RSS artikels
Français  |  Nederlands
zondag 9 mei 2021
14u00 - Hommage à / Eerbetoon aan Lamine Moïse Bangoura gepost op  - Agenda
maandag 10 mei 2021
17u00 - Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 110 gepost op  - Agenda
zaterdag 29 mei 2021
15u00 - Grande manif La Santé en Lutte - Acte 2 gepost op  - Agenda
dinsdag 1 juni 2021

GAZA, ON N'OUBLIE PAS ! GAZA, NOOIT VERGETEN !

gepost op 12/12/13
lieu : Statue du Mégaphone
adresse : Av. de Stalingrad, 1000 Bruxelles
Trefwoorden  actie  luttes sociales  antimilitarisme  solidarité 

[NL lager]

Cinq ans après l’agression militaire israélienne:

Actions de commémoration et de soutien

GAZA, ON N’OUBLIE PAS !

Il y a cinq ans, Israël a déclenché son assaut meurtrier contre la bande de Gaza alors même qu’il l’occupait et lui imposait son blocus. Plus de 1.400 Palestiniens, la plupart des civils, ont été tués.

De nombreuses organisations des droits de l’homme aussi bien qu’une mission spéciale des Nations Unies, dirigée par le juge sud-africain Richard Goldstone, ont accusé Israël d’avoir commis des crimes de guerre. Ces attaques ont provoqué des manifestations tout autour du monde en solidarité avec les Palestiniens gazaouis.

Cinq ans après cette agression militaire dévastatrice, la perpétuation de ce blocus illégal constitue une punition collective de la population et sape la crédibilité du droit international humanitaire.

Dans le cadre d’une action citoyenne et pacifique, nous organisons une marche symbolique et une veillée de commémoration à Bruxelles, pour :

· La fin du blocus de Gaza
· La démolition du Mur de l’apartheid
· La fin de l’occupation israélienne illégale de toute la Palestine!
· Le droit de retourner en Palestine pour tous les Palestiniens!
· Le soutien à la résistance du peuple palestinien
· La libération de tous les prisonniers palestiniens
· Le soutien à la campagne « Boycott Désinvestissement et Sanctions »

Vijf jaar na de Israëlische militaire agressie :

Remembrance and Support

GAZA, NOOIT VERGETEN !

Vijf jaar geleden lanceerde Israël een moorddadige aanval op de Gazastrook.

Meer dan 1.400 Palestijnen, vooral burgers, werden gedood.

Veel organisaties voor de mensenrechten, en een speciale VN-missie onder leiding van rechter Richard Goldstone uit Zuid-Afrika, beschuldigden Israël van oorlogsmisdaden. De Israëlische aanvallen hebben over de hele wereld manifestaties op de been gebracht uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza.

Vijf jaar na deze verwoestende militaire agressie duurt de illegale blokkade van Gaza voort. Ze betekent een collectieve bestraffing van het volk. Ze doet elke geloofwaardigheid van het internationaal humanitair recht teniet.

In het kader van een vreedzame en civiele actie, organiseren we een symbolische mars en een herinneringswake in Brussel voor :

- Het stopzetten van de blokkade van Gaza

- Het slopen van de muur van de Apartheid

- Het einde van de illegale, Israëlische bezetting van heel Palestina

- Het recht op terugkeer naar Palestina voor alle Palestijnse vluchtelingen

- Steun aan de weerstand van het Palestijnse volk

- De vrijlating van alle Palestijnse gevangenen

- Steun aan de campagne BDS, "Boycot, desinvestering en sancties."


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
92184870.jpg
92184947.jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.