RSS artikels
Français  |  Nederlands

EK onder de 21 jaar in Israel/Reactie op brief KNVB

gepost op 30/05/13 door Astrid Essed Trefwoorden  réflexion / analyse 

EK ONDER DE 21 JAAR IN ISRAEL/REACTIE OP BRIEF KNVB

Zie ook

http://www.astridessed.nl/ek-onder-de-21-jaar-in-israelreactie-op-knvb-brief/

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Onlangs stuurde ik een brief aan de KNVB tav hun deelname aan
het EK onder de 21 jaar in Israel.
Hierbij protesteerde ik vanwege hun morele ondersteuning
van het Israelische bezettingsregime, dat ook Palestijnse voetballers
keihard treft.
Ik vond, dat de KNVB solidair met hen moest zijn en uiteraard
ook met de bezette Palestijnse bevolking

Zie Brief

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-knvb-over-deelname-aan-het-ek-onder-21-jaar-in-israel/

Ik heb recentelijk een reactie van de KNVB gekregen, waarin
ze zeggen, zich niet te zullen terugtrekken van deelname aan
de EK in Israel en beweren, zich ’’niet te mengen in politieke
aangelegenheden’’
Dat doen ze natuurlijk toch, door wel te gaan, zoals ik ze ook schreef.
Ook heb ik ze duidelijk gemaakt, dat het wel om meer gaat dan ’’politieke
gevoeligheden’’ zoals ze schreven.

Zie onderstaand mijn reactie op de KNVB
Zie geheel onderin de KNVB reactie op mijn eerdere brief

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

REACTIE OP KNVB BRIEF [ZIE ONDERSTAAND]

AAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
DEELNAME JONG ORANJE EK ISRAEL [INCIDENT 130529-000042]
UW REACTIE OP MIJN SCHRIJVEN: UW DEELNAME AAN HET EK ONDER
DE 21 JAAR IN ISRAEL

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie op mijn brief
aan uw organisatie over de deelname van Jong Oranje aan het EK onder
de 21 jaar in Israel.

Uw reactie heeft mij echter teleurgesteld, vanwege uw ontwijkende
en bagatelliserende point of view, alsmede het feit, dat u met uw handelswijze
denkt weg te komen, door alle verantwoordelijkheid van u af te schuiven.
Mijn standpunt zal ik nader toelichten, waarbij ik uitga van uw letterlijke
citaten:

KWALIFICATIE JONG ORANJE BIJ HET EK ONDER DE 21 JAAR

Uw citaat:

’’De KNVB is verheugd dat Jong Oranje zich voor het eerst sinds tijden heeft weten te kwalificeren voor een belangrijk eindtoernooi (te weten het Europees kampioenschap).’’

Met u ben ik verheugd over de kwalificatie van Jong Oranje voor
het EK onder de 21 jaar en vind ik dit een byzondere prestatie.
Dat rechtvaardigt echter niet deelname aan de kampioenschappen
in een land, waar de mensenrechten op flagrante wijze worden geschonden.
Een land dat het Internationaal Recht sinds 1967 vrolijk aan zijn laars
lapt.
Sterker nog:
Als Jong Oranje was gekwalificeerd voor voetbalkampioenschappen
in NOORD KOREA, SOEDAN of SYRIE [om maar drie dwarsstraten te noemen]
zou u dan ook de zogenaamde ’’gevoeligheden’’ aan een kant schuiven?
Ik denk van niet.
En dat zou terecht zijn.
Zou u dat wel doen, dan zou het trouwens even kwalijk zijn.

’’POLITIEKE GEVOELIGHEDEN’’

Uw citaat

’’Vanzelfsprekend is de KNVB bekend met de gevoeligheden met betrekking tot het land waarin dit Europees kampioenschap zal plaatsvinden.
De KNVB is van mening dat hij zich als nationale sportkoepel heeft te onthouden van inmenging in politieke aangelegenheden. Dit is het beleid dat de KNVB ook in het verleden heeft gehanteerd indien er sprake was van politieke gevoeligheden met betrekking tot sportevenementen.
Het bovenstaande brengt met zich dat de KNVB zijn team niet zal terugtrekken voor deelname aan het EK O21 in Israel’’

In de eerste plaats uw bagatelliserende kwalificatie van het woord
’’gevoeligheden’’
Geachte meneer/mevrouw, hier is niet zomaar sprake van ’’gevoeligheden’’,
hetgeen een subjectieve trivialiteit suggereert, maar van overduidelijke
en flagrante schendingen van het Internationaal Recht sinds 1967.
Van etnische zuiveringen en massaslachtingen in de ten onrechte
als ’’Onafhankelijkheidsoorlog’’, aangeduide Israelische militaire
operatie tegen de Palestijnen in 1948.
Over die flagrante schendingen sinds 1967 heb ik geschreven in mijn brief [1]
aan u.
Bezetting, bloedige militaire strafexpedtities, illegale nederzettingen,
blokkade van Gaza, wederom etnische zuiveringen [Bedouinen]
Over die etnische zuiveringen in 1948, waarbij meer dan 750.000
Palestijnen van huis en haard zijn verdreven en het
zogenaamde Palestijnse vluchtelingenprobleem werd gecreeerd
, doe ik hierbij [zie noot 2] een boekje open.[2]
Maar ik denk, dat u daarvan reeds op de hoogte bent, aangezien het
als bekend mag worden verondersteld.

U kunt dus onmogelijk die flagrante mensenrechtenschendingen
[ik beperk mij nu weer tot 1967] als ’’politieke gevoeligheden’’ wegzetten,
noch vanwege de ernst van de zaak, noch vanwege de vele veroordelingen
door de VN [zie VN resolutie 242/1967 en de VN resoluties over de
illegaliteit van de nederzettingen, 446 en 452, zoals aangeduid
in mijn brief]] en hulp en mensenrechtenorganisaties als het Internationale
Rode Kruis [3], Amnesty International [4] en Human Rights Watch [5]

ONTHOUDING VAN ’’INMENGING IN POLITIEKE
AANGELEGENHEDEN’’ IS OOK STELLINGNAME

U denkt zich er gemakkelijk vanaf te maken door te stellen, dat u zich als
’’nationale sportkoepel’’ onthoudt van ’’inmenging in politieke
aangelegenheden’’ [uw formulering] door zich niet terug te trekken van de EK
onder de 21 in Israel.
Geachte heer/mevrouw, dat is echter ook een politieke keuze/
stellingname!
Want door wel deel te nemen aan dit EK in Israel verleent u impliciet
en expliciet ondersteuning aan het Israelische bezettingsregime, dat niet
alleen de rechten van de Palestijnse bevolking in het algemeen met voeten
treedt, maar ook de rechten van Palestijnse voetballers op
grove wijze schendt. [6]

Dat alleen al zou voor u een reden moeten zijn, af te zien van deelname
in Israel, omdat u zo het signaal geeft, dat er werkelijk solidariteit
met onderdrukte sporters is en dat de KNVB, als Voetbalbond, de
schending van de rechten van voetballers waar ook ter wereld, niet pikt,

Door toch naar Israel te gaan hebt u deze Palestijnse voetballers
in de kou laten staan.
Dat neem ik hoog op.

TENSLOTTE

Uw bagatellisering van de flagrante mensenrechtenschendingen
met uw terminologie ’’politieke gevoeligheden’’, uw zogenaamde
’’niet inmenging in politieke aangelegenheden’’ [terwijl u dat juist
wel doet, in het voordeel van bezettingsmacht Israel] en vooral de laffe
wijze, waarop u getroffen Palestijnse voetballers, medesporters
in de kou hebt laten staan, heeft mij zeer teleurgesteld.

U komt met deze ontwijkende houding niet weg, omdat u zelf verantwoordelijkheid draagt voor de gemaakte keuze, in dit geval
een bezettingsregime, dat steeds meer wordt ontmaskerd, een
[niet] sportieve support te geven.

Wanneer dit inderdaad uw algemeen beleid is, zoals u stelt,
kunt u maar beter een beleidswijziging doorvoeren.

Want uw houding staat haaks op het respect voor mensenrechten
en is het tegengestelde van het aloude adagium, dat sport verbroedert
en solidariteit moet bevorderen.

Van harte beterschap beloofd.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/397430/ek_onder_21_jaar_in_israelreactie_


gepost op  door Astrid Essed  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken

Commentaren

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.