RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Felle uitspraken bij pro Palestina demo in Amsterdam/Noodzakelijk en gerechtvaardigd

posté le 27/08/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

FELLE UITSPRAKEN BIJ PRO PALESTINA DEMONSTRATIE IN AMSTERDAM/FELHEID NOODZAKELIJK EN GERECHTVAARDIGD

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/felle-uitspraken-bij-pro-palestina-demonstratie-in-amsterdamfelheid-noodzakelijk-en-gerechtvaardigd/

Sinds het moorddadige Israelische Gaza offensief ’’Protective
Edge’’, dat bij schrijven van dit stuk nu al aan 2137 Palestijnen
[van wie 80 procent burger] het leven gekost heeft [1], is de solidariteit
met Palestina indrukwekkend, zowel wereldwijd, als in Nederland.
Tenminste drie demonstraties in Amsterdam, twee in Den Haag, een
in Rotterdam, twee in Utrecht en waarschijnlijk nog meer.
Dat ik de tel daarvan niet kan bijhouden, is alleen maar een goed teken.
En de strijd gaat door, er komen er alleen maar meer bij.

De boodschap is duidelijk.
Zolang Israel doorgaat met zijn moorddadige militaire offensieven,
onderdrukking, kolonisatie en bezetting, komen wij op straat ! [3]

Ook internationaal raakt Israel langzaam, maar zeker in een
relatief isolement.
Vijf Zuid Amerikaanse landen, Brazilie, Chili, Ecuador, Peru
en El Salvador, hebben hun ambassadeurs teruggeroepen. [4]
en dat zit Israel niet lekker. [5]

Zowel Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki Moon als
diehard bondgenoot de VS [en dat laatste is dus tekenend]
veroordeelde in niet mis te verstane termen een Israelische aanval
op een VN school. [6]

Ook in het Nederlandse politieke is er enige beroering :
Naar aanleiding van de Israelische beschieting van een
VN school in Rafah,die ook door VS en VN
was veroordeeld, heeft PvdA Kamerlid Servaes het kabinet
gevraagd, of het nog steeds geen gefundeerd oordeel kan
geven over de aanvallen van het Israelische leger.
Ik citeer Servaes [in NOS bericht]
’’"Met het enorme leed in Gaza kunnen Den Haag en Brussel niet langer stil blijven"
[7]

GAZA DEMONSTRATIES IN NEDERLAND/CRIMINALISERING
EN INTIMIDATIE AUTORITEITEN

CRIMINALISERING

In Nederland is vanaf het begin van Israel’s moordcampagne in Gaza
fel en strijdbaar gedemonstreerd.
Juist het feit, dat ze duizenden op de been brachten [8] was de pro Israel
fans een doorn in het oog en van meet af aan is geprobeerd, naar aanleiding
van enkele incidenten op een kleine demonstratie in Den Haag [9], de
demonstranten te criminaliseren door hen voor antisemieten uit te maken. [10]
Dit ondanks het feit, dat keer op keer via social media en op demonstraties
zelf, duidelijk afstand werd genomen van antisemitisme.[11]

Bij die aantijgingen ’’antisemitiasme’’ was er niet alleen sprake van
schromelijke overdrijving, maar ook van misleiding.
Zo schreef Hans Lansink, opinieredacteur van de Vollkskrant, in een commentaar
’’ “Maar er is meer aan de hand. In Den Haag, in Brussel en Antwerpen, in de voorsteden van Parijs en in tal van Duitse steden werden antisemitische leuzen geroepen, werd er geplunderd, brand gesticht en gevochten tussen moslims en Joden.” [12]
Grote, meer dan schromelijke overdrijving, maar ook nog eens
misleiding.
Want in Parijs was het heel anders toegegaan dan Lansink beweert.
Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort.
Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga (LDJ) geheten, werd met rust gelaten.
Dit blijkt uit een reconstructie door Middle East Eye [13] en de Middle East
Monitor [14] en is overgenomen door Times of Israel [15]
Ook de Nederlandse nieuwssite Joop maakte hier melding van. [16]
Een heel ander verhaal, dus.
Die Jewish Defense League [17] is een gevaarlijk stel rechts extremisten,
die wel vaker agressief en intimiderend optreden, zich daarna terug trekken,
als anderen zich verdedigen, die vervolgens de schuld krijgen.

INTIMIDATIE AUTORITEITEN

Deze echte en vermeende antisemitische incidenten [18]
waren voor de autoriteiten een aangegrepen excuus om van
meet af aan intimiderend op te treden bij Gaza demonstraties en
de meest ridicule eisen te stellen, zoals het verbieden van vlaggen
en het meelopen door tolken, om bedacht te zijn op
’’antisemitische uitlatingen. [19]
Dus direct werd er al preventief verband gelegd tussen antisemitisme
en Gaza demonstraties, die al van te voren verdacht werden gemaakt.

VERBOD ISIS EN HAMASVLAGGEN

Bij alle Gaza demonstraties zijn ISIS vlaggen verboden, ook
Hamasvlaggen worden vaak verboden. [20]
Ik vind dat onzin en schending van de vrijheid van meningsuiting,
in beide gevallen, waarbij ik het in geval van Hamas erger vind.
Bovendien is censuur vooraf bij de wet verboden. [21]
Het OM zegt ook, dat er in Nederland geen permanent
verbod op bepaalde vlaggen geldt [zoals men nu met
ISIS probeert] [22]

Wel kan volgens de Wet Openbare Manifestaties een burgemeester bepaalde eisen stellen aan een demonstratie, ’ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’. Maar zo’n beperking, aldus diezelfde wet, ’kan geen betrekking hebben op de inhoud van hetgeen wordt beleden, [of] van de te openbaren gedachten of gevoelens’. Géén inhoudelijke censuur dus. [23]
Niet mag dus gecensureerd worden op ’’uitingen’’ [meningen/inhoud],
wel of die uitingen leiden tot een strafbaar feit, zoals
aanzetten tot haat, etc [24]
Maar de burgemeester kan de relatieve vrijheid, die
de Wet Openbare Manifestaties hem geeft, aangrijpen om
’’in het belang van de openbare orde’’ [bijv vrees voor relletjes],
vlaggen te verbieden.

Tot zover de wet.
Maar krom blijft het.

Terug naar ISIS
Dat ISIS een misdadige organisatie is, die zich schuldig maakt
aan oorlogsmisdaden, is een feit. [25]
Maar dat wil niet zeggen [en dat is mijn persoonlijke
mening, los van de wet], dat het aanhangen van een organisatie
als ISIS, hoe verwerpelijk ik dat ook vind, verboden is.
Daarbij hoort dan ook, het dragen van vlaggen.
In geval van Hamas is het ronduit bespottelijk, omdat Hamas
een van de Palestijnse verzetsorganisaties is en nota bene
de Israelische vlag, de vlag van de bezetter, wel is toegestaan.
De wereld op zijn kop.

WIE PROFITEERT VAN DE AUTORITEITENSTALKING
BIJ PRO PALESTINA DEMONSTRATIES
NEDERLANDSE BETROKKENHEID BIJ DE ISRAELISCHE
BEZETTING

Al die intimidatie, censuur en andere autoriteitenstalking komt
de pro Israel organisaties en fans maar al te goed uit,
want zo wordt de aandacht afgeleid van de Israelische bezettingsterreur
en oorlogsmisdaden. [26]
Dit gebeurt ook door de zogenaamde antisemitische incidenten
[waarvan er een aantal helaas echt heeft plaatsgevonden]
te overdrijven en ten onrechte op het conto van de strijdbare
Palestina demonstraties te gooien, die juist waken
tegen dit soort uitingen.

Maar er zijn meer belangen in het spel.
De aandacht wordt ook, wellicht nog doeltreffender, afgeleid
van de Nederlandse betrokkenheid bij de Israelische bezettingspolitiek.

Zo bezocht de Nederlandse minister van Defensie, Hennis Plasschaert,
in mei Israel om de samenwerking met het Israelische leger te
verstevigen. [27]
Ja precies, datzelfde leger waarover Amnesty begin dit jaar een
lijvig rapport schreef, getiteld ’’Trigger Happy/Israel’s use of
excessive force in the Westbank’’ [28]
Datzelfde leger dat nu dood en verderf zaait in Gaza.
Met nu al 2137 dodelijke Palestijnse slachtoffers, van wie
80 procent burger. [29]
De Nederlandse regering, die ook nog eens de aanwezigheid
van de Israelische wapenfabriek Elbit Systems op Nederlandse
bodem toestaat [30] heeft dus bloed aan zijn handen.

GAZA DEMONSTRATIE 23 AUGUSTUS IN AMSTERDAM/
RARE STRAPATZEN VAN DE SP/INTIMIDATIES AUTORITEITEN
EN STRIJDBARE TOESPRAKEN

Op 23 augustus heeft er in Amsterdam weer een strijdbare
demonstratie plaatsgehad, die de autoriteiten en de aan de
autoriteiten gelinkte media zoals AT5 niet beviel vanwege
het felle karakter. [31]
Hulde aan de felheid !

Maar nu eerst de rare strapatzen houding van de SP.
Deze partij, altijd een belangrijk bondgenoot van de Palestijnse
strijd, begint ineens te zwalken.
Zo verklaarde SP Tweede Kamerlid van Bommel in
een interview, dat aan Hamas ’’sancties’’ moesten worden
opgelegd omdat deze organisatie niet accoord ging met
een door Egypte [en geregisseerd door de VS en EU,
bondgenoten van Israel] voorgesteld staakt het vuren. [32]
Wat, hoe kan het ook anders, direct door pro Israelclub
het Cidi werd opgepakt. [33]
Vervolgens stekt hij [hoewel laat] wel weer zinnige
Kamervragen over Gaza. [34]

En wat doet de SP vervolgens ?
Ze deelt een stoot onder de gordel uit aan de Palestina
demonstratie van 23 augustus, door zich uit de
demonstratie terug te trekken. [35]
Waarom ?
Twee sprekers op die demonstratie staan de SP
niet aan.
Nu kan dat plausibel zijn, als er echt iets ernstigs aan de hand is.
Maar de redenen van de SP zijn in een woord
ONZIN.

De twee sprekers zijn de voormalige AEL voorman Dyab
Abu Jahjah en de rapper Appa
En wat hebben ze gedaan.

ABU JAHJAH

Abu Jahjah heeft in het verleden Saddam Hoessein een ’’martelaar’’
genoemd en Appa heeft Israel vergeleken met Nazi Duitsland. [36]

Nu klopt het inderdaad, dat Abu Jahjah die uitspraak heeft gedaan en
fraai is het niet, maar het is wel in 2007 gedaan. [37]
Trouwens, wie het bericht goed leest ziet, dat het bepaald geen
onverdeelde lof was. [38]
En hoe zit het met het verleden van de SP ?
Terecht merkt publicist Peter Storm op :
’’Maar is dat een reden om een demonstratie te boycotten ? Ik zou daar, juist als SP met een bepaald politiek verleden, erg mee oppassen, want dit middel kan ook tegen de SP worden gebruikt. Er lopen vast nog SP-ers rond die al in de jaren zeventig bij die club zaten. Hoe zouden zij het vinden als zij straks geen minister mogen worden omdat Rutte’s informatiedienst erachter is gekomen omdat ze ooit gezegd hadden dat ze Mao best een groot staatsman vonden ? Ze zouden het een gemene aanval vinden, en terecht. Daarom kunnen ze die methode nu zelf maar beter ook niet hanteren.’’ [39]

APPA

Minder moeite heb ik met de vergelijking van Appa tussen Israel en
Nazi Duitsland.
Ik vind hem onjuist, omdat Nazi Duitsland een gesloten politiestaat
was, die naast verovering en onderwerping van een zo groot mogelijk
deel van de wereld, gekenmerkt werd door hevige vervolging en
genocide op niet alleen Joden, maar ook zigeuners [alsmede
vervolging en vernietiging van homosexuelen, Jehova’s Getuigen,
politieke tegenstanders, etc.
Israel is een misdadige bezettingsstaat die oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid pleegt tegen Palestijnen,
maar niet uit is op vernietiging van Palestijnen als volk, OMDAT
ze Palestijnen zijn.
Want dat is genocide.

Maar Appa heeft wel gelijk, dat Israel misdaden begaat van een
nazi karakter.
Vernietiging van huizen, foltering van gevangenen, buitengerechtelijke
executies, gevangenkampen onder slechte omstandigheden,
uithongering van de burgerbevolking [Gaza Blokkade], bombardementen
van ziekenhuizen, etc.
Allemaal kenmerken van nazi’s en nazi achtige regimes.

Maar zijn deze sprekers een reden voor een solidaire partij, zich uit een demonstratie terug te trekken ?
Neen, naar mijn mening, vooral ook omdat het in de eerste plaats
om de rechten van de Palestijnen zou moeten gaan.
Over meningsverschillen kun je altijd intern in debatg gaan.

De enige reden, die ik kan opnoemen, is dat de SP zijn solidariteit
aan het verliezen is en kennelijk liever aanschurkt tegen de gevestigde
orde. [40]

DEMONSTRATIE 23 AUGUSTUS
POLITIESTALKING EN STRIJDBAARHEID

POLITIESTALKING/CENSUUR EN REPRESSIE
De politiestalking en censuur was op deze strijdbare demonstratie
allerhinderlijkst aanwezig.
Je zou denken, dat de noodtoestand gold ;
ISIS vlaggen waren verboden, politiestalking in
de vorm van ’’scherp in de gatenhouden of er sprake is van discriminatie, belediging en opruiing’’ [41] [waarvan men dus bij voorbaat uitging]
en natuurlijk waren de tolken weer van de partij. [42]
Dat was de officiele stalking.

Officieus was er echter sprake van verdergaande intimidatie
en repressie :
Zo werden de demonstranten belet, hun steun aan de verzets
beweging Hamas uit te spreken. [43]

STRIJDBAARHEID

Strijdbaarheid was er gelukkig voldoende en de demonstranten
trokken zich van deze verregaande beknotting van de vrijheid
van meningsuiting niets aan.
Zo liet een spreker in een Zwarte Piet is racisme-shirt weten dat hij zich niet zou laten censureren door de politie, die gevraagd had om niet te refereren aan Hamas tijdens het protest. ’Wij laten ons niet censureren. Ik kom in opstand en sta achter Hamas’. [44]
Abu Jahjah daagde op overtuigende wijze de repressie uit
en riep de demonstranten op, zich niets van al die Gemeentelijke
beperkingen aan te trekken.

Hij zei onder andere :

’’"We moeten achter dat verzet blijven staan. Ik heb gehoord vandaag dat we dat niet mogen zeggen. Dan heeft onze komst hier geen betekenis. Welke betekenis heeft het als we hier niet mogen zeggen dat we achter dat Palestijnse verzet staan ? We staan achter het Palestijnse verzet met al haar fracties. het Palestijnse verzet is niet alleen HAMAS, maar óók HAMAS. Ook de PFLP, ook FATAH, ook alle brigades van verzet. We moeten zorgen dat ze niet meer gecriminaliseerd zijn. We moeten die stilte breken. We moeten ook durven opkomen voor het recht op verzet, ook als we daar 12 uur voor aangehouden worden. Who cares ! Denk je dat ze ons bang maken met een administratieve aanhouding ? Nee ze maken ons niet bang ! We moeten zorgen dat [de Palestijnse] strijd niet verzwegen wordt, maar begrepen wordt als een antikoloniale strijd en bevrijdingsstrijd." [45]

Ook de rapper Appa liet strijdbaar van zich horen. [46]

Zijn dat ’’felle’’ toespraken ?
Ja !

Maar die felheid is noodzakelijk in de strijd.

EPILOOG

De autoriteiten proberen op allerlei manieren
de rechtvaardige strijd voor Palestina in een kwaad
dafglicht te stellen door de voortdurende verkapte
associatie van pro Palestina demonstraties met
’’antisemitisme’’, wat ze dan een ’’excuus’’ geeft om
de belachelijkste maatregelen te nemen, zoals het
verbod op Hamas [ik laat ISIS er even buiten] vlaggen,
het meesturen van tolken, een overmacht aan politie
en nog het ergste : de vrijheid van meningsuiting te
beteugelen, door de demonstranten
te beletten, hun steun voor Hamas uit te spreken.

Dat is niet gelukt in de demonstratie van 23 augustus :
Voormalig AEL voorman Dyab Abu Jahjah, Appa en anderen
hebben zich van die onzin niets aangetrokken en gewoon hun steun
aan Hamas betuigd.

De uitspraken/toespraken werden ’’fel’’ genoemd.
Dat waren zij ook en dat is goed.

Want hoe fel ook de toespraak, het staat niet in verhouding
tot de grootschalige Israelische misdaden, die nu nog steeds
in Gaza gepleegd worden.
De bezetting en kolonisatie van Palestina.

Zolang die niet is beeindigd, gaat de strijd door en zullen
de toespraken steeds feller worden.

Als aanklacht tegen de Israelische bezettingsterreur en zijn
Westerse medeplichtigen.

INTIFADA, INTIFADA, PALESTINA VRIJ !

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA : A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

AMNESTY.ORG
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, ISRAEL AND THE WESTBANK
NO END IN SIGHT TO OVERWHELMING
HUMAN COST OF CONFLICT
19 AUGUST 2014

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm

BTSELEM.ORG
FAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014
(INITIAL FIGURES)
11 AUGUST 2014

http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families

GAZA STRIP
DEATH FORETOLD : THE INEVITABLE OUTCOME
OF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA
12 AUGUST 2014

http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold

[2]

MONDOWEISS
IN PHOTO’S : WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELI
ATTACK ON GAZA

http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html

[3]

DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/
GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

[4]

THE HAARETZ
EL SALVADOR BECOMES FIFTH LATIN AMERICAN
COUNTRY TO RECALL ISRAEL ENVOY
29 JULY 2014

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.607915

[5]

THE TIMES OF ISRAEL
ISRAEL ’’DISAPPOINTED’’ BY LATIN AMERICAN
ENVOY CALLS
30 JULY 2014

http://www.timesofisrael.com/israel-disappointed-by-latin-american-envoy-recalls/

[6]

BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL
3 AUGUSTUS 2014

http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html

’’
De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ’geschokt’ te zijn door de ’schandelijke beschieting van de VN-school’.

DE TIJD.BE
’’HUMANITAIR’’ BESTAND GAZA
4 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1

[7]

NOS
PVDA : MAAT IS VOL IN GAZA
4 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/682742-pvda-maat-is-vol-in-gaza.html

[8]

DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/
GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

’’Ik heb uit berichtgeving over andere demonstraties de indruk dat er niet veel meer aan de hand was op het antisemitisme-front dan in Rotterdam. Marginale uitingen op en een enkele keer over de rand, daar hebben we het over. Uitzondering is een kleine demonstratie in Den Haag met antisemitische uitingen, iets waar justitie inmiddels werk van maakt, iets wat dan weer breed wordt uitgemeten.

EEN VALSE BESCHULDIGING EN EEN ECHT PROBLEEM
PETER STORM
1 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/01/een-valse-beschuldiging-en-een-echt-probleem/

OMROEP WEST
OM : AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE
OP HOEFKADE IN DEN HAAG
31 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-demonstratie-op-hoefkade-den-haag

[10]

GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDER
MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/

[11]

’’In toespraken werden nu en dan wel heel treffende dingen gezegd. Sprekers maakten duidelijk dat het niet ging om godsdienstige verschillen. Een belangrijk punt dat vanaf het podium werd gemaakt : “Antisemitisme hoort niet thuis in onze beweging”.

TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN : GROOTSE DEMONSTRATIE
NA MATIGE MANIFESTATIE
PETER STORM
4 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-israelische-aanvallen-grootse-demonstratie-na-matige-manifestatie/

[12]

VOLKSKRANT
MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDDENKEN
HAN LANSINK
28 JUNI 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml

[13]

MIDDLE EAST EYE
VIGILANTES ATTACK PRO PALESTINIAN DEMONSTRATORS
IN PARIS
15 JULY 2014

http://www.middleeasteye.net/news/vigilantes-attack-pro-palestinian-demonstrators-paris-791831223

[14]

MIDDLE EAST MONITOR
SHOCKING SCENES AS GANG OF JEWISH VIGILANTES
GOES ON RAMPAGE IN PARIS DURING PRO
PALESTINE DEMO
15 JULI 2014

https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/12813-shocking-scenes-as-gang-of-jewish-vigilantes-goes-on-rampage-in-paris-during-pro-palestine-demo

[15]

TIMES OF ISRAEL
WATCH JEWS, PRO- PALESTINIANS CLASH AT PARIS GAZA
RALLY
15 JULI 2014

http://www.timesofisrael.com/watch-jews-clash-with-pro-palestinians-at-paris-gaza-rally/

[16]

JOOP.NL
EXTREEM-RECHTSE JOODSE ACTIVISTEN HAKTEN IN
OP GAZA DEMONSTRANTEN
16 JULI 2014

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/27810_extreem_rechtse_joodse_activisten_hakten_in_op_gaza_demonstranten_in_parijs/

[17]

FRANCE
CALLS MOUNT TO BAN FRANCE´S ´´VIOLENT´´
JEWISH DEFENCE LEAGUE
29 JULI 2014

http://www.france24.com/en/20140729-calls-mount-ban-france-violent-jewish-defence-league/

[18]

JOOP.NL
TWIJFELS OVER RELAAS MISHANDELDE JOODSE VROUW
NEMEN TOE
31 JULI 2014

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/27988_amsterdamse_vrouw_zegt_aangevallen_te_zijn_vanwege_israelische_vlag/

[19]

’’Demonstranten mogen geen discriminerende of antisemitische uitingen doen, hun gezichten niet bedekken, geen vlaggen verbranden en geen vlaggen meedragen van terroristische organisaties als IS en Hamas. Er zijn tolken aanwezig om te vertalen.’’

NU.NL
POLITIE WEER ALERT BIJ PRO-GAZA DEMONSTRATIE
22 AUGUSTUS 2014

http://www.nu.nl/amsterdam/3858714/politie-weer-alert-bij-pro-gaza-demonstratie.html

[20]

NU.NL
POLITIE WEER ALERT BIJ PRO-GAZA DEMONSTRATIE
22 AUGUSTUS 2014

http://www.nu.nl/amsterdam/3858714/politie-weer-alert-bij-pro-gaza-demonstratie.html

[21]

VERBOD OP CENSUUR VOORAF
NED GRONDWET
ARTIKEL 7
’’Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’’

http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

[22]

DEN HAAG WEERT ISIS VLAGGEN
1 AUGUSTUS 2014

http://nos.nl/artikel/681808-den-haag-weert-isisvlaggen.html

NU.NL
POLITIE WEER ALERT BIJ PRO-GAZA DEMONSTRATIE
22 AUGUSTUS 2014

http://www.nu.nl/amsterdam/3858714/politie-weer-alert-bij-pro-gaza-demonstratie.html

[23]

VOLKSKRANT
WAT ZEGT DE WET : EEN VLAG VERBIEDEN, KAN DAT ZOMAAR ?
12 AUGUSTUS 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3717250/2014/08/12/Wat-zegt-de-wet-een-vlag-verbieden-kan-dat-zomaar.dhtml

WET OPENBARE MANIFESTATIES
BEVOEGDHEDEN BURGEMEESTERS

http://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/manifestaties

[24]

VOLKSKRANT
WAT ZEGT DE WET : EEN VLAG VERBIEDEN, KAN DAT ZOMAAR ?
12 AUGUSTUS 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3717250/2014/08/12/Wat-zegt-de-wet-een-vlag-verbieden-kan-dat-zomaar.dhtml

[25]

HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ:ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIES
ISIS ABDUCTING, KILLING, EXPELLING MINORITIES
19 JULY 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities

[26]

GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDER
MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/

[27]

RIJKSOVERHEID
MINISTER HENNIS BEZOEKT ISRAEL
19 MEI 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/19/minister-hennis-bezoekt-israel.html

[28]

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN
THE WEST BANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[29]

ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA : A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[30]

DEFENSIEBOND
ELBIT SYSTEMS VESTIGT ZICH IN NEDERLAND

http://www.defensiebond.nl/defensie/elbit-systems-vestigt-zich-in-nederland/

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER ELBIT SYSTEMS

’’According to its website UAV Engines, a subsidiary of Israeli defence contractor Elbit, manufactures engines for "various size tactical UAV’s, target drones and single mission platforms".

THE GUARDIAN
SECOND DAY OF DEMO ON ROOF OF UAV
ENGINES FACTORY EQUIPPING ISRAEL DRONES
6 AUGUST 2014

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/06/uav-factory-protest-drones-palestinian-gaza

LONDON PALESTINE ACTION
UK ACTIVISTS SHUT DOWN ISRAELI ARMS FACTORY

http://londonpalestineaction.tumblr.com/post/93853399864/uk-activists-shut-down-israeli-arms-factory#storify/7306e05d3564869416e65d7b96849b0b

[31]

AT5
FELLE UITSPRAKEN BIJ PRO PALESTINA DEMO
23 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133583/enkele-honderden-bij-pro-palestina-demo

[32]

[32]

VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS
YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=hu9vIhyVKu4

DAILYMOTION

http://www.dailymotion.com/video/x21if00_van-bommel-wil-sancties-tegen-hamas_news

’’VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS’’/BRIEF AAN
HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/van-bommel-wil-sancties-tegen-hamasbrief-aan-harry-van-bommel-sp-tweede-kamerlid/

SOCIALISME.NU
PALESTINA : IS HARRY VAN BOMMEL DE WEG KWIJT ?
20 JULI 2014

http://socialisme.nu/blog/nieuws/42338/palestina-is-harry-van-bommel-de-weg-kwijt/

[33]

CIDI

http://www.cidi.nl/van-bommel-wil-sancties-tegen-hamas/

[34]

WEBLOG HARRY VAN BOMMEL
GAZA ONDER VUUR
25 JULI 2014

http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2014/07/25/gaza-onder-vuur/

[35]

HET PAROOL
SP TREKT ZICH TERUG UIT PRO PALESTINA
DEMONSTRATIE OP DE DAM
22 AUGUSTUS 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3723240/2014/08/22/SP-trekt-zich-terug-uit-pro-Palestina-demonstratie-op-de-Dam.dhtml

[36]

HET PAROOL
SP TREKT ZICH TERUG UIT PRO PALESTINA
DEMONSTRATIE OP DE DAM
22 AUGUSTUS 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3723240/2014/08/22/SP-trekt-zich-terug-uit-pro-Palestina-demonstratie-op-de-Dam.dhtml

[37]

MAROC.NL
SADDAM HUSSEIN, MARTELAAR VAN HET ARABISCHE VOLK

http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/211317-saddam-hussein-martelaar-arabische-volk.html

[38]

’’Laat me een ding heel duidelijk stellen ; ik ben nooit een fan geweest van Saddam Hussein noch van zijn regime en ik heb altijd gehoopt dat het Iraakse volk hem van de macht zou verdrijven en hem voor het gerecht zou brengen net als ik hetzelfde wens voor alle dictators en oorlogsmisdadigers over de hele wereld zoals Bush, Olmert en Blair. Desondanks is er geen enkel haartje op mijn hoofd dat vreemde bezetting zou accepteren en het verdrijven van een Arabische leider, door de vijand van onze natie, hoe onderdrukkend,bloeddorstig of corrupt die leider ook moge zijn.’’

MAROC.NL
SADDAM HUSSEIN, MARTELAAR VAN HET ARABISCHE VOLK

http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/211317-saddam-hussein-martelaar-arabische-volk.html

[39]

SP GEEFT SOLIDARITEIT MET GAZA OPNIEUW KLAP
IN GEZICHT
PETER STORM
23 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/23/sp-geeft-solidariteit-met-gaza-opnieuw-klap-gezicht/

[40]

[40]

SP GEEFT SOLIDARITEIT MET GAZA OPNIEUW KLAP
IN GEZICHT
PETER STORM
23 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/23/sp-geeft-solidariteit-met-gaza-opnieuw-klap-gezicht/

SOCIALISME.NU
PALESTINA : IS HARRY VAN BOMMEL DE WEG KWIJT ?
20 JULI 2014

http://socialisme.nu/blog/nieuws/42338/palestina-is-harry-van-bommel-de-weg-kwijt/

[41]

AT5
OPNIEUW PRO PALESTINA DEMONSTRATIE DOOR
DE STAD
22 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133532/opnieuw-pro-palestina-demonstratie-door-de-stad

[42]

AT5
OPNIEUW PRO PALESTINA DEMONSTRATIE DOOR
DE STAD
22 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133532/opnieuw-pro-palestina-demonstratie-door-de-stad

[43]

WAARSCHUWING
VIDEO WERKT NIET ALTIJD OPTIMAAL

STEUN HET PALESTIJNSE VERZET STEUN HAMAS

http://vimeo.com/104194541

CENSUUR EN REPRESSIE WEERHOUDEN PRO PALESTINA
AKTIVISTEN NIET VAN DEMONSTREREN

https://www.indymedia.nl/node/24385

[44]

AT5
FELLE UITSPRAKEN BIJ PRO PALESTINA DEMO
23 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133583/enkele-honderden-bij-pro-palestina-demo

[45]

CENSUUR EN REPRESSIE WEERHOUDEN PRO PALESTINA
AKTIVISTEN NIET VAN DEMONSTREREN

https://www.indymedia.nl/node/24385

WAARSCHUWING
VIDEO WERKT WELLICHT NIET OPTIMAAL
DYAB ABOU JAHJAH KOMT OP VOOR HET
PALESTIJNSE VERZET

http://vimeo.com/104195503

[46]

CENSUUR EN REPRESSIE WEERHOUDEN PRO PALESTINA
AKTIVISTEN NIET VAN DEMONSTREREN

https://www.indymedia.nl/node/24385

WAARSCHUWING
VIDEO WERKT WELLICHT NIET OPTIMAAL
RAPPER APPA DEELT VERBALE KLAPPEN
UIT OP PALESTINA DEMO

http://vimeo.com/104189555


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.