RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

De Graaf stapt op als voorzitter Eerste Kamer/Hypocrisie Tweede Kamer

posté le 21/06/13 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

AFTREDEN VOORZITTER EERSTE KAMER OM INHULDIGINGSKWESTIE/HYPOCRISIE VAN DE TWEEDE KAMER

Zie ook

http://www.astridessed.nl/de-graaf-treedt-af-als-voorzitter-eerste-kamer-om-inhuldigingskwestie-wildershypocrisie-tweede-kamer/

Geachte Redacte en lezers van Indymedia Brussel,

DE WILDERS/DE GRAAF SHOW

En jawel hoor.
He did it again !
Wilders, de leider van de extreem-rechtse PVV [1] is er weer eens
in geslaagd een heuse rel te veroorzaken, waarbij hij lekker in de
rol van ’’underdog’’ kon kruipen.
Daarbij enthousiast geholpen door de Nederlandse Tweede Kamer, die zo
langzamerhand een beschamend college begint te worden voor
wie nog de illusie van de ’’democratische rechtsstaat’’ mocht hebben.

Doelwit was deze keer Eerste Kamervoorzitter de Graaf, met als resultaat
zijn aftreden als voorzitter [2]
Waarna Wilders dan weer de ’’grootmoedigheid’’ had om te verklaren,
dat het aftreden de Graaf ’’siert’’ [3]

Wat was er nu allemaal aan de hand ?

Het begon allemaal met een artikel in de Volkskrant van 12 juni, waarin werd
beweerd, dat de Graaf [ik citeer] ’’in de aanloop van de inhuldiging een kunstgreep
zou hebben toegepast om te voorkomen, dat PVV leider Geert Wilders in de nabijheid
van de koning op tv zou verschijnen’’ [4]
In gewoon taalgebruik
De Graaf zou een foefje hebben uitgehaald om Wilders te weren uit
de zogenaamde Commissie van In en Uitgeleide bij de inhuldiging van de
Koning [5]
Reden daarvoor zou zijn geweest Wilders’problematische relatie
met het Koningshuis.[6]
Daarbij had de Graaf, zoals hij later ook tegenover journalisten
bevestigde [7] opgemerkt, dat het plaatje van Wilders naast de Koning
in zijn achterhoofd had meegespeeld [8]

De Volkskrant gaf de voorzet
Voor Wilders aanleiding tot het veroorzaken van een heuse rel
Zoals van hem verwacht mag worden, blies hij warm en koud, sprak
over ’’vieze spelletjes’’ [9], een ’’smerige VVD truc’’ [10] en partijdigheid en wilde dat de Graaf zou ’’opkrassen’’ [11]

Vrijwel direct wierp de hele Tweede Kamer zich in ’’edele verontwaardiging’’ op
tot verdediger van Wilders [12] en eiste opheldering over het al dan niet ’’onafhankelijk
handelen’’ [vertaal/neutraliteit] van de Graaf [13]
PvdA leider Samson merkte in de Tweede Kamer op,
dat ’’politieke kleur’’ geen rol mag spelen bij zo’n Commissie [14]
Jaja
De Graaf, ontkende vooringenomenheid [15], maar de kwestie bleef zich
voortslepen [16] en de Graaf besloot terug te treden als voorzitter
van de Eerste Kamer, omdat zijn integriteit in het geding was. [17]
Niet omdat hij iets verkeerds gedaan had [18]
Hij legde hierover een heuse verklaring af [19]

Dit was natuurlijk genieten voor Wilders, die hiermee
had ’’gescoord’’, waarbij hij zich kom permitteren om, zoals
reeds gezegd ’’grootmoedig’’ te zijn [20]

Deze hele kwestie speelde zich af binnen het tijdsbestek van een week
12 juni artikel Volkskrant, 18 juni, het officieel aftreden van de Graaf,die dit
voornemen al op 14 juni te kennen gegeven had [21]
En waarop Wilders dus in zijn ’’grootmoedigheid’’ had gereageerd [22]

DE KWESTIE

Of er nu wel of geen sprake is geweest van ’’weren van Wilders’’, waarmee
de Graaf het ’’neutraliteitsbeginsel’’ heeft geschonden, vind ik
niet van belang.
Zoals uit het nieuws bleek, liggen o.a.de
Volkskrant [de initiator van de de Graaf/Wilders show],
die dat wel vond
en de Graaf, die dat niet vond, hierover met elkaar in de clinch [23]
Laat ze daarover maar lekker doorruzien.

Naar mijn mening is het een relatief onbenullige kwestie, aangezien
er wel ergere dingen gebeuren in parlementair Nederland zoals het aanblijven
van Staatssecretaris van Justitie Teeven [24], die Russische vluchteling
Dolmatov de dood heeft ingedreven [25]

Wat mij echter heeft geschokt is de grote steun, die de Tweede Kamer
van meet af aan heeft gegeven aan de leider van een extreem-rechtse club
en voor hem in de bres sprong, een betere zaak waardig

EXTREEM-RECHTSE PVV EN DE POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE
INFILTRATIE VAN HET RACISME IN NEDERLAND

Dat Wilders en zijn PVV xenofobisch, racistisch, Islamofoob en
extreem-rechts [26] zijn, moet zo langzamerhand wel voor ieder
weldenkend mens duidelijk zijn.
Sinds de oprichting van de PVV heeft Wilders een hetze gevoerd
tegen moslims in het algemeen, Marokkanen, Antillianen en andere
’’niet-westerse’’ allochtonen in het byzonder, waarbij hij zich op negatieve,
en generaliserende wijze uitlaat over deze groepen door hen te betitelen als
’’criminelen’’ en ’’profiteurs’’ [27]
Ook vluchtelingen en asielzoekers zijn bij hem Kop van Jut, die
systematisch als ’’gelukzoekers’’ worden voorgesteld.
Tegenwoordig breidt hij zijn actieradius ook uit naar Oost-Europeanen,
getuige zijn ’’Meldpunt Polen’’ [28], dat naar PVV zeggen ’’een groot succes’’ [29]
zou zijn.
Als dat zo is, dan zou men in Nederland reden hebben, zich ernstig
te schamen, maar dat daargelaten.
Het enge gedachtegoed uit zich ook in zijn voorstel tot ’’administratieve
detentie’’ [detentie zonder vorm van proces, verboden volgens het Internationaal Recht]
voor terreurverdachten.[30]

De haatzaaierij van Wilders/PVV is ook niet van de lucht
Enkele voorbeelden :
Het verbieden van de Koran [31], het noemen van een ’’Marokkanenprobleem’’
[32], waarmee hij het ’’Marokkanendebat"aanzwengelde [33] voorstellen
over ’’tuigdorpen’’ [34], het zogenaamde
Polenmeldpunt [35] en ga zo maar door.
En daarbij niet te vergeten zijn kwalificatie van ’’drie beesten van Surinaamse komaf’’
voor verdachten van het neersteken van een taxichauffeur [36]

LEVENSGEVAARLIJK EN EEN BEDREIGING VOOR DE RECHTSORDE
deze haatzaaierij van Wilders en co, zeker tegen de achtergrond van de sinds
11 september 2001 steeds meer toenemende Islamofobie en allochtonenhaat
in het algemeen.
Gevaarlijker is nog, dat dit PVV racisme vrijwel alledaags geworden is [37], zowel op politiek
als maatschappelijk gebied en zelfs in de amusementssector [38]

Goed [of liever gezegd/niet goed], dat is Wilders/PVV
Van deze club kan helaas racisme en haatzaaierij verwacht worden

Maar hoe zit dat met de houding van de Tweede Kamer hierin
Van parlementsleden, die hebben gezworen/beloofd op de Nederlandse
Grondwet, waarvan artikel 1 [39] nog steeds discriminatie verbiedt

TWEEDE KAMER/WILDERS

En dan is dat ronduit beschamend te noemen.
Niet alleen zijn twee politieke partijen, CDA en VVD een gedoogcoalitie
met deze PVV aangegaan [40], het gat nog dieper.
In alle jaren van PVV aanwezigheid [terreur] in de Nederlandse Tweede
Kamer is er, op Pechtold na [41] en een enkele statement van
Marijnissen [SP] [42] geen enkele parlementarier geweest, die
de guts had, Wilders/PVV te kwalificeren als wat ze zijn/racistisch.
Sterker nog, SP kamerlid Karabulut, PvdA Kamerlid Arib en Groen-Links
leider Halsmema lieten anti-racisme demonstranten vallen als
een baksteen, toen ze op het laatst hun steun voor de demonstratie
introkken onder het onzinnige mom, dat die teveel ’’anti-Wilders’’ zou zijn [43]
Diezelfde Halsma zou Wilders nog te hulp komen door bij haar afscheid
van de Tweede Kamer te pleiten voor een uitbreiding van de parlementaire
onschendbaarheid, waardoor politici in debatten buiten de Tweede Kamer
minder zouden worden afgerekend op ’’harde uitspraken’’ [44]
Iets wat natuurlijk vooral een racistisch en polariserend politicus
ten goede zou komen. [45]

En daarbij blijft het niet !
Steeds vaker komt het voor, dat reguliere politieke partijen PVV
standpunten en denkbeelden overnemen.
Met name is dat de constateren bij de VVD, PvdA, Groen-Links, SP en CDA [46]

DE HYPOCRIETE TWEEDE KAMER/METEN MET TWEE MATEN

Wat heeft dit nu te maken met de Tweede Kameropstelling in
de kwestie Wilders/De Graaf
Alles

Zo ’’principieel’’ en ’’standvastig’’ als de Tweede Kamer opkomt voor de echte
of vermeende geschonden rechten van Wilders, zozeer laat de de rechten van
minderheden en andere door hem gediscrimineerde groepen vallen als
een baksteen.

Niet alleen heeft de Tweede Kamer, die zegt de Grondwet te dienen [dus ook artikel
1, Gelijkheidsbeginsel] nauwelijks tot geen principieel weerwerk geboden
tegen het steeds extremer wordende racisme van Wilders, hun politieke partijen
hebben vrolijk standpunten van hem overgenomen, sommigen uit angst
voor electoraal verlies.
Anderen omdat zij stiekem ook al voor een deel zijn gedachtegoed deelden.

Ze hebben weinig tot niets gedaan, de rechten van minderheden te beschermen
tegen Wilders en co, maar betoonden zich eerder een kampioen in het
afbreken daarvan [47]

EPILOOG :

Wanneer het dus om het verdedigen van het universele gelijkheidsprincipe
is, schittert de Tweede Kamer door afwezigheid.
Maar wanneer hun racistische ’’collega’’ wordt geweerd van een onbenullige
Commissie, die hooguit eens in de 30 jaar optreedt, staan de dames
en heren parlementariers op hun kop.

Dat noem ik meten met twee maten op een gevaarlijke manier.

AFA Fryslan [Anti Fascistische organisatie] heeft op treffende wijze
het wegglijden van de Nederlandse
samenleving [de goeden niet te na gesproken] beschreven
Daarmee eindig ik

Het is zeker van toepassing op de parlementariers van de Tweede Kamer
Zij kunnen er lering uit trekken

PVV doet het wonderwel goed

Opinie : Als moderne fascistisch gelinkte partij doet de zgn.Partij voor de Vrijheid het in Nederland wonderwel goed.
Als we bedenken dat deze discriminerende en racistisch getinte club is doorgestoten in vrijwel alle openbare besturen en ook nog eens "geaccepteerd" word als normaal , dan zijn we met zijn allen toch wel diep gezonken !

De aanjager van het extreme huidige asielbeleid , het continu criminaliseren van bevolkingsgroepen en het molesteren van Moslims in het algemeen, maakt de PVV tot een weerzinwekkende extremistische partij.

In de jaren 70/80 van de vorige eeuw had men het niet voor mogelijk gehouden dat een dergelijke partij tot een "gemeengoed" zou worden geaccepteerd. Het is nog niet te laat ! De geschiedenis leert ,dat als mensen gezamenlijk opstaan en een dergelijke foute ideologie verwerpen, discriminatie en racisme niet zal zegevieren.

De woorden van Dr.Martin Luther King galmen nog na - "Voor het slagen van het Kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen Niets doen !". [48]

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/401586/de_graaf_treedt_afhypocrisie_tweede_kamer


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.