RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

GGO-Aardappelactivisten veroordeeld // Conviction of GMO potato activists // Militant(e)s OGM condamné(e)s

posté le 24/09/13 Mots-clés  luttes environnementales 

[NL] Patattenproces : Voorwaardelijke celstraffen voor het rooien van illegale GGO aardappelen

De rechter in Dendermonde maakte vandaag het vonnis bekend in de zaak tegen de 11 activisten die terechtstonden omwille van hun deelname aan de actiedag tegen genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren op 29 mei 2011.

Zij veroordeelde de activisten voor ‘bendevorming’, ‘vernieling’, en ‘weerspannigheid’ met straffen tussen de 3 en 6 maanden voorwaardelijk, geldboetes en een schadevergoeding.

Bij het horen van de uitspraak voelden de beklaagden zeker enige opluchting, omdat effectieve gevangenisstraffen van de baan zijn. Maar deze veroordeling is vooral een gevaarlijk precedent voor iedereen die de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt. Nooit eerder werden milieu-activisten in Belgie veroordeeld voor bendevorming. Er zal dan ook zeker beroep aangetekend worden tegen deze uitspraak.

“De veroordeling tot bendevorming staat in geen verhouding tot het uittrekken van een aantal aardappelen in een omstreden promotieveld voor GGOs” zei Barbara van Dyck, één van de beklaagden. “De actie had tot doel een maatschappelijk probleem zichtbaar te maken. En trouwens, het ging om een veld waarvan de vergunning achteraf door de rechtbank illegaal verklaard is.”

“Door de actievoerders te criminaliseren en hen zwaar te straffen, leidt men de aandacht af van de grond van de zaak : de introductie van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw », zei François de Saint-Georges, een andere beklaagde. “ De voornaamste doelstelling van GGOs is dat het toelaat om zaaigoed in handen te geven van multinationale bedrijven en daarmee voedselsoevereiniteit onmogelijk maken. Bovendien zijn ze ongewenst door een groot deel van de bevolking en houden ze onnodige risico’s in voor het milieu en de gezondheid. En dat terwijl we weten dat er voldoende manieren zijn om wereldwijd gezond voedsel te verbouwen zonder GGO-gewassen. »

De elf activisten en hun advocaten laten het er niet bij zitten en beraden zich op de volgende stap. “De uitspraak is op zich contradictorisch, waar men voor zeer ernstige misdrijven (bendevorming) puur symbolische straffen uitspreekt », zegt advocate Mieke van den Broek. Eerder toonden juristen al aan hoe absurd deze zaak is. (1)

Bart Staes, lid van het Europees Parlement voor Groen en een van de vrijwillige verschijners in dit proces reageerde : "Dit is een zeer gevaarlijk precedent, en slecht voor de democratie, om deze groep mensen te veroordelen voor bendevorming. Zo zullen in de toekomst ook akties van andere sociale bewegingen zoals de vredes-, milieubeweging en de vakbonden gevaar lopen."

De rechter heeft het verzoek van deze honderd mensen, die ook berecht wilden worden, niet ingewilligd. Maar zij zullen de 11 van Wetteren blijven steunen, en ook op andere manieren hun verzet tegen de gang van zaken laten blijken.

Het ontbrak aan een publiek debat over de nood en wenselijkheid van GGOs, en dankzij deze actie is die eindelijk opnieuw aangezwengeld. Meer en meer mensen vormen een opinie en nemen positie in. Het gaat duidelijk om een maatschappelijke kwestie die te belangrijk is om uitsluitend in de handen van technisch experts te laten. Onlangs nog toonden choreografe Anne Teresa de Keersmaeker en schrijver Jeroen Olyslaegers aan dat de rol van wetenschappelijk onderzoek in het streven naar een duurzame landbouw iedereen aanbelangt. De Keersmaeker reageerde op de uitspraak : “De misdaad van Barbara Van Dyck en haar mede-actievoerders bestaat erin dat ze hun mening geuit hebben. Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen die de moed hebben publiek actie te ondernemen en vragen te stellen over issues die de gezondheid van ons en onze kinderen aanbelangen, nu als bendelid veroordeeld worden. In onze maatschappij waar grote industriële groepen op een verdoken en vaak perfide wijze het beleid en de publieke opinie manipuleren, is het van het grootste belang dat openbaar en democratisch protest mogelijk blijft. In een rechtstaat zou ook die tegenstem zich beschermd moeten weten.”

De actievoerders kunnen intussen ook op brede internationale steun rekenen, onder meer nog van Vandana Shiva, wereldbefaamd onderzoekster en activiste uit India. Ze moedigde de veldbevrijders aan om actie te blijven voeren tegen een ondemocratische en onrechtvaardig agro-industrieel landbouwmodel. Beluister haar boodschap hier https://vimeo.com/75279203

Ondanks de weerstand van vele mensen en organisaties gaat de Vlaamse overheid door met de promotie van genetische gemanipuleerde organismen door het opzetten van nieuwe veldproeven. Het gaat om een driejarige proef met GG-mais (2012-2014) en mogelijk ook een zevenjarige proef met GG-populieren die zou starten in 2014.

Meer info over de actie en het proces www.fieldliberation.org

(1) www.legalworld.be/legalworld/Als-de-rechter-kijft-en-slaat-krijgt-de-rechtsstaat-klappen.html?LangType=2067&utm_source=LegalWorld.nl&utm_medium=Ezine&utm_campaign=Ezine%202013.03.28

_
[FR] Procès des patates : peines de prison avec sursis pour l’arrachage d’un champ illégal de pommes de terre OGM

Le tribunal de Dendermonde a annoncé aujourd’hui le verdict dans l’affaire contre les 11 militants jugés pour leur participation à la journée d’action contre des pommes de terre génétiquement modifiées, à Wetteren, le 29 mai 2011.

La condamnation pour association de malfaiteurs est maintenue.

Les peines de prison sont maintenues mais elles sont très allégées (de 3 à 6 mois de prison avec sursis). On ne peut qu’être choqué de l’inadéquation entre une accusation si sérieuse et les peines somme toute symboliques de prison avec sursis. Il semblerait que le tribunal, contre tout bon sens juridique, veut imposer l’association de malfaiteurs et créer un précédent. Nous sommes contents de voir que nous avons été entendus et les peines diminuées, mais nous ne pouvons pas accepter que la condamnation soit maintenue, notamment pour ce qu’elle pourrait augurer pour la répression de l’activisme citoyen à l’avenir. Jamais des écologistes en Belgique n’avaient été désignés comme faisant partie d’une association de malfaiteurs.

Bart Staes, membre du parlement européen pour les Verts et un des comparants volontaires pour ce procès réagit : « C’est un précédent très dangereux, très mauvais pour la démocratie. Condamner ce groupe de personnes pour bande de malfaiteurs constitue un risque dans le futur pour d’autres actions. Les mouvements sociaux et environnementaux seront en danger, ainsi que l’action syndicale ».En outre, le tribunal n’a accordé aucune attention aux comparants volontaires qui tenaient à être jugées avec les militants.

Cette action visait à rendre visible un important choix de société qui est d’aller vers une agriculture saine et durable, aux mains des agriculteurs et privilégiant la santé des consommateurs. L’option soutenue par l’industrie de la biotechnologie est au contraire la culture de plantes ultra-technologiques gorgées de produits chimiques phytosanitaires et dont tous les droits sont confiés à une poignée de multinationales. En outre, indépendamment de l’action, le permis pour l’expérimentation de ce champ de patates a déjà été annulé par un tribunal. Un champ illégal, donc. La liberté d’expression est bâillonnée.

’’En criminalisant l’action des militants, le tribunal passe à côté du vrai problème : l’introduction des ogms dans l’agriculture. Le but principal des OGM, c’est de privatiser les semences, ce qui privera à terme les populations de leur souveraineté alimentaire »’, a déclaré, François de Saint-Georges, l’un des accusés. Les ogm sont rejetés par une grande partie de la population mondiale, ils entraînent des risques importants pour l’environnement, et la santé. C’est inadmissible quand on pense que d’autres solutions existent et sont déjà efficientes.

Les onze militants et leurs avocats n’abandonnent pas et réfléchissent à la prochaine étape . « Nous lancerons certainement un recours contre cette condamnation totalement absurde ", a déclaré l’avocate Mieke van den Broek. D’autres juristes ont déjà réagi au sujet du procès et démontré les incongruités de cette affaire1.

 Dans le passé, il a complètement manqué un véritable débat sur la nécessité et l’opportunité des OGM. Grâce à cette action, finalement, il commence à émerger. A un niveau national, de plus en plus de personnes se forgent une opinion et prennent position. Il s’agit bien de se réapproprier cette question éminemment politique et sociétale, et de ne pas la laisser uniquement être un simple problème technique2. Choréographe Anne Teresa De Keersmaeker réagit sur la condamnation :" Le crime de Barbara Van Dyck et ses camarades militants, c’est qu’ils ont exprimé leur opinion. Je trouve inacceptable que les gens qui ont le courage d’entreprendre des actions et de poser des questions sur les problèmes qui affectent notre santé et celle de nos enfants soient maintenant condamnés en tant que membres d’une association de malfaiteurs. Dans notre société où de grands groupes industriels manipulent la politique de manière cachée et souvent perfide, il est de la plus haute importance que le public réagisse et que la protestation démocratique reste possible. Dans un état de droit, il est necessaire de laisser la place aux voix dissidentes."

A un niveau international aussi les soutiens se multiplient. Encore cette semaine, Vandana Shiva, chercheuse et scientifique reconnue dans le monde entier, a encouragé toutes les personnes qui ont participé à l’action de Wetteren à continuer à s’engager contre un modèle d’agriculture qu’elle considère comme non démocratique. Voir son message de soutien ici : https://vimeo.com/75279203

Pendant ce temps, le gouvernement flamand à continué à faire la promotion des OGM. Malgré une opposition importante, une nouvelle expérience sur le terrain avec du maïs GM (2012-2014) est déjà lancée, et une expérimentation de sept ans avec des peupliers génétiquement modifiés est en cours d’acceptation. Le gouvernement peut encore décider de ne pas accorder le permis. Le VIB reçoit une aide annuelle de 40 millions de la part du gouvernement flamand, ce qui constitue environ la moitié de son chiffre d’affaires. Une partie de cet argent public va à la promotion des cultures génétiquement modifiées.
Plus d’info sur l’action et le procès : www.fieldliberation.org

___
[ENG] GM Potato Trial – Suspended prison sentences for pulling up unlawfully planted GM potatoes

Today the Court of Dendermonde, Belgium, convicted 11 activists of organised crime in relation to their participation in a day of action against a GM potato field which took place in Wetteren on May 29th, 2011.

The activists were convicted of criminal gang forming, criminal damage and resisting arrest, and were given suspended prison sentences of between 3 and 6 ,months, plus fines, damages and court costs totalling more than 25 thousand euros.

There was some relief among the activists on hearing the verdict, but also concern that this verdict creates an extremely dangerous precedent for everyone who values the right of citizens to freedom of speech. This is the first time that environmental activists have been convicted of organised crime charges in Belgium. The activists plan to appeal against todays’ verdict.

’’This conviction for organised crime is completely out of proportion with the ’crime’ of uprooting a few potatoes from a controversial GM crop which was grown for mainly promotional reasons.’’ said Barbara Van Dyck, one of the defendants. ’ The aim of the action was to trigger public debate about the introduction of GMOs into agriculture. The field trial itself was later found by a separate court to be unlawful because they did not have a valid permit for the crop.’

’The criminalisation and harsh sentencing of the activists distracts attention from the real issue:the introduction of genetically modified organisms into agriculture’ added fellow defendant François de Saint-Georges. ’The patenting of genetically modified seeds takes control of our food system away from farmers and communities and hands it over to a small number multinational companies. The use of GM technology in agriculture denies us food sovereignty and entails unnecessary risks for the environment and human health, and is opposed by people all over the world. We already know how to grow sustainable and healthy food for everyone without GMOs’.

The eleven activists and their lawyers are now getting ready for the next step. ’This ruling is contradictory’ points out their lawyer Mieke van den Broek. ’ convicting people for such a serious crime as forming an organised criminal gang, and then giving them purely symbolic sentences. Legal professionals have already pointed out the many other legal absurdities in this case. (1)

Green MEP Bart Staes, one of the almost one hundred voluntary defendants in the trial, reacted to today’s ruling :

’ convicting this group of people of charges related to organised crime creates a very dangerous precedent which is extremely damaging for democracy. It threatens to discourage future actions by other social movements such as the peace and environmental movements and the unions.’

The judge refused to acknowledge the voluntary defendants who had asked to be judged alongside the 11 activists, but these supporters of the action in Wetteren are not deterred and will find other ways to show their solidarity and support.

Prior to the action there had been very little public debate in Flanders about the need for and desirability of genetically modified organisms. This is now beginning to happen, with more and more people forming an opinion and taking a stand on the issue. It is becoming clear that this is a social question which we cannot afford to leave exclusively in the hands of technical experts.

Recently, renowned choreographer Anne Teresa de Keersmaeker made a public statement in support of the activists, and last week world famous researcher and activist Vandana Shiva, in Belgium to raise awareness around European seed regulation, encouraged the activists to continue to take action against the undemocratic and unjust industrial agriculture system.

Despite the growing public opposition the Flemish government is continuing to promote genetically modified crops with new field trials, including a GM maize field which will run from 2012 to 2014, and a proposed seven year GM poplar trial, due to start in 2014.

More info on the action and the trial : www.fieldliberation.org

— -

Notes to editors

www.legalworld.be/legalworld/Als-de-rechter-kijft-en-slaat-krijgt-de-rechtsstaat-klappen.html?LangType=2067&utm_source=LegalWorld.nl&utm_medium=Ezine&utm_campaign=Ezine%202013.03.28
You can listen to Vandava Shiva’s message of support in English here : https://vimeo.com/75279203
For more information, go to the Field Liberation Movement website : http://www.fieldliberation.org/category/about/?lang=en


posté le Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.