RSS articles
Français  |  Nederlands

Elf aanhoudingen bij herdenking op Dam/Adhesiebetuiging met vluchtelingenherdenksters

posté le 09/05/17 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

ELF AANHOUDINGEN BIJ HERDENKING OP DE DAM/ADHESIEBETUIGING AAN VROUWEN, DIE VLUCHTELINGEN HERDACHTEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/elf-aanhoudingen-bij-herdenking-op-de-damadhesiebetuiging-aan-vrouwen-die-vluchtelingen-herdachten/

Het is jammer, dat de pers vaak in haar berichtgeviong ONaccuraat en
onvolledig is,
om van tendentieus nog maar te zwijgen.
Zo ook bij de verslaggeving over ’’incidenten’’ bij Dodenherdenking 2017.

Er wordt geschreven over aanhoudingen van ’’elf mensen’’,
van wie vier ’’zich niet konden legitimeren.’’ [1]

Nou is dat op zich niet onjuist [afgezien van het feit, dat het niet legitimeren
een bewuste keus was, zie statement vrouwen helemaal onderaan], alleen, het is niet volledig
en doet geen recht aan de dappere actie van vier vrouwen, op Dodenherdenking.
Wat wil nu het geval :
Vier vrouwen besloten op Dodenherdenking, toepasselijker kan haast niet,
een statement te maken ’’Refugees Welcome’’

Het gevolg was onthutsend :
Kennelijk vijandige reacties van [zoals de vrouwen het formuleerden] ’’gewelddadige
damgangers’’ [2], arrestatie door de politie en op het bureau verdere
intimidatie. [3]

En dat alleen maar vanwege solidariteit met de vluchtelingen van vandaag. [4]
Ik zeg, vandaag, want- en daar kom ik op de toepasselijkheid van de solidariteitsbetuiging,
de vluchtelingenvijandigheid is er niet van vandaag.

Ook in de dertiger jaren-de jaren van de opkomst van het Derde Rijk,
werden vluchtelingen, Joodse vluchtelingen, geweerd in West-Europa.
Na de Kristallnacht [5] gingen de grenzen in de Europese landen
dicht voor de vluchtelingen [6]

En Nederland, dat vandaag de dag vluchtelingen weert en terugstuurt naar
onveilige landen en gebieden, soms met de dood tot gevolg [7], stuurde
na de Kristallnacht, Joodse vluchtelingen terug naar nazi-Duitsland ! [8]
Terwijl het op de hoogte was van de zware vervolging aldaar !

Zouden die ’’boze damgangers’’ dat weten ?
Zouden die politieagenten, die de vier vrouwen met veel
machtsvertoon hebben gearresteerd [9], dat weten

WILLEN ze het wel weten"

Want hetzelfde gebeurt weer.
Weer worden vluchtelingen, die gevaar lopen, teruggestuurd en
geweerd.
Weer laait racisme en xenofobie op. [10]

Om daartegen te waarschuwen en te protesteren, hebben
vier vrouwen op de Dam, tijdens Dodenherdenking, hun
statement gemaakt. [11]

Om mijn solidariteit te betuigen met hun dappere actie,
heb ik op Indymedia.nl een adhesiebetuiging geplaatst.

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME
REFUGEES WELCOME !

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN EN ADHESIEBETUIGING

https://www.astridessed.nl/elf-aanhoudingen-bij-herdenking-op-de-damadhesiebetuiging-aan-vrouwen-die-vluchtelingen-herdachten/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/05/09/elf-aanhoudingen-bij-herdenking-op-de-damadhesiebetuiging-aan-vrouwen-die-vluchtelingen-herdachten


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.