RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

D’66 Congres : Schort Associatieverdrag met Israel op/Adhesiebetuiging

posté le 28/04/16 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

D’66 CONGRES : SCHORT ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL OP/
ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/d66-congres-schort-associatieverdrag-met-israel-opadhesiebetuiging/

EVENEENS IS EEN ADHESIEBETUIGING GEGAAN NAAR GROEN
LINKS, DIE EEN MOTIE VAN GELIJKE STREKKING OP HUN
CONGRES OP 23 APRIL 2016 HEEFT AANGENOMEN

http://www.astridessed.nl/groen-links-congres-neemt-motie-aan-over-associatieverdrag-eu-israeladhesiebetuiging/

BRIEF AAN TWEEDE KAMERFRACTIE D’66 EN DE D’66 FRACTIE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

AAN HET CONGRES VAN D’66
AAN DE D’66 TWEEDE KAMERFRACTIE
AAN DE D’66 FRACTIE VAN HET EUROPEES
PARLEMENT
Met dank aan de inzet van het Congres van D’66

Geachte Tweede Kamer en fractieleden van het Europarlement,
Geacht Congres,

Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met de motie van
het D’66 Congres op 16 april jongstleden, waarin de D’66 Tweede
Kamerfractie en de D’66 Europarlementariers is
opgeroepen, zich actief in te zetten voor de (gedeeltelijke) opschorting van het EU Associatie verdrag met Israel, als Israel de nederzettingenbouw
en mensenrechtenschendingen niet stopt. [1]

BRAVI EN BRAVAE, Congresleden !

Hierbij dan tevens een aansporing van mijn kant aan de D’66 Tweede
Kamerfractie en de D’66 Europarlementariers, om zich ook daadwerkelijk
voor die opschorting in te zetten !

Onlangs nog heb ik de Tweede en/of Eerste Kamerleden van de Commissies
Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, B.D.O en de Nederlandse EU parlementariers aangeschreven ter aansporing van de opschorting van wel opzegging van het EU Associatieverdrag met Israel [2]

Want de maat is meer dan vol.
Bijna 49 jaar illegale bezetting, illegale nederzettingen waar nog vrolijk
wordt voortgebouwd [3], de illegale Muurbouw met alle humanitaire
ellende voor de Palestijnse bevolking [4], de wurgende
Gaza Blokkade [5], de bloedige militaire aanvallen op Gaza [6],
de annexaties, zoals recentelijk die van een deel van de bezette Westelijke Jordaanoever [7].
Israel is zo langzamerhand kampioen schending Internationaal Recht. [8]

Dit verdient een krachtig tegengeluid en een mooi begin is de opschorting
dan wel opzegging van het Associatieverdrag, dat immers een mensenrechten
clausule heeft [zie artikel 2] [9]

Een land, dat zo het Internationaal Recht schoffeer, jaar in jaar uit [10],
moet niet beloond worden met gunstige handelsaccoorden, maar afgestraft.

Fijn, dat u dat hebt ingezien, Congresleden.
Nu is het woord aan de D’66 Tweede Kamerfractieleden en de D’’66 Europarlementariers, van wie ik verwacht, dat zij de motie van het Congres
ook gaan uitvoeren.

Om de woorden van Einstein aan te halen :

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Het D’’66 Congres heeft dat waargemaakt :
D’66 Tweede Kamerleden en Europarlementariers,
blijf niet aan de kant staan !

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

[1]

’’Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 16 april 2016 te Arnhem,
CONSTATERENDE DAT :
Israël een associatieverdrag heeft met de Europese Unie, wat Israël aanzienlijke privileges gunt op het gebied van handel ;
Dit associatieverdrag gebaseerd is op respect van beiden partijen voor mensenrechten en democratische principes (artikel 2, een “essentieel element” van het verdrag) ;
De Europese Unie actief wereldwijd de naleving van mensenrechten promoot ;
Israël in strijd met het internationaal recht een actief nederzettingenbeleid voert in Oost-Jeruzalem en andere delen van de Westelijke Jordaanoever (bezette Palestijnse gebieden) en vaak door de VN en mensenrechtenorganisaties bekritiseerd is voor ernstige schendingen van de mensenrechten in deze gebieden, die veelal samenhangen met het nederzettingenbeleid ;
OVERWEGENDE DAT :

De Europese Unie internationaal een leidende rol zou moeten spelen in het bevorderen van de mensenrechten, ook in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, en zich moet inzetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht ;
Artikel 2 uit het EU-Israël associatieverdrag op dit moment en al lang niet nageleefd wordt door Israël ;
Mensenrechtenschendingen consequenties dienen te hebben, politiek, diplomatiek of anderszins ;
ROEPT DE DELEGATIE IN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE TWEEDE KAMERFRACTIE OP OM :
Zich actief in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen en, indien hier geen gehoor aan gegeven zal worden, het associatieverdrag met Israël (gedeeltelijk) op zou kunnen worden geschort ;
En gaat over tot de orde van de dag.’’

DOC.P
D’66 CONGRES :
SCHORT ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL OP
http://www.docp.nl/d66-congres-schort-associatieverdrag-met-israel-op/

D’’66 CONGRES DRINGT AAN OP OPSCHORTEN
ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL

http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2016/04/d66-congres-dringt-aan-op-opschorten.html

[2]

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN
TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
ASTRID ESSED
25 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE
KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN
ASTRID ESSED
25 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamercommissie-economische-zaken/

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN VAN
DE EERSTE KAMERCOMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN,
DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
ASTRID ESSED
25 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-leden-van-de-eerste-kamercommissie-voor-buitenlandse-zaken-defensie-en-ontwikkelingssamenwerking/

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN DE NEDERLANDSE
EUROPARLEMENTARIERS
ASTRID ESSED
25 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-nederlandse-europarlementariers/

[3]

THE TIMES OF ISRAEL
US CONDEMNS ISRAEL’S PLAN TO EXPAND WEST
BANK SETTLEMENT BLOC
9 JANUARY 2016

http://www.timesofisrael.com/us-condemns-israels-plan-to-expand-west-bank-settlement-bloc/

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
NEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

[4]

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns ; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school ; also family ties and social connections are adversely affected.
BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/ separation_barrier/map
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN/DE MUUR
http://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

[5]

Blokkade
Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN : GAZA
http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
FIVE YEARS OF BLOCKADE :
THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIP
JUNE 2012
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june_2012_english.pdf

[6]

RIGHTS FORUM
GAZA-EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza-een-jaar-later

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf
DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST
GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf
SCHOLEN VERWOEST
GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf
ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN
GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK : GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden
VN RAPPORT :
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE :
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[7]

VOLKSKRANT
ISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER
15 MAART 2016
http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/
JOOP.NL
ISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED
15 MAART 2016
http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied
”Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ”
NOS
ISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER
15 MAART 2016
http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html
[8]
ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

[9]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN
COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE
PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
26 JUNE 2000

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146089.pdf

[10]

ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014
Israël wereldkampioen schendingen VN-Resoluties


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.