RSS artikels
Français  |  Nederlands
zondag 16 mei 2021
17u00 - Atelier d’autodéfense numérique: volet théorique gepost op  - Agenda
maandag 17 mei 2021
17u00 - Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 111 gepost op  - Agenda
zondag 23 mei 2021
15u30 - Balade: Cartographions la surveillance à Schaerbeek! gepost op  - Agenda
zaterdag 29 mei 2021
15u00 - Grande manif La Santé en Lutte - Acte 2 gepost op  - Agenda
dinsdag 1 juni 2021

Feest van de patatiesten! Fête des patatistes!

gepost op 25/05/15
lieu : Leskiv
adresse : Rue Groeselenberg 57, 1180 Bruxelles
Trefwoorden  luttes sociales  alternatives  économie  luttes environnementales  agriculture  ZAD du Keelbeek 

[NL]

De grote aardappelruil van Wetteren, op 29 mei 2011 is 4 jaar geleden!
We zijn na drie rechtszaken en heel wat debatten en acties op weg naar een eerlijker landbouw! Voor ons hoog tijd om deze kleine overwinningen te vieren en al wie dit heeft mogelijk gemaakt te bedanken met een GROOT feest op 30 mei in Leskiv! Met fijne muziek, lekker eten en andere feestelijke activiteiten.
Ondertussen gaat de strijd voor een eerlijke boerenlandbouw voort. GGOs maken daar geen deel vanuit. Vanaf 14h maken we de Belgische en Europese GGO-stand van zaken op en smeden plannen voor de toekomst.

PS. We heffen er geen Faucheuse op maar wel een Keelbier! Keelbier? Zie
hier http://haren.luttespaysannes.be/.

[FR]

Cela fait presque 4 ans… Wetteren, 29 mai 2011, le Grand Échange de Patates!
Nous sommes trois procès et de nombreux débats et actions plus loin sur la route vers une agriculture paysanne et juste! Pour nous, il est grand temps de célébrer ces petites victoires avec vous et de remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible,avec une GRANDE fêtele 30 mai à Leskiv!
La lutte pour une agriculture paysanne et juste continue. Les OGM n’en font pas partie! À partir de 14h, nous dresserons le bilan belge et européen à propos des OGM dans l’agriculture et ferons des plans pour l’avenir.

PS:Cette fois-ci, nous ne trinquerons pas à la Faucheuse, mais bien à la Keelbier! La Keelbier quoi? Voir ici http://haren.luttespaysannes.be/


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
flyerweb-30mai20(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.