RSS artikels
Français  |  Nederlands

[Calais] Le squat tient! Het kraakpand blijft!

Nous venons d’apprendre une excellente nouvelle! Le procureur a décidé d’envoyer un huissier pour constater l’occupation du lieu. Du coup ça veut dire que les occupant.e.s ne sont pas dans le délit flagrant mais reconnu.e.s comme domicilié.e.s à 10 Impasse des Salines.

Donc le squat va tenir... le temps de la procédure d’expulsion. Et c’était le but.

En quelques heures le site a été transformé dans un lieu de vie. On a l’impression d’être sur une île en dehors de la cruelle réalité de Calais. Ça travaille, ça cuisine, ça papotte, il y a des concerts. En plus depuis hier le soleil point son nez à Calais ;)

Venez, venez, vous êtes tou.te.s les bienvenu.e.s!!

We hebben net fantastisch nieuws gekregen! De procureur heeft beslist om een deurwaarder te sturen om de bezetting vast te stellen. Dat wil zeggen dat de bezetters erkend worden als de bewoners van het pand aan 10 Impasse des Salines.

Dus het kraakpand blijft... tenminse zolang de procedure duurt. En dat was de bedoeling.

In een paar uur werd de site in een thuis veranderd. Je hebt soms de indruk op een eiland te zitten buiten de wrede realiteit van Calais. Er wordt gewerkt, gekookt, gekletst, er zijn concerten. En daarbij schijnt sinds gisteren de zon in Calais ;)

Kom, kom, jullie zijn allemaal welkom!!


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé