RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Anti Zwarte Piet protest in Gouda en Amsterdam/Hypocrisie Rutte/Zwarte Piet is racisme

posté le 18/11/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA EN AMSTERDAM/
ZWARTE PIET IS RACISME/OVER HYPOCRISIE RUTTE/
VERDRAAIINGEN IN MEDIA EN SCHIJNHEILIGHEID VAN DER
LAAN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-gouda-en-amsterdamzwarte-piet-is-racismeover-hypocrisie-rutteverdraaiingen-in-de-media-en-schijnheiligheid-van-der-laan/

Hoewel het verzet tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet
al decennialang speelt, is de Nationale Zwarten Pietendiscussie
pas goed op gang gekomen na de gewelddadige arrestatie van kunstenaar
Quincy Gario en medestanders bij de Intocht van Sint in Dordrecht, 2012. [1]
En vanaf 2011 t//m heden [2014] heeft deze ’’discussie’’ steeds
surrealistischer vormen aangenomen, waarbij de pro Zwarte Piet
activisten de tegenstanders bestookten met een diarrhee van
racistische reacties, die nog steeds voortduren.[2]
Zelfs de exploitanten van pretpark Hellendoorn, die alternatieve
’’karakterPieten’’ voorstelden, kregen een stroom van hysterische
reacties over zich heen. [3]

De Nationale Zwarte Piet Gekte sloeg toe

Pietietie’s op Facebook [4], de extreem-rechtse
PVV kwam met een onzinnige ’’Zwarte Piet wet’’, een vrouw uit Papoea Nieuw Guinea,
die op het Malieveld belaagd werd, omdat pro Zwarte Piet activisten
[tijdens een manifestatie] dachten, dat ze tegen Zwarte Piet was,
een malle verklaring van premier Rutte over Zwarte Piet,
gekker moet het niet worden. [5]
Natuurlijk lieten de tegenstanders van Zwarte Piet zich niet
onbetuigd met manifestaties, acties, rechtszaken
en dergelijke. [6]
Daarover zo meer.

WAAR GAAT HET NU OM/ZWARTE PIET IS RACISME

Maar los van alle hysterie van pro Zwarte Piet activisten,
dat ’’hun’’ Zwarte Piet gaat verdwijnen,scheldpartijen,
reacties, rare bemoeienissen van de [extreem] rechtse
politiek en bemoeienis van extreem-rechtse clubs
met de pro Zwarte Piet hysterie [7] waar gaat het nu
eigenlijk om ?
Feitelijk is het simpel.

De ’’koddige’’ Zwarte Piet figuur is een racistisch karikatuur.
Ontstaan in 1850, een tijd, dat er nog slavernij bestond,
werd Zwarte Piet, die voordien niet tot de Nederlandse
traditie behoorde, geintroduceerd als de knecht van Sinterklaas,
die niet alleen een ondergeschikte positie had, maar als
’’dom’’, ’’onderdanig’’, gewild grappig en ’’de roe hanterend’’
werd gepresenteerd. [8]
Dat beeld van de domme, onderdanige en gewild grappige
’’knecht’’ bleef en is beledigend voor zwarte mensen
en beantwoordt aan racistische
vooroordelen over zwarten. [9]
Daar gaat het hier om

We leven tenslotte in 2014, niet in 1850.

Daarbij :
Zwarten werden/worden regelmatig uitgescholden, zo
is ook het protest van Quincy Gario ontstaan. [10]

Het racistische karakter van de Zwarte Piet figuur toont
zich nergens duidelijker dan aan de racistische reacties
tegen de tegenstanders van Zwarte Piet en de bemoeienissen
van PVV en extreem-rechtse clubs. [11]

RECHTSZAKEN

Natuurlijk lieten de Zwarte Piet activisten [vanaf nu genoemd
de tegenstanders van Zwarte Piet] het er niet bij zitten, dat we
jaarlijks worden getracteerd op een Intocht van Sinterklaas
met domme, zogenaamd grappige Zwarte Pietenknechtjes met
een raar accent.
Er zijn een aantal rechtszaken hierover geweest [ik verwijs
naar Amsterdam].
Als ik kijk naar 2014, is er in juli een voor Zwarte Pietactivisten
gunstige uitspraak geweest, waarbij de burgemeester werd
verplicht, de Intocht van Sinterklaas opnieuw te bekijken. [12]
Gesteld werd, dat de figuur van Zwarte Piet een ’’negatieve stereotypering
van zwarte mensen’’ is en dat artikel 8, EVRM [recht op eerbiediging gezins en priveleven] niet getoest was door de burgemeester. [13]

Dus in gewone taal
Zwarte Piet is racistisch en discriminerend, manifesteert zich
in het openbare leven, zwarte mensen worden daarmee
dus geconfronteerd en dat is als zodanig een inbreuk op
het priveleven van zwarte mensen.

Dat je dat als burgemeester moet worden gezegd, is al beschamend
genoeg, maar van der Laan had the guts tegen deze uitspraak
in beroep te gaan. [14]

En de uitspraak van de Raad van State was een koude douche,
want die stelde de burgemeester/Gemeente Amsterdam in
het gelijk. [15]
De burgemeester hoeft niets aan te passen en bij de vergunning
verlening alleen maar rekening te houden met de eisen
van openbare orde en verkeersveiligheid. [16]
Terecht merkt activist en schrijver Peter Storm
op, dat hiermee ’’een racistische traditie de hand boven het
hoofd wordt gehouden’’ [17]

ANTI ZWARTE PIET PROTEST
GOUDA
HET PROTEST, DE MEDIA MISLEIDING, HYPOCRIETE
REACTIE VAN RUTTE, EXTREEMRECHTS

Door de actiegroep ’’Kick out Zwarte Piet’’ werd een anti Zwarte Piet
demonstratie in Gouda georganiseerd. [18]
Een nadrukkelijk ’’stil
protest’’, waaraan men zich ook, voor zover mogelijk, aan gehouden heeft.
De onzin, die de media gemaakt hebben van het verloop van die
demonstratie is ongelooflijk.
Zo zou er een ’’grimmige’’ sfeer ontstaan zijn, die natuurlijk
op het conto van de demonstranten kwam te staan, er werd hen
verweten, dat zij zich niet aan de demonstratielocatie
hielden. [19]
En als klap op de vuurpijl noemde premier Rutte de gang van zaken
’’diep diep triest’’. [20]
Want het ging om een Kinderfeest. [21]

Wat een hypocriete reactie !
Over de ’’verstoring’’ van een feest met een racistische karikatuur
maakt Rutte zich druk, maar als premier is hij wel verantwoordelijk
voor de uitzetting van een Turks gezin, politieke vluchtelingen,
naar Turkije, waar ze grote kans lopen op vervolging. [22]
Voor die Turkse kinderen helemaal geen ’’Kinderfeest’’, maar
daarover hoor je Rutte niet.

Wat dat ’’zich niet houden aan die demonstratielocatie
het volgende :
De demonstratieplek, die was aangewezen, was ver buiten het
centrum en dus onzinnig. [23]
Als je immers protesteert tegen bijvoorbeeld de wapenhandel, ga je
ook naar een wapenbeurs, zoals schrijver Peter Storm terecht
opmerkt en bij een Zwarte Piet protest dus in de buurt
van de Intocht.[24]

Natuurlijk namen de Zwarte Piet activisten daarmee geen genoegen.
Hun protest zou immers op geen enkele manier zijn gehoord.

Wat betreft de ’’overtreding van de manifestatiewet’ ’waarvan de
demonstranten worden beschuldigd. [25]

Ook dat was misleidend.
Want voordat er zelfs maar een spandoek werd ontrold,
werden er al mensen opgepakt. [26]
Dus ook aan hun eigen regels hield de politie zich niet.

EXTREEM-RECHTS

Er waren ook pro Zwarte Piet demonstranten en
een aantal media maakten gewag van botsingen
tussen voor en tegenstanders van Zwarte Piet. [27]
Dat waren dan vaak lieden uit extreem-rechtse hoek,
waaronder Paul Peters, voorman van het fascistische
Identair Verzet, die de Zwarte Piet strijd aangrijpt
om te provoceren en intimideren.[28]
Ook zal het racistische karakter van Zwarte Piet
dergelijke lieden aanspreken.

EPILOOG

Zwarte Piet moet verdwijnen.
Het is een racistische karikatuur uit 1850 en
daarvoor is in 2014 geen plaats.
Feitelijk had hij allang knecht af bij
Sinterklaas moeten zijn.

De al dan niet racistische pro Zwarte Pietactivisten
voeren een achterhoedegevecht, dat zij gedoemd zijn,
te verliezen.
Daar veranderen lieden als burgemeester van der Laan,
premier Rutte, Wilders en co en extreem-rechts niets aan.

Een Feest hoort leuk te zijn voor iedereen en dat kan,
wanneer Pieterbaas zijn taken neerlegt, als vrij man
gaat leven en Sinterklaas weer alleen laat
opereren, zoals het vroeger was.

Dan kan het ook echt een heerlijk avondje zijn, voor
iedereen.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET
ALS RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

DOORBRAAK.EU
KEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEK
OP ZWARTE PIET RACISME
14 NOVEMBER 2011

http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-piet-racisme/

NU.NL
POLITIE PAKT ACTIVISTEN OP BIJ INTOCHT SINT
12 NOVEMBER 2011

http://www.nu.nl/binnenland/2666509/politie-pakt-activisten-bij-intocht-sint.html

[2]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustreactie-op-at5/

JOOP.NL
RACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23221_racistische_reacties_op_anti_zwarte_piet_betoog/

[3]

DOORBRAAK.EU
PRETPARK DUINRELL ZWICHT ONDER DRUK VAN HYSTERISCHE
PIET FANS
23 OCTOBER 2014

http://www.doorbraak.eu/pretpark-duinrell-zwicht-onder-druk-van-hysterische-piet-fans/

[4]

GELDERLANDER
PIETITIE VOOR ZWARTE PIET GAAT TWEE MILJOEN LIKES
VOORBIJ
24 OCTOBER 2013

http://www.gelderlander.nl/algemeen/multimedia/pietitie-voor-zwarte-piet-gaat-2-miljoen-likes-voorbij-1.4066442?ls=pl

[5]

NOS
ANNE FRANK STICHTING/WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

PVV
PVV KOMT VANDAAG MET ZWARTE PIET WET
12 NOVEMBER 2014

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/persberichten/8003-pvv-komt-vandaag-met-zwarte-piet-wet.html

ZWARTE PIET
GERRIT DE HEUS
26 OCTOBER 2013

http://gerritdeheus.wordpress.com/2013/10/26/zwarte-piet/

NOS
RUTTE/PIET IS NOU EENMAAL ZWART
18 OCTOBER 2013

http://nos.nl/artikel/564038-rutte-piet-is-nou-eenmaal-zwart.html

(6)

NU.NL
HONDERDEN BIJ PROTEST TEGEN ZWARTE PIET
IN AMSTERDAM
16 NOVEMBER 2013

NRC
HOE KON HET ZOVER KOMEN
12 NOVEMBER 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/7338/hoe-kon-het-zo-ver-komen

(7)

INDYMEDIA.NL
NEO NAZI´S EN RECHTS EXTREMISTEN VERZIEKEN INTOCHT
SINTERKLAAS GOUDA

https://www.indymedia.nl/node/25488

(8)

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET
ALS RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

(9)

HETZELFDE RACISME/ZWARTE PIET MOET BLIJVEN, VLUCHTELINGEN
MOETEN WEG
JOKE KAVIAAR
19 OCTOBER 2014

https://jokekaviaar.nl/hetzelfde-racisme.html

(10)

ZWARTE PIET IS RACISME
12 NOVEMBER 2012

http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

(11)

PVV
PVV KOMT VANDAAG MET ZWARTE PIET WET
12 NOVEMBER 2014

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/persberichten/8003-pvv-komt-vandaag-met-zwarte-piet-wet.html

INDYMEDIA.NL
NEO NAZI´S EN RECHTS EXTREMISTEN VERZIEKEN INTOCHT
SINTERKLAAS GOUDA

https://www.indymedia.nl/node/25488

(12)

NRC
AMSTERDAM MOET INTOCHT MET ZWARTE PIET
OPNIEUW BEKIJKEN
3 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/03/amsterdam-moet-intocht-met-zwarte-piet-opnieuw-bekijken/

(13)

´´Verweerder heeft niet getoetst aan artikel 8 van het EVRM.´´
......
´´´´´´´´
´´In het kader van de finale geschillenbeslechting beoordeelt de rechtbank of de figuur van Zwarte Piet leidt tot een negatieve stereotypering van zwarte mensen. In de aanvraag en de vergunning is niets opgenomen over de figuur van Zwarte Piet, zodat deze er niet aan in de weg staat dat gebruik wordt gemaakt van het stereotype Zwarte Piet (zwart, dikke rode lippen, dom, knecht). De rechtbank komt tot op grond van e-mails van het College voor de rechten van de mens, een onderzoeksrapport van het bureau statistiek van de gemeente Amsterdam en de verklaringen van eisers tot de conclusie dat deze figuur van Zwarte Piet een negatieve stereotypering is van zwarte mensen. Omdat sprake is van een zekere mate van ernst, leidt dit ook tot een inbreuk op het privéleven.´´

UITSPRAAK RECHTER
3 JULI 2014

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3888

WIKIPEDIA
ARTIKEL 8 VAN HET EUROPEES VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN
DE MENS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_8_van_het_Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens

(14)

NU.NL
HOGER BEROEP ZWARTE PIET ZAAK VANAF 16 OCTOBER
20 AUGUSTUS 2014

http://www.nu.nl/binnenland/3856738/hoger-beroep-zwarte-piet-zaak-16-oktober.html

(15)

NU.NL
RAAD VAN STATE VERNIETIGT UITSPRAAK RECHTBANK
OVER ZWARTE PIET
12 NOVEMBER 2014

http://www.nu.nl/binnenland/3926244/raad-van-state-vernietigt-uitspraak-rechtbank-zwarte-piet.html

(16)

RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVEN
HOOFD
PETER STORM
12 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/12/hoge-raad-houdt-racistische-traditie-hand-boven-hoofd/

(17)

RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVEN
HOOFD
PETER STORM
12 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/12/hoge-raad-houdt-racistische-traditie-hand-boven-hoofd/

(18)

DOORBRAAK.EU
15 NOVEMBER, GOUDA/ACTIE TEGEN ZWARTE PIET BIJ
LANDELIJKE SINTERKLAASINTOCHT
25 SEPTEMBER 2014

http://www.doorbraak.eu/15-november-gouda-actie-tegen-zwarte-piet-bij-landelijke-sinterklaasintocht/

(19)

AD
TELEURGESTELDE BURGEMEESTER/90 AANHOUDINGEN
VERRICHT
15 NOVEMBER 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/33220/Sinterklaas/article/detail/3791137/2014/11/15/Teleurgestelde-burgemeester-90-aanhoudingen-verricht.dhtml

VOLKSKRANT
ZEKER 90 AANHOUDINGEN BIJ INTOCHT/RUTTE NOEMT
HET ´´HEEL TRIEST´´
15 NOVEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/binnenland/zeker-negentig-aanhoudingen-bij-intocht-rutte-noemt-het-heel-triest~a3791152/

(20)

TELEGRAAF
RUTTE/DIT IS DIEP TRIEST
15 NOVEMBER 2014

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23334991/__Rutte__dit_is_dieptriest__.html

(21)

TELEGRAAF
RUTTE/DIT IS DIEP TRIEST
15 NOVEMBER 2014

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23334991/__Rutte__dit_is_dieptriest__.html

(22)

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE KARABULUT
NAAR ONVEILIG TURKIJE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-familie-karabulut-naar-onveilig-turkijebrief-aan-klm/

DOORBRAAK.EU
OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN OVER TE
LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE
12 NOVEMBER 2014

http://www.doorbraak.eu/overheid-dreigt-gevluchte-activisten-te-leveren-aan-hun-beulen-turkije/

(23)

AD
TELEURGESTELDE BURGEMEESTER/90 AANHOUDINGEN
VERRICHT
15 NOVEMBER 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/33220/Sinterklaas/article/detail/3791137/2014/11/15/Teleurgestelde-burgemeester-90-aanhoudingen-verricht.dhtml

(24)

´´De burgemeester gaf aanvankelijk aan dat hij demonstraties in deze zin niet wenste te verbieden. Maar vrij kort voor de dag zelf bepaalde hij dat demonstreren weliswaar mocht, maar niet langs de route van de intocht en dus niet op de Mart ktt waar de actie was gepland. Die bepaling was al een grove inperking van demonstratie- en actievrijheid. Als je tegen wapenhandel wil protesteren, doe je dat bij een wapenhandelsbeurs, niet vijf kilometer verderop. Als de tegen zwarte Piet wilt demonstreren, doe je dat op een plaats en tijd waar die Zwarte Piet het straatbeeld mede domineert, dus bij uitstek tijdens de intocht.´´

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

(25)

NOS
NEGENTIG ARRESTATIES INTOCHT GOUDA
15 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/721821-negentig-arrestaties-intocht-gouda.html

(26)

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

(27)

NOS
NEGENTIG ARRESTATIES BIJ INTOCHT IN GOUDA
15 NOVEMBER 2014

http://beta.nos.nl/artikel/2003955-negentig-arrestaties-bij-intocht-in-gouda.html

(28)

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

INDYMEDIA.NL
NEO NAZI´S EN RECHTS EXTREMISTEN VERZIEKEN INTOCHT
SINTERKLAAS GOUDA

https://www.indymedia.nl/node/25488


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.