RSS artikels
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

30/03: Rassemblement Pro-choix - Protestactie Pro-Choice

gepost op 29/03/14 Trefwoorden  actie  luttes sociales  genre / sexualité 

Pour le droit à l’avortement libre et gratuit! - Voor het recht op gratis en vrije abortus!

Ce 30 mars 2014, les opposants au droit à l’avortement - le mouvement «pro-life» - tiennent leur « Marche pour la vie ». Alors qu’en Espagne le droit à l’avortement est violemment attaqué par le gouvernement, en Belgique, les «pro-life» s’organisent aussi: intimidation des femmes qui veulent avorter, action devant les centres pratiquant l’IVG (avortement), lobbying au niveau européen...

14h: Place Poelaert

Op 30 maart 2014 houden de tegenstanders van het recht op abortus – de beweging «pro-life» - hun « Mars voor het leven ». Terwijl de regering in Spanje het recht op abortus gewelddadig aanvalt, organiseert «pro-life» zich ook in België: intimidatie van vrouwen die een abortus willen ondergaan, acties voor de abortuscentra, lobbying op Europees niveau...

https://prochoicebelgium.wordpress.com/


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
affichemanifproc(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.