RSS articles
Français  | 
Btenez un crédit à court ou à long terme posté le 20/06/18 - Local
MAWDA, ASSASSINAT D’ÉTAT posté le 20/06/18 - Local
ÉVASIONS CENTRES FERMÉS posté le 19/06/18 - Local - 1 commentaire
Saint-Gilles contre les migrants posté le 14/06/18 - Local - 3 commentaires
Réponse à une provocation policière posté le 08/06/18 - Local
Transphobie à la piscine de St-Gilles posté le 05/06/18 - Local - 1 commentaire
(Dans la série Actions Mai Rouge et Noir) posté le 02/06/18 - Local - 1 commentaire
Affiches #JusticeforMawda posté le 31/05/18 - Local - 1 commentaire
BOZAR OCCUPIED BY ISRAEL posté le 25/05/18 - Local - 13 commentaires
En correctionnel pour l’eau ! posté le 22/05/18 - Local - 3 commentaires

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Btenez un crédit à court ou à long terme posté le 20/06/18 - Global

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 100

Radicalisering bij kleuters/Brief aan doorgeslagen Belgische kleuterscholen in Ronse
posté le 28/08/17 par Astrid Essed Mots-clés  veiligheids / terrorisme 

RADICALISERING BIJ KLEUTERS/BRIEF AAN DOORGESLAGEN
BELGISCHE KLEUTERSCHOLEN IN RONSE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse/

Vooraf :

Naar aanleiding van het volgende zotte bericht [interne rapport]
’’Indoctrinatie
bij kleuters’’, gepubliceerd in de Belgische krant,
’’Het Laatste Nieuws’’ [zie direct onderstaande link] schreef ik
onderstaande brief aan de betrokken Belgische kleuterscholen

Zie link naar bericht

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/3237324/2017/08/21/Radicalisering-bij-kleuters-Ze-noemen-klasgenootjes-varkens-en-bedreigen-hen-met-vinger-over-de-keel.dhtml

ZIE BRIEF :

AAN
DIRECTIE EN BESTUUR VAN DR OVIDE DECROLY KLEUTERSCHOLEN
IN RONSE
MET CC AAN
’’HET LAATSTE NIEUWS’’

’’Ik zag twee kleuters radicaliseren
O dat was een wonder
’T was een wonder boven wonder
Dat die kleuters radicaliseren konden
HIHIHI
HAHAHA
Ik stond erbij en ik keek ernaar’’

Geacht Bestuur en Directie
Geachte Redactie van ’’Het Laatste Nieuws’’,

Denkende, dat ik nu wel alles gehoord had over
[ik heb het niet over ’’echte’’ gevallen, die er natuurlijk ook
zijn] vermeende ’’radicalisering’’ bij moslims sinds de 11
september hysterie, ben ik toch nog bijna van mijn stoel
gevallen van pure verbazing, toen het volgende artikel
uit ’’Het Laatste Nieuws’’ op mijn email mat viel :
’’RADICALISERING BIJ KLEUTERS : ’’ZE NOEMEN
KLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HEN
MET VINGER OVER DE KEEL’’ [1]

Eerst dacht ik, dat het hier om een grap ging, ook al is
1 april al een tijdje geleden voorbij, maar bij enige research
begreep ik, dat het ’’for real’’ was.
Er stond in ’’Het Laatste Nieuws’’ een intern rapport genoemd
’’Indoctrinatie bij kleuters’’, dat ik helaas niet heb kunnen
inzien, maar ik kreeg er een aardig beeld bij door
de voorbeelden, die ’’de juf’’ [heb verder geen gegevens
over deze kleuterschoolleerkracht] opnoemde en ik vroeg mij
[en dat meen ik !] af, welke Islamofoob hier aan het werk
was geweest :
Dit zijn de illustere voorbeelden, waarmee deze ’juf’’ kwam
aanzetten.

Ik citeer ’’Het Laatste Nieuws’’
’’"Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan." [2]

"’NOU EN’’ was het eerste, dat door mij heen ging :
Niet alleen worden legitieme religieuze redenen vermengd met
orthodoxie, met radicalisering heeft dit niets, maar dan ook niets,
te maken !

Ik zal het uitleggen :

VOORBEELD EEN
’’Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen’’ [3]

Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige
redenen past misschien niet in het leerplan [hoewel...
kleuters...COME ON}, maar kan legitiem zijn en valt
tenminste over te praten.

Vrijdag is namelijk [voor wie onder u dat niet weet] de gebeds
en Moskee dag voor moslims, net zoals zondag dat is voor
christenen en zaterdag voor Joden.
Het kan in een bepaalde setting [maar echt niet de kleuterschool,
COME ON] lastig zijn als een leerling niet naar school komt,
maar dat kan in goed overleg worden opgelost door
extra huiswerk etc.
Of er kan een of twee uur vrij worden gegeven om naar de
Moskee te gaan.

Ik kan mij niet voorstellen, dat de meeste ouders niet voor een
dergelijke oplossing zouden openstaan.
Het is met zoals zoveel natuurlijk ook, hoe je mensen benadert.
Maar nogmaals, met ’’radicalisering’’ heeft dat niets te maken !

VOORBEELD TWEE

’’"Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging’’ [4]

In dat geval [probleem met de schooltelevisie] zou ik zeggen :
Bespreek dat met de ouders.
Ik ken de aard van het schooltelevisie programma niet, maar van de ouders
mag een bepaalde mate van flexibiliteit worden verwacht.
Daarnaast echter hoort u als school ook rekening te houden met
en respect te tonen voor andere culturele achtergronden, wat vertaald
dient te worden in wat u wel of niet van de schooltelevisie laat zien.
Samenspraak met de ouders dus, maar een kind thuishouden,
omdat bepaalde schooltelevisieprogramma’s niet passen in de
levensovertuiging van de ouders, kan ik toch
bezwaarlijk ’’radicalisering’’ van kleuters/ouders noemen.

Of, en laat u dit goed bezinken :
NOEMT U HET OOK RADICALISERING ALS STRENG
KATHOLIEKE OF [maar dat komt in Belgie minder voor]
STRENG P[ROTESTANTSE OUDERS HUN KINDEREN
THUISHOUDEN OMDAT EEN SCHOOLTELEVISIEPROGRAMMA
HEN NIET AANSTAAT ?

Ik denk het niet.
Als mijn veronderstelling juist is, discrimineert u dus :
Want wat voor u [dan] een probleem is bij islamitische
kinderen, is dat niet bij niet-islamitische kinderen,
waarmee u islamitische kinderen al in een bepaalde
hoek plaatst.

VOORBEELD [EN] 3 :

’’Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.’’ [5]

Deze voorbeelden hebben inderdaad te maken met een mixture
van cultureel conservatisme en religieuze orthodoxie en heeft [waarschijnlijk]
te maken met de opvattingen van de ouders
[kan ook zijn, dat de kleuters het van een volwassenengesprek
hebben opgepakt en op zichzelf projecteren] en dat kan
[maar niet op de kleuterschool zeg, COME ON]bespreekbaar worden
gemaakt, maar ook hier weer :

Wat heeft dat in vredesnaam met ’’radicalisme’’ te maken ?

Wanneer er kinderen uit een streng katholiek milieu iets
dergelijks zouden zeggen [wat zeer wel mogelijk is] benoemt u
dat dan ook als radicalisme ?
Weer :
Ik dacht het niet.

Want :
When everything is said and done :

Wat is radicalisme nu eigenlijk :

Het is, naar mijn opinie, het kweken van een voedingsbodem
voor een gedachtegoed, in welks kader terroristische handelingen’
en daden niet alleen worden geaccepteerd, maar gestimuleerd en
tenslotte hoogstwaarschijnlijk in daden worden omgezet.

Nu kan ik een hele discussie met u beginnen, waarin ik aantoon
dat terrorisme [militaire aanvallen op BURGERS he, NIET op
militaire objecten, dat zijn legitieme stridmiddelen], hoe verwerpelijk ook voor een
belangrijk deel zijn getriggered door Westerse overheersing
en door het Westen gevoerde oorlogen [6], en dat je grotendeels
de [westerse] slachtoffers van terrorisme in de media ziet en’niet de
burgerslachtoffers, die het Westen in Azie en Afrika maakt,
maar dat is hier niet van belang en daarover mag u natuurlijk
ook anders denken.

Hier is van belang, dat u niet alleen als ’’radicalisering’’
benoemt wat het niet is, maar dat u het in het belachelijke
trekt door er een leeftijdsgroep [kleuters] bij te betrekken,
die nog half in een fantasiewereld leeft en die met terrorisme/
radicalisering even veel te maken heeft als u en ik met de
planeet Pluto.

Bovendien zijn de andere ’’voorbeelden’’ die u van de
zogenaamde ’’radicalisering’’ bij kleuters noemt, ronduit’
ridicuul :

"Ze noemen andere kinderen ’varkens’ en ’ongelovigen’. Met de vinger over de keel maken ze moordbewegingen." [7]

Ja, misschien weinig fraai, maar iedereen, die weleens over
een schoolplein heeft gelopen, hoort ’’Pief paf poef’’,
Speelgoedgeweren en pistooltjes worden ook in
de winkel verkocht en wat dacht u van ’’Indiaantje spelen’’
waarin Indianen worden afgeslacht [wat ook daadwerkelijk
in de VS gebeurd is] [8]

Is daarbij dan ook spraken van ’’radicaliseren’’ en zou u ook zeggen :
Een potentiele Breivik terrorist [9], gesteld, dat het
om blanke, Westerse kleuters gaat ?

Weer :
Ik dacht het niet.

ZWARTE PIET RACISME EN RACISME IN HET ALGEMEEN

En daarbij erger ik mij aan de hypocrisie, waarvan ik u niet
in eerste instantie beschuldig [ik ken u verder niet wat
dit aangaat], maar die wel in de Westerse samenleving iedere
keer weer de kop opsteekt :
Hoeveel zwarte kleuters in [in dit geval] Nederland worden
niet door blanke mede kleuters gepest met het racistische
karikatuur ’’Zwarte Piet’’ [10] of gewoon racistisch bejegend
[wat helaas al bij kleuters kan beginnen, zeker wanneer
de ouders een racistisch wereldbeeld hebben]

Zou u dan ook van ’’radicalisering’’ bij blanke kleuters
spreken ?
Zou u dan ook denken :
Dat kunnen weleens een James Alex Fields Jr worden ?
[de neo nazi, die in Charlottesville een terroristische
aanslag pleegde, die Heather Heyer het leven kostte] [11]

Volgens mij niet.

STORM IN EEN GLAS WATER

Helaas is uw interne rapport over ’’Indoctrinatie bij kleuters’’
in de media een eigen leven gaan leiden en terecht heeft
de directeur van uw onderwijsgroep, de heer Moulart er
zijn zorg over uitgesproken, dat de media het hebben opgeblazen
en het ’’een storm in een glas water’’ genoemd. [12]
Nou mag dat zo zijn [berichten in de media gaan wel vaker
een eigen leven leiden], maar onverlet blijft, dat u als
leiding een dergelijk intern rapport GESCHREVEN hebt en
dat is al bezwaarlijk genoeg :

U bent etiketten als ’’radicalisering’’ gaan opplakken
op een groep kinderen tussen 3 en 6 jaar, die gedeeltelijk
nog in een fantasiewereld leven en toeten nog blazen weten
van het echte terrorisme, behalve hysterische sensatie [gelukkig
maar]

Daarbij hebt u voor die leeftijdsgroep gebruikelijke [pief paf poef]
uitingen, religieuze opvattingen en cultureel conservatisme
door elkaar gegooid en het in dit geval onzinnige predikaat
’’radicalisme’’ op geplakt.

Want-hoe vaak moet het nog gezegd worden, leeft de
overgrote meerderheid van ’’religieus fundamentalistische’’
moslims vreedzaam en heeft met radicalisme/terrorisme NIETS VAN
DOEN !

Bovendien hebt u zich schuldig gemaakt aan discriminatie :

Want als het hier om ’’Indiaantje spelen’’ van blanke
kleuters was gegaan, was er -en dat durf ik wel met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid te zeggen- vast geen rapport
geschreven ’’Indoctrinatie [radicalisering] bij [blank westerse]
kleuters’’

Hebt u wel zo’n rapport geschreven, stuurt u het mij dan vooral toe !
In dat geval zou u WEL gelijke gevallen gelijk behandelen :
Maar ook in dat geval zou ik zeggen :

Waarom associeert u een minder fraai spelletje met radicalisering
naar toekomstige, potentiele John Chivington’s [13/ Amerikaanse massaslachter Indianen]

Ook dan zou het nergens op slaan.

TENSLOTTE

We leven in gevaarlijke, uitdagende tijden.
Tijden, waarin racisme, populisme en fascisme in Europa
[maar ook de VS] helaas oprukken.
Tijden van stigmatisering en terreur hysterie.
Natuurlijk bestaat terreur, net zoals zijn triggeraar, Westerse
overheersing/hegemonie/oorloge n in de wereld.

Maar laten we het dan benoemen, waar het is en ook
vooral WESTERS terrorisme, zoals van Breivik
en James Alex Fields Jr [14] niet vergeten.

Maar het focussen op een groep, de moslims,
die toch al collectief Kop van Jut zijn na iedere
terreuraanslag, hoe vaak ze ook afstand nemen [15]
is niet alleen gevaarlijk en unfair, maar ook in hoge
mate discriminerend.

Dat u daaruit dan nog eens kleuters pikt,
vind ik bizar en Kafkaeaans. [16]

En daarom :

STOP DIE TERREUR HYSTERIE
IEMAND MOET DIT STOPPEN !
Daarom geef ik graag een voorzet :

Ga weer lesgeven en laat iedereen in zijn waarde.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/28/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse


posté le 28 août 2017  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.

www.indymedia.org
africa
Ambazonia Canarias estrecho / madiaq Kenya Nigeria South Africa
canada
London, Ontario Maritimes Montreal Ontario Ottawa Quebec Thunder Bay Vancouver Victoria Windsor
east asia
burma Jakarta Japan Korea Manila QC Saint-Petersburg
europe
Abruzzo Alacant Andorra Antwerpen Armenia Athens Austria Barcelona Belarus Belgium belgrade Bristol Brussels Bulgaria Calabria Croatia Cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq Euskal Herria Galiza Germany grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille linksunten lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Nice Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Patras Piemonte Poland Portugal Roma Romania Russia Sardegna Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Toulouse Ukraine United Kingdom Valencia
latin america
Argentina Bolivia Chiapas Chile Chile Sur CMI Brasil CMI Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Tijuana Uruguay Valparaiso Venezuela
oceania
Aotearoa Brisbane burma darwin Jakarta Manila Melbourne Perth QC Sydney
south asia
India Mumbai
united states
Arizona Arkansas Asheville Atlanta Austin Austin Indymedia Baltimore Big Muddy Binghamton Boston Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk Kansas City LA Madison Maine Miami Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Hampshire New Jersey New Mexico New Orleans North Carolina North Texas NYC Oklahoma Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley Saint Louis San Diego San Francisco San Francisco Bay Area Santa Barbara Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Tampa Bay Tennessee Urbana-Champaign Vermont Western Mass Worcester
west asia
Armenia Beirut Israel Palestine
process
FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Tech Volunteer
projects
Print Radio Satellite TV Video
regions
United States
topics
Biotech

copyleft Copyleft Indymédia (Independent Média Center). Sauf au cas où un auteur ait formulé un avis contraire, les documents du site sont libres de droits pour la copie, l'impression, l'édition, etc, pour toute publication sur le net ou sur tout autre support, à condition que cette utilisation soit NON COMMERCIALE.

RSS articlesRSS articles |  Site réalisé avec spip 3.1.7 [23768]
Top