

AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/news /afghanistan-no-justice-thousa nds-civilians-killed-usnato-op erations-2014-08-11

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
http://archief.uitpers.be/arti kel_view.php ?id=1943

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
http://archief.uitpers.be/arti kel_view.php ?id=1943

UITPERS
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007
http://archief.uitpers.be/arti kel_view.php ?id=1707

”VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest : ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.””
TROUW
VEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDEN
VAN CRISIS ROND IRAK
18 MAART 2003

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324 /Nieuws/article/detail/1770848 /2003/03/18/Veiligheidsraad-li jkt-eerste-slachtoffer-te-word en-van-de-crisis-rond-Irak.dht ml

[15]

WIE BOMMEN GOOIT, LOKT BOMMEN UIT
PETER STORM
19 JULI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/07/1 9/wie-bommen-gooit-lokt-bommen -uit/

NEE TEGEN DIE BOMBARDEMENTEN OP SYRIE ! NEE TEGEN
NEDERLANDSE DEELNAME AAN LUCHTAANVALLEN
PETER STORM
3 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/0 3/nee-tegen-die-bombardementen -op-syrie-nee-tegen-nederlands e-deelname-aan-luchtaanvallen/

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS
TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
2 NOVEMBER 2014

https://www.astridessed.nl/oor log-tegen-isisnederland-trekt- ten-strijdemisdadigers-tegen-m isdadigersde-verzwegen-oorlogs misdaden/

[16]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/bez oek-netanyahu-aan-nederlandbri ef-aan-parlementariersnee- tegen-oorlogsmisdadiger/

[2012] BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND
LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/ 2012bezoek-netanyahu-aan- nederlandnederland- legitimeert-israelische- bezetting/

[17]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEEN
EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERT
ASTRID ESSED
18 OCTOBER 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/
YOUTUBE.COM
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016
https://www.youtube.com/watch ? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/
”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015
http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer a4143720/
YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE
https://www.youtube.com/watch ? v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL
”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”
TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[18]

INDYMEDIA
A TSUNAMI OF RACISM, POLITICAL VIEWS MR WILDERS
ASTRID ESSED
30 APRIL 2007

https://www.indymedia.org.uk/ en/regions/world/2007/04/ 369132.html

A WARNING FROM 2007 AGAINST THE DUTCH POLITICIAN
”FUHRER” GEERT WILDERS, WHO IS AN IMMINENT TREATH
IN 2016
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/a- warning-from-2007-against-the- dutch-politician-fuhrer-geert- wilders-who-is-an-imminent- threat-in-2016/

[19]

EEN GREEP [DE LIJST IS NIET COMPLEET !] UIT EEN AANTAL
XENOFOBE EN/OF ANTI VLUCHTELINGEN UITSPRAKEN/
BELEIDSMAATREGELEN/VOORSTELLEN
TIMMERMAN’S ”BIJDRAGE AAN DE ANTI VLUCHTELINGENHETZE”
VERMELDT SCHATTINGEN OVER VLUCHTELINGEN, WAARBIJ VRAAGTEKENS
‘TE PLAATSEN ZIJN
TROUW
TIMMERMANS : 60 PROCENT VLUCHTELINGEN HEEFT
ECONOMISCH MOTIEF
25 JANUARI 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4232000/2016/01/25/Timmermans -60-procent-vluchtelingen-heef t-economisch-motief.dhtml
TROUW
VRAAGTEKENS BIJ SCHATTINGEN TIMMERMANS
27 JANUARI 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4233002/2016/01/27/Vraagteken s-bij-schattingen-Timmermans.d html
NOS
GOOCHELT FRANS TIMMERMANS MET CIJFERS ?
27 JANUARI 2016
http://nos.nl/artikel/2083191- goochelt-frans-timmermans-met- cijfers.html
”Maar Frans Timmermans zou een goed PVV-er zijn. Diederik Samson eveneens. Geert, Frans en Diederik. Wat een treffend driemanschap.
Wat maakt Frans Timmermans geschikt ? Zijn creatieve manier waarop hij met cijfers omspringt srpingt in het oog. Maandag kwam hij in het nieuws met een suggestieve uitspraak dat van recent aangekomen vluchtelingen zestig procent niet uit oorlogsgebieden zou komen. Dat zou blijken uit recente, nog niet openbare, cijfers van het Europese grensbewakingsbureau Frontex. Trouw keek naar de zaak , ziet dat veertig procent uit de oorlogslanden Irak,Syrië en Afghanistan zegt te komen.“Wat Timmermans er echter niet bij vertelt is dat van een groot deel van de overige mensen (…) de nationaliteit nog helemaal niet is vastgesteld.” Dat maakt de uitspraak dat die mensen niet uit oorlogslanden komen en dus geen ‘echte vluchtelingen’ zijn dubbel fout. Eén, omdat het onderscheid tussen ‘echte ‘en ‘onechte’ vluchtelingen verkeerd is. En twee, omdat de suggestie dat de meerderheid van de vluchtelingen niet uit oorlogslanden komen, geen onderbouwing heeft en op suggestieve weergave is gebouwd.”
FRANS, DIEDERIK EN GEERT : WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAP
PETER STORM
28 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/2 8/frans-diederik-en-geert-wat- een-passend-driemanschap/
JOOP.NL
UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO VERDWIJNT
10 FEBRUARI 2016
http://www.joop.nl/nieuws/uitk eringsverdrag-met-marokko-verd wijnt
”Maar wat echter onze relatie met de PvdA volledig vertroebelt, is het feit dat uw eigen minister van sociale zaken, de heer Asscher, bezig is een asociaal wetsvoorstel dat afkomstig van Rutte I met hart en ziel te verdedigen in de Eerste Kamer. Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Het gaat namelijk om het wetsvoorstel dat Rutte I – onder druk van Wilders – maakte om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.”
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013
http://www.republiekallochtoni e.nl/marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te-t rekken
WILDERS WINT WEDEROM
PETER STORM
11 JUNI 2014
http://www.ravotr.nl/2014/06/ 11/wilders-wint-wederom/
ISLAMOFOBE EN ANTI VLUCHTELINGENUITSPRAKEN VAN
ATTYIA GAMRI, VOORZITTER VROUWEN IN DE PVDA
HET PAROOL
ZE KOMEN VOOR ONZE VEILIGHEID, NIET VOOR ONZE
NORMEN EN WAARDEN
20 DECEMBER 2015
http://www.parool.nl/parool/nl /30700/OPINIE/article/detail/4 211423/2015/12/20/Ze-komen-voo r-onze-veiligheid-maar-niet-vo or-onze-normen-en-waarden.dhtm l
ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/
TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ antillianenwetover-racisme-en- neerlands-schandeterugkeer- naar-duistere-tijden/
”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.
Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria :

het voldoende beheersen van de Nederlandse taal ;

het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland ;

het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt ;

in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie ;

geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang ;

in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”
INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
”ANTILLIANENWET” GENOEMD]
http://www.eerstekamer.nl/ wetsvoorstel/33325_ initiatiefvoorstel_bosman
DIT DISCRIMINERENDE VOORSTEL GING NIET DOOR :
NOS
KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET
12 MAART 2014
http://nos.nl/artikel/622251- kamer-kraakt-antillianenwet. html
NIEUWS.NL
GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD
12 MAART 2014
http://nieuws.nl/algemeen/ 20140312/geen-meerderheid- voor-antillianenwet-vvd/
WIJ BLIJVEN HIER
SAMSOM HOUDT VOL : ”MAROKKANEN HEBBEN ETNISCH
MONOPOLIE OP OVERLAST”
24 APRIL 2014
https://wijblijvenhier.nl/ 22721/samsom-houdt-marokkanen- hebben-etnisch-monopolie- overlast/
METRONIEUWS
SAMSOM NIET VERVOLGD OM MAROKKANEN-UITSPRAKEN
12 APRIL 2016
http://www.metronieuws.nl/ nieuws/binnenland/2016/04/ samsom-niet-vervolgd-om- marokkanen-uitspraken
”Samsom
had in het interview onder meer gezegd : Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”
RECHTENNIEUWS.NL
KLAGERS NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD IN GEWENSTE
VERVOLGING D. SAMSOM EN H.SPEKMAN
12 APRIL 2016
http://rechtennieuws.nl/46699/ klagers-ontvankelijk- verklaard-gewenste-vervolging- d-samsom-en-h-spekman/
BMR NIEUWS
SPEKMAN STAAT NOG STEEDS ACHTER ”VERNEDEREN” OPMERKING
10 JULI 2014
http://www.bnr.nl/nieuws/10094 514/spekman-staat-nog-steeds-a chter-vernederen-opmerking
” ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.’ Dat zegt Spekman deze week in een interview in Vrij Nederland.”
…..
……
”PVV-leider Geert Wilders pleit al jaren voor een hardere aanpak van Marokkaanse probleemjongeren, onder andere door het instellen van werkstraffen op straat in boevenpak. ‘Daar heeft Wilders gelijk in,’ zegt Spekman in Vrij Nederland. ‘Je moet ze vernederen. ”
VRIJ NEDERLAND
PVDA-KAMERLID : ”WE MOETEN MAROKKAANSE
JONGEREN VERNEDEREN”
https://www.vn.nl/pvda-kamerli d-we-moeten-marokkaanse-jonger en-vernederen/
ZIE VOLLEDIG INTERVIEW MET SPEKMAN
” ‘De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen’

VRIJ NEDERLAND
HANS SPEKMAN LAAT ZICH NIET IN
HET PAK NAAIEN
https://www.vn.nl/hans-spekman -laat-zich-niet-in-het-pak-naa ien/
PVDA VOORMAN ROB OUDKERK SPREEKT VAN ”KUT MAROKKANEN”
19 MAART 2002
http://www.nu.nl/algemeen/3216 0/pvda-voorman-rob-oudkerk-spr eekt-van-kut-marokkanen.html
NOS
RUTTE OVER TURKSE JONGEREN IN ZOMERGASTEN
4 SEPTEMBER 2016
http://nos.nl/video/2129935-ru tte-over-turkse-jongeren-in-zo mergasten.html
TELEGRAAF
RUTTE BLIJFT BIJ ”PLEUR OP”
6 SEPTEMBER 2016
http://www.telegraaf.nl/binnen land/26554603/__Rutte_blijft_b ij__Pleur_op___.html
THE GRAPEVINE
PLEUR OP !
24 SEPTEMBER 2016
http://thegrapepub.com/?p=1915

[20]

NOS
WILDERS ANTWOORDT POLITIEK EN PERS :
KRIJG DE RAMBAM
21 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076635- wilders-antwoordt-politiek-en- pers-krijg-de-rambam.html

[21]

NOS
WILDERS : HOE MINDER MAROKKANEN, HOE BETER
14 MAART 2014

http://nos.nl/video/623152-wil ders-hoe-minder-marokkanen-in- nederland-hoe-beter.html

JOOP.NL
WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH
12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk -wilders-nu-openlijk-racistisc h

[22]

VEROORDELING WILDERS/TEKST UITSPRAAK/
JUSTICE IS DONE
ASTRID ESSED
9 DECEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/vero ordeling-wilderstekst-uitspraa k-rechtbankjustice-is-done/

[23]

YOUTUBE.COM
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016
https://www.youtube.com/watch ? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[24]

YOUTUBE.COM
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016
https://www.youtube.com/watch ? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[25]

VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015
https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[26]

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015
http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer a4143720/
YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE
https://www.youtube.com/watch ? v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL
”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”
TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[27]

”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet : “Geen AZC in Geldermalsen !”
FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER
VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

[28]

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPEN
PETER STORM
18 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

[29]

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021
CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021
http://www.pvv.nl/index.php/ visie.html

[30]

NAZI-CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMA PVV
PETER STORM
30 AUGUSTUS 2016
http://www.ravotr.nl/2016/08/ 30/nazi-chef-wilders- presenteert-nazi-programma- pvv/

[31]

”De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.

AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/surin ame/2007/07/29/aanklacht-na-ui tspraken-wilders-over-suriname rs/

”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken”

PVV
CRIMINELE ALLOCHTONEN
27 JULI 2007

https://www.pvv.nl/index.php/i n-de-media/opinie/519-criminel e-allochtonen-column-geenstijl .html

[32]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?
http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/
SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKEN
DOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OP
DE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015
NOS
BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS
25 JANUARI 2015
http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html
TEKST
”Lieve vrienden in Dresden
Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.
In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen : “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu !
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen : een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.
Leve de vrijheid.
Geert Wilders
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

[33]

YOUTUBE.COM
PEGIDA SPEECH GEERT WILDERS, 13 APRIL 2015

https://www.youtube.com/watch ? v=s6hLuwrXgMg

[34]

NU.NL
MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS
14 OCTOBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3601 856/marine-le-pen-nederland- overleg-met-wilders.html

NIEUWSUUR.NL
LE PEN KOMT NAAR NEDERLAND
11 OCTOBER 2013

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/ 561247-le-pen-komt-naar-nederl and.html

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/
WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE
ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
13 NOVEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar- tweede-kamerwinden-des-onheils -waaien-om-de-europese-rotsenb ondgenootschap-der-duistere- krachten/

SOCIALISME.NU
WILDERS : SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[35]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEEN
EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERT
ASTRID ESSED
18 OCTOBER 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/
WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/
UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL ! STAPPEN TEGEN HET
PVV FASCISME
PETER STORM
21 MAART 2016
http://www.ravotr.nl/2016/03/2 1/uit-die-verlammende-lichtbun del-stappen-tegen-het-pvv-fasc isme/
OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS : ”U TREEDT IN HITLER’S
VOETSPOREN”
PETER STORM
16 MAART 2016
http://www.ravotr.nl/2014/03/ 16/open-brief-aan-geert- wilders-ja-staat-hitlers- voetsporen/
[36]

PVV
GUANTANAMO BAY : COLUMN

LINK

http://www.pvv.nl/in-de-media/ opinie/328-guantanamo-bay- column.html

TEKST

Geschreven : 30 oktober 2007
Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.
De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.
Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden ? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.
Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

[37]

YOUTUBE.COM
TOESPRAAK GEERT WILDERS :
DIT IS EEN NEPPARLEMENT
RTL NIEUWS.NL

https://www.youtube.com/watch ? v=nFC9oaP_xzc

[38]

WIKIPEDIA
MAGDA GOEBBELS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Magda_Goebbels

WIKIPEDIA
FLORENTINE ROST VAN TONNINGEN

https://en.wikipedia.org/wiki/ Florentine_Rost_van_Tonningen

[39]

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS : ”U TREEDT IN HITLER’S
VOETSPOREN”
PETER STORM
16 MAART 2016
http://www.ravotr.nl/2014/03/ 16/open-brief-aan-geert- wilders-ja-staat-hitlers- voetsporen/

UW ’’POEZENMEISJES’’...........
Geert Wilders
3 hrs ·
En dit zijn onze twee nieuwe lieve poezemeisjes !!
Suggesties voor hun namen mailen naar : poezennamen@gmail.com
Image may contain : cat and indoor


posté le 15 mars 2017  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.

www.indymedia.org
africa
Ambazonia Canarias estrecho / madiaq Kenya Nigeria South Africa
canada
London, Ontario Maritimes Montreal Ontario Ottawa Quebec Thunder Bay Vancouver Victoria Windsor
east asia
burma Jakarta Japan Korea Manila QC Saint-Petersburg
europe
Abruzzo Alacant Andorra Antwerpen Armenia Athens Austria Barcelona Belarus Belgium belgrade Bristol Brussels Bulgaria Calabria Croatia Cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq Euskal Herria Galiza Germany grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille linksunten lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Nice Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Patras Piemonte Poland Portugal Roma Romania Russia Sardegna Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Toulouse Ukraine United Kingdom Valencia
latin america
Argentina Bolivia Chiapas Chile Chile Sur CMI Brasil CMI Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Tijuana Uruguay Valparaiso Venezuela
oceania
Aotearoa Brisbane burma darwin Jakarta Manila Melbourne Perth QC Sydney
south asia
India Mumbai
united states
Arizona Arkansas Asheville Atlanta Austin Austin Indymedia Baltimore Big Muddy Binghamton Boston Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk Kansas City LA Madison Maine Miami Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Hampshire New Jersey New Mexico New Orleans North Carolina North Texas NYC Oklahoma Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley Saint Louis San Diego San Francisco San Francisco Bay Area Santa Barbara Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Tampa Bay Tennessee Urbana-Champaign Vermont Western Mass Worcester
west asia
Armenia Beirut Israel Palestine
process
FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Tech Volunteer
projects
Print Radio Satellite TV Video
regions
United States
topics
Biotech

copyleft Copyleft Indymédia (Independent Média Center). Sauf au cas où un auteur ait formulé un avis contraire, les documents du site sont libres de droits pour la copie, l'impression, l'édition, etc, pour toute publication sur le net ou sur tout autre support, à condition que cette utilisation soit NON COMMERCIALE.

RSS articlesRSS articles |  Site réalisé avec spip 3.1.7 [23768]
Top