RSS articles
Français  |  Nederlands

Apeldoorn in actie tegen Pegida/Adhesiebetuiging

posté le 29/01/16 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

APELDOORN IN ACTIE TEGEN PEGIDA/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/apeldoorn-in-actie-tegen-pegidaadhesiebetuiging/

Na de solidariteit met vluchtelingen [1] [die nog steeds gaande is hoor]
door individuele initiatieven en van organisaties, de backlash.
De door PVV Fuhrer Wilders aangestuurde anti vluchtelingenhetze [2],
waarbij hij geholpen wordt door extreem-rechtse bendes, die vluchtelingengezinnen
aanvallen, noodopvangen belagen, vergaderingen intimiderend verstoren, de confrontatie zoeken met de politie en Gemeentehuizen belagen [3], neemt steeds grotesker en gevaarlijker vormen aan.
Richting fascistische politiestaat ? [4]
Ik hoop van niet, maar het lijkt er wel veel op.

En het gaat maar door :
Recentelijk de gewelddadige aanval op het Gemeentehuis in
Heesch door racistische bendes [5], na een protest waaraan maar liefst
1000 mensen deelnamen, op een bevolking van 12 000 zielen ! [6]
Dan de bedreiging van het echtpaar Jumelet in Yerseke.
De man is Gemeenteraadslid voor de Christen Unie.
Tegen de gevel van hun huis werd vuurwerk gegooid-een geliefd
strijdmiddel van neo nazistische bendes, die zich tegen vluchtelingen
keren- en naar de woning werden eieren gegooid.
Met een tekst van deze ’’dappere’’ strijders :
’’Yerseke zegt nee tegen azc, deze keer zijn het nog eieren, stop
met de handtekeningeactie’’ [7]
Want mevrouw Jumelet was een handtekeningenactie gestart
voor de opvang van vluchtelingen in Yerseke. [8]
Dit als reactie op de vele tegenstanders van de komst van een
AZC. [9]
De handtekeningenactie tegen opvang van
vluchtelingen in Yerseke, die ook startte, kreeg helaas nogal veel aanhang. [10]
Want in tegenstelling tot de handtekeningenactie van mevrouw Jumelet,
die 100 handtekeningen had opgeleverd, leverde die van de tegenstanders,
ruim 800 op. [11]

Daarom heb ik dit moedige echtpaar een adhesiebetuiging gestuurd. [12]
Het was fijn, van uit de media en hen persoonlijk te vernemen, dat zij veel positieve reacties
gehad hebben en zich niet laten intimideren. [13]

En een bewijs, dat er nog veel mensen van goeden wille zijn,
is, dat het Somalische gezin, dat in Pannerden was belaagd,
bloemen en support heeft ontvangen [14] zoals ook de Syrische vluchtelingen,
bij wie in Veen een baksteen door de ruit ging. [15]
Dat ’’incident’’ was nog bizarrer, omdat de politieauto, waarmee de
agenten gekomen waren om die dreiging te onderzoeken, in vlammen
opging, terwijl de agenten met de vluchtelingen stonden te praten ! [16]
RARA, wie zou hier meer van weten ?
Misplaatste practical jokers of de vluchtelingenhaters ?
Want hoewel Veen een ’’traditie’’ heeft, dat rond Oud en Nieuw wel
vaker auto’s in brand worden gestoken, was het bepaald geen
Oud en Nieuw meer [17]

EN is wel HEEL toevallig, dat net op het moment, dat
de politie met de belaagde vluchtelingen praat, hun auto
in brand vliegt.........[18]

Bedreiging SP om enquete

Ik kan nog wel even zo doorgaan.
Maar genoemd wil ik nog hebben, de bedreiging aan het adres van de SP,
in Bernheze [de Gemeente waarin Heesch ligt]
, vanwege een enquete over de komst van vluchtelingen.
De SP is dus bedreigd ’’omdat de politieke partij zaterdag bij een supermarkt in Heesch de mening van inwoners wilde peilen over de komst van een asielzoekerscentrum” [19]
Die enquete was nota bene niet eens een pro vluchtelingactie op zich,
omdat alleen maar de mening van de inwoners van Heesch gevraagd werd,
maar toch was het voor de vluchtelingen tegenstanders genoeg reden om
de SP te bedreigen.....
Bizar, maar de door de SP gevraagde politiebescherming kwam niet, waardoor
de enquete moest worden afgeblazen. [20]
Opnieuw zwichten voor fascistische terreur !

PEGIDA OPMARS DOOR NEDERLAND

Dat Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige
Pegida, geen ’’club voor bezorgde burgers’’ is, moge al blijken
uit het anti Islamkarakter, dat dus bol staat van de haatzaaierij. [21]
Ook blijkt dat, duidelijk, uit de vergaarbak van neo nazistische elementen
en het contact met neo nazi’s, dat deze club heeft. [22]
Nu proberen ze op te marcheren in Nederland, het anti vluchtelingen
klimaat fel leven in blazend.
Gelukkig hebben demonstraties in Rotterdam, Utrecht en Enschede weinig
grote aanhang gegenereerd. [23]
En de tegenbeweging is fel in actie.
Zoals recentelijk [17 januari] in Enschede, waar er goed weerwerk werd
geboden aan Pegida ! [24]
Pegida is trouwens van plan, op zaterdag 6 februari te demonstreren
in Amsterdam, de stad van de Februaristaking ! [25]
Ook daartegen zal fel geprotesteerd worden. [26]
NO PASARAN !

EERST DE STRAAT, DAN DE STAAT
GEVAAR DICHTERBIJ DAN JE DENKT !

Gevaarlijk is het wel, die anti vluchtelingenhetze, vooral ook omdat
het een combinatie is van :
LET OP :

Enerzijds :

Fascistische krachten binnen het parlement
[PVV], gesteund door een reguliere partij als de VVD [zie nota ’’Grenzen
aan op Opvang], anti vluchtelingen van Euro Commissaris [voorheen PvdA
minister van Buitenlandse Zaken] Timmermans, wat trouwens weersproken
is EN last, but not least, het plan Rutte Samson [regeringsbeleid dus],
om vanaf dit voorjaar alle migranten, die via Turkije in Griekenland
arriveren ’’per kerende veerboot’’ terug te sturen. [27]

Anderszijds :

Straatbendes, die demonstreren tegen AZC’s, vaak gecombineerd
met gewelddadige aanvallen op Gemeentehuizen.
Aanvallen op noodopvangen en vluchtelingengezinnen en hun helpers.
Bedreigingen aan politici, die voor opvang zijn. [28]

Dus een combinatie van straatfascisme en Staatsterreur.

A deadly double !

Daar moet hard en goed stelling tegen worden genomen,
voordat het te laat is.

Daarom hulde aan de anti fascisten, die proberen het gevaar
van Pegida en andere neo fascisten te keren.

Zie hieronder mijn adhesiebetuiging.
Daaronder het notenapparaat.

SAY IT LOUD !
SAY IT CLEAR !
REFUGEES ARE WELCOME HERE !

Astrid Essed

INDYMEDIA.NL
APELDOORN IN ACTIE TEGEN PEGIDA !

https://www.indymedia.nl/node/31515

https://www.indymedia.nl/node/31595

https://www.indymedia.nl/node/31595#comment-18535

ADHESIEBETUIGING/GEEF FASCISME GEEN KANS !
Today at 4:14 AM
ADHESIEBETUIGING/GEEF FASCISME GEEN KANS !
Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging aan alle organisaties/individuen,
die, opnieuw, een succesvol tegengeluid hebben laten horen tegen
de als ’’bezorgde burgers’’ vermomde Islamofobe, racistische en neo nazistische
club Pegida, die als ’’Pegida Nederland’’, voet op Nederlandse bodem
probeert te krijgen.
En het gevaar is groot !
Na de aanvankelijke sympathiebetuigingen en de ontelbare acties/initiatieven
voor vluchtelingen [waarmee nog steeds duizenden doorgaan, bedankt !],
de xenofobe tegenreactie.
PVV Fuhrer Wilders begon, hoe kan het ook anders, de anti vluchtelingenhetze,
’’dapper ;’’ gesteund door de reguliere politieke partij de VVD, die een beleidsstuk ’’
Grenzen aan de Opvang’’ uitbracht, waarmee ze twee vliegen in een klap sloegen.
Het tendentieus neerzetten van de vluchtelingen uit Syrie/Eritrea als ’’gelukzoekers’’ [alsof men
het geluk niet mag zoeken, maar dat daargelaten] in plaats van wat ze werkelijk
zijn : oorlogsvluchtelingen [Syrie] en op de vlucht voor vervolging [Eritrea
En het tweede :
Direct komen aanzetten met allerhande repressieve maatregelen, die de rechten
van vluchtelingen verder beknotten.
http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf
http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer...
Wilders’ haatzaaierij om ’’in verzet’’ te komen, wierp al gauw zijn giftige
vruchten af :
Een vuurwerkbomaanval op een noodopvang in Woerden, twee vuurwerk
bomaanvallen op vluchtelingengezinnen, een in Steenbergen en een in
Pannerden.
Gewelddadige verstoringen van diverse Gemeenteraadsvergaderingen,
in Steenbergen, Geldermalsen, Heesch en andere plaatsen.
Tegenhouden van bussen met vluchtelingen, zoals in Oranje.
Opgewonden demonstraties tegen vluchtelingen, in allerlei plaatsen.
http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaier...
Wilders kreeg nog meer ’’hulp’’, van zijn geestverwanten van ’’Pegida Nederland’’,
kloon van de uit Duitsland afkomstige neo nazistische anti Islam beweging
Pegida, zich presenterend als een club ’’bezorgde burgers’’, in werkelijkheid
dus neo nazi’’s !
http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/
Deze Pegida klanten zijn hardnekkig !
Nu al een aantal demonstraties, twee in Utrecht, twee in Rotterdam,
waarbij op de laatste Filip de Winter, voorman van het extreem-rechtse
Vlaams Belang [voormalig extreem-rechts Vlaams Blok] kwam spreken
en nog een giftige duit in het zakje deed
Zie Filop de Winter’s haattoespraak
http://www.filipdewinter.be/toespraak-filip-dewinter-zaterdag-19-decembe...
Een Pegida mars in Enschede en binnenkort, helaas, een
in Amsterdam, stad van de Februaristaking [1941]
http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaier...
EN NU DUS, EEN IN APELDOORN
GEWELDIG, UW VERZET !
Want u hebt getoond, dat fascisme niet welkom is.
Niet in Apeldoorn.
Niet in Nederland.
Niet in Europa !
De strijd gaat door, die even broodnodig is als het
dagelijks brood.
Er is geen andere optie.
Want als Wilders en consorten hun gang kunnen gaan, komt
er een fascistische dictatuur hier, waarbij vergeleken het ’’opsluiten
van alle mannelijke asielzoekers in AZC’s, hoe vergezocht nu ook,
nog maar het begin is.
http://www.ravotr.nl/2016/01/18/wilders-wil-concentratiekampen/
WIJ STRIJDEN EN PROTESTEREN DOOR !
GEEF FASCISME GEEN KANS !
EEN WERELD, VAN IEDEREEN.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/
INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN, NIET VOLLEDIG !
ZIJN ER VEEL MEER !

DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN ?
4 SEPTEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/vrouw/ actueel/24454721/__Zou_jij_ een_vluchteling_in_huis_nemen_ __.html

DONEER JE DEKEN

http://doneerjedeken.org/

DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN ?
4 SEPTEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/vrouw/ actueel/24454721/__Zou_jij_ een_vluchteling_in_huis_nemen_ __.html

AT5
MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZO
BIJ MIJ NAAR BINNEN
4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/ 146994/mijn_kinderen_zijn_het_ huis_uit_vluchtelingen_mogen_ zo_bij_mij_naar_binnen

AT5
DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERS
HELPEN VLUCHTELINGEN
4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/ 146961/doneer_een_draagdoek_ kleding_of_je_huis_ amsterdammers_helpen_ vluchtelingen

AT5
HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN
14 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/ 147329/hotel-nieuw-west-stelt- kamer-beschikbaar-voor- vluchtelingen

AT5
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM :
”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’
16 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/ 147443/buurtbewoners_nieuw- west_heten_eerste_groep_ vluchtelingen_welkom_in_ sporthal_geen_betere_reden_om_ niet_te_trainen

AT5
WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEK
HEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN
17 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/ 147457/woningbouwverenigingen- onderzoeken-of-ze-plek-hebben- voor-vluchtelingen

AT5
ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM
4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/ 146988/enkele-honderden- mensen-bij-wake-voor- vluchtelingen-op-de-dam

TROUW
WAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN ?
3 SEPTEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 36361/Vluchtelingen/article/ detail/4135134/2015/09/03/Wat- kunt-u-zelf-doen-voor-de- vluchtelingen.dhtml

[2]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[3]

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/
IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S !
ASTRID ESSED
13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

HEESCH EN ELDERS : NIEUWE ’’INCIDENTEN’’ ONDERSTREPEN
FASCISTISCHE DREIGING
PETER STORM
23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

RACIST TIDE IN THE NETHERLANDS ENCOUNTERS OPPOSITION
PETER STORM
6 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/06/racist-tide-netherlands-encounters-opposition/

En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”

NRC
WOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMEN
RAADSVERGADERING OVER KOMST AZC

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/ 09/24/recordaantal-migranten- in-hongarije-timmermans- waarschuwt-voor-extreemrechts/

RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT
PURMEREND : BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERS
WEG
24 SEPTEMBER 2015

http://www.rtvnh.nl/nieuws/ 171363/chaos-bij- vluchtelingendebat-purmerend- burgemeester-stuurt-woedende- inwoners-weg

RTV OOST
BEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE
7 SEPTEMBER 2015

http://www.rtvoost.nl/nieuws/ default.aspx ?nid=225658

EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VAN
ERGERNIS
PETER STORM
25 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/ 25/een-avond-van-voorlichting- een-avond-van-ergernis/

NOS
BEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN MET
EXTRA ASIELZOEKERS TEGEN
6 OCTOBER 2015

http://nos.nl/artikel/2061663- bewoners-oranje-houden-bussen- met-extra-asielzoekers-tegen. html

DE GELDERLANDER
BURGEMEESTER SPREEKT SCHANDE VAN RACISME TEGEN
SOMALISCH GEZIN
18 DECEMBER 2015

http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/rijnwaarden/burgemeester-spreekt-schande-van-racisme-tegen-somalisch-gezin-1.5556881

BN DE STEM
RUITEN INGEGOOID BIJ VLUCHTELINGENGEZIN IN STEENBERGEN
9 NOVEMBER 2015

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/ruiten-ingegooid-bij-vluchtelingengezin-in-steenbergen-1.5424002

OMROEP BRABANT
OPNIEUW RUIT INGEGOOID BIJ VLUCHTELINGENGEZIN IN
STEENBERGEN
14 NOVEMBER 2015

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2395551103/Opnieuw+ruit+ingegooid+bij+vluchtelingengezin+in+Steenbergen.aspx

JOOP.NL
VLUCHTELINGEN EN MOSKEEEN BELAAGD IN BRABANT
14 NOVEMBER 2015

http://www.joop.nl/nieuws/vluchtelingen-en-moskeeen-belaagd-in-brabant

DOORBRAAK.EU
RACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGER
MIGRATIEBELEID TE VERKOPEN
8 OCTOBER 2015

http://www.doorbraak.eu/ oranje-racistische-meute- opgehitst-om-strenger- migratiebeleid-te-verkopen/

RTV UTRECHT
NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD
10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[4]

HEESCH EN ELDERS : NIEUWE ’’INCIDENTEN’’ ONDERSTREPEN
FASCISTISCHE DREIGING
PETER STORM
23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

RACIST TIDE IN THE NETHERLANDS ENCOUNTERS OPPOSITION
PETER STORM
6 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/06/racist-tide-netherlands-encounters-opposition/

[5]

NU.NL
ME GRIJPT IN BIJ BETOGING IN HEESCH
18 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4199923/me-grijpt-in-bij-betoging-azc-in-heesch.html

[6]

’’Eerder deze week was in Heesch een protest waaraan maar liefst duizend mensen deelnamen, in een gemeente die iets meer dan 12.000 inwoners telt.’’

HEESCH EN ELDERS : NIEUWE ’’INCIDENTEN’’ ONDERSTREPEN
FASCISTISCHE DREIGING
PETER STORM
23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

[7]

’’Andries Jumelet vertelde de politie dat hij donderdagavond ook een briefje vond in de brievenbus met ’Yerseke zegt nee tegen azc, deze keer zijn het nog eieren, stop met handtekeningenactie’ erop.’’

NU.NL
HUIS RAADSLID YERSEKE BEKOGELD OM ACTIE VOOR ASIELZOEKERS
22 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4201948/huis-raadslid-yerseke-bekogeld-actie-asielzoekers.html

’’Andries Jumelet - raadslid voor de CU - maakt zich in de gemeenteraad hard voor de opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld in Vredelust.’’

PZC
ECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIE
VOOR VLUCHTELINGEN
22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305

[8]

’’Anneke denkt er niet aan om te stoppen met haar actie. "Ik heb dit juist gedaan om eens een ander geluid te laten horen dan dat van de tegenstanders.’’

PZC
ECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIE
VOOR VLUCHTELINGEN
22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305

[9]

’"Ik heb dit juist gedaan om eens een ander geluid te laten horen dan dat van de tegenstanders’’

PZC
ECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIE
VOOR VLUCHTELINGEN
22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305

[10]

’’"Ik wist dat er veel tegenstanders zijn, maar dat de petitie ’zeg nee tegen AZC in Yerseke’ al zo vaak is ondertekend, had ik niet verwacht", zegt Andries Jumelet.’’

PZC
ECHTPAAR JUMELET VOELT ZICH GESTEUND DOOR
VELE REACTIES
25 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-voelt-zich-gesteund-door-vele-reacties-1.5656995

OMROEP ZEELAND
RUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

MIJN REACTIE OP OMROEP ZEELAND :

OMROEP ZEELAND
RUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

RUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC YERSEKE/GEEN
UITSLUITING !/VLUCHTELINGEN WELKOM
Een uiterst naar initiatief, die handtekeningenactie tegen de komst’
van een AZC in Yerseke, een xenofobe epidemie, die zich van grote
delen van Nederland meester maakt, met op de ’’directe’’ achtergrond het
gevaarlijke gestook van PVV leider G Wilders en de uitvoering door neo
nazistische clubs als Pegida en aanverwanten. Uit het oog wordt
door de tegenstanders [die natuurlijk niet allemaal neo nazi’s of racisten
zijn, maar wel bedenkelijke mentaliteit hebben], dat het hier om mensen gaat,
die hebben moeten vluchten voor oorlog [Syrie] of dictatuur [Eritrea], alles,
vaak ook naaste familieleden hebben moeten achterlaten, op zoek naar
een veilig bestaan, in bescherming. Het universeel recht van ieder mens.
En wat krijgen ze ? Vijandigheid en afwijzing. Geen plaats in de Herberg.
Gelukkig zijn er ook velen [waarschijnlijk de meerderheid] van goeden wille, zoals
het byzondere echtpaar Jumelet uit Yerseke, die wel hun harten hebben geopend.
En van mij een adhesiebrief gekregen hebben. Geweldig, de inzet van al die
duizenden ! WEG MET XENOFOBIE/VLUCHTELINGEN WELKOM/Astrid Essed

[11]

’’Het initiatief is een antwoord op de handtekeningenactie voor asielzoekers in bejaardentehuis Vredelust in Yerseke. Deze actie heeft tot nu toe honderd handtekeningen opgeleverd. ’’

OMROEP ZEELAND
RUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

OMROEP ZEELAND
RUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

[12]

ECHTPAAR JUMELET BEDREIGD NA ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN/
ADHESIEBETUIGING AAN DE HEER JUMELET EN ZIJN VROUW
ASTRID ESSED
23 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/echtpaar-jumelet-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingenadhesiebetuiging-aan-de-heer-jumelet-en-zijn-vrouw/

[13]

PZC
ECHTPAAR JUMELET VOELT ZICH GESTEUND DOOR VELE REACTIES
25 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-voelt-zich-gesteund-door-vele-reacties-1.5656995

’’Anneke denkt er niet aan om te stoppen met haar actie. "Ik heb dit juist gedaan om eens een ander geluid te laten horen dan dat van de tegenstanders’’

PZC
ECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIE
VOOR VLUCHTELINGEN
22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305

MIJN REACTIE OP PZC

PZC
ECHTPAAR JUMELET VOELT ZICH GESTEUND DOOR VELE
REACTIES
25 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-voelt-zich-gesteund-door-vele-reacties-1.5656995

GROTE BEWONDERING VOOR ECHTPAAR JUMELET/VLUCHTELINGEN
WELKOM !
Ik heb grote bewondering voor de positieve inzet van het echtpaar
Jumelet voor vluchtelingen. Helaas is er een golf van xenofobie
over Nederland gekomen met een ’’voor hen geen plaats in de Herberg’’
mentaliteit, terwijl het om mensen gaat, die oorlog [Syrie] en dictatuur[Eritrea]
zijn ontvlucht. Gelukkig zijn er genoeg mensen van goeden wille, als het
echtpaar Jumelet, die ook van mij een adhesiebrief hebben ontvangen/Astrid Essed

[14]

OMROEP GELDERLAND
SOMALISCH GEZIN PANNERDEN OVERWELDIGD
DOOR KAARTEN EN BLOEMENZEE NA RACISTISCHE
AANSLAG
20 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103146/Somalisch-gezin-Pannerden-overweldigd-door-kaarten-en-bloemenzee-na-racistische-aanslag

AD
BLOEMENZEE VOOR SOMALISCH GEZIN NA RACISTISCHE AANSLAG
21 DECEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4211859/2015/12/21/Bloemenzee-voor-Somalisch-gezin-na-racistische-aanslag.dhtml

[15]

NOS
NA STENEN NU BLOEMENZEE VOOR VLUCHTELING IN VEEN

http://nos.nl/artikel/2082794-na-stenen-nu-bloemenzee-voor-vluchteling-in-veen.html

NOS
STEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN
BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

[16]

’’Veen is vaker in het nieuws geweest vanwege autobranden. Het is daar een traditie om auto’s in brand te steken rond Oud en Nieuw.’’

NOS
STEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN
BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

’’Vaker autobranden in Veen
Veen staat al jarenlang bekend om autobranden. Vooral rond oud en nieuw gaat het regelmatig mis. Twee jaar geleden keerde een menigte zich op oudjaarsdag tegen de politie. ’’

OMROEP BRABANT
POLITIE AUTO UITGEBRAND IN VEEN NADAT BAKSTEEN DOOR
RUIT VAN ASIELZOEKERS WAS GEGOOID

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2431891173/Politie-auto+uitgebrand+in+Veen+nadat+baksteen+door+ruit+van+asielzoekers+was+gegooid.aspx

[17]

NOS
STEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN
BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

OMROEP BRABANT
POLITIE AUTO UITGEBRAND IN VEEN NADAT BAKSTEEN DOOR
RUIT VAN ASIELZOEKERS WAS GEGOOID

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2431891173/Politie-auto+uitgebrand+in+Veen+nadat+baksteen+door+ruit+van+asielzoekers+was+gegooid.aspx

[18]

’’Ook deze keer lijkt het dus op brandstichting. "Auto’s vliegen meestal niet uit zichzelf in brand", zegt de woordvoerder. "En dan is het ook nog in Veen. Dus dat zou wel heel toevallig zijn."

NOS
STEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN
BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

[19]

BRABANTS DAGBLAD
SP BERNHEZE WORDT BEDREIGD VANWEGE ASIELZOEKERS
KWESTIE
22 JANUARI 2016

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/bernheze/sp-bernheze-wordt-bedreigd-vanwege-asielzoekerskwestie-1.5652807

[20]

’’De SP heeft politiebescherming gevraagd, maar niet gekregen. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten dat de gebruikelijke supermarktenquête niet doorgaat. "We willen geen enkele risico lopen. De veiligheid voor de mensen die de enquête afnemen, dient volledig gegarandeerd te zijn", zegt de partij in een schriftelijke verklaring. ’’

BRABANTS DAGBLAD
SP BERNHEZE WORDT BEDREIGD VANWEGE ASIELZOEKERS
KWESTIE
22 JANUARI 2016

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/bernheze/sp-bernheze-wordt-bedreigd-vanwege-asielzoekerskwestie-1.5652807

[21]

WIKIPEDIA
PEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

[22]

ANTI
ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?
4 OCTOBER 2015

http://kafka.antenna.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/
IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S !
ASTRID ESSED
13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

[23]

’’Toch is het onverteerbaar, dat die Pegida maar te pas en te onpas
kan demonstreren en manifesteren.
Tot nu toe gelukkig nog met weinig aanhang, maar het tij kan keren.’’

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/
IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S !
ASTRID ESSED
13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

[24]

LAAT ZE NIET LOPEN
APELDOORN IN ACTIE TEGEN PEGIDA
17 JANUARI 2016

http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/01/apeldoorn-in-actie-tegen-pegida.html

[25]

AT5
PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM
8 JANUARI 2016

http://www.at5.nl/artikelen/151515/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdam

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/
IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S !
ASTRID ESSED
13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

HERDENKING FEBRUARISTAKING/HULDE AAN DE MOEDIGE
STRIJDERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU
ASTRID ESSED
26 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

[26]

LAAT ZE NIETLOPEN
6-2-2016 STOP HET RACISTISCHE PEGIDA IN AMSTERDAM

http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/01/alink-op-zaterdag-6-februari-wil-het.html

[27]

ANTI VLUCHTELINGEN VANUIT DE HOEK VAN WILDERS
EN DE ’’REGULIERE’’ PARLEMENTAIRE PARTIJEN

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

VVD
GRENZEN AAN DE OPVANG

http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

JOOP.NL
TIMMERMANS : ALLEEN OORLOGSVLUCHTELINGEN
WELKOM
25 JANUARI 2016

http://www.joop.nl/nieuws/82113

TROUW
TIMMERMANS : 60 PROCENT VLUCHTELINGEN
HEEFT ECONOMISCH MOTIEF
25 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4232000/2016/01/25/Timmermans-60-procent-vluchtelingen-heeft-economisch-motief.dhtml

VERKLARING TIMMERMANS WEERSPROKEN :

TROUW
VRAAGTEKENS BIJ SCHATTINGEN TIMMERMANS
27 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4233002/2016/01/27/Vraagtekens-bij-schattingen-Timmermans.dhtml

NOS
GOOCHELT FRANS TIMMERMANS MET CIJFERS ?

http://nos.nl/artikel/2083191-goochelt-frans-timmermans-met-cijfers.html

ANTI VLUCHTELINGEN PLAN RUTTE SAMSOM

VOLKSKRANT
NEDERLAND WIL VLUCHTELINGEN ’’PER KERENDE VEERBOOT’’
TERUGSTUREN NAAR TURKIJE
28 JANUARI 2016

http://www.volkskrant.nl/politiek/nederland-wil-vluchtelingen-per-kerende-veerboot-terugsturen-naar-turkije~a4233530/

’’Vanaf dit voorjaar moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, ’per kerende veerboot’ worden teruggestuurd.’’

NU.NL
RUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLAN VOOR
VLUCHTELINGENCRISIS
28 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/politiek/4205091/rutte-en-samsom-lanceren-europees-plan-vluchtelingencrisis.html

[28]

HEESCH EN ELDERS : NIEUWE ’’INCIDENTEN’’ ONDERSTREPEN
FASCISTISCHE DREIGING
PETER STORM
23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/
IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S !
ASTRID ESSED
13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

RACIST TIDE IN THE NETHERLANDS ENCOUNTERS OPPOSITION
PETER STORM
6 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/06/racist-tide-netherlands-encounters-opposition/

EEN GREEP UIT DE VELE BEDREIGINGEN AAN HET ADRES
VAN POLITICI IN VERBAND MET MOGELIJKE KOMST
AZC’S

VOLKSRANT
RAADSLEDEN RIJSWIJK BEDREIGD VANWEGE KOMST
ASIELZOEKERSCENTRUM
14 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/raadsleden-in-rijswijk-bedreigd-vanwege-komst-asielzoekerscentrum~a4162884/

NU.NL
AUTO’S GROEN-LINKS RAADSLID UITGEBRAND
27 OCTOBER 2015

http://www.nu.nl/politiek/4152793/autos-groenlinks-gemeenteraadslid-uitgebrand.html

DE GELDERLANDER
BURGEMEESTER GELDERMALSEN BEDREIGD OM
KOMST AZC
16 DECEMBER 2015

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/geldermalsen/burgemeester-geldermalsen-bedreigd-om-komst-azc-1.5545993

OMROEP GELDERLAND
BURGEMEESTER GELDERMALSEN BEDREIGD WEGENS
KOMST AZC

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2102905/Burgemeester-Geldermalsen-bedreigd-wegens-komst-azc


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.