[D19-20] Manifestation contre le TTIP - Betoging TTIP

gepost op 06/03/14
lieu : carrefour de la Rue de la Loi et Blvd Charlemagne Bruxelles
Trefwoorden  actie  luttes sociales  économie  luttes environnementales  D19-20 

[FR plus bas]

Naar aanleiding van de nieuwe onderhandelingsronde in het kader van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS in Brussel, viseren we de Europese Commissie en haar destructieve rol in het doorduwen van een handelsakkoord dat voor en door grote multinationals is geschreven. Een akkoord dat de sociale, ecologische en economische bescherming van burgers bedreigt aan beide kanten van de Atlantische oceaan.

Het evenement wordt georganiseerd door D19 20, Alter Summit, Blockupy Europe, S2B Network en Attac TTIP.

We verzamelen voor de DG Handel (hoek Wetstraat en Karel De Grotelaan), waar er speeches gehouden zullen worden en de Commissaris voor Handel Karel De Gucht gevraagd zal worden om het gesprek aan te gaan met Europese burgers. Voeg u bij ons.

Pour coïncider avec le nouveau cycle de négociations de libre-échange UE-États-Unis, ici à Bruxelles, nous visons la Commission européenne et son rôle destructeur pour faire avancer un traité écrit par et pour les grandes entreprises qui va saper les garanties sociales, environnementales et économiques pour les citoyens des deux côtés de l’Atlantique.

Il y aura une manif statique avec des discours devant la DG Commerce de la Commission (le coin de Rue de la Loi et Blvd Charlemagne), revendiquant le commissaire de commerce, De Gucht, à sortir et à écouter les citoyens européens et leurs conditions. Rejoignez-nous – STOP TTIP / TAFTA!

L’événement est organisé par D19-20, Alter Summit, Blockupy Europe, S2B Network et ATTAC TTIP.

STOP TTIP/TAFTA!!!


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
untitled-2-2.jpg(...).jpg

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé