RSS articles
Français  |  Nederlands

Arrestatie Metro columniste Ebru Umar in Turkije/Koploper Islamofobie en Vluchtelingenhaat/Demasque

posté le 11/05/16 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

COLUMNISTE EBRU UMAR OPGEPAKT IN TURKIJE/KOPLOPER ISLAMOFOBIE
, VLUCHTELINGENHAAT/DEMASQUE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/columniste-ebru-umag-opgepakt-in-turkijekoploper-islamofobie-en-vluchtelingenhaatdemasque/

’’Aan het eind van ieder gemaskerd bal volgt het demasque.....’’

1478, LATE MIDDELEEUWEN

Op een Middeleeuws, gemaskerd bal doet de Leeuw
zijn masker af en verandert terug in de Engelse Koning Edward IV.
Zijn jongere broer, George, Hertog van Clarence, ontmaskert zichzelf ook, waardoor zijn verraad, zich meester te willen maken
van de troon, zich in het volle kaarslicht openbaart.
En passant beschuldigt hij zijn broer, de Koning, van de moord op diens voorganger,
de zachtmoedige en wereldvreemde Koning Henry VI. [1]
Drama alom, wat eindigt in de trieste terechtstelling van broer
George, die er een gewoonte van had gemaakt, opstanden en
en aanslagen op zijn broer, de Koning, te plannen, samen met
zijn neef en schoonvader, de intrigerende Graaf van Warwick, ook
wel de ’’Kingmaker’’ genoemd. [2]
Dat waren de bloedige, maar spannende dagen tijdens de grote Engelse
successiestrijd, de Rozenoorlogen. [3]

2016/ONZE MODERNE TIJD/EBRU UMAR IN THE SPOTLIGHTS/
ARRESTATIE IN TURKIJE

Terug naar onze dagen :
Waarin demasques, veile plannen en drijfveren, ambities en de hang naar
macht net zo welig tieren als in de verre Middeleeuwen.

Het Demasque dat ik ga onthullen, is dat van Metro
columniste Ebru Umar, die onder het mom van Vrijheid van Meningsuiting,
als Kwade Boodschap verkondigt Islamofobie, racisme, vluchtelingenhaat
en repressie.
Daarover zometeen meer.

Waarom ik het over een ’’Demasque’’ heb ?
Omdat gaandeweg in dit stuk zal blijken, dat Umar het Masker van Persvrijheid en
Vrijheid van Meningsuiting, met verve hanteert, wanneer het in haar kraam te pas komt.
Maar met evenveel plezier laat vallen, als het haar
onwelgevallige meningen betreft.
ZIE VOOR DAT DEMASQUE ONDER ’’EPISODE 6’’
Maar nu eerst :
THE LIFE AND TIMES OF EBRU UMAR

EPISODE 1

HET DRAMA EBRU UMAR/ARRESTATIE, VRIJLATING, RUTTE,
DE KOENE RIDDER, DE VERONTWAARDIGING, ’’FEESTENDE’’
TURKEN

Wat is er allemaal gebeurd ?
Op zaterdagavond 23 april werd Ebru Umar in haar vakantiehuis in
Turkije gearresteerd door de Turkse politie vanwege haar tweets tegen de Turkse
president Erdogan, waarvan ’’Fuck Erdogan’’ zo’n beetje de grote lijn was. [4]

Natuurlijk waren daaraan een reeks Erdogan kritische columns aan voorafgegaan,
waarvan een recente, een [terechte] Umar kritiek was tegen een brief, die door het
Turkse consulaat in Rotterdam [en later bleek ook het consulaat in Deventer] aan
Turkse Nederlanders was verstuurd waarin werd opgeroepen om beledigingen
aan het adres van de Turkse president Erdogan [van nu af aan Erdogan genoemd] te melden. [5]
Umar sloeg terug met de column ’’Je hebt een Nederlands paspoort’’ [6]
Die column, [het fuck woord kwam er ook in voor] [7], in combinatie
met latere ’’fuck’’ tweets, veroorzaakte haar arrestatie.

En een Umar drama ontvouwde zich.
Rutte, Neerlands premier en ridder zonder vrees of blaam, sprong voor haar in
de bres :
Hij belde haar na arrestatie en liet via Twitter weten :
’’,,Ik heb telefonisch contact gehad met @umarebru gisteravond. Onze ambassade heeft nauw contact met haar voor bijstand. Koenders en BZ zitten er bovenop’’ [8]
Het kabinet betreurde Umar’s arrestatie [9], de Nederlandse
Vereniging voor Journalisten tekende protest aan [10],
een groot deel van Nederland was solidair [11], mijn
liefje, wat wil je nog meer !
Ondertussen berichtte Umar, goed door de politie
te worden behandeld en buiten te zitten met een kopje
thee.....[12]
Dat is, gelukkig voor haar, een veel fijnere behandeling
dan de doorsnee Turkse arrestant te verwachten krijgt ! [13]
Inmiddels is zij weer op vrije voeten en zal wel weer snel
Turkije kunnen verlaten.
Op dit moment mag ze het land nog niet uit. [14]

Ondertussen is in haar huis ook nogeens ingebroken. [15]
Umar denkt aan intimidatie [16], ik denk eerder aan inbrekers,
die hun kans schoon zien, wetende, dat zij nog in Turkije is.
SO FAR, SO GOOD
THE UMAR SHOW !

Is mijn toon nu ironisch ?
Klinkt hier leedvermaak ?

Wat die arrestatie aangaat, niet.
Want natuurlijk is die ten onrechte.
Het gaat niet aan, mensen te arresteren, die verder niets
gedaan hebben en alleen maar iets hebben geschreven.
Er is nog zoiets als ’’persvrijheid’’, waarmee in Turkije
behoorlijk beentje wordt gelicht. [17]

En het is sowieso geen bewind, waarmee je grappen maakt :
Genoemd heb ik al de slechte behandeling van Turkse arrestanten [18] en de voortdurende, grove schending van de persvrijheid [19].
Daaraan kunnen worden toegevoegd de slechte tot zeer
slechte behandeling van vluchtelingen, die vaak worden
teruggestuurd naar oorlogsgebieden [20], op wie grenswachten
het vuur openen [21] en wiens bootjes door de kustwacht
worden beschoten. [22]
Infaam.
En dan heb ik het nog niet eens over de onderdrukking
van de Koerden gehad. [23]
Genoeg dus op Turkije aan te merken, maar het vreemde
is, dat Umar met die Turkse repressie weinig zit.
Zeker niet waar het anti terreurmaatregelen, vluchtelingen
en Koerden aangaat.
Want daarvoor is Erdogan dan WEL weer goed.

Neen, de anti Erdogan stellingname wordt voornamelijk
aangegrepen in haar hetze tegen de ’’Nederturken’’
Ik citeer een stukje uit haar laatste fraaie column, weer
als ’’vrije vrouw ;’’ ;

’’Maar dan tot slot het volgende : gefeliciteerd nageboorte van een mislukte gastarbeidersgeneratie. GEFELICITEERD. Ik denk dat jullie ouders, die huis en haard verlaten hebben om jullie een thuis in vrijheid en veiligheid te bieden, trots zijn op jullie. Jullie ouders die jarenlang hun familie gemist hebben, onder erbarmelijke omstandigheden geleefd en gewerkt hebben zodat jullie, hun kinderen het beter zouden krijgen in het leven dan zij. GEFELICITEERD met jullie totaal mislukte Nederlanderschap. GEFELICITEERD met jullie loyaliteit aan een stel berggeiten uit Turkije, geitenneukers zo je wilt, die jullie volgen zodra ze oproepen tot NSB-gedrag. Enig idee wat een NSB’er was ? O wacht nee, die lessen over de Tweede Wereldoorlog zijn geschrapt he ? Ja, dank voor het weg met ons.’’ [24]

En zo gaat het geraas en getier nog even door, alle
Turken op een hoop gooiend. [25]
Je zou bijna vergeten, dat Ebru Umar zelf ook
Turkse is.
Over zelfhaat gesproken.

EVEN TUSSENDOOR : RUTTE, DE KOENE RIDDER
Voordat we doorgaan met la Ebru Umar, nog even
aandacht voor Rutte, de stoutmoedige ridder zonder
vrees of blaam, die zo dapper Ebru’s recht op vrijheid van
meningsuituing, een van die ’’Europese waarden’’ verdedigde.
Ontroerend, ware het niet, dat hij met datzelfde Turkije,
dat hij, terecht overigens, aanvalt over de behandeling
van Umar, prima door een deur kan, wanneer het om
repressie van vluchtelingen gaat.
Rutte en comrade in evil, Samsom, kwamen met
een plan, vluchtelingen uit Turkije ’’per kerende
veerboot’’ naar Turkije terug te sturen [26], in
ruil waarvoor erkende vluchtelingen naar Europa
konden komen.
Het recht op asiel dus overboord gezet.
Dat is nu de EU Turkije deal geworden, die het
Vluchtelingenverdrag in feite in de vuilnisbak heeft
gegooid. [27]
Turkije tot ’’Veilig Derde Land’’ verklaard, terwijl
bekend is, dat Turkije vluchtelingen deporteert naar
oorlogsgebieden ? [28]

DUS, MR MARC RUTTE, VRIJHEID VAN MENINGSUITING
IS EEN WAARDE, DIE VERDEDIGD MOET WORDEN EN
DE RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN VERTRAPT ?
DAARVOOR IS TURKIJE/ERDOGAN DAN WEL WEER GOED !

EPISODE 2
WIE IS EBRU UMAR

PROFEET ISLAMOFOBIE

Dat was dus de onterechte arrestatie van Ebru Umar.
MAAR WIE IS DE HARDCORE EBRU UMAR NU
EBRU, WIE BEN JIJ ?
Uit haar geraas en getier tegen de ’’Nederturken’’ is al een beetje duidelijk geworden, met wie je te doen hebt.
Een zelfhatende racist.
Maar er is meer aan deze opmerkelijke dame :

Ze grijpt namelijk iedere gelegenheid aan -en gelegenheden te over
als columniste van de Metro- om te ranten en te raven [tekeer te gaan] [29]
tegen moslims en de Islam.
In het byzonder viseert zij vrouwen met hoofddoeken [30]

Ik citeer uit haar column ’’Indoctrinatie, Pedofilie en Strafbaar’’ [31]

’’”Afgelopen weekend zaten de mutsjes er niet maar was de ruimte in beslag genomen door hoofddoeken. Door islamitische vrouwen in vormeloze gewaden. Mijn hart brak. Dat die volwassen vrouwen zichzelf zo toetakelen, geen zelfrespect hebben en menen dat dit hoort, is tot daar aan toe. Maar dat dit soort figuren, samen met mannen in jurken voor de klas staan, jonge kinderen die informatie als een spons opzuigen, wijsmaken dat jongetjes van alles mogen en meisjes niets ; dat zij superieur zijn aan die blanke kindertjes en dat het gebed tot Allah ze beter maakt, maakt me misselijk. Droevig. En depressief.” [32]

Je reinste hatespeech.

Want
A

Ze laat zich denigrerend uit over deze vrouwen.

B

Weet ze niets over de opvatting van deze specifieke leerkrachten
[het ging over een Islamitische school in Hare Majesteits achtertuin,
aan welks bestaan ze zich ergerde] [33] over de jongens/meisjes
rolverdeling of de vermeende superioriteit tegenover ’’blanke
kindertjes’’

Ook de ’’Islamitische opvoeding’’ [alsof alle moslims hun kinderen
op dezelfde manier opvoeden] moet het ontgelden.

Weer uit diezelfde column

’’” Dat zij gescheiden van blanke blondharige kindjes die thuis Nederlands spreken kunnen opgroeien en gedoemd zijn tot een gebrekkig taalbeheersing en dientengevolge een non-carriere ?” [34]

De nonsens van een niet bestaand verband tussen een islamitische opvoeding
en ”gebrekkige taalbeheersing en een ”non carriere” !
Om over de niet terzake opmerking over ’’blanke, blondharige
kindjes [die natuurlijk allemaal als niet moslims en ’’blanken’’
een flitsende carriere tegemoet gaan, weer dat racisme], nog
maar te zwijgen.
Een waardige opvolger en geestelijke erfgenaam van Islamofoob
T van Gogh [35], Hare Hoogheid Ebru !

Grappig trouwens, dat Umar voortdurend schermt met ’’onze’’
vrijheid en ’’Westerse waarden’’ [36], maar de vrouwen met de hoofddoek
dat recht ontzegt, evenals het bestaansrecht van Islamitische scholen. [37]
Vrijheid is toch voor iedereen ?

EPISODE 3
WIE IS EBRU UMAR
PROMOTOR RACISME

Maar Hare Hoogheid Ebru Umar heeft meer kanten.
Naast Islamofobe en Helper Turkie van Fuhrer Wilders [38] is
zij ook berucht om haar racistische uitspraken.
In haar column ’’”Etnische diversiteit omdat het moet. Kappen nou !’’ [39]
schrijft ze ’’”Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.” [40]
Dat de ’’blanke mannenwereld’’ Ebru’s norm is, is haar zaak.
Deze racistische opmerking echter niet.
In een eerder artikel/aanklacht tegen Umar overwoog ik aangifte
tegen haar wegens racisme. [41]
Daarover denk ik opnieuw.
Dus Ebru Umar, opgepast !
Naast je aanklacht in Turkije, die nog loopt, wacht je misschien
in Nederland een geruchtmakend proces wegens racisme !
Ook al zou Ebru winnen, dan heb ik haar toch
aan de schandpaal genageld !
In mijn aangifte zou ik natuurlijk ook meenemen haar crypto
racistische opmerking over die ’’blanke, blondharige
kindertjes’’
Ik citeer
’’” Dat zij gescheiden van blanke blondharige kindjes die thuis Nederlands spreken kunnen opgroeien en gedoemd zijn tot een gebrekkig taalbeheersing en dientengevolge een non-carriere ?”
Aldus uit haar door mij eerder bekritiseerde column ’’Islam :
Indoctrinatie, pedofilie en strafbaar’’ [42]

You reap what you sow, dear Ebru...........

EPISODE 4

WIE IS EBRU UMAR ?
EBRU UMAR EN DE ’’FEESTENDE’’ TURKEN

Ik heb de verontwaardiging van ridder Marc de Rutte
beschreven, van andere hoogwaardigheidsbekleders,
de massale aanhang voor Ebru Umar [43]
Maar er zijn ook instemmende en juichende
reacties op Social Media, vele van Turken in
Nederland, die varieren van flauwe reacties tot
ronduit haatdragende. [44]
Dat zullen deels Erdogan aanhangers zijn, maar ook
mensen, die zich, terecht, storen aan haar ziekmakende
Islamofobie [45], of haar ongenuanceerde gescheld
op ’’Nederturken’’, waarvan ze maar geen genoeg
kan krijgen. Zoals het interview met de Telegraaf
waar ze ’’Nederturken’’ beschuldigt van de inbraak
in haar huis. [46]
[46]
En natuurlijk zijn die juichende reacties over
iemand’’s arrestatie en zeker bedreigingen niet
okay, maar om met de Telegraaf journalist,
die Ebru interviewde, te spreken.
’’Dat is olie op het vuur gooien. Moet je
je niet een beetje inhouden, zoals je advocaat
je geadviseerd heeft ?’’ [47]
Dit naar aanleiding van nieuwe Tweets, waarin
Ebru Umar schreef ’’Fuck you, Nederturken’’ [48]
Misschien is ze een beetje vergeten,
dat die ’’Nederturken’’, hoe dan ook
haar landgenoten zijn.
Een gevaarlijke vergissing, in deze tijd, voor de ’’niet westerse’’
allochtoon, die Ebru Umar is, zeker in het
licht van het opkomende fascisme [49]

EPISODE 5

WIE IS EBRU UMAR/OPGEWEKTE VLUCHTELINGENHATER

Het gaat vaak samen.
Niet altijd :
Islamofobie, racisme en vluchtelingenhaat.
In geval van Ebru Umar een uitstekende match :

Hatelijk is haar ’’verdrinkingsdood’’ Tweet, die Ebru Umar
de wereld in gezonden heeft :
Dit naar aanleiding van de op het Griekse eiland Skopelos
woonachtige Nederlandse journaliste
Daphne Timmers, die vaker over vluchtelingen tweet [50]
Nu berichtte Daphne Timmers :
’’Het gaat maar door.... vandaag 11 vluchtelingen verdronken bij het Griekse eiland Samos ; 5 vrouwen en 6 kinderen’’ [51]
Waarop Umar reageerde met de opmerking
’’Grote kans, dat ik ze gisteren gesproken heb.
Nul medelijden. Sorry. [52]
En toen Ebru erop gewezen werd, dat haar reactie wel ’’erg hard’
was, was haar reply
’’ik heb ze er allemaal op gewezen. Op de boot en dode kinderen. Ze halen hun schouders op. En dan moet ik medelijden hebben ?’’ [53]
Alsof mensen voor hun plezier vluchten !
Ze zitten immers tussen Scylla en Charibdis [het ene Kwaad en het andere] [54]

Bommen in Syrie [Irak,Afghanistan] of een keiharde dictatuur [Eritrea]
enerzijds
Opkomend fascisme in Europa anderszijds. [55]

Maar dat weet Ebru Umar ook wel.

CONCLUSIE :
Haar misselijke gebrek aan compassie is synoniem aan de gebruikelijke
onmenselijke opmerkingen van rechts extremistische vluchtelingenhaters.

Bizar is, dat PvdA politicus Samsom, de architect van de EU Turkije deal,
zich op vergelijkbare nare manier over vluchtelingen heeft uitgelaten..........[56]

EPISODE 6

WIE IS EBRU UMAR
AANHANGER REPRESSIE
EBRU UMAR EN ERDOGAN/BIRDS OF A FEATHER
FLOCK TOGETHER

In haar columns en interviews [57] mag Ebru Umar dan ranten en raven
[tekeer gaan] [58] tegen de Turkse president Erdogan als
de ’’megalomaanste dictator sinds de oprichting van de Turkse Republiek
in 1923’’ [59], Umar en Erdogan zijn het over meer zaken eens, dan je wel
zou denken.
Zo ziet Umar wel iets in het vluchtelingenvijandige beleid van de ’’megalomane
dictator’’ Erdogan [60], gezien haar eigen gebrek aan empathie met vluchtelingen. [61]
Ook van zijn harde aanpak van terroristen [62] is Umar niet geheel afkerig :
Ik citeer uit haar Metro column ’’Groeten uit Erdoganistan’’ [63]
waar ze haar oom in Turkije aan het woord laat, die het kennelijk
gewoon vindt ’’terroristen een kogel in hun kop te knallen’’ [64]
’’’’Maar dan die andere kwestie die mijn oom bezighoudt : „Wat gaat Europa tegen de terroristen doen ? Jullie hebben geen idee wat je met die gasten aan moet hé ? Of hoeveel het er zijn ? Tja, ik zal je zeggen : dat is jullie eigen schuld. Beetje lafjes voor iedereen de deur openzetten, iedereen pamperen met gratis geld en niets terugverwachten, elke crimineel gewoon laten lopen terwijl je ze ‘in het vizier’ hebt en ze ondertussen professioneel terrorist worden. Het zijn júllie terroristen hé ? Júllie oogst. Kijk, wij hebben geen ontzag voor terroristen in de dop. Wij knallen ze zo een kogel in hun kop. Dat zal ze leren. Maar júllie hebben een probleem. Ik zal lui die zich opblazen omdat ze dit leven verachten en in een hiernamaals geloven nooit begrijpen. Maar jullie hebben geen flauw benul hebben hoe je tegen ze moet optreden. Dit gaan jullie niet winnen. Nee. Jullie voorland is leven met geweld, tussen terroristen die elk moment kunnen toeslaan. Ja, jullie gaan kennismaken met leven in angst. Wen er maar alvast aan.”
Dat hoor je Rutte en co nou nooit zeggen.’’ [65]

Geen woord van kritiek of afkeuring van de kant van Ebru Umar.

Bizar.

Maar het laat wel zien, dat Ebru Umar aanzienlijk minder

moeite heeft met Erdogan, wanneer het in haar anti vluchtelingen

en pro harde aanpak van echte/vermeende ’’terroristen’’ / kraam

te pas komt.

EBRU UMAR AND ERDOGAN, BIRDS OF A FEATHER........

DEMASQUE
VRIJHEID VAN MENINGSUITING
VOOR WIE ?

En dan nu het Demasque, zoals aan het begin van het artikel
werd aangekondigd.
Journaliste Ebru Umar legt haar masker van voorvechter van ’’Europese’’
waarden af :
Tevoorschijn komt, de Ware Ebru, Absoluut Vorst Koningin Ebru Umar I,
die haar Rijk met ijzeren hand regeert.
Rechten gelden slechts haar.
Gunsten worden slechts aan loyale onderdanen gegeven.
’’Vijanden’’ worden tijdelijke bondgenoten, als het Umar
I welgevallig is, waarin zij niets verschilt van de Koningen
van weleer.
Tijdelijke bondgenoot is Sultan Erdogan I, tenminste......
Zolang hij vluchtelingen en terroristen te grazen blijft nemen
en die kans is levensgroot aanwezig.

Ook mag Erdogan de Grote dat doen met journalisten, die niet
geheel Harer Majesteits goedkeuring kunnen wegdragen :

Toen journaliste Frederike Geerdink, voorvechtster van de rechten
van de onderdrukte Koerdische minderheid in Turkije, in 2015
werd opgepakt vanwege ’’het bedrijven van propaganda voor een
terroristische organisatie’’ [66], was Umar van mening,
dat zij ’’de straf over zich afriep’’ [67]

In een Interview met het EO TV programma ’’Dit is de dag
zegt zij [ik citeer EO Dit is de Dag’’
’’‘Wat heb je daar te zoeken ? Ga weg ?! Als je journalist bent in Turkije wéét je dat je de kans loopt achter de tralies te verdwijnen
........
Dat zijn de Koerden míj niet waard.’’
.......
........
..........

’’‘Wereldwijd staat Turkije bovenaan met het oppakken van journalisten. Door je in dit soort gebieden te begeven, loop je dit risico.’ [68]

Dit statement herhaalt Koningin Ebru nog eens in haar proclamatie,
o pardon, ’’column’’ in de Metro ’’Hallo cel’’ waarin ze in een
van afgunst afdruipend hatelijk stuk, Frederike Geerdink er
min of meer van beticht, dit allemaal alleen maar voor de roem
te doen. [69]

Niet erg Koninklijk, ’’Your Grace Ebru Umar’’ [70]

Moraal van het verhaal :

’’Quod licet Jovi, non licet bovi’’ [71]

Vrij vertaald :

De Persvrijheid van Ebru Umar is heilig.
Die van andere journalisten een stuk minder.
Zeker als het om een stelletje Koerden gaat.... [72]

Maar dat betreft de ANDEREN !
Nu is Sultan Erdogan weer vijand, want Ebru Umar I
is in haar Koninklijke Waardigheid aangetast. [73]
Een risico hoor, Uwe Majesteit de Sultan, want
als u haar vrijlaat, gaat ze in Nederlandse ballingschap
en komt met een leger terug om, Haar Koninkrijk, het Grondgebied
van haar [voor] ouders, Turkije, op te eisen ! [74]

EPILOOG

Betekent Ebru’s hatelijke anti vluchtelingen, racistische en Islamofobe
opstelling [75] dan een ’’net goed’’, nu zij eens gearresteerd is ?
En dat er nieuwe aanklachten bij gekomen zijn ? [76]
Hebben die ’’hatende Nederturken’’ [77] dan het gelijk aan hun kant.
Betekent Ebru’s stuitende gebrek aan solidariteit met een opgepakte
collega journaliste [78] dan :
Nu zie jij ook eens, hoe leuk het is ?

NEEN, NATUURLIJK NIET !

Rechten zijn rechten, die gelden voor iedereen, ook mensen
met verwerpelijke en weerzinwekkende meningen.

Maar er is wel iets anders in deze zaak, waarmee ik wil besluiten.

Ik eindig met een waarschuwing aan het adres van Ebru Umar.

Ebru Umar denkt met haar haatcolumns over moslims, racistische
opmerkingen naar zwarten en een repressief en anti vluchtelingen
discours, te scoren bij rechts populistisch tot extreem-rechts Nederland.
Ze interviewt Wilders en lijkt daarbij het best met hem te kunnen
vinden. [79]

Haar zaak, dat zij ’’Helper Turkie’’ is.[80]

Maar een ding vergeet ze :

Door ongenuanceerd af te geven op de ’’Nederturken’’, vergeet ze haar roots,
background, waar ze vandaan gekomen is.

Riskant in deze tijd van opkomend fascisme. [81]

EBRU LUISTER :

Als de grote afrekening met moslims en allochtonen komt -en zo
vergezocht is dat niet- dan zal je gerant en gerave [82], je ’’Helper
Turkie’’ houding en je fellow travellership met Wilders, Geen Stijl,
The Postonline en co, je niet redden.

Je mag je Europees noemen/voelen

Extreem-rechts zal niet vergeten, waar je vandaan komt.

Een beetje meer nuance, minder gegeneraliseer en respect voor
de religie, die ook die van je voorouders was, zou je sieren.

Al is het maar om die ’’waarden’’, waarmee je altijd schermt
[en die niet ’’Europees’’ zijn, maar universeel] te beschermen.

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

De fundamenten van werkelijke beschaving.

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/columniste-ebru-umag-opgepakt-in-turkijekoploper-islamofobie-en-vluchtelingenhaatdemasque/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.