RSS artikels
Français  |  Nederlands
maandag 19 april 2021
17u00 - Rassemblement de soutien à Julian Assange acte 107 gepost op  - Agenda
dinsdag 20 april 2021
maandag 26 april 2021
10u00 - Formation : « Medic tout terrain », près de Bure gepost op  - Agenda - 3 commentaren
10u00 - Formation : « Medic tout terrain » gepost op  - Agenda
donderdag 29 april 2021
zaterdag 1 mei 2021
00u00 - TOU•TE•S AU 1ER MAI FÉMINISTE ET RÉVOLUTIONNAIRE ! gepost op  - Agenda
00u00 - Dans la rue pour le 1er Mai révolutionnaire 2021 ! gepost op  - Agenda

Convoi solidaire pour Exarcheia - Soirée de soutien

gepost op 26/01/19
lieu : Barlok
adresse : Barlok 53 bis avenue du Port, Bruxelles
Trefwoorden  luttes sociales 

[Fr]

La solidarité étant une arme puissante, nous organisons un Convoi Solidaire au départ de Bruxelles vers Exarcheia, un quartier autogéré à Athènes qui peut à bien des égards servir d’exemple en termes d’organisation autour des questions d’inclusion, d’autonomie et d’initiatives sociales. Les collectifs actifs dans ce quartier tentent de répondre à la crise sociale et migratoire grecque et mobilisent autant les habitant·es permanent·es que les volontaires internationaux·ales, les occupant·es temporaires et les militant·es.

PROGRAMME :

- Truella
- René Binamé
- Club Durruti
- ...

Il y aura de la bouffe et pleins de surprises !

Tu veux nous aider? Tu souhaiterais avoir plus d’infos? Contacte nous via convoisolidairebxl@riseup.net

Infos sur le convoi : http://lamouretlarevolution.net/


[Nederlands]

Solidariteit is een krachtig wapen, we organiseren een solidariteitskonvooi dat vertrekt vanuit Brussel naar Exarcheia; een zelfbestuurd/georganiseerd/autonoom district in Athene, dat in veel opzichten een voorbeeldfunctie kan vervullen rond kwesties van inclusie, autonomie en sociale initiatieven. De actieve collectieven in dit district proberen te reageren op de sociale en migratiecrisis en mobiliseren zoveel mogelijk permanente inwoners als internationale vrijwilligers, tijdelijke bewoners en militanten.

Kom en dans met ons, de opbrengsten zullen gebruikt worden voor deze internationale solidariteit!

PROGRAMMA:

- Truella
- René Binamé
- Club Durruti
- ...

Er zal genoeg eten zijn en vele verrassingen !!!

Wil je ons helpen? Bereid om meer informatie te krijgen? Neem contact met ons op via convoisolidairebxl@riseup.net

Info over het konvooi: http://lamouretlarevolution.net/


[EN]

Solidarity is a powerful weapon, we are organising a Solidarity Convoy departing Brussles going to Exarcheia; a self-managed district in Athens, who can in many respects serve as an example of orginisation around matters of inclusion, autonomy, and social initiatives. The active collectives in this district are attempting to respond to the social and migratory crisis, and mobilise as many permanent habitants as international volunteers, temporary occupants, and militants.

Come and dance with us, benefits will be used for this international solidarity !

PROGRAM :

- Truella
- René Binamé
- Club Durruti
- ...

There will be plenty of food and many surprises!!!

Wanna help us? Willing to get more informations? contact us at convoisolidairebxl@riseup.net

Info about the convoy : http://lamouretlarevolution.net/gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
exarcheia_barlok(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Wie ben je?
Je bericht

Om alinea’s te maken laat je gewoon enkele regels leeg.

webverwijzing

(Als je bericht naar een artikel op het web verwijst of naar een pagina die meer informatie bevat, kun je hier de titel en de URL van deze webverwijzing invoeren.)