RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Folia Magazine geeft podium aan Israelische propaganda/Brief aan Folia

posté le 23/12/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

FOLIA MAGAZINE/’’GOED EN KWAAD IN 2014’’/FOLIA GEEFT
PODIUM AAN ISRAEL PROPAGANDA/INTERVIEW MET CHAMOETAL
ZEIDLER, VOORMALIG MILIITAIR IN HET ISRAELISCHE LEGER

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/folia-magazinegoed-en-kwaad-in-2014folia-geeft-podium-aan-israel-propagandainterview-met-chamoetal-zeidler-voormalig-militair-in-israelische-leger/

AAN DE REDACTIE VAN FOLIA MAGAZINE
Uw special in nr 14/15, 17/12/2014
’’GOED EN KWAAD IN 2014’’

Geachte Redactie

Ik ben geschokt door de openlijke pro Israel propaganda,
die ik heb aangetroffen in uw special ’’Goed en Kwaad’’ dd 17-12-2014, [1]
Tekst bij uw special :

’’De MH17-vliegramp, de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan
Malala : in 2014 gebeurde er veel kwaads en veel goeds, daar kunnen we
het allen over eens zijn. Maar is voor iedereen het ’’grootste goed en het grootste kwaad’’ hetzelfde ? En wat drijft mensen om iets als goed of kwaad te
bestempelen-zou religie daar een rol in spelen ?’’

Link

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

In deze special kwamen vier mensen van verschillende religieuze stromingen
aan het woord : ’’Koptisch [een specifieke stroming binnen het christendom,
sterk verwant aan het Grieks orthodoxe geloof], christelijk [protestants christelijk/
katholiek],Joods en islamitisch.
Interessant, zou je denken, omdat ieder zijn/haar eigen religieuze
invalshoek heeft.
Opvallend is echter, dat wat Chamoetal Zeidler [Joods] in het interview
vertelde, niets met geloof uitstaande heeft, maar slechts met onsmakelijke
zionistisch-Israelische propaganda.

Ik citeer de belangrijkste zinsneden uit het interview, waarover ik ben gevallen.
Zie voor volledigheid onder noot 2
Zie voor transcriptie geheel onderin

’’Mijn vader is Israelier, en ik woonde in Israel tot mijn negende.
Daar is het vanzelfsprekend, dat je dienstplicht hebt, en omdat het
land constant bedreigd wordt voelde het voor mij ook logisch om
wat terug te kunnen geven.
Op mijn achttiende ben ik uit Nederland teruggegaan om bij het Israelische
leger te gaan.’’
......
.......
’’
Nadat ik op televisie bij Knevel en van den Brink had verteld
over mijn tijd bij het leger en over de chaos waarin Israel
zich bevindt, heb ik heel veel bedreigingen gekregen.’’
’’’’’’
’’’’’’
’’Dat [die bedreigingen/toevoeging Astrid Essed]
heeft me een hele slechte kant van mensen laten zien.
Slechtheid, die ontstaat als mensen zich niet openstellen voor
de mening van anderen, niet willen inzien dat aan allebei de kanten
van een conflict uiteindelijk mensen staan.’’
......
......
’’Ik wil heel graag, dat de Staat Israel blijft bestaan, in die
zin ben ik een zionist.
Maar de mensen in dat gebied moeten leren in vrede met
elkaar te leven.’’
......
.......
’’Ook grappig waren de steunbetuigingen van Nederlandse militairen :
ze complimenteerden me, omdat ik nog steeds achter mijn beslissing
sta, waar Nederland zelf die trots op het leger mist.’’
.......
......
’’Het is gemakkelijk om weg te kijken van een conflict, of overmand
te worden door de haat.’’
......
.......
’’Ik heb helaas niet veel contact met moslims.
Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associeren
met iets als de Islamitische Staat.’’

Er is natuurlijk nog meer, maar even de highlights er uitgelicht.

GELOOF ?/NIETS TERUG TE VINDEN

In de eerste plaats :

In tegenstelling met de andere geinterviewden is in het hele
interview met Chamoetal Zeidler geen woord over de Joodse religie
en/of haar beleving daarvan, terug te vinden.
Daarin beantwoordt het interview dus al niet aan de door u zelf
gestelde conceptie [nog eens herhaald]
’’Maar is voor iedereen het ’’grootste goed en het grootste kwaad’’ hetzelfde ? En wat drijft mensen om iets als goed of kwaad te
bestempelen-zou religie daar een rol in spelen ?’’ [3]

ISRAELPROPAGANDA

Dat is nog tot daaraan toe.
Erger is, dat het hele stuk bol staat van de Israelpropaganda

Hier is iemand aan het woord, die op haar achttiende dienst heeft
genomen in het Israelische leger, niet in Israel zelf waar dienstplicht is
en de druk, mee te doen, groot is, maar
er bewust vanuit Nederland naartoe is gegaan en nog steeds beweert,
achter die beslissing van toen te hebben staan. [4]
Iemand, die alle zionistische propaganda cliche’s herhaalt, zoals
het ’’bedreigd’’ zijn van Israel, het ’’waar twee kijven hebben beiden
schuld’’ mechanisme, de zogenaamde ’’haat’’ waardoor Israel tegenstanders
overmand zouden zijn, de ’’slechtheid’’ van mensen en dan nog eindigen met
rabiate vooroordelen tegen moslims, die zij ’’allemaal’’ zou associeren met
de Islamitische Staat. [5]
Onbegrijpelijk, dat u dergelijke praat in een special laat passeren,
al helemaal na het bloedige Israelische Gaza offensief in juli-augustus
van dit jaar. [6]

IN VOGELVLUCHT/PRO ISRAEL PROPAGANDA ONTMASKERD
ISRAEL ALS ’’BEDREIGD LAND’’

Laten we beginnen met het argument, dat Israel ’’constant bedreigd wordt’’
Ik kan mij nog voorstellen, dat Zeidler als negenjarige in Israel deze apekool
slikt, maar als achttienjarige in Nederland, waar alle informatiemedia
zonder druk van buitenaf en/of censuur tot je beschikking staan, zou ze
beter moeten weten.
En zeker nu op haar 22ste.
Conclusie :
Een rabiate zionist, die haar ogen sluit voor Israel’s misdaden.

Israel wordt in het geheel niet bedreigd. Israel bedreigt.

Dat is al zo geweest vanaf zijn oprichting [eenzijdige uitroeping
van de Staat Israel door Ben Gurion in mei 1948, toen de VN onderhandelingen
over de vormgeving van Palestina nog niet waren afgerond], waarna in de
uitbrekende strijd met de Palestijnen meer dan 750.000 Palestijnen etnisch
werden gezuiverd, voorafgegaan door en tijdens Israelische
militaire terreur door middel van massaslachtingen. [7]

En nu des te meer.
Het Israelische leger is het zesde sterkste leger ter wereld, met een
zeer geavanceerde technologie en kan rekenen op een jaarlijkse
Amerikaanse miljardensteun.. [8]
Het zaait in bloedige Israelische militaire operaties in het bezette
Gaza [9] en de Westbank, dood en verderf, waarover dit jaar nog een fel
en kritisch Amnesty rapport is verschenen. [10]
Om nog maar niet te spreken over de militaire misdaden
jegens de Palestijnse burgerbevolking, begaan in de laatste bloedige
militaire Gaza expeditie, Protective Edge. [11]

Waar Zeidler bovendien met geen woord over rept is,
dat het Israelische leger een bezettingsleger is.
Het zaaien van dood, verderf en terreur is geen toeval,
maar een bewust intimiderend instrument ten dienste van Israel
,bezettingsstaat.

IN VOGELVLUCHT/PRO ISRAEL PROPAGANDA ONTMASKERD
’’WAAR TWEE KIJVEN HEBBEN BEIDEN SCHULD’’
BEZETTING
NEDERZETTINGEN
GAZA BLOKKADE

’’Maar de mensen in dat gebied moeten leren in vrede met
elkaar te leven.’’
Dat zegt Zeidler in het interview
Een onderdeel van een van haar zinnen is ook
’’niet willen inzien dat aan allebei de kanten
van een conflict uiteindelijk mensen staan’’

Dit is een staaltje giftige pro Israel propaganda,
omdat wordt gesuggereerd, dat ’’de wil tot vrede’’ aan beide
kanten aanwezig moet zijn.
Dat kan bij een conflict tussen Staten misschien het geval zijn,
maar hier hebben we te maken met een bezetter, Israel en
een onderdrukte, de Palestijnen.
Met haar euphemistische praat ontkent Zeidler bewust de bittere realiteit
van de sinds 1967 bestaande Israelische bezetting van de Westbank, Gaza [12]
en Oost-Jeruzalem, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel opriep
zich uit de in de juni oorlog in 1967 veroverde gebieden terug te trekken,
waaronder de Palestijnse.
Aan deze oproep heeft Israel nog steeds geen gehoor gegeven, met als
gevolg 47 jarige bezetting, met daaraan inherent onderdrukking,
terreur, intimidatie en vernederingen.

Israel houdt deze bezetting in stand.
Het is dus aan Israel en Israel alleen deze bezetting te beeindigen.

Rampzalig nevengevolg van die bezetting zijn de in bezet Palestijns
gebied gebouwde nederzettingen [die in Westbank en Oost-Jeruzalem
nog dagelijks worden uitgebreid], die niet alleen in strijd zijn
met het Internationaal Recht [13], maar hebben geleid tot honderdduizenden
landonteigeningen en de Palestijnen van hun water beroven. [14]

Nog niet genoemd, maar niet de minste, is de Israelische
uithongeringscampagne tegen de bezette Gazaanse bevolking,
de zogenaamde ’’Blokkade van Gaza’’, die vanaf 2007 van kracht is,
Hierdoor wordt Gaza van de buitenwereld afgesloten, bepaalt Israel
welke goederen en producten binnenkomen [de ene keer is de
bezetter ’’soepeler’’, dan weer stricter, waarmee Gaza feitelijk
een gevangenis is. [15]
Het op een dergelijke manier terroriseren van de burgerbevolking
is een collectieve straf en als zodanig een ernstige schending van het
Internationaal Recht. [16]

ANDERE PROPAGANDA TRUCS
’’OVERMAND DOOR HAAT’’
’’SLECHTHEID’’ VAN MENSEN

Propaganda trucs waarmee Israel verdedigers graag schermen
zijn de zogenaamde ’’haat’’ aan de kant van de Palestijnen en
andere tegenstanders van Israel en het feit, dat ’’aan allebei de kanten
van een conflict uiteindelijk mensen staan’’ zoals Zeidler opmerkt

Wat die mensen betreft
Natuurlijk zijn die er en ieder mens, Palestijn of Israelier
[ik neem nu even diegenen, die altijd in een militair treffen
moeten worden ontzien, de burgers], die omkomt in dit
conflict is er een teveel.
Maar gaat hier niet om zomaar ’’mensen’’, maar een onderdrukkende
bezettingsstaat, die niet bereid is om die bezetting op te geven,
de bezette bevolking blijft onderdrukken, hen militair attaqueert,
hun huizen verwoest, hen foltert in gevangenissen [17] en ga zo maar door.
Zolang die bezetting doorgaat, kan er geen vrede zijn en is
bezettingsstaat Israel in eerste instantie verantwoordelijk voor alle doden, ook
aan hun eigen kant, die daardoor vallen.

Dat ’’overmand zijn door haat’’ is maar een gezegde om de aandacht af
te leiden van de ware schuldige, Israel.
Of die ’’haat’’ bij sommigen aanwezig is of niet relevant.

Want wie is er nu blij met zijn eigen onderdrukking.

De strijd gaat om gerechtigheid en de legitieme strijd tegen
een onderdrukker. [18]
No more, no less.

Ook de zogenaamde ’’slechtheid’’ van mensen is een afleidingstruc.
Natuurlijk zijn de bedreigingen aan het adres van Zeidler zeer verwerpelijk,
maar haar verwijzing naar ’’slechtheid’’ onzinnig.

Ze schrijft daarover

’’Dat heeft me een hele slechte kant van mensen laten zien.
Slechtheid, die ontstaat als mensen zich niet openstellen voor
de mening van anderen, niet willen inzien dat aan allebei de kanten
van een conflict uiteindelijk mensen staan.’’

ONZIN, DRIEWERF ONZIN !
Want die zogenaamde ’’mening van anderen’’ waaraan zij refereert
is die van iemand, die dienst heeft gedaan in een moorddadig
bezettingsleger, die beslissing tot nu toe verdedigt en allerlei
excuses verzint [juist door het feit niet bij de naam te noemen]
voor onderdrukking en bezetting.

Zeidler heeft geen ’’mening’’, maar deed dienst in een moorddadig
bezettingsleger.
Komt meer in de buurt van ’’slechtheid’’, lijkt mij.

HETZE TEGEN MOSLIMS

Hoogst onaangenaam vond ik Zeidler’s hetze achtige uitspraak
over moslims

Ze merkt op

’’Ik heb helaas niet veel contact met moslims.
Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associeren
met iets als de Islamitische Staat.
Dat wil ik niet meer : volgend jaar ga ik op zoek naar islamitische
vrienden om het gesprek mee aan te gaan.’’ [19]

Om met de laatste zin te beginnen.
Ik vind het echt geen ’’verdienste’, dat zij moslims niet meer
over een kam wil scheren, maar doodnormaal.
Men hoort immers niet te discrimineren,. zonder er trots op
te zijn, dat niet te doen.

Wat de rest betreft
Haar over een kam scheren van alle moslims met IS [ISIS]
vind ik discriminerend, laag en onfatsoenlijk.
Niet minder laag dan antisemitisme is.

Daarvoor moet zij zich schamen.

EPILOOG

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn, dat u met het
interview van Chamoetal Zeidler een podium hebt
gegeven aan pro Israel propaganda van het stuitendste soort.
U hebt iemand aan het woord gelaten, die niet alleen dienst
genomen heeft in een misdadig bezettingsleger en daarvan tot de
dag van vandaag geen afstand heeft genomen.
U hebt haar vrolijk in de gelegenheid gesteld, via
allerlei vage praat over
’’mensen die zich niet openstellen voor de mening
van anderen [haar indienstreding in het Israelische leger,
laat me niet lachen, is dat een mening ?], ’’overmand door haat’’
en ’’mensen, die met elkaar in vrede moeten leven’’ [oja,
beul en slachtoffer ?], onversneden pro Israel
propaganda te bedrijven.
Dat u dat gedaan hebt na een jaar waarin zo’n bloedige Gaza
militaire expeditie heeft plaatsgehad, vind ik meer dan schandelijk.
En daarbij liet u ook toe, dat zij haar onsmakelijke vooroordelen
over moslims ventileerde.
Bah !

Ik eis dan ook van u, dat u in de toekomst een betere afweging
zult maken van geinterviewden, voordat u een diehard Israelverdediger
en IDF’er aan het woord laat.

U bent de Telegraaf niet.
Van een blad op Universiteits en HBO niveau mag ik
wat beters verwachten.

Van harte beterschap gewenst.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

FOLIA MAGAZINE
Maandblad voor HvA en UvA
GOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[2]

FOLIA MAGAZINE
Maandblad voor HvA en UvA
GOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[3]

FOLIA MAGAZINE
Maandblad voor HvA en UvA
GOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[4]

’’Ook grappig waren de steunbetuigingen van Nederlandse militairen :
ze complimenteerden me, omdat ik nog steeds achter mijn beslissing
sta, waar Nederland zelf die trots op het leger mist.’’

FOLIA MAGAZINE
Maandblad voor HvA en UvA
GOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[5]

’’Ik heb helaas niet veel contact met moslims.
Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associeren
met iets als de Islamitische Staat.’’

FOLIA MAGAZINE
Maandblad voor HvA en UvA
GOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

[6]

RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS

http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/ LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA : AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

[7]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

[8]

´´Het Israëlische defensieleger is modern uitgerust. Behalve wapens van Amerikaanse makelij, bijvoorbeeld het M4A1 aanvalsgeweer, de F-15 Eagle en de F-16 Fighting Falcon straalvliegtuigen en de AH-64 Apache, gebruikt het leger ook een grote hoeveelheid door de eigen wapenontwikkelingsdienst ontwikkelde wapens. Het grootste deel hiervan wordt in Israël geproduceerd door onder andere de IMI (Israel Military Industries) , Elbit, El-Op en de IAI. Een bekend Israëlisch wapen is deUzi, maar ook de Desert Eagle, Tavor, Galatz, Galil, Magal, Jericho, Barak, Merkava en de Negev zijn wapens van Israëlische makelij.´´
……..
………
´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen. Israël heeft de mogelijkheid zelf satellieten in een baan om de Aarde te brengen, net als Rusland, de Verenigde Staten,China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India, Japan en Noord-Korea.´´

……
…….
´´

De Israëlische defensie maakt gebruik van landmijnen en clusterbommen. Dit ondanks internationale druk om het gebruik van dit soort wapens te verbieden. Evenals tientallen andere landen heeft Israël de Ottawa-conventie, die het gebruik van landmijnen verbiedt, niet ondertekend of geratificeerd.´´

WIKIPEDIA

KRIJGSWEZEN VAN ISRAEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgswezen_van_Isra%C3%ABl

UITPERS.BE
DE ONBREEKBARE BAND TUSSEN ISRAEL EN DE VS
LUDO DE BRABANDER
OCTOBER 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2813

[9]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

[10]

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[11]

ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

ZIE VERDER NOOT 6

[12]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

[13]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[14]

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements

’’De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ’’

RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[15]

RIGHTS FORUM
DE GAZA STROOK
BLOKKADE

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[16]

VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFFEN
Artikel 33, 4e Conventie van Geneve

ARTICLE 33

No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument

[17]

BTSELEM.ORG
TORTURE AND ILL-TREATMENT UNDER INTERROGATIONS

http://www.btselem.org/torture

BTSELEM.ORG
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

ww.btselem.org/topic/torture

[18]

”Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations ;”

UN GA RESOLUTION 3246

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[19]

FOLIA MAGAZINE
Maandblad voor HvA en UvA
GOED EN KWAAD IN 2014
nr 14/15, 17/12/2014

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET CHAMOETAL ZEIDLER

ZIE LINK

http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Folia-Magazine-14-15-jaargang-2014-2015.pdf

ZIE TRANSCRIPTIE

Chamoetal Zeidler (22)
Student communicatiewetenschap [UVA]
Joods

’’IK ZOU WILLEN BIJDRAGEN AAN VREDE, OP
HET DIPLOMATIEKE VLAK :
IN DE DIALOOG LIGT DE OPLOSSING’’

’’Dit jaar heb ik ontdekt, hoe krachtig en mooi een
gemeenschap kan zijn, en me ondersteund gevoeld door
mensen die daar niets voor terug hoefden en die ik niet ken.
Mijn vader is Israelier, en ik woonde met mijn familie in Israel
tot mijn negende.
Daar is het vanzelfsprekend dat je dienstplicht hebt, en omdat
het land constant bedreigd wordt, voelde het voor mij ook
logisch om wat terug te willen geven.
Op mijn achttiende ben ik uit Nederland teruggegaan om bij
het Israelische leger te gaan.
Ik hoopte daardoor uit te vinden waar mogelijke oplossingen
voor het conflict vandaan zouden kunnen komen, maar ben er
eerlijk gezegd alleen maar pessimistischer door geworden.
Nadat ik op televisie bij Knevel en van den Brink had verteld
over mijn tijd bij het leger en over de chaos waarin Israel
zich bevindt, heb ik heel veel bedreigingen gekregen.
Honderden Facebookberichten waarvan het grootste deel
begon met ’’vieze Jood’’ of ’’vuile zionist’’.
Foto’s van dode baby’s, boodschappen als ’’kijk
altijd achterom’’
Dat heeft me een hele slechte kant van mensen laten zien.
Slechtheid, die ontstaat als mensen zich niet openstellen voor
de mening van anderen, niet willen inzien dat aan allebei de kanten
van een conflict uiteindelijk mensen staan.

Ik wil heel graag, dat de Staat Israel blijft bestaan, in die
zin ben ik een zionist.
Maar de mensen in dat gebied moeten leren in vrede met
elkaar te leven.
Sinds die bedreigingen ben ik de richting een beetje kwijtgeraakt.
Ik had niet meer veel hoop op een oplossing. Maar
de ondersteuning, die ik na die bedreigingen kreeg, was erg byzonder.
Ik kreeg uitnodigingen om op het platteland te komen logeren. als
ik de stad uit wilde, van joodse en niet-joodse mensen.
Ook grappig waren de steunbetuigingen van Nederlandse militairen :
ze complimenteerden me, omdat ik nog steeds achter mijn beslissing
sta, waar Nederland zelf die trots op het leger mist.
Het was fijn om die overeenkomst op te merken, hoewel ik
mezelf niet meer met het leger associeer.

Het is gemakkelijk om weg te kijken van een conflict, of overmand
te worden door de haat.
Op een reis met Nederlandse politieke jongerenorganisaties door
Palestina en Israel vorig jaar probeerde ik mijn pessimisme te verbergen
voor de groep.
Ik wilde een tijd geen nieuws volgen, geen gesprekken erover voeren,
het was te uitzichtloos.
Maar de enorme warmte en steun die ik heb ervaren, probeer ik
nu vast te houden als ik over de negatieve kanten nadenk.
Ik zou willen bijdragen aan vrede, op het diplomatieke vlak : in de
dialoog ligt de oplossing.
Ik heb helaas niet veel contact met moslims.
Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associeren
met iets als de Islamitische Staat.
Dat wil ik niet meer : volgend jaar ga ik op zoek naar islamitische
vrienden om het gesprek mee aan te gaan.’’

EINDE INTERVIEW CHAMOETAL ZEIDLER


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.