RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Dood ontvoerde Israelische jongeren/Brief aan Jeugdjournaal over berichtgeving

posté le 05/07/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

DOOD ONTVOERDE ISRAELISCHE JONGEREN/BRIEF AAN HET JEUGDJOURNAAL OVER BERICHTGEVING

AAN DE REDACTIE VAN HET JEUGDJOURNAAL
UW UITZENDING GEDATEERD 1 JULI 2014 OVER
DRIE GEDODE ISRAELISCHE JONGEREN EN DE ISRAELISCHE REACTIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/dood-ontvoerde-israelische-jongerenbrief-aan-het-jeugdjournaal-over-berichtgeving/

Geachte Redactie van het Jeugdjournaal,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Op 1 juli 2014 berichtte u in uw TV uitzending over de dood van drie Israelische
jongeren op de Westbank [bezette Westelijke Jordaanoever] en op uw berichtgeving was heel wat aan te merken, namelijk uw gebrek aan objectiviteit,
uw onjuiste en onvolledige berichtgeving, de wijze, waarop u bezettingsstaat
Israel als slachtoffer presenteerde en uw woordkeus.

Zie geheel onderaan een link naar uw berichtgeving, alsmede de transcriptie.

Terecht kreeg u aardig wat kritiek over u heen [1] en tot uw verdediging moet
gezegd worden, dat u zich dit aantrok en op Twitter toegaf, fout te zitten.
Ik citeer
’’ ’De Palestijnen hebben geen tanks en ’t gaat niet om twee landen. We hebben het er op de redactie over gehad. Dit hebben we niet goed gedaan’ [2]

Waardering hiervoor, maar toch hebt u een paar essentiele
zaken onvermeld gelaten.
Om te voorkomen, dat u bij een volgende berichtgeving opnieuw
in de fout gaat, wil ik u op enkele punten wijzen.
Uiteraard zal ik niet op al uw [pittige] uitglijders ingaan, maar
enkelen licht ik eruit :

NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL
RECHT/TERREUR SETTLERS JEGENS DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKING

U bericht over de ontvoering en dood van drie Israelische
jongens en uiteraard veroordeel ik dit, maar zoals u het brengt
lijkt het uit het niets gevallen te zijn.
Niets minder is waar.
Deze Israelische jongeren waren afkomstig uit de in de
bezette Westelijke Jordaanoever aanwezige nederzettingen [3],
die niet alleen in strijd zijn met het Internationaal Recht [4],
maar veel Palestijns leed hebben veroorzaakt door
massale Palestijnse landonteigeningen [5] waardoor
in de loop der jaren meer dan 100 000 Palestijnen
dakloos zijn geraakt.

Alsof dat nog niet erg genoeg is, wordt de bezette Palestijnse
bevolking niet alleen geconfronteerd met een gecontinueerde
nederzettingenbouw [6], ondanks alle internationale
en Europese kritiek [7], ze zijn ook nog eens slachtoffer
van een voortdurende kolonisten agressie, die nauwelijks
wordt bestraft door de Israelische autoriteiten [8]

Bij uw berichtgeving over de tragische dood van deze drie Israelische jongeren dient u ook de feiten over de jarenlange
ook via VN resoluties [9] en in de uitspraak over de illegaliteit
van de Israelische Muur [10] diefstal van Palestijns land
te vermelden, alsmede de kolonisten terreur.

Dat heet, de zaak van twee kanten belichten.

Wat u nu in uw berichtgeving gedaan hebt, is Israel
tot underdog maken en niets is minder waar.

47 JARIGE ISRAELISCHE BEZETTING
UW ONTKENNING/BAGATELLISERING

Een van de grootste understatements, die ik in lange
tijd gelezen heb over het Midden-Oostenconflict
is wel de uwe

’’Eyal van 19, en Gilad en Naftali van 16 verdwenen twee weken geleden toen ze aan het liften waren. Dat deden ze in een gebied waar vooral Palestijnen wonen. En daar heeft Israël vaker ruzie mee.’’ [11]

Niet alleen klopt deze wel zeer simplistische weergave van zaken niet,
erger is, dat u zo de gehele jarenlange terreur van de Israelische bezetting,
waarvan de tragische dood van deze Israelische jongeren een bittere
vrucht is, ontkent en daarmee weinig respect betoont voor het grote
Palestijnse leed, dat is veroorzaakt.

Eerst uw nogal belachelijke (excusez let mots) opmerking
´´een gebied waar vooral Palestijnen wonen´´

Geachte Redactie, natuurlijk wonen er ´´veel Palestijnen´´ in
dit gebied.
Die wonen er namelijk al eeuwenlang.
Het zijn de zionisten (Joodse aanhangers van het stichten van
een Joodse Staat in andermans land, namelijk historisch
Palestina) die vanaf het begin van de 20ste eeuw zijn getrokken naar
Palestina, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in de (over de ruggen
van de Palestijnen) oprichting van de Staat Israel (12)

Belangrijker focus echter is die bezetting, die u ontkent met
uw euphemistische ´´ruziemaken´´, alsof het een geval is van
twee gelijke partijen of ´´waar twee kijven hebben beiden schuld´´

Gaat hier niet op

TE UWER INFORMATIE

Als redactie van het Jeugdjournaal
hoort u op de hoogte te zijn (en dat bent u
ongetwijfeld ook) van het feit, dat Israel sinds 1967 bezettende macht iis n de Palestijnse gebieden,
de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem, Gaza [13] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.
Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijze
het Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakt
en maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [14]

BITTERE VRUCHTEN VAN DE BEZETTING

Over de nederzettingen hebben we het al gehad.
Een ander destructief Israelisch wapenfeit is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel loopt
door bezet Palestijns gebied [15]
Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [16]
De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot :
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat hier om duizenden mensen [17]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
Wat betreft directe militaire operaties is ook nogeens sprake van structurele mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden [18]
Uitgebreid is dat recent gedocumenteerd in een rapport van Amnesty International in
februari dit jaar :
”Trigger-happy
Israel’s use of excessive force in the West Bank” [19]

Tegen iedere bezetting, overal ter wereld, ontstaat verzet en
dat, althans tegen het leger van een bezettende macht, is ook
volledig rechtmatig (20)

Dat er daarbij ook onrechtmatig verzet voorkomt
(tegen burgers, zoals (zelfmoord)aanslagen en deze
tragische dood van de drie Israelische jongens) is
niet goed te praten, maar moet wel gezien worden
tegen de achtergrond van de 47 jarige bezettingsterreur,
waarvan mensen, zeker omdat er geen snelle kans op
beeindiging van die bezetting is (gezien de VS/EU steun
aan Israel) wanhopig worden.

Legt u dat ook maar eens uit in het Jeugdjournaal, in
plaats van de bezettende boosdoener als slachtoffer voor
te stellen.

HOE KAN JE KINDEREN ONTVOEREN EN VERMOORDEN.
VERSCHRIKKELIJK. ISRAEL MOET DE BURGERS BESCHERMEN´´-
HET LOT VAN PALESTIJNSE KINDEREN

“Hoe kan je kinderen ontvoeren en vermoorden. Verschrikkelijk. Israël moet de burgers beschermen.”
Deze woorden, geuit door een aanwezige vrouw, komen ook
in uw berichtgeving voor (21)
En de vrouw heeft gelijk.

Het bittere is echter, dat u niet laat zien, hoe Palestijnse kinderen,
jaar na jaar, slachtoffer zijn van Israelische agressie, zowel
van de kant van het Israelische leger (22), de kolonisten (23),
als de behandeling in gevangenissen (24)
Daarbij heeft Israel als bezettende macht, volgens de 4e Conventie
van Geneve, de verplichting
de bezette Palestijnse bevolking te beschermen (25)

Het tegenovergestelde gebeurt.
Genoemd is de agressie door het leger en de kolonisten.

De behandeling van kinderen in Israelische gevangenissen is
ronduit schandalig.
Alvast is er een ongelijk rechtssysteem, alle Palestijnen
in bezet gebied (ook kinderen) vallen onder de militaire wetgeving
waardoor je minder rechten hebt (26)

In gevangenissen worden kinderen slecht behandeld.
Mishandeling, foltering en slechte detentieomstandigheden,
het komt allemaal voor (27)

ZO ZIJN DE MANIEREN VAN EEN BEZETTINGSSTAAT/
BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIES

Tot uw verdediging moet gezegd worden, dat u wel melding maakt
van enkele Israelische ´´vergeldingsmaatregelen´´ (zoals de media
het altijd noemen, terwijl het geweld natuurlijk bij de bezetter begint),
maar terloops en euphemistisch, alsof het de gewoonste zaak van de
wereld is
U schrijft
´´De regering van Israël heeft gezworen wraak te nemen. Afgelopen nacht hebben ze daarom raketten afgevuurd op Palestijns gebied. En vanmorgen zijn huizen van leden van Hamas gebombardeerd. Bij de beschietingen zijn vijf Palestijnen om het leven gekomen.´´ (28)

Door te spreken van ´´wraak´´ bouwt u een begrijpelijkheidselement in,
terwijl het dat niet is.
Eventuele verdachten moeten voor de rechter worden gebracht, het afvuren
van raketten, lukraak op Palestijns gebied,zonder onderscheid
te maken tussen combatanten (militairen en strijders) en
non combatanten, is een schending van het
Internationaal Recht en een oorlogsmisdaad. (29)
Het bombarderen van huizen van Hamasleden komt neer op
een buitengerechtelijke executie en dat is een oorlogsmisdaad.

EN WAAROM SPREEKT U BIJ DIE ISRAELISCHE JONGEREN
WEL OVER ´´VERMOORD´´ EN BIJ DIE PALESTIJNSE
BURGERS NIET
´´Omgekomen´´ is veel te euphemistisch en neutraal.

ZOGENAAMDE ISRAELISCHE ´´VERGELDINGSMAATREGELEN´´
ZIJN OORLOGSMISDADEN

Waar u ook niet over rept is de ware Israelische terreur, die woedt vanaf
de vermissing van die Israelische jongens.

Huizen van verdachten zijn vernietigd (verboden volgens het Internationaal
Recht), er zijn 34 luchtaanvallen op Gaza uitgevoerd met een groot
aantal gewonden, er zijn mensen zonder vorm van proces
doodgeschoten door het Israelische leger, honderden willekeurige
arrestaties (waarvan 364 in administratieve detentie/detentie zonder
vorm van proces), hele gebieden zijn afgesloten en ga zo maar door
(30)
Allemaal collectieve straffen (31)
Daarover in uw Jeugdjournaal geen woord.

Ik begrijp ook wel, dat u niet alles in een kort tijdsbestek kan noemen,
maar u moet wel tot een evenwichtige balans komen, die leidt
tot juiste, objectieve en van achtergronden voorziene informatie.

Een opmerking, dat Hamas ´´een groepering is, die wel vaker
geweld gebruikt´´ (32) bijvoorbeeld is onzinnig en tendentieus.
Hamas is wel het product van
jarenlange bezetting en terreur en als we toch over geweld beginnen
is het de bezetter, die het geweld heeft gecreerd en niet omgekeerd. (33)

U zegt toch ook niet van het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog,
ook al was sommig geweld controversieel, dat zij ´´wel vaker geweld
gebruiken´´

Sommig geweld van Hamas is niet legitiem (34), evenals sommig geweld
van het Nederlands verzet, maar zaak is, dat de strijd tegen een bezetter legitiem is.

AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIGE BERICHTGEVING

Omdat het het Jeugdjournaal is begrijp ik, dat uw berichtgeving
in eenvoudige en begrijpelijke termen moet worden verteld.
Dat houdt echter niet in
Een verkeerd beeld van zaken geven.

Ik adviseer u bij een volgende berichtgeving over het Midden-Oosten
conflict duidelijk te benadrukken

A

Dat Israel bezettende macht is en graag ook hoe lang (47 jaar)

B

Als het over nederzettingen gaat, dat die in strijd zijn met het Internationaal
Recht.
Leg ook maar uit, dat met nederzettingenbouw, rechtmatig Palwestijns
land wordt gestolen

C

Vertel in duidelijke bewoordingen over de terreur van het Israelische leger
jegens burgers en vaak ook kinderen.

D

Als het over kinderen gaat, leg uit, hoe kinderen behandeld
worden in gevangenissen, dat zij ´ s nachts worden gekidnapt
door het Israelische leger (35) en dat zij niet dezelfde
rechten hebben (op een eerlijk proces, gezien die
militaire wetgeving in bezet gebied) als Israelische kinderen
in Israel zelf en ook kolonistenkinderen (die niet onder de
militaire rechtbank vallen)
Verwijs naar het Kinderrechtenverdrag (36) dat schending
van de rechten van kinderen verbiedt.

E

Als het over de Israelische Muur gaat,. leg dan uit, dat deze door
bezet Palerstijns gebied loopt, dat er zo Palestijns land door
Israel wordt ingepikt en de bewoners klem komen te
zitten, omdat zij omliggende dorpen, scholen en
ziekenhuizen niet meer kunnen bereiken

F

En dat dat zogenaamde Palestijnse geweld niets anders is dan
het recht op verzet, al mogen daarbij geen Israelische burgers worden gedood

Ik meen u ruim van bronmateriaal voorzien te hebben.
Ook kunt u altijd terecht bij Amnesty International (www.amnesty.org),
Human Rights Watch(www.hrw.org) en Btselem.org (www.btselem.org)

Ik hoop, dat mijn bovenstaande commentaar mag leiden tot
een eerlijkere, juistere en objectievere berichtgeving.

In ieder geval hebt u door een gedeeltelijke correctie op Twitter
te plaatsen getoond, dat u voor positieve
kritiek open staat en dat waardeer ik.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en van harte beterschap bij
uw berichtgeving toegewenst

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

JEUGDJOURNAAL LIEGT KIJKERS VOOR

http://sharp5.nl/sites/ claarsnotes/ ?p=16325

WIJ BLIJVEN HIER
HOE HET JEUGDJOURNAAL ONZE KINDEREN
MISLEIDT

http://wijblijvenhier.nl/ nieuws/jeugdjournaal-kinderen- misleidt/

WEBLOG TOFIK DIBI
FOEI, JEUGDJOURNAAL
4 JULI 2014

http://tofikdibi.tumblr.com/ post/90749775743/foei- jeugdjournaal

[2]

’’ ’De Palestijnen hebben geen tanks en ’t gaat niet om twee landen. We hebben het er op de redactie over gehad. Dit hebben we niet goed gedaan’,

NIEUWS. MAROKKO
JEUGDJOURNAAL GEEFT TOE : ’’DIT HEBBEN WE NIET
GOED GEDAAN..’’

http://nieuws.marokko.nl/ 33418/jeugdjournaal-geeft-toe- dit-hebben-we-niet-goed- gedaan/

[3]

INTERNATIONAL BUSINESS TIMES
ISRAEL : BODIES OF THREE KIDNAPPED TEENAGE SETTLERS
FOUND NEAR HEBRON
30 JUNI 2014

http://www.ibtimes.co.uk/ israel-fears-that-bodies- three-kidnapped-teenage- settlers-found-near-hebron- 1454765

[4]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/ settlements/international_law
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
http://www.icrc.org/ihl.nsf/ c525816bde96b7fd41256739003e63 6a/ 77068f12b8857c4dc12563cd0051bd b0 ?OpenDocument
HAAGS VERDRAG VAN 1907
http://net.lib.byu.edu/~rdh7// wwi/hague/hague5.html

[5]

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/ settlements

[6]

NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014

http://nos.nl/artikel/657122- israel-breidt-nederzettingen- uit.html

[7]

EU OBSERVER
EU CONDEMNS ISRAELI PLANS TO EXPAND SETTLEMENTS

http://euobserver.com/tickers/ 118395

EU VEROORDEELT PLANNEN ISRAEL
UITBREIDING NEDERZETTING [EN]

http://www. denederlandsegrondwet.nl/ 9353000/1/j9vvihlf299q0sr/ vj54cxm0esz0 ?ctx=vgaxlcr1jzjp& start_tab0=80

”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_ rights/docs/2011_hr_report_nl. pdf

[8]

BTSELEM.ORG
SETTLER VIOLENCE : LACK OF ACCOUNTABILITY

http://www.btselem.org/topic/ settler_violence

[9]

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_446_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_452_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

[10]

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php ?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

(11)

ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDEN

http://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01

(12)

ZIE VOOR ACHTERGRONDINFORMATIE OVER
HET MIDDEN OOSTENCONFLICT

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

(13)

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève ?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/ duiding/596/#12

Bron :

VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/ duiding/596/

(14)

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

(15)

”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

(16)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php ?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

(17)

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

(18)

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

(19)

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER-HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

(20)

UN GA RESOLUTION 3246
29 NOVEMBER 1974

http://www.un.org/en/ga/ search/view_doc.asp ?symbol=A/ RES/3246(XXIX)&Lang=E&Area= RESOLUTION

IMPORTANCE OF THE UNIVERSAL REALIZATION OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION AND OF
THE SPEEDY GRANTING OF INDEPENDENCE TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES DOR THE EFFECTIVE GUARANTEE
AND OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS

THE GENERAL ASSEMBLY
........
.........

Indignant at the continued repression and the inhuman and degrading treatment inflicted
on peoples still under colonial and alien subjugation, especially on individuals detained or
imprisoned as result of their struggle for self-determination and independence
........
.........
3
Reaffirms the legitimacy of the peoples’struggle for liberation from colonial and foreign domination
and alien subjugation by all available means, including armed struggle.

UN GA RESOLUTION 3246
29 NOVEMBER 1974

http://www.un.org/en/ga/ search/view_doc.asp ?symbol=A/ RES/3246(XXIX)&Lang=E&Area= RESOLUTION

(21)

ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDEN

http://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01

(22)

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER-HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

(23)

ISRAELI SETTLERS ATTACK CIVILIANS IN HEBRON/
NINE YEAR OLD HIT BY ISRAELI SETTLER CAR
IN BETHLEHEM
1 JULI 2014

http://www.imemc.org/article/ 68291

(24)

BTSELEM.ORG
MINORS IN DETENTION

http://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody

(25)

4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/INTRO/380

(26)

BTSELEM.ORG
MINORS IN DETENTION

http://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody

(27)

BTSELEM.ORG
ABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENS OF
PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZION
FACILITY
22 AUGUSTUS 2013

http://www.btselem.org/ torture/201308_etzion

(28)

ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDEN

http://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01

(29)

’’Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.’’

Artikel 7, International Humanitarian Law

http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

(30)

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL COLLECTIVE PUNISHMENT WILL NOT BRING
THE JUSTICE THAT MURDERED TEENS DESERVE
1 JULI 2014

http://www.amnesty.org/en/for- media/press-releases/israel- collective-punishment-will- not-bring-justice-murdered- teens-deserve-

(31)

VERBOD OP COLLECTIEVE STRAF
ARTIKEL 33, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

ARTICLE 33 [ Link ]

No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

http://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/Article.xsp ? action=openDocument& documentId= 72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC 40

(32)

ZIE UW UITZENDING VAN 1 JULI JONGSTLEDEN

http://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01

(33)

DE WERELD MORGEN.BE
ONTVOERING ISRAELISCHE TIENERS GRUWELIJK
GEVOLG VAN 48 JARIGE BEZETTING
LODE VANOOST
17 JUNI 2014

http://www.dewereldmorgen.be/ artikel/2014/06/17/ontvoering- israelische-tieners-gruwelijk- gevolg-van-48-jaar-bezetting

(34)

UITPERS.BE
HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT
PALESTIJNSE REGERING
ASTRID ESSED
JULI-AUGUSTUS 2006

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php ?id=1384

(35)

´´ Thirty of the minors said they were taken from their home by soldiers in the middle of the night and that their parents were not allowed to accompany them.´´

BTSELEM.ORG

NO MINOR MATTER/VIOLATION ON THE RIGHTS OF
PALESTINIAN MINORS ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICION
OF STONE-THROWING
JULI 2011

http://www.btselem.org/ publications/summaries/2011- no-minor-matter

(36)

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www1.umn.edu/humanrts/ instree/k2crc.htm

UW BERICHTGEVING OP 1 JULI 2014

LINK

http://jeugdjournaal.nl/ uitzending/avond/2014-07-01

TRANSCRIPTIE

[Nieuwslezeres, 0:33] Dit is het jeugdjournaal van dinsdag 1 juli. Boos zijn ze, en ook heel verdrietig. Mensen in Israël, een land in het Midden-Oosten. Drie Israëlische jongens die vorige maand zijn ontvoerd zijn gisteravond dood teruggevonden. Ze zijn vermoord. Volgens Israël zitten hun vijanden van Hamas daarachter.
[Gezang, voice-over] In Tel Aviv, een grote stad in Israël, komen mensen bij elkaar om de drie vrienden te herdenken. Iedereen is geschrokken, nu duidelijk is dat de jongens zijn vermoord.
[Man] “We feel that this is eh something you can’t ignore. I mean, this happened in our home.” (Vertaling : “We moeten iets doen, dit raakt ons allemaal.”)
[Voice-over] Eyal van 19, en Gilad en Naftali van 16 verdwenen twee weken geleden toen ze aan het liften waren. Dat deden ze in een gebied waar vooral Palestijnen wonen. En daar heeft Israël vaker ruzie mee. Er begon meteen een grote zoekactie naar de jongens. Helikopters, tanks, alles werd ingezet, maar zonder succes. Tot gisteravond. Na een tip werden de drie lichamen gevonden op een veld. Woedend is Israël, over de moord op de jongens.
[Vrouw] “To kill children, kidnap them in cold blood, it’s just devastating. And Israël needs to do what it needs to do to protect the citizens.” (Vertaling : “Hoe kan je kinderen ontvoeren en vermoorden. Verschrikkelijk. Israël moet de burgers beschermen.”)
[Voice-over] Volgens de regering is het zeker : hier zit de organisatie Hamas achter. Hamas is een Palestijnse beweging die vaker geweld gebruikt. Omdat ze vinden dat de Israëliërs hun land hebben ingepikt. De situatie in het gebied is ingewikkeld. Israëliërs en Palestijnen ruziën al heel lang over het gebied waarin ze wonen. Beide volken vinden dat ze recht hebben op meer land en daar voeren ze oorlog over. Al jaren lang wordt er gepraat om een oplossing te vinden, maar die is nog steeds niet gevonden. Een poosje leek het even rustig in het gebied, maar als er dit soort dingen gebeuren hebben de landen gelijk weer grote ruzie.
[Man] “They need to have a big punishment, so that they will know to do no such thing anymore.” (Vertaling : “We moeten hard terugslaan, zodat ze dit nooit meer doen.”)
[Voice-over] De regering van Israël heeft gezworen wraak te nemen. Afgelopen nacht hebben ze daarom raketten afgevuurd op Palestijns gebied. En vanmorgen zijn huizen van leden van Hamas gebombardeerd. Bij de beschietingen zijn vijf Palestijnen om het leven gekomen.
[Gezang, voice-over] Mensen van Hamas zeggen dat ze niets met de ontvoering en de dood van de jongens te maken hebben. En dat ze hard zullen terugvechten als Israël hen blijft aanvallen.
[Nieuwslezeres] De Verenigde Naties, de organisatie waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn, maken zich grote zorgen. Ze willen dat de twee groepen zo snel mogelijk met elkaar praten en ophouden met ruziemaken.


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.