RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Brief aan Justitie/Behandeling hongerstakers in vreemdelingendetentie

posté le 16/05/13 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

BRIEF AAN MINISTERIE VAN JUSTITIE/BEHANDELING HONGERSTAKERS IN VREEMDELINGENDETENTIE

Zie ook

http://www.astridessed.nl/brief-aan-justitiebehandeling-hongerstakende-vluchtelingen-in-vreemdelingendetentie/

Zie voor updates hongerstaking

http://no-border.nl/

en

http://deportatieverzet.nl/

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Wellicht herinnert u zich nog, dat ik eerder schreef over de
hongerstaking van asielzoekers in de vreemdelingendetentiecentra
Schiphol en Rotterdam

Zie

HONGERSTAKING ASIELZOEKERS VOOR VRIJHEID EN WAARDIGHEID

http://www.astridessed.nl/hongerstaking-asielzoekers-voor-vrijheid-en-waardigheid/

Hieronder treft u een brief aan, die ik naar Justitie/Dienst Justitiele Inrichtingen
heb gestuurd over de behandeling van hongerstakers in vreemdelingendetentie,
die ernstig de mensenrechten schendt

Wie eveneens wil schrijven naar Justitie/DJI

Zie mailadres

info@jmc@dji.minjus.nl

Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw betrokkenheid

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

BRIEF AAN MINISTERIE VAN JUSTITIE
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN

AAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN

UW BEHANDELING VAN DE HONGER/DORSTSTAKERS
IN DE VREEMDELINGENDETENTIECENTRA SCHIPHOL EN ROTTERDAM

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Middels dit schrijven teken ik protest tegen de wijze waarop sinds het begin van
de honger]dorststaking van een grote groep asielzoekers in de vreemdelingendetentiecentra
Schiphol en Rotterdam anno Domini 1 mei 2013, is omgesprongen met hun mensenrechten.

Maar eerst een opmerking in het algemeen over vreemdelingendetentie als
zodanig :

Ik ben principieel gekant tegen iedere vorm van opsluiting van asielzoekers
in vreemdelingendetentie, aangezien er geen sprake is van veroordeling/
verdachtstelling voor strafbare feiten.
Immers, hun enige ’’misdaad’’ is, te zijn gevlucht voor armoede en/of oorlog en/of
vervolging.
Naar mijn mening [en van Internationale Rechtsverdragen] [1]
is dat hun legitiem recht.

Tegen deze detentie, die niet voor niets een ’’bestuurlijke maatregel’’
genoemd wordt [er is immers geen sprake van strafbare feiten] wordt
terecht door de honger/dorststakers geprotesteerd met als eenvoudige,
maar kennelijk niet vanzelfsprekende eis :

Vrijheid [2]

Naast die legitieme eis ’’vrijheid’’ vanwege onterechte detentie zijn er een groot
aantal misstanden in vreemdelingendetentie [3], waarbij een speerpunt is de
onzekerheid over de lengte van de detentie.

BEHANDELING HONGER/DORSTSTAKERS

Terug naar de behandeling van honger/dorststakers door Justitie,
die zich schuldig gemaakt heeft aan systematische mensenrechtenschendingen.

ISOLEERCEL

Een ernstige misstand is de plaatsing van hongerstakers in een isoleercel.[4]
Dit is een kale, koude cel waar de ’’gedetineerde’’ [tenslotte is de hongerstakende
asielzoeker dat in de praktijk, ondanks de schoonklinkende taal van Justitie
die dat ontkent] slechts van een matras en scheurhemd wordt voorzien.
Zonder meer barbaars te noemen, maar nog funester voor reeds verzwakte mensen
in hongerstaking, die juist extra zorg nodig hebben en is de facto een
vorm van foltering [5]
En ondanks de met de Vereniging voor Asieladvocaten en Juristen Nederland
[VAJN] gemaakte afspraken [6] belandden mensen toch in de isoleercel [7]

WEIGERING TOELATING VERTROUWENSARTS

Iedere hongerstaker heeft recht op een vertrouwensarts [8]
Volgens de Werkgroep Deportatieverzet echter, die een nauw contact had
met zowel gedetineerden als vertrouwensarts mevrouw E. Bonsen, is haar
op een zeker moment de toegang tot de hongerstakers geweigerd, ondanks
bandopnamen met verzoeken van hongerstakers aan haar [9]

Dit is ongehoord.

SLEEP DEPRIVATION

Een andere ernstige mensenrechtenschending was het systematisch
onthouden van slaap aan dorststaker Nessar.
Om het uur werd, ondanks zijn penibele medische toestand [om
het maar gewoon te zeggen : de man lag te verrekken van de pijn] het
licht door bewakers aangedaan, waardoor hij niet kon slapen.[10]
Zoals u zult weten is deze sleep deprivation [11] een vorm van foltering,
zoals toegepast in gevangenkamp Guantanamo Bay [12]

VERKLARING NESSAR EN OVERBRENGING NAAR
JUSTITIEEL MEDISCH CENTRUM

Ondanks het feit, dat woordvoerder van de hongerstakers, de zelf in
dorststaking zijnde Nessar, had verklaard, dat hij bij bewustzijnsverlies
geen enkel medisch ingrijpen wilde, ook geen overbrenging naar een ziekenhuis [13]
is hij toch, tegen zijn wil, overgebracht naar het Justitieel Medisch Centrum. [14]
In de eerste plaats weer een gevangenisziekenhuis, terwijl hij zich
niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.
Maar wat belangrijker is is, dat er geen enkele rekening werd gehouden met zijn
nadrukkelijke verklaring, dit niet te doen.

Nu kan ik mij het dilemma voorstellen van artsen, die gericht zijn op
het redden van mensenlevens en een honger of dorststaker [bij welke laatste
de dood na maximaal een week kan intreden] niet willen laten
doodgaan, maar volgens de Johannes Wierstichting [mensenrechtenorganisatie
voor medici], die een tegenstander is van het geven van dwangvording, lijkt
er enige ruimte te komen voor dwangvoeding, wanneer
een patient in een levensbedreigende situatie komt en/of het
bewustzijn verliest [15]

Of zijn situatie op het moment van overbrenging levensbedreigend was, kan ik
natuurlijk niet beoordelen.
Wel lijkt vast te staan, dat hij zijn bewustzijn nog niet had verloren [16]

Dan hoort respect voor zijn lichamelijke integriteit zeer zwaar te wegen

TOT SLOT

Inmiddels is Nessar door de rechter op vrije voeten gesteld [17], dus
voor hem speelt het probleem niet meer.
Maar volgens mijn informatie is er nog een dorststaker in
het Justitieel Medisch Centrum [18] en gaat de honger/dorststaking nog steeds door
[19]

Het is dus van het grootste belang, dat tegenover deze mensen en toekomstige
honger/dorststakers/gevangenen de mensenrechten worden gehandhaafd.
Dus geen intimidatie en foltering, geen dreiging met onmiddellijke uitzetting,
geen isoltaie, geen sleep deprivation en respect voor de lichamelijke integriteit

Ik reken erop, dat Justitie erop zal toezien, dat deze mensenrechtenschendingen
tot het verleden gaan behoren.

Iedereen heeft recht op een humane en respectvolle behandeling
en dient te worden gevrijwaard van foltering en intimidatie

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/394415/brief_aan_justitie_over_behandeling_hongerstakers


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.