RSS artikels
Français  |  Nederlands
maandag 26 april 2021
10u00 - Formation : « Medic tout terrain », près de Bure gepost op  - Agenda - 3 commentaren
10u00 - Formation : « Medic tout terrain » gepost op  - Agenda
17u00 - Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 108 gepost op  - Agenda
donderdag 29 april 2021
zaterdag 1 mei 2021
00u00 - TOU•TE•S AU 1ER MAI FÉMINISTE ET RÉVOLUTIONNAIRE ! gepost op  - Agenda
00u00 - Dans la rue pour le 1er Mai révolutionnaire 2021 ! gepost op  - Agenda
10u00 - Rassemblement musicale contre les extrêmes-droites gepost op  - Agenda
12u00 - nosfuturs.net gepost op  - Agenda

Geen uitsluitingen! Wel echte jobs! - Halte aux exclusions! Pour de vrais emplois!

gepost op 24/02/14
lieu : Pl. Marcel Broodthaers 1060 Saint-Gilles
Trefwoorden  actie  luttes sociales  économie 

[FR plus bas]

Werkloosheidsuitkeringen bestaan om werklozen te beschermen

EN om de lonen van werkenden te beschermen !!!

Zonder de bescherming van werkloosheidsuitkeringen zouden de loonsonderhandelingen veel stroever verlopen, zouden lonen kelderen.. want beter dan niets hè.. De werkloosheidsuitkeringen zorgen ervoor dat de lonen hoger zijn, veel hoger zijn dan die uitkeringen. Het is een soort hefboom.

Werk zoeken en vooral werk vinden ligt vandaag de dag echter niet zo voor de hand (zie artikel/cijfers hieronder). Maandag 10 maart ijveren we voor kwaliteitsvolle jobs voor iedereen, voor meer arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden, voor inschakelingsuitkeringen met onbeperkte duur.

De jongeren, vers van de schoolbanken, zijn sinds zomer 2013 ingeschreven als werkzoekende bij Actiris/VDAB/Forem. In maand 7 (vanaf feb 2014) wordt een eerste “evaluatie” door de RVA/Onem gehouden. Een negatieve evaluatie zorgt voor uitstel van je recht op “inschakelingsuitkeringen”.

Op 1 januari 2015 zullen duizenden (oudere) jongeren hun “inschakelingsuitkering” permanent kwijt spelen. Dit wil zeggen: retour à Hotel Maman of aankloppen bij het OCMW..

D-263 …

[FR]

Les allocations de chômage existent afin de protéger les chômeurs

ET de protéger les salaires des travailleurs!!!

Sans la protection des allocations de chômage les négociations des salaires seraient beaucoup plus rigides, les salaires peuvent chuter... parce que mieux que rien hein...

Les allocations de chômage assurent que les salaires restent plus élevés, beaucoup plus élevé que ces prestations. C’est un type de levier.

Rechercher du travail et surtout trouver du travail n’est pas si évident aujourd’hui (vois l’article/les chiffres ci-dessous). Lundi 10 mars nous promouvons des emplois de qualité pour tous, pour plus d’emplois pour les travailleurs peu qualifiés, pour des allocations d’insertion à durée illimitée.

Les jeunes, fraîchement sortis de l’école, sont depuis l’été 2013 inscrit comme demandeur d’emploi chez Actiris/Forem/VDAB. Au mois 7 (à partir de février 2014) il y a une première «évaluation» détenue par l’Onem/RVA ralentissant le droit aux alloc d’insertion.

Le 1er janvier 2015 des milliers de jeunes (un peu moins jeunes) perdront leur "allocation d’intégration" définitivement. Cela signifie : retour à Hôtel Maman ou frapper au CPAS...

J-263...


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
530bc6a004f186.4(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.