RSS articles
Français  |  Nederlands

EU Associatieverdrag met Israel/Weg ermee/Brief aan parlementariers

posté le 27/04/16 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE
KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

Een soortgelijke brief is ook gegaan naar de Tweede Kamercommissie
Economische Zaken, de Eerste Kamercommissie B.D.O. en de
Nederlandse Europarlementariers

ZIE

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamercommissie-economische-zaken/

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-leden-van-de-eerste-kamercommissie-voor-buitenlandse-zaken-defensie-en-ontwikkelingssamenwerking/

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-nederlandse-europarlementariers/

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp : EU Associatieverdrag met Israel

’’Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.’’

Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146089.pdf

Geachte dames en heren,

Hierbij doe ik een appel op u om te ijveren voor de opzegging, dan wel
opschorting van het EU Associatieverdrag met Israel.
Reden :
De systematische en volhardende schending van de mensenrechten
door Israel :

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
NADER BESCHOUWD

Het zou niet eens nodig moeten zijn±
Toch nog een greep uit enkele belangrijke
Israelische schendingen van het
Internationaal Recht.

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/

BLOKKADE GAZA/MUUR

Er is natuurlijk de nu bijna 49 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,

ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel

destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog

veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [1]

Nooit gehoor aan gegeven.

Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere

vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen

en [oorlogs]misdaden inhoudt.

Voorbeelden zijn er te over :

De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met

als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen

[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [2]

Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,

scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [3]

De ellende is niet te tellen.

Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar

dreigt te worden. [4]

De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend :

Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [5]

Ook is de watersituatie kritiek :

90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak : door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [6]

Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.

Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel

33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [7]

De VN zegt :

“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”

[8]

De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft :

“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (9)

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT

DE ISRAELISCHE MUUR

Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [10] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.

Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg : tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [11] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.

Opnieuw dreigt een annexatie na voltooiing van de Muur,

omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever

bij Israel is ingelijfd, een gebied, waar 85 procent

van de kolonisten wonen. [12]

Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de

Westelijke Jordaanoever. [13]

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT

ILLEGALE NEDERZETTINGEN

En dan zijn er nog de nederzettingen, die sinds

eind zestiger jaren zijn gebouwd [en nog geregeld worden uitgebreid]

op bezet Palestijns gebied.

Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend

zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal

Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van

1907] illegaal. [14]

Ook is de illegaliteit van de nederzettingen nogmaals bevestigd

door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door

bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal

verklaarde :

”“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.” [15]

Ook de Europese Unie beschouwt de nederzettingen als illegaal :

Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van

van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland :

”“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [16]

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
ISRAEL´S ANNEXATIES
ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTEN, JERUZALEM EN
DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER

Aan de rij van Israelische schendingen van het Internationaal Recht
lijkt wel geen einde te komen.
Vooral niet te vergeten moet worden de Israelische annexaties van bezet
gebied, de Syrische Golanhoogten [1981], Jeruzalem [1980] en recentelijk, een deel
van de Westelijke Jordaanoever. [17]
VN Resoluties, die deze annexaties veroordelen, waarin het principe
een rol speelt ’’”dat de verwerving van gebied door militair geweld
ontoelaatbaar is’’’ [18], het verbod op het ’’wijzigen van permamente

veranderingen van bezet gebied door een bezettende macht [19],

Israel trekt zich er niets vanaan.

Daaraan moet eens een keer paal en perk worden gesteld

en daartoe is het EU Associatieverdrag een prima drukmiddel.

HET EU ASOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL

Grootschalige schendingen van het Internationaal Recht zoals
een bijna 49 jarige bezetting, bloedige militaire invallen, een
wurgende uithongeringsblokkade, landdiefstal door annexaties,
een Muur en illegale nederzettingen, meer dan genoeg redenen
om er actief en fel voor te ijveren, het Associatieverdrag met Israel
op schorten dan wel op te zeggen.
Immers, dit Associatieverdrag heeft een mensenrechtenclausule
in artikel 2 [20], waarvan dankbaar gebruik kan worden gemaakt.

Dat is nu precies de reden waarom ik tegen het EU Associatieverdrag
met de Oekraine ben.
Want met een land als Oekraine, met zo’n slechte mensenrechtensituatie
[21] ga je geen Associatieverdrag aan, tenminste, als je je eigen
mensenrechtenclausule serieus neemt.
In alle opzichten geldt dat dus ook voor Israel, zoals
uit bovenstaande blijkt.

Neemt u een voorbeeld aan D’66 en Groen Links, die op hun Congres hebben
aangedrongen op
het opschorten, dan wel opzeggen van het Associatieverdrag met Israel.
[22]
Wat zij kunnen, kunt u ook.
Bent u moreel en internationaalrechtelijk verplicht.

TENSLOTTE

Het gaat niet aan, dat landen jaar in, jaar uit, de mensenrechten schenden,
hun neus ophalen voor VN Resoluties [23] en dan ook nogeens ’’beloond’’
worden met gunstige handelsvoorwaarden door middel van o.a.
Associatieverdragen.
Er moet een keer een duidelijk signaal worden afgegeven, dat genoeg, genoeg is.

In het geval van Israel is de houdbaarheidsdatum voor krediet meer dan
overschreden.
Aan u als parlementariers, die het Internationaal Recht dienen te verdedigen
[zie artikel 90, Nederlandse Grondwet] [24] het volgende :
Wilt u geloofwaardig blijven, dan gaat u
fel en vastbesloten ijveren voor opschorting dan wel opzegging van
het Associatieverdrag met Israel, dat duidelijk getoond heeft, lak te hebben
aan het Internationaal Recht.

Doet u dat niet, dan houdt u een bezettende macht met bloed aan zijn handen
de hand boven het hoofd.
En bent u medeverantwoordelijk voor het onrecht, dat dagelijks blijft
plaatsvinden, zolang die bezetting voortduurt.

Aan u de ,keuze.

Ik reken op uw politieke en morele verantwoordelijkheid.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.