RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Adhesiebetuiging

posté le 20/02/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

DUISENBERG ZIET AANGIFTE CIDI ALS EERBETOON
REACTIE OP VERKLARING GRETTA DUISENBERG/ISRAEL/CIDI EN ANTISEMITISME

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/duisenberg-ziet-aangifte-cidi-als-eerbetoonreactieover-cidi-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/

INLEIDING

Geachte lezers,

Naar aanleiding van de door het Cidi gedane aangifte [1] tegen Gretta Duisenberg over
een in 2009 op de website van Stop de Bezetting [en inmiddels weer verwijderd] [2]
geschreven artikel ’’The Jewish hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” [3]
heb ik recentelijk een artikel [4] geschreven
Kort samengevat komt het erop neer, dat het gewraakte artikel [5] weliswaar inhoudelijk antisemitisch
is[heb het gelezen, zie voor artikel Google] en dat het niet op de website van Stop de Bezetting [6] had moeten worden gepubliceerd, maar
dat hier geen sprake is van antisemitisme, maar een slordigheid, a socalled ’’slip of an article’’ [7]
Ook schrijf ik, dat pro Palestinabewegingen alert moeten blijven op ieder artikel/vorm van antisemitisme,
omdat voor antisemitisme Zero Tolerance moet gelden [8]
Wat hier in werkelijkheid speelt is de zoveelste poging van foute pro Israelclub het Cidi om
de pro Palestina beweging in diskrediet te brengen en zo de aandacht af te leiden van Israel’s systematische
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [9]
Het gaat om een artikel in 2009, dat inmiddels van de website van Stop de Bezetting is verwijderd [10]
Waarom dan niet eerder aangifte gedaan.
Waarschijnlijke oorzaak van de commotie bij het Cidi [11] is, dat dubieuze bondgenoten heeft als de extreem-rechtse
PVV [12], die Kamervragen heeft gesteld in verband met die aangifte [13] is het succes van de Israel boycot beweging [14],
aangezien steeds meer Nederlandse bedrijven hun investeringen/beleggingen terugtrekken uit Israelische
bedrijven, die een financiele verwevenheid hebben met de illegale Israelische nederzettingen [15]

Gretta Duisenberg/Beschuldigingen van antisemitisme

Om de Palestina beweging in diskrediet te brengen, wordt door Cidi en pro Israelische
krachten vuige middelen ingezet, zoals de lastercampagne rond Gretta Duisenberg [16], die keer op
keer van antisemitisme werd beschuldig, waarbij uitgelokte provocaties [17] en soms complete onzin een
rol speelden [18]
Ik heb dit ook nader toegelicht in mijn reactie [19] op het artikel ’’Wel degelijk antisemitisch, wel
degelijk verwerpelijk’’ [20] van publicist Peter Storm naar aanleiding van de Cidi aangifte tegen Stop de Bezetting,
de strijdorganisatie waarvan Gretta Duisenberg voorzitter is.

Reactie Gretta op aangifte Cidi

Nu, naar aanleiding van de verklaring van Gretta Duisenberg op de Cidi aangifte van antisemitisme, waarover
zij opmerkte, het als een ’ eerbetoon’’ te beschouwen [21].

Zie onder noten [1 t/m 21] mijn reactie

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN OOK

DUISENBERG ZIET AANGIFTE CIDI ALS EERBETOON/REACTIE/OVER CIDI, ANTISEMITISME
EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/duisenberg-ziet-aangifte-cidi-als-eerbetoonreactieover-cidi-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/

NOTEN 1 T/M 21, DAARONDER MIJN REACTIE

[1]

NOS
AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG
7 FEBRUARI 2014

http://nos.nl/artikel/607694-aangifte-tegen-website-duisenberg.html

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING

http://www.cidi.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-stop-de-bezetting-update/

[2]

STOP DE BEZETTING
Pagina niet gevonden

Section : artikelen
Page : the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay.html

[3]

Gewraakte artikel
THE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOO
MYSPACE, EBAY........

http://www.berlin-athen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews%5Bpointer%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=220&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1969&cHash=844876df2f41069b4f225fdbbbc811e1

http://www.fourwinds10.net/siterun_data/media/internet/news.php?q=1262024557

[4]

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTISEMITISME EN
DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/

[5]

Gewraakte artikel
THE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOO
MYSPACE, EBAY........

http://www.berlin-athen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews%5Bpointer%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=220&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1969&cHash=844876df2f41069b4f225fdbbbc811e1

http://www.fourwinds10.net/siterun_data/media/internet/news.php?q=1262024557

[6]

STOP DE BEZETTING

http://www.stopdebezetting.com/

[7]

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTISEMITISME EN
DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/

[8]

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTISEMITISME EN
DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/

[9]

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK
BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[10]

STOP DE BEZETTING
Pagina niet gevonden

Section : artikelen
Page : the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay.html

[11]

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING

http://www.cidi.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-stop-de-bezetting-update/

[12]

NOS
ANNE FRANK STICHTING : WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[13]

PVV VRAGEN OVER ANTISEMITISCHE PROPAGANDA DOOR ORGANISATIE
STOP DE BEZETTING
12 FEBRUARI 2014

http://www.pvv.nl/index.php/71-fj-related/joram-van-klaveren/7410-bezetting120214.html

[14]

ISRAEL BOYCOT BEWEGING [BDS BEWEGING] NEDERLAND
”Op 9 juli 2005 deed de Palestijnse Civil Society een oproep tot steun voor deze BDS campagne. Deze oproep is hier te lezen : http://bdsmovement.net/ ?q=node/52
In Nederland is een platform van verschillende organisaties, groepen en individuen actief om deze BDS campagne te promoten. (Zie de Contact pagina voor een overzicht van de organisaties)
Waarom een boycot van Israël ?
Israël houdt zich niet aan internationale wetgeving. Israël houdt de bezetting van Palestina in stand en voert een Apartheid politiek. Israël negeert resoluties van de Verenigde Naties en luistert niet naar kritiek van de internationale gemeenschap.
Het is onze morele verantwoordelijkheid om Israël onder druk te zetten om een einde te maken aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.
>Via een boycot van Israëlische producten, via een culturele en academische boycot
> Door niet te investeren in bedrijven die profiteren van de bezetting van Palestina
> Door niet te investeren in bedrijven die deze bezetting in stand houden
> Door van onze regering te eisen dat zij sancties oplegt aan Israël”

BDS NEDERLAND

http://bdsnederland.wordpress.com/about/

Bron

http://bdsnederland.wordpress.com/

[15]

NOS
PGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014

http://nos.nl/artikel/594827-pggm-stopt-met-israelische-banken.html

VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT

http://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt-samenwerking-Mekorot.aspx

[16]

VAN BOMMEL EN DUISENBERG NIET VERVOLGD
NIET VERVOLGING MEVR DUISENBERG EN TWEEDE KAMERLEDEN TERECHT
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-van-bommel-en-duisenberg-niet-vervolgd.html

[17]

GRETTA HAALT OPNIEUW UIT NAAR JODEN/TENDENTIEUS TELEGRAAF ARTIKEL LEIDT AANDACHT AF
VAN DE BIJNA 43 JAAR DURENDE BEZETTING
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-gretta-haalt-opnieuw-uit-naar-joden-tendentieus-telegraafartikel-leidt-aandacht-af-van-de-bijna-43-jarige-israelische-bezetting.html

[18]

COMMENTAAR OP ARTIKEL ELSEVIER/GRETTA DUISENBERG ZOEKT ACTIVISTEN VOOR
NIEUWE ISRAELPROVOCATIE
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-commentaar-op-artikel-in-elsevier-duisenberg-zoekt-activisten-voor-nieuwe-israa-l-provocatie.html

[19]

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTISEMITISME EN
DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG/REACTIE OP ARTIKEL ’’WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH,
WEL DEGELIJK VERWERPELIJK’’
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-lastercampagne-tegen-gretta-duisenbergreactie-op-artikel-wel-degelijk-antisemitisch-wel-degelijk-verwerpelijk/

[20]

’’WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH,
WEL DEGELIJK VERWERPELIJK’’
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/02/11/wel-degelijk-antisemitisch-wel-degelijk-verwerpelijk/

[21]

VERKLARING
ISRAEL, CIDI EN ANTISEMITISME
GRETTA DUISENBERG
VOORZITTER STOP DE BEZETTING

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/israel-het-cidi-en-antisemitisme.html

REACTIE OP
DUISENBERG ZIET AANGIFTE CIDI ALS EERBETOON
OVER CIDI, ANTISEMITISME
EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

Cidi heeft aangifte gedaan tegen Stop de Bezetting [van welks organisatie
Gretta Duisenberg voorzitter is] vanwege het anti-semitisch karakter van een in 2009 gepubliceerd
artikel ’’”The Jewish hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” [1]
Op het antisemitische karakter kom ik terug.
Eerst het Cidi.
Naar mijn mening is het het Cidi nauwelijks te doen om antisemitisme, maar wil het [en dat is een
beproefde tactiek] als PR organisatie van de Israelische bezettingsstaat, de aandacht afleiden van Israel’s
systematische mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [2]
Dat wordt o.a. gedaan door een systematische en vuige lastercampagne tegen Stop de Bezetting voorzitter
Gretta Duisenberg, gebaseerd op het uit verband rukken van haar uitspraken, bewuste provocaties en
meestal complete onzin. [3]
Nu staat het Cidi extra op scherp vanwege de successen van de Israel boycot beweging [4] [steeds
meer Ned bedrijven beeinigen investering/beleggingen in Israelische illegale nederzettingen] [5] en komt daarom
met een aangifte over een artikel uit nota bene 2009. Waarom daarmee niet eerder gekomen.
Ik kan mij dus zeker in het licht van eerdere nonsensicale beschuldigingen] goed voorstellen dat Gretta Duisenberg
beschuldigingen uit dergelijke superfoute hoek als eerbetoon beschouwt [6]
Vergelijkbaar met als de extreem-rechtse PVV mij een ’’terrorist’’ zou noemen, omdat ik gekant ben tegen het VS imperialisme. [7]
Wat het antisemitische karakter van het artikel betreft :
Dat is helaas waar, maar wie de website Stop de Bezetting kent weet, dat er louter bona fide Israel kritische
artikelen op staan [8] en dit dus als een ’’slip of an article’’ kan worden beschouwd
Het artikel is inmiddels ook van de site verwijderd. [9]
Wel is alertheid bij Palestinabewegingen over het doorslippen van dit soort artikelen gewenst.
Want voor antisemitisme is Zero Tolerance

Astrid Essed

[1]

THE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOO
MYSPACE, EBAY........

http://www.berlin-athen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews%5Bpointer%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=220&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1969&cHash=844876df2f41069b4f225fdbbbc811e1

http://www.fourwinds10.net/siterun_data/media/internet/news.php?q=1262024557

[2]

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK
BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[3]

LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG

VAN BOMMEL EN DUISENBERG NIET VERVOLGD
NIET VERVOLGING MEVR DUISENBERG EN TWEEDE KAMERLEDEN TERECHT
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-van-bommel-en-duisenberg-niet-vervolgd.html

COMMENTAAR OP ARTIKEL ELSEVIER/GRETTA DUISENBERG ZOEKT ACTIVISTEN VOOR
NIEUWE ISRAELPROVOCATIE
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-commentaar-op-artikel-in-elsevier-duisenberg-zoekt-activisten-voor-nieuwe-israa-l-provocatie.html

GRETTA HAALT OPNIEUW UIT NAAR JODEN/TENDENTIEUS TELEGRAAF ARTIKEL LEIDT AANDACHT AF
VAN DE BIJNA 43 JAAR DURENDE BEZETTING
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-gretta-haalt-opnieuw-uit-naar-joden-tendentieus-telegraafartikel-leidt-aandacht-af-van-de-bijna-43-jarige-israelische-bezetting.html

[4]

ISRAEL BOYCOT BEWEGING [BDS BEWEGING] NEDERLAND
”Op 9 juli 2005 deed de Palestijnse Civil Society een oproep tot steun voor deze BDS campagne. Deze oproep is hier te lezen : http://bdsmovement.net/ ?q=node/52
In Nederland is een platform van verschillende organisaties, groepen en individuen actief om deze BDS campagne te promoten. (Zie de Contact pagina voor een overzicht van de organisaties)
Waarom een boycot van Israël ?
Israël houdt zich niet aan internationale wetgeving. Israël houdt de bezetting van Palestina in stand en voert een Apartheid politiek. Israël negeert resoluties van de Verenigde Naties en luistert niet naar kritiek van de internationale gemeenschap.
Het is onze morele verantwoordelijkheid om Israël onder druk te zetten om een einde te maken aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.
>Via een boycot van Israëlische producten, via een culturele en academische boycot
> Door niet te investeren in bedrijven die profiteren van de bezetting van Palestina
> Door niet te investeren in bedrijven die deze bezetting in stand houden
> Door van onze regering te eisen dat zij sancties oplegt aan Israël”

BDS NEDERLAND

http://bdsnederland.wordpress.com/about/

Bron

http://bdsnederland.wordpress.com/

[5]

NOS
PGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014

http://nos.nl/artikel/594827-pggm-stopt-met-israelische-banken.html

VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT

http://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt-samenwerking-Mekorot.aspx

[6]

VERKLARING
ISRAEL, HET CIDI EN ANTISEMITISME
GRETTA DUISENBERG
VOORZITTER STOP DE BEZETTING

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/israel-het-cidi-en-antisemitisme.html

[7]

HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING
VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGEL
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/318768/herdenking_11_september_2011vs_kijk_in_je_eigen_spiegel

[8]

WEBSITE STOP DE BEZETTING

http://www.stopdebezetting.com/

[9]

VERWIJDERING GEWRAAKTE ARTIKEL VAN WEBSITE STOP DE BEZETTING
Pagina niet gevonden

Section : artikelen
Page : the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay.html


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.