RSS articles
Français  |  Nederlands

Herdenking Decembermooerden op Waterlooplein/Einde aan straffeloosheid Bouterse cs

posté le 12/12/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/
VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/herdenking-decembermoorden-op-waterlooplein2014vermoord-maar-niet-vergetenslechts-in-gerechtigheid-berusten/

Op 8 december 2014 is herdacht, dat in de nacht van 8 op 9
december 1982, 15 critici van het militaire regime Bouterse onder diens
verantwoordelijkheid als bevelhebber van het leger, zijn geexecuteerd
zonder vorm van proces. [1]
Deze herdenking vindt jaarlijks plaats [2] en dat is een goede zaak,
want zo worden de slachtoffers van deze ernstige misdaad niet
vergeten en blijft men erop hameren, dat de verantwoordelijken
dienen te worden berecht en veroordeeld.
Er is inderdaad vervolging tegen Bouterse cs ingesteld en het kwam
in 2007 tot een proces [3] maar door een aantal factoren, waarover later,
wordt dit proces niet hervat [4] [had een tijd stilgelegen].
In een woord een schanddaad, want zo wordt straffeloosheid
beloond en komen de verantwoordelijken ermee weg.

Maar nu eerst een terugblik, vanaf het begin van de macht van
Bouterse, de militaire coup in 1980.

32 JAAR DECEMBERMOORDEN
EEN TERUGBLIK

Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en

oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van

de Nationale Militaire Raad [5], bevelhebber van het Surinaamse leger [6]
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft

MILITAIRE COUP

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien

militairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [7] werd de

Nationale Militaire Raad geinstalleerd [8], waar Bouterse een belangrijk lid van was

Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd

Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de

democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [9]

Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987 !

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN :

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten

schendingen

Tav Bouterse :

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder

detentieomstandigheden onder voormalige politici
de zogenaamde oude politiek en ’’dissidente’’ militairen [10]

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE :

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER

DECEMBERMOORDEN

ONOPGEHELDERDE DOOD HORB

MASSASLACHTING MOOIWANA

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden

Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [11]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime

De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [12]

Het officiele verhaaltje, dat zij ’’op de vlucht waren neergeschoten’’, werd al gauw ontkracht

Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is

opgehelderd [13]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [14] een groot aantal mensenrechtenschendingen

en oorlogsmisdaden gepleegd

De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,

van wie tientallen werden gedood [15]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname

voor de massamoord [16]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [17]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn

geweest in de drugshandel [18]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde

criminaliteit nu een groot probleem in Suriname

Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten

Suriname heeft gemaakt.

AMNESTIEWET/DOODSTEEK VOOR
GERECHTIGHEID
PROCES DECEMBERMOORDEN GETORPEDEERD

Ik heb het gehad over het Decembermoordenproces,
waarin Bouterse en 24 andere verdachten werden berecht. [19]
Dat heeft nu de doodsteek gekregen door de aanname van
de zogenaamde ’’amnestiewet’’ in 2012. [20], waarbij een reeds
bestaande amnestiewet werd uitgebreid tot de periode
van de Decembermoorden. [21]
Voormalig militair tegenstander, R Brunswijk, stemde ook
voor [waardoor er een meerderheid was] , waarbij hij bedong,
dat de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana
buiten die amnestie viel. [22]
Hiervoor kunnen Bouterse cs dus nog wel ter verantwoording
worden geroepen.
Duidelijk is, dat die amnestiewet de deur wijd open zet voor
straffeloosheid, wat een klap is in het gezicht van de slachtoffers
van de decembermoorden, hun nabestaanden en gerechtigheid
in het algemeen. [23]

Het voornemen van het parlement, een Waarheidscommissie in
te stellen, die ’’de gebeurtenissen van december 1982 gaat onderzoeken [24]
neem ik niet serieus.
Ten eerste is daarvan nog niets van de grond gekomen.
Maar belangrijker is mijn bezwaar, dat die waarheidscommissie
geen alternatief kan zijn, omdat er geen sprake is van
juridische vervolging , berechting en veroordeling. [25]
Om het in gewoon Nederlands te zeggen :
De verdachten komen makkelijk weg met moord en foltering
en dat is geen gerechtigheid. [26]

Door de aanname van die amnestiewet, die recht wil praten
wat krom is, wordt het hele proces tegen Bouterse en co
[dat al stillag] niet hervat. [27]

Weg dus gerechtigheid en het zoveelste voorbeeld van
lonende misdaad van Staatslieden en militairen, die
op misdadige wijze hebben huisgehouden.

EPILOOG
NOOIT VERGETEN

De decembermoorden zijn
een van de ergste misdaden, gepleegd in het post koloniale
tijdperk van Suriname.
Daarom is het van levensbelang, deze te blijven herdenken.
Opdat men niet zal vergeten.
Opdat men latere misdaden van de Surinaamse militaire
dictatuur, zoals de massaslachting van bosnegerdorp
Moiwana, nooit zal vergeten.

Straffeloosheid, die de folteraars en moordenaars van 8 december
laat lopen, laat de uiterste minachting van het meest elementaire
,het recht op leven, zien.

Daarom :
Herdenken en ijveren voor berechting.

Maar berechting of niet, de Decembermoorden zullen
voortleven als een van de zwartste bladzijden in de Surinaamse
geschiedenis in het post koloniale
tijdperk.

SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

[2]

WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN/HERDENKINGEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden#Herdenkingen

[3]

WIKIPEDIA
DECEMBBERMOORDEN/PROCES DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden#Proces_Decembermoorden

[4]

HLN.BE
PROCES DECEMBERMOORDEN WORDT NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2089012/2014/10/14/Proces-Decembermoorden-wordt-niet-hervat.dhtml

[5]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[6]

Bouterse is bevelhebber van het leger geweest
vanaf juli 1980 tot december 1992

[7]

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

[8]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[9]

’’In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement’’

Bron

WIKIPEDIA
CHIN A SEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Chin_A_Sen

[10]

Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden

Arrestatie oud politici

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

Mishandeling :

GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT

http://nps2010.blogspot.nl/2011/09/geschiedenis-van-de-nps-een_9570.html

Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[11]

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA ?

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/03/20/hallo-hallo-is-dit-fort-zeelandia/

[12]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTE
’’DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982 : DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 - De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982 : de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander

WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/artikel/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

[13]

OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ’’GEWIST’’
11 JULI 2011

http://www.srnieuws.com/bericht.php?id=31242

DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012

HORB IS VERMOORD

http://www.dewest-online.com/?p=10066

[14]

WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Oorlog

[15]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/artikel/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

’’Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren ; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden ; moet de daders vervolgen ; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.’’

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[16]

’’Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren ; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden ; moet de daders vervolgen ; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.’’

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[17]

Niet welkom
"We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel", aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. "Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten."

NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010

http://nos.nl/artikel/173032-bouterse-nieuwe-president-suriname.html

[18]

VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/buitenland/wikileaks-onthulling-brengt-bouterse-in-grote-verlegenheid~a2903301/

NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/22/desi-bouterse-bleef-tot-in-2006-actief-in-drugscriminaliteit/

[19]

WIKIPEDIA
DECEMBBERMOORDEN/PROCES DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden#Proces_Decembermoorden

[20]

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

[21]

UITPERS.BE
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3284

[22]

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

[23]

AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3284

NO SPANG.COM
AMNESTIEWET DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
6 APRIL 2012

http://www.nospang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21086:amnestiewet-doodsteek-democratie-en-mensenrechten&catid=83:ingezonden&Itemid=74

[24]

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

[25]

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR
NIET VERGETEN/ZONDER VERVOLGING GEEN
GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED

http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=14764

[26]

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR
NIET VERGETEN/ZONDER VERVOLGING GEEN
GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED

http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=14764

[27]

HLN.BE
PROCES DECEMBERMOORDEN WORDT NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2089012/2014/10/14/Proces-Decembermoorden-wordt-niet-hervat.dhtml


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.