RSS artikels
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

20/09: Journée Stop TTIP&CETA Dag

gepost op 18/09/16 Trefwoorden  actie  luttes sociales  économie  luttes environnementales  D19-20  agriculture 

Voilà, l’heure est arrivée ! Il nous faut être des dizaines de milliers dans la rue contre TTIP&CETA. Tout se joue dans les semaines qui viennent !

Malgré les manoeuvres politiques de ces derniers jours, la bataille contre TTIP et CETA n’est pas terminée. La ratification du CETA est en marche. Si CETA passe, c’est les trois quart du TTIP qui passent (les multinationales états-uniennes pouvant utiliser leur accord avec le Canada, le NAFTA, pour bénéficier des « avantages » du CETA). Donc la mobilisation est plus nécessaire que jamais !

Met duizenden zullen wij dinsdag 20 september op straat komen. Om CETA & TTIP te stoppen. Komende weken worden cruciaal !

Sla geen acht op de vele politieke manoeuvers van de laatste dagen rondom TTIP. De strijd rond TTIP is nog niet gestreden want de ratificatie van de Canadese TTIP ( CETA) moet nog aanvangen. Als CETA passeert beschikken de Amerikaanse multinationals over drie kwart van wat ze willen bereiken met TTIP. Die multinationals zullen hun vrijhandelsverdrag met Canada ( NAFTA) gebruiken om te profiteren van de « voordelen » van CETA. Druk van de bevolking is daarom meer dan ooit nodig !

Il y aura des départs collectifs de plusieurs endroits en Belgique, et voici le plan des blocs et lieux de rendez-vous.

Rejoignez le Bloc anticapitaliste et internationaliste!

De TTIP/CETA Express vertrekt vanuit verschillende steden in België, en hier heb je het plan voor de afspraken van de groepen.

Sluit je aan bij het anti-kapitalistisch en internationalistisch blok!Le Programme - Het Programma

16h30 Rassemblement @ Arts-Loi
17:00 Manifestation nationale @ Rue de la loi
18:00 Flashmob, barrage humain face au Cheval de Troie géant @Schuman
19:00 Fête aux alternatives

16:30 Verzamelen @Kunst-Wet
17:00 Manifestatie @Wetstraat
18:00 Giant Flashmob @Schuman
19:00 Fiesta alternativa

À partir de 19h30: Une Nuit debout TOUTE LA NUIT et jusqu’au lendemain matin pour l’action Make Some Noice!!

Vanaf 19u30: Een ’Nuit Debout’ DE HELE NACHT door tot ’s morgens voor de actie Make Some Noise!!

ICI le programme - HIER het programma


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
safe_image.php.j(...).jpg
plan_manif_web-0(...).jpg
14369900_5671070(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.