RSS articles
Français  |  Nederlands

Gouden Koets/Symbool van kolonialisme en slavernijverleden Nederland

posté le 08/09/15 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

GOUDEN KOETS/SYMBOOL VAN KOLONIALISME EN SLAVERNIJ
VERLEDEN NEDERLAND

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/gouden-koetssymbool-van-kolonialisme-en-slavernijverleden-nederland/

Eens in het jaar rijdt in Nederland de Koning/Koningin naar de Ridderzaal,
ten overstaan van de Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden
[Eerste en Tweede Kamer] de Troonrede uitspreekt, waarin het regeringsbeleid
voor het volgend jaar bekend gemaakt wordt. [1]
Prinsjesdag. [2]
Op weg naar de Ridderzaal rijdt de vorst traditioneel in de Gouden Koets,
het vehikel, dat in 1898 aan Koningin Wilhelmina werd geschonken bij
haar inhuldiging. [3]
Jaarlijks trekt dit schouwspel veel publiek en voor menigeen is het een
semi sprookjesachtig gebeuren, ondanks de keiharde boodschap, die de
Troonrede in de regel uitstraalt [keiharde bezuinigingen etc]
Maar ja, dan moet ik denken aan de Latijnse uitspraak :
Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
[De wereld wil bedrogen worden, dus laat zij bedrogen worden]

Goed, zo’n koets kan een sprookjesachtige uitstraling hebben, maar hoe zit
het met de werkelijkheid ?

SYMBOOL VAN KOLONIALISME EN SLAVERNIJVERLEDEN

De werkelijkheid is, dat die Gouden Koets zwaar outdated is, met racistische
voorstellingen en dus een belediging aan het adres van de nazaten van
de voormalige slaven en mensen uit de voormalige Nederlandse kolonieen.
Laten we die ’’Gouden Koets’’ eens wat beter bekijken
Een kant ervan bestaat uit de voorstelling ’’Hulde der Kolonieen’’,
waarbij afgebeeld de ’’Nederlandse Maagd’’ [symbool uit de Republiek
der Verenigde Nederlanden] [4], die de wapens van ’’Oost Indie’’ [Indonesie]
en ’’West Indie’’ [Suriname en de Nederlandse Antillen] vasthoudt [5]
en alle mogelijke geschenken in
ontvangst neemt van Indonesiers en zwarte mensen, die daarbij de
uiterste onderdanige houding aannemen. [6]

De voorstelling bestaat uit drie panelen [linker, rechter en middenpaneel],
met dezelfde, onderdanige, strekking.[7]

Nou is het [hoewel toen natuurlijk even ’’fout’’ als nu] niet verbazingwekkend,
dat een dergelijk vehikel werd vervaardigd en gebruikt in de 19 en begin
twintigste eeuw, een tijd, gedrenkt met kolonialisme en superioriteitstheorieen.
Maar ronduit pijnlijk, not done en beledigend is het, dat dit vehikel anno 2015
nog steeds in gebruik is.

PROTEST

Terecht is tegen deze kolonialistische wanvoorstellingen protest aangetekend en wel
door de actiegroep ’’De Grauwe Koets’’ [8]
Ook SP Kamerlid Harry van Bommel, Groen-Links Kamerlid
Mariko Peters, het Landelijk Platform Slavernijverleden en het Comite
Nederlandse Ereschulden hebben geprotesteerd tegen de racistische
en kolonialistische afbeeldingen op de Gouden Koets. [9]

De actiegroep ’’De Grauwe Koets’’ heeft op zaterdag 5 september terecht
geprotesteerd tegen de Gouden Koets met zijn koloniale wanvoorstellingen.
[10]

EPILOOG

Het is niet verbazend, dat een land als Nederland, de voormalige ’’Republiek
der Verenigde Nederlanden’’ [11] dat de misdadige bagage van slavernij
en kolonialisme met zich meesleept, racistische rest symbolen als
de foute Gouden Koets afbeeldingen, de racistische karikatuur ’’Zwarte Piet’’
verhuld als ’’sprookjesfiguur’’ [12] en de verheerlijking van’’zeeheld’’ Michiel de Ruyter [13][in werkelijkheid
zetbaas van de slavenhandel] [14], nog de kop op steken.

Het feit, dat tegen de ontmaskering van dit besmet stuk verleden, door protesten
tegen de Gouden Koets [15], Zwarte Piet [16] en Michiel de Ruyter [17], nog
zo’n weerstand is, bewijst alleen maar, hoe diep dat kolonialistische verleden
nog bij velen zit.

Daarom is dit demasque van zo’n groot belang en moet er blijven
worden geprotesteerd tegen koloniale rest symbolen als de Gouden Koets.

De Gouden Koets wordt de komende jaren gerestaureerd [18] en vervangen
door de Glazen Koets. [19]

Laat de Gouden Koets uit de roulatie blijven en berg het vehikel, dat uit een
besmet verleden dateert, op in een museum. [20]

We leven in 2015
Niet in 1815 of 1915.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

RIJKSOVERHEID
KONINKLIJK HUIS
WANNEER WORDT DE GOUDEN KOETS GEBRUIKT ?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koninklijk-huis/vraag-en-antwoord/wanneer-wordt-de-gouden-koets-gebruikt

[2]

WIKIPEDIA
PRINSJESDAG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsjesdag

[3]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Koets_(Nederland)#Geschiedenis

BRON

WIKIPEDIA
GOUDEN KOETS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Koets_(Nederland)

[4]

WIKIPEDIA
NEDERLANDSE MAAGD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Maagd

[5]

’’In haar handen houdt “de Maagd” de wapens van West-Indië (links) en Oost-Indië (rechts). ’’

DOORBRAAK.EU
KOLONIALE GOUDEN KOETS MOEST OOK NEDERLANDSE
EENHEID SYMBOLISEREN EN ZO KLASSENSTRIJD TEGENGAAN
21 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/koloniale-gouden-koets-moest-ook-nederlandse-eenheid-symboliseren-en-zo-klassenstrijd-tegengaan/

[6]

DOORBRAAK.EU
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

IS GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS VAN DE GOUDEN KOETS
16 SEPTEMBER 2011

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis_van_de_gouden_koets_en_de_slavernij/

[7]

DOORBRAAK.EU
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

[8]

DOORBRAAK.EU
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

[9]

NRC
HAAL DIE SLAVENILLUSTRATIE VAN DE GOUDEN KOETS
AF
16 SEPTEMBER 2011

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/09/16/haal-die-slavenillustratie-van-de-gouden-koets-af/

DOORBRAAK.EU
DIE GOUDEN KOETS SLEEPT EEN ROTTE GESCHIEDENIS MET ZICH MEE
7 SEPTEMBER 2015

http://www.doorbraak.eu/die-gouden-koets-sleept-een-rotte-geschiedenis-met-zich-mee/

[10]

AT5
PROTEST OP MUSEUMPLEIN : ’’GOUDEN KOETS IS RACISME
EN MOET NAAR MUSEUM’’
5 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147011/protest-op-museumplein-gouden-koets-is-racisme-en-moet-naar-museum

[11]

WIKIPEDIA
REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden

[12]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS RACISTISCH
FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[13]

SAIL 2015/ING ’’ZEEHELDENEILAND’’/MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS
SLAVENHANDEL, NEERGEZET ALS ’’ZEEHELD’’/BRIEF AAN ING
ASTRID ESSED
24 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/sail-2015ing-zeeheldeneilandmichiel-de-ruyterzetbaas-slavenhandel-neergezet-als-zeeheldbrief-aan-ing/

[14]

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL
ASTRID ESSED
26 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/michiel-de-ruyter-zetbaas-van-de-nederlandse-slavenhandel/

[15]

AT5
PROTEST OP MUSEUMPLEIN : ’’GOUDEN KOETS IS RACISME
EN MOET NAAR MUSEUM’’
5 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147011/protest-op-museumplein-gouden-koets-is-racisme-en-moet-naar-museum

DOORBRAAK.EU
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-over-het-protest-tegen-de-grauwe-koets/

NRC
HAAL DIE SLAVENILLUSTRATIE VAN DE GOUDEN KOETS
AF
16 SEPTEMBER 2011

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/09/16/haal-die-slavenillustratie-van-de-gouden-koets-af/

NRC
NA ZWARTE PIET MOET OOK DE GOUDEN KOETS ANDERS
15 SEPTEMBER 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/6814/na-zwarte-piet-moet-ook-de-gouden-koets-anders

[16]

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS
JOURNAAL
ASTRID ESSED
20 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journaal/

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

DOORBRAAK.EU
KEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEK
OP ZWARTE PIET RACISME
14 NOVEMBER 2011

http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-piet-racisme/

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/?s=Zwarte+Piet

[17]

DOORBRAAK.EU
GESLAAGD PROTEST TEGEN KOLONIALE
VERHEERLIJKING IN FILM ’’MICHIEL DE RUYTER’’
27 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/geslaagd-protest-tegen-koloniale-verheerlijking-film-michiel-de-ruyter-verslag-met-videos/

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

[18]

NOS
GOUDEN KOETS JAREN UIT DE RUNNING

http://nos.nl/artikel/2052993-gouden-koets-jaren-uit-de-running.html

[19]

WIKIPEDIA
GLAZEN KOETS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Glazen_Koets_(Nederland)

NOS
GOUDEN KOETS JAREN UIT DE RUNNING

http://nos.nl/artikel/2052993-gouden-koets-jaren-uit-de-running.html

[20]

DOORBRAAK.EU
DE GOUDEN KOETS HOORT IN HET MUSEUM
13 AUGUSTUS 2015

http://www.doorbraak.eu/de-gouden-koets-hoort-in-het-museum/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.