RSS articles
Français  |  Nederlands

Amsterdam aangewezen als Jihadstad/Over terreurhysterie en hetzevorming

posté le 10/04/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ’’JIHADSTAD’’/OVER TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

Geachte lezers,

INLEIDING

In Nederland [en ook Belgie] is een groeiende tendens de legitieme strijd tegen dictator Assad te
een Jihadstempel op te drukken vanwege de deelname door jongeren bij het Westen niet welgevallige
verzetsgroepen. In het Syrische conflict schenden alle partijen de mensenrechten [Assad/pro Westers verzet,
Islamistisch verzet, etc], maar er is geen enkel zinnig en concreet bewijs, dat de deelnemende jongeren terugkomen om hier aanslagen te plegen. Bovendien worden ze met zulke aantijgingen allemaal onder een kam geschoren.
Waakzaamheid tegen naderende terreurhysterie geboden.

ARTIKEL

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 [1] heeft een ware terreurhysterie zich meester gemaakt
van de VS en de rest van de Westerse wereld.
Ook hebben niet Westerse landen, al of geen bondgenoten van het Westen, maar ook China [2] en Rusland [3]
de verhoogde paraatheid voor aanslagen ge of liever gezegd misbruikt om dissidente meningen of verzetsstrijd
aan te merken als ’’terrorisme’’ en onder dat mom, zich schuldig te maken aan
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Wat de VS betreft zijn de beruchtste voorbeelden Guantanamo Bay [4], waar sinds 2002 een groot
aantal gevangenen uit een diversiteit aan landen vastzitten zonder vorm van proces.
Een ander voorbeeld zijn de CIA foltermethoden [5] zoals ’’waterboarding’’ [6]
Meer recent de drone aanvallen [7] in Pakistan en Yemen tegen echte/vermeende Al Qaeda strijders,
die al een groot aantal burgerslachtoffers hebben gekost. [8]

En ook in Nederland sloeg de terreurhysterie toe, in de vorm van anti-terreurwetgeving [9]
waarbij de rechten van verdachten op fundamentele punten werden geschonden.
De eerste op wie dat werd toegepast was Mohammed B, die in 2004 Marokkanen
en moslimbasher T van Gogh om het leven bracht.
Zijn misdrijf werd aangemerkt als zijnd ’’een terroristisch oogmerk’’ [10], waardoor hij
voor een enkelvoudige moord levenslang kreeg [11]
Niet dat dat qua wetgeving niet mogelijk was, maar wel hoogst ongebruikelijk.
Bovendien klopte ook de juridische interpretatie, omdat bij terroristisch oogmerk
toch echt sprake moet zijn van ontwrichting [vernietiging] van Overheidsstructuren
en/of de Overheid ertoe te bewegen, een politiek beleid al dan niet te voeren [12]
Zo devalueren begrippen en worden rechten uitgehold.

Dit was ook te zien bij de zogenaamde Hofstadprocessen [13], waarbij mensen in feite werden
veroordeeld, niet vanwege voorbereiding/plegen van een terroristische aanslag, maar vanwege het
feit, dat hun zogenaamde ’’radicalisering’’ [ook zo’n vaag en misbruikt woord] er in de toekomst weleens
toe zou kunnen leiden, dat zij een aanslag zouden plegen.
Concreet waren de veroordelingen gebaseerd op het in bezit hebben e/of verspreiden van
extreme geschriften.
Over vrijheid van meningsuiting gesproken [14]

Een zaak, die ook aan alle kanten rammelde was het Piranhaproces tegen Samir A en andere
verdachten [15]
Ik heb de vonnisoverwegingen uitgebreid doorgelezen en trof heel veel vaagheden aan en veronderstellingen
zonder hard bewijs.

Een gevaarlijke zaak, als er op onduidelijke en vage aannames recht wordt gesproken en mensen
worden veroordeeld,
Dat is Stasi rechtspraak.

Waaraan ik mij ook erger[de] zijn [waren] de AIVD rapporten over echte/vermeende terreurdreiging
[wat niet te controleren viel, maar dat daargelaten], waarbij te pas en te onpas iedere strijd tegen
een buitenlandse bezetting [VS, Israel, etc] werd beschouwd als ’’Jihad’’, waarbij de term in de meeste
gevallen verkeerd of weinig onderbouwd werd gebruikt.
Ook termen als terrorisme, maar vooral ’’radicalisering’’ werden zo vaag en ruim omschreven, dat daaronder
wel van alles kon vallen. [16]

Ook is [was] er weinig oog voor de oorzaken van ’’radicalisering" zoals het oorlogsoptreden van het
Amerikaans/Westerse imperialisme [Afghanistan, Irak] en de daaraan gerelateerde bezettingen, oorlogsmisdaden
en mensenrechtenschendingen en de blijvende steun voor de nu reeds 47 jaar durende Israelische bezetting
van de Palestijnse gebieden.
Zie ook het Russische barbaarse optreden in Tsjetjsenie en andere onderdrukkingssituaties.

SYRIE

De hypocrisie en vage politieke aanduidingen manifesteren zich wel heel duidelijk in de Syrische situatie,
waar sinds 2011 een opstand woedt tegen dictator Assad.
Was het Westen aanvankelijk nog enthousiast over het verzet tegen Assad [niet zozeer vanwege zijn bloedige
heerschappij, maar omdat Syrie een de VS/Westen niet welgevallig regime heeft] en erkende zij snel
de Syrische oppositie [17] daar zou verandering in komen vanwege het ontstaan van een variant van
islamitisch georienteerde verzetsgroepen [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi Arabie]
die om begrijpelijke, deels anti imperialistische redenen en de steun aan bezettingsstaat Israel, gekant
waren tegen het Westen [18]

Vanaf dat moment bekoelde de Westerse houding tegenover Syrie en veranderden ’’vrijheidsstrijders’’
in ’’Jihadstrijders’’ en werd het woord en de term ’’Jihad’’ [19] te pas en te onpas gebruikt, met name
voor jongeren, die vanuit Europa [Nederland, Belgie en Frankrijk] naar Syrie gingen om de strijd
tegen het Syrische gangsterregime te voeren.
Uit het oog werd verloren dat bij welke groep de jongeren zich ook aansloten, zij werden gedreven door
oprechte verontwaardiging [20] over de misdaden van het regime Assad en de grootschalige oorlogsmisdaden
en mensenrechtenschendingen, die overigens door beide partijen [Assad en het verzet] worden gepleegd. [21]

En de terreurhysterie is weer een feit.

Het regende berichten over Syrie ’’Jihadisten’’ [22], er is nu een ware ’’jacht’’ op naar Nederland teruggekeerde
Syrische Jihadstrijders geopend [23] en door de NCTV [Nationaal Coordinator voor Terrorismebestrijding
en Veiligheid] wordt het vechten in Syrie tegen Assad op een lijn gesteld
met het maar lukraak plegen van aanslagen [24]
In de Notitie Lokale Aanpak Jihadisme schrijft de NCTV zelfs :
’’ Het front kan zich zomaar in Boston,
Woolwich, Timboektoe, Aleppo of Amsterdam bevinden en is afhankelijk van de geschatte waarde
die een geweldsdaad zou hebben voor de jihadistische zaak. ’’ [25]
Dat dit een totaal onbewijsbare stellingname is, zeker tav jongeren, die in Syrie tegen een dictator gaan strijden
en hooguit zijn gegrepen door het ideaal van een Islamitische Staat aldaar [wat niet betekent, dat men maar overal
aanslagen gaat plegen] is voor mij evident.

Bovendien, nog gevaarlijker is, dat iedere situatie, of het nu de legitieme strijd tegen een dictator is [Aleppo/Syrie/
strijd tegen dictator Assad] of de eventuele voorbereidingen tot een niet legitieme aanslag op burgers, over een kam
worden geschoren.

Maar het kan altijd nog doller :
Er worden nu zelfs ’’Jihadsteden’’ aangewezen, waar kennelijk veel uit Syrie strijders
[de zogenaamde ’’Jihadstrijders’’] vandaan komen.

Amsterdam is er kennelijk een van [26]

Daarom heb ik dit artikel dan ook geschreven.
Om tegenwicht te bieden tegen de nieuwe, aanstormende terreurhysterie waardoor het grote
publiek voor de zoveelste keer dreigt te worden gebrainwasht.
En wat koren op de molen is voor de extreem-rechtse PVV leider G Wilders. [27}

En zo worden dan opnieuw groepen mensen gestigmatiseerd en verdeel en heerspolitiek gevoerd.

Dat moeten we niet laten gebeuren.

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN OOK

http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

[1]

HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGEL
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/318768/herdenking_11_september_2011vs_kijk_in_je_eigen_spiegel

[2]

HUMAN RIGHTS WATCH
THAILAND : DON’T FORCIBLY RETURN UIGHURS TO CHINA
14 MARCH 2014

http://www.hrw.org/news/2014/03/14/thailand-don-t-forcibly-return-uighurs-china

[3]

UITPERS.BE
ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU : REACTIE OP JARENLANGE RUSSISCHE VUILE OORLOG
ASTRID ESSED
MEI 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2679

[4]

HUMAN RIGHTS WATCH
GUANTANAMO

http://www.hrw.org/topic/counterterrorism/guantanamo

[5]

HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH TORTURE
12 JULY 2011

http://www.hrw.org/reports/2011/07/12/getting-away-torture-0

[6]

USA TODAY
HUMAN RIGHTS WATCH : EVIDENCE OF WIDER U.S. WATERBOARDING
USE
9 JUNE 2012

http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-09-06/waterboarding-cia-human-rights-watch/57626318/1

[7]

HUMAN RIGHTS WATCHRAPPORT
A WEDDING, THAT BECAME A FUNERAL
US drone attack on marriage procession in Yemen
20 FEBRUARY 2014

http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0

[8]

HUMAN RIGHTS WATCH/RAPPORT
BETWEEN A DRONE AND AL QAEDA
The Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen
2 OCTOBER 2013

http://www.hrw.org/reports/2013/10/22/between-drone-and-al-qaeda-0

[9]

UITPERS.BE
MENSENRECHTEN ONDER DRUK : ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE
OVERHEID
ASTRID ESSED
OCTOBER 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[10]

UITPERS.BE
KRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2005

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116

[11]

DE PECH VAN MOHAMMED B.
MOHAMMED BENZAKOUR
24 AUGUSTUS 2005

http://www.maghrebonline.nl/opinie/categorie%C3%ABn/mohammed-benzakour/item/188-de-pech-van-mohammed-b.html#.U0XuvVV_tuZ

[12]

UITPERS.BE
KRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2005

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116

[13]

UITPERS.BE
HOSTADPROCESSEN : RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES
OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[14]

UITPERS.BE
HOSTADPROCESSEN : RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES
OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[15]

UITPERS.BE
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTEN
ASTRID ESSED
JANUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539

[16]

AIVD/RAPPORT
DE GEWELDDADIGE JIHAD IN NEDERLAND
MAART 2006

http://www.burojansen.nl/terrorisme/aivdgewelddadigejihad.pdf

[17]

BNR DE STEM
EU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEME VERTEGENWOORDIGER
11 DECEMBER 2012

http://www.bnr.nl/nieuws/734310-1212/eu-syrische-oppositie-is-legitieme-vertegenwoordiger

[18]

HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1) : SYRIE EN DE ESCALATIEDREIGING
PETER STORM
25 AUGUSTUS 2013

http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/

[19]

WIKIPEDIA
JIHAD

http://en.wikipedia.org/wiki/Jihad

[20]

AD
NEDERLANDSE OUD MILITAIR LEIDT IN SYRIE JIHADISTEN OP
26 JANUARI 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/13868/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3584151/2014/01/26/Nederlandse-oud-militair-leidt-in-Syrie-jihadisten-op.dhtml

[21]

HLN.BE
VN : REGERING EN REBELLEN PLEGEN OORLOGSMISDADEN
11 SEPTEMBER 2013

http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1702573/2013/09/11/VN-Regering-en-rebellen-plegen-oorlogsmisdaden.dhtml

[22]

NU.NL
JIHADSTRIJDERS [ACTUEEL OVERZICHT]

http://www.nu.nl/tag/jihadstrijders/

[23]

AD
5000 NEDERLANDERS JAGEN OP JIHADISTEN
3 APRIL 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3627620/2014/04/03/5000-Nederlanders-jagen-op-jihadisten.dhtml

[24]

RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEID
SYRIE
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[25]

RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEID
SYRIE
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[26]

HET PAROOL
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD
3 APRIL 2014

[1]

HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGEL
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/318768/herdenking_11_september_2011vs_kijk_in_je_eigen_spiegel

[2]

HUMAN RIGHTS WATCH
THAILAND : DON’T FORCIBLY RETURN UIGHURS TO CHINA
14 MARCH 2014

http://www.hrw.org/news/2014/03/14/thailand-don-t-forcibly-return-uighurs-china

[3]

UITPERS.BE
ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU : REACTIE OP JARENLANGE RUSSISCHE VUILE OORLOG
ASTRID ESSED
MEI 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2679

[4]

HUMAN RIGHTS WATCH
GUANTANAMO

http://www.hrw.org/topic/counterterrorism/guantanamo

[5]

HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH TORTURE
12 JULY 2011

http://www.hrw.org/reports/2011/07/12/getting-away-torture-0

[6]

USA TODAY
HUMAN RIGHTS WATCH : EVIDENCE OF WIDER U.S. WATERBOARDING
USE
9 JUNE 2012

http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-09-06/waterboarding-cia-human-rights-watch/57626318/1

[7]

HUMAN RIGHTS WATCHRAPPORT
A WEDDING, THAT BECAME A FUNERAL
US drone attack on marriage procession in Yemen
20 FEBRUARY 2014

http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0

[8]

HUMAN RIGHTS WATCH/RAPPORT
BETWEEN A DRONE AND AL QAEDA
The Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen
2 OCTOBER 2013

http://www.hrw.org/reports/2013/10/22/between-drone-and-al-qaeda-0

[9]

UITPERS.BE
MENSENRECHTEN ONDER DRUK : ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE
OVERHEID
ASTRID ESSED
OCTOBER 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[10]

UITPERS.BE
KRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2005

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116

[11]

DE PECH VAN MOHAMMED B.
MOHAMMED BENZAKOUR
24 AUGUSTUS 2005

http://www.maghrebonline.nl/opinie/categorie%C3%ABn/mohammed-benzakour/item/188-de-pech-van-mohammed-b.html#.U0XuvVV_tuZ

[12]

UITPERS.BE
KRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B.
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2005

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116

[13]

UITPERS.BE
HOSTADPROCESSEN : RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES
OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[14]

UITPERS.BE
HOSTADPROCESSEN : RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES
OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[15]

UITPERS.BE
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTEN
ASTRID ESSED
JANUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539

[16]

AIVD/RAPPORT
DE GEWELDDADIGE JIHAD IN NEDERLAND
MAART 2006

http://www.burojansen.nl/terrorisme/aivdgewelddadigejihad.pdf

[17]

BNR DE STEM
EU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEME VERTEGENWOORDIGER
11 DECEMBER 2012

http://www.bnr.nl/nieuws/734310-1212/eu-syrische-oppositie-is-legitieme-vertegenwoordiger

[18]

HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1) : SYRIE EN DE ESCALATIEDREIGING
PETER STORM
25 AUGUSTUS 2013

http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/

[19]

WIKIPEDIA
JIHAD

http://en.wikipedia.org/wiki/Jihad

[20]

AD
NEDERLANDSE OUD MILITAIR LEIDT IN SYRIE JIHADISTEN OP
26 JANUARI 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/13868/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3584151/2014/01/26/Nederlandse-oud-militair-leidt-in-Syrie-jihadisten-op.dhtml

[21]

HLN.BE
VN : REGERING EN REBELLEN PLEGEN OORLOGSMISDADEN
11 SEPTEMBER 2013

http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1702573/2013/09/11/VN-Regering-en-rebellen-plegen-oorlogsmisdaden.dhtml

[22]

NU.NL
JIHADSTRIJDERS [ACTUEEL OVERZICHT]

http://www.nu.nl/tag/jihadstrijders/

[23]

AD
5000 NEDERLANDERS JAGEN OP JIHADISTEN
3 APRIL 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3627620/2014/04/03/5000-Nederlanders-jagen-op-jihadisten.dhtml

[24]

RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEID
SYRIE
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[25]

RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEID
SYRIE
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[26]

HET PAROOL
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD
3 APRIL 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3627680/2014/04/03/Amsterdam-aangewezen-als-jihadstad.dhtml

[27]

PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/442295/pvv_wilders_en_het_gif_van_racisme


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.