RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Boycot Israel/Brief aan Albert Heijn over verkoop Israelische producten

posté le 09/05/13 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

BOYCOT ISRAEL/BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHE PRODUCTEN

Zie ook

http://www.astridessed.nl/boycot-israelbrief-aan-albert-heijn-over-verkoop-israelische-producten/

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Inleiding

Zoals u kunt zien heb ik Albert Heijn aangeschreven vanwege hun
gecontinueerde verkoop van Israelische producten
Reden
Israel is een bezettingsstaat, die zich decennialang heeft schuldig
gemaakt en nog maakt aan fundamentele schendingen van de rechten
van de Palestijnse bevolking.
de Staat Israel ’’staat’’ voor systematische mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid

Met een dergelijke Staat dienen Supermarkten geen zaken te doen

Eerder schreef ik hierover reeds Dirk van den Broek aan

Zie

http://www.ekudos.nl/artikel/369338/boycot_israelische_productenbrief_aan_dirk_van_den_broek_over_importverkoop_israelische_producten

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

P/S

BRIEF AAN ALBERT HEIJN
UW GECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN

AAN DE DIRECTIE VAN ALBERT HEIJN
AAN DE KLANTENSERVICE VAN ALBERT HEIJN
UW GECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN

Geachte Directie
Geacht Management van de Klantenservice

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende

Als reguliere klant van Albert Heijn heb ik tot
mijn teleurstelling en verontwaardiging moeten constateren,
dat uw Supermarkt ondanks de aandacht die daarvoor
in de loop der jaren gevraagd is (1) persisteert in de verkoop
van Israelische producten, zoals Tivall producten (2) en andere.

Opnieuw wil ik u dan ook oproepen, per direct de verkoop van
Israelische producten te staken, of zij nu uit Israel zelf of uit de
zich in de Palestijnse bezette gebieden bevindende illegale
Joods/Israelische nederzettingen afkomstig zijn.

Motivatie

Israel is een bezettingsstaat, exploiteert illegale nederzettingen, bouwt
een illegale scheidingsmuur in bezet Palestijns gebied,
voert bloedige militaire acties uit in Gaza,
hongert de bevolking in Gaza uit (Blokkade Gaza) en voert
in de Negev woestijn etnische zuiveringen uit.

Al deze schendingen van het Internationaal Recht ten spijt, die
keer op keer middels VN Resoluties en/of uitspraken van Internationale
Rechtsinstanties zijn veroordeeld, blijft Israel het Internationaal Recht aan
zijn laars lappen en grossiert in mensenrechtenschendingen.

TOELICHTING

ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN
ISRAELISCHE BEZETTING

Sinds 1967 (nu bijna 46 jaar geleden) is Israel bezettende macht in de
Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever, Gaza (3), Oost Jeruzalem en
de Syrische Golan Hoogte.
Dit ondanks de in 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
die Israel opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog (1967) veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse.
Inherent aan iedere bezetting zijn onderdrukking, vernederingen
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
in Israel uitte zich dat o.a. in militaire aanvallen in Gaza en de
Westelijke Jordaanoever, waarbij vele burgerslachtoffers vielen (4),
folteringen (5) van zonder vorm van proces (6) gedetineerde Palestijnse
gevangenen, buitengerechtelijke executies van Palestijnse leiders
en activisten en grove intimidatie van de burgerbevolking.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat u er niet voor terugschrikt, ook
producten uit de Palestijnse bezette gebieden te verkopen,
waarmee u rechtstreeks de bezettingseconomie steunt (7)

NEDERZETTINGEN

Uit het ene onrecht komt het andere voort.
In deze context is dat van toepassing op de sinds eind jaren
zestig van de vorige eeuw gestarte bouw van de in bezet
Palestijns gebied bestaande Joods/Israelische nederzettingen,
die volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag (1907)
illegaal zijn (8)
Bovendien heeft de bouw van die nederzettingen, die tot op heden
nog vrolijk worden uitgebreid (9), geleid tot meer dan honderdduizend
Palestijnse landonteigeningen.
Naar enige financiele compensatie konden de voormalige eigenaars
overigens fluiten.

Zeker in twee VN Veiligheidsraadsresoluties, te weten de resoluties 446 en 452 (10),
anno Domini 1979, is de bouw van deze nederzettingen veroordeeld
en zoals het bericht over de veroordeling door minister Timmermans in
november 2012 (11) te zien, door Israel in de loop der jaren vrolijk aan zijn
laars gelapt.

ISRAELISCHE MUUR

Zoals u weet bouwt Israel een Muur door bezet Palestijns gebied, die illegaal
is volgens de uitspraak van het Internationaal gerechtshof in Den Haag op 9 juli
2004.(12)
Desondanks negeert Israel die uitspraak en bouwt lustig voort.
Behalve die illegaliteit schendt het ook andere rechten van de bezette Palestijnse
bevolking zoals het recht op vrijheid van beweging en het recht op onderwijs
en zorg, omdat het voor de Palestijnen vaak moeilijk is, toegang te krijgen
tot nabijgelegen ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en zelfs hun bouwgronden (13)

BLOKKADE GAZA

In de schier eindeloze rij van Israelische mensenrechtenschendingen
moet de nu reeds 6 jaar durende blokkade van Gaza (14) niet worden
vergeten, die neerkomt op uithongering van de Palestijnse burgerbevolking
in Gaza.
Immers, het Israelische leger blokkeeert de grens met Gaza, waardoor
hulpgoederen, eerste levensbehoeften, medicijnen etc niet of
met mondjesmaat worden doorgezonden (15)
Uithongering van een burgerbevolking is een misdaad tegen de menselijkheid,
zoals beschreven in artikel 7, Statuut van Rome (16) en als zodanig
benoemd door VN rapporteur Richard Falk (17)

ETNISCHE ZUIVERINGEN BEDOUINEN

Een dieptepunt in dit treurspel
zijn de etnische zuiveringen van Bedouinen in de Negev woestijn, die
Israel is begonnen in de oorlog van 1948 (18) toen meer dan 750 000
Palestijnen etnisch werden gezuiverd (19)
In de loop der jaren is die etnische zuivering van de Bedouinen
doorgegaan (20)

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International dreigen
nu opnieuw 30.000 Bedouinen te worden verdreven (21)

En ter uwer informatie :

Etnische zuiveringen zijn volgens de 4e Conventie van Geneve
(artikel 49] en het Statuut van Rome [artikel 7) misdaden
tegen de menselijkheid (22)

UW VERANTWOORDELIJKHEID

Ik meen in bovenstaande uitputtend te hebben aangetoond,
dat bezettingsstaat Israel zich schuldig gemaakt heeft
en nog steeds maakt aan mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid.
Bovendien heeft Israel nul comma nul respect voor het Internationaal
Recht door alle VN resoluties. uitspraken van
Internationale Rechtsinstanties (zoals het Internationaal Gerechtshof Den Haag)
ijskoud naast zich neer te leggen.

Het lijkt mij dan ook evident, dat u met een dergelijke Staat geen zaken
moet doen en dus per direct moet stoppen met de verkoop van ALLE Israelische
producten, zowel die uit de Bezette Palestijnse Gebieden als uit Israel zelf.

In het verleden hebt u getracht u achter de Overheid te verschuilen
en zogenaamd aan de klant de vrije keuze te laten

Ik citeer uw woordvoerder :

’’‘We zijn dit voorjaar benaderd door het Nederlands Palestina Komitee en hebben hun vragen netjes beantwoord. Wij willen onze klanten de keuze bieden uit producten die van waar ook ter wereld afkomstig zijn. Zolang we van de overheid of andere instanties geen dringend advies krijgen om met de verkoop te stoppen, blijven wij dan ook producten uit Israël verkopen’, zegt woordvoerder Jan Christiaan Hellendoorn. (23)

Welnu, die vlieger gaat niet op !
U maakt als Supermarkt een vrije keuze in uw import en export beleid
en bent dus ook, onafhankelijk van gevoerd Overheidsbeleid, verantwoordelijk
voor de humanitaire consequenties daarvan.

Zolang u doorgaat met de invoer/verkoop van Israelische producten,
levert u een bijdrage aan en ondersteunt u ecobomisch een Staat
voor welke illegale bezetting en misdaden tegen de menselijkheid de
gewoonste zaak ter wereld is.
Dat maakt u dan economisch en moreel medeplichtig !

Ik spreek de hoop uit, dat u uw geweten laat spreken en
dit niet langer laat gebeuren.

Zolang de Staat Israel vasthoudt aan een illegale bezetting, illegale
nederzettingen, een illegale Muur, het recht op terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen (24) niet erkent en mensenrechtenschendingen
blijft plegen, dient u zich verre te houden van welk economisch contact dan ook !

Ik reken op uw medewerking.

Overigens heb ik hiertoe ook andere Supermarkten,
zoals Dirk van den Broek (25), opgeroepen.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en van
harte beterschap met uw import en verkoop beleid toegewenst.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/392962/boycot_israelbrief_aan_albert_heijn_over_verkoop_israelische_producten


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.