RSS articles
Français  |  Nederlands

Herdenking Februaristaking/Eerbetoon aan stakers van toen/Strijdbaarheid nu

posté le 26/02/15 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

HERDENKING FEBRUARISTAKING /

EERBETOON AAN DE MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

HULDE AAN DE FEBRUARISTAKERS !

RESPECT VOOR DIEGENEN, DIE ZICH IN DEZE TIJD VERZETTEN TEGEN
DISCRIMINATIE EN UITSLUITING !

CPN MANIFEST FEBRUARISTAKING VAN DE TOENMALIGE CPN/MANIFEST
FEBRUARISTAKING (24-02-1941)
STAAKT ! STAAKT ! STAAKT !


PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !
De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K
Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk !
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??
N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen !
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning !!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

http://www.go2war2.nl/artikel/1378/Manifest-Feb…

Na al die 71 jaren is dit Manifest, dat een moedige staking tegen de nazi terreur en de
Jodenvervolgingen aankondigde, nog steeds indrukwekkend en heeft aan actualiteit nog niets ingeboet [1]

Het is van groot belang, dat jaarlijks de moedige door de toenmalige CPN Communistische Partij Nederland georganiseerde Februaristaking in bezet Nederland blijvend wordt herdacht
Grote waardering voor iedereen, die toen de moed had om te staken en zijn leven in de waagschaal te stellen voor vervolgde medemensen

Herdenking van de door de nazi’s omgebrachte Joden, zigeuners, homo’s, Jehova Getuigen en andere vervolgden

WAAKZAAMHEID

De kernwoorden van het Comite Herdenking Februaristaking 2015

zijn :


’’In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen : niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.’’ ¨(2)

…………..

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

http://www.februaristaking.nl/

Even terug naar het begin
De Februaristaking

DE FEBRUARISTAKING TOEN
STAAKT ! STAAKT ! STAAKT !
VOORSPEL

Vanaf de Duitse nazi bezetting van Nederland werden langzaam, maar
zeker steeds meer anti Joodse maatregelen ingevoerd [3], waarbij de
nazi’s in hun terreur tegen de Joden werden geholpen door de WA,
de paramilitaire knokploeg van de pro Duitse NSB. [4]
Deze WA terroriseerde en intimideerde Joden, sloeg ze
in elkaar en intimideerde weigerachtige niet Joodse winkeliers,
het door de bezetter verplichte bord ´´Voor Joden verboden´´
op te hangen. (5)
Maar de Joden en niet Joodse solidaire mensen, vooral
communisten en hun organisaties (stevig in het verzet geworteld)
kwamen in het geweer en richtten zelfverdedigingsgroepen op. (6), die
de strijd met deze gangsters aangingen.
Dat escaleerde vanwege de toenemende WA provocaties
(vaak geholpen door Duitse militairen), waarbij een WA man, Koot,
om het leven kwam. (7)

Deze dood greep de Duitse bezetter aan om de anti Joodse maatregelen
te intensiveren.
De Joodse buurt in Amsterdam werd op 12 februari 1941 hermetisch
van de buitenwereld afgesloten [8] (een dag
na de confrontatie tussen WA gangsters en de Joodse en door
hen gesteunde communistische verdedigingsploegen, waarbij
Koot om het leven kwam) en onder druk van de bezetter
werd de Joodse Raad opgericht, die in feite het vuile
werk van de bezetter moest opknappen. (9)
Bij een Duitse inval in een door Duits-Joodse vluchtelingen
gedreven ijssalon Koco, waarbij behoorlijk werd gevochten, werden
de eigenaren en enkele verdedigers van de ijssalon gearresteerd. [10]
Dit was voor de bezettter aanleiding, de mensenjacht te beginnen.
De mensenjacht begon.
Op 22 en 23 februari werden de eerste twee grote razzia´s onder
de Joodse bevolking gehouden, waarbij 427 Joodse mannen
werden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausen
werden gedeporteerd. [11]

FEBRUARISTAKING
STAAKT ! STAAKT ! STAAKT !
DE MAAT VOL

En toen was de maat vol !
De door de bezetter illegaal verklaarde CPN [Communistische
Partij Nederland] besloot in actie te komen en de staking, die
toch al gepland was [maar niet doorgegaan op 18 februari] nu
massaal op te zetten, om zo te protesteren tegen de Jodenvervolgingen.
Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.
Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken, wat
werd ondersteund door mede initiatiefnemers tot de
staking, de verzetsmannen Piet Nak en Dirk van Nimwegen.[12]
Massale steun kreeg deze staking, die begon met het Openbaar
Vervoer en de Gemeentereiniging en oversloeg naar andere sectoren. [13]
Van Amsterdam sloeg de staking over naar Zaandam, Haarlem, Velsen, Hilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), Bussum, Weesp, Muiden en de stad Utrecht.[14]
Ze hebben het twee volle dagen opgenomen tegen de bezetter.
Toen werd de staking met geweld neergeslagen, vooral CPN’ers
[die een groot aandeel in de staking hadden] vervolgd, gearresteerd
en een aantal geexecuteerd. [15]
Ze streden tegen antisemitisme, racisme en de uitsluiting
van mensen op grond van hun afkomst.

TERUG NAAR HET HEDEN
DE LESSEN VAN NU

Het Comite Herdenking Februaristaking 2015 merkt op

’’’’In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen : niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.’’

En dat is maar al te waar.
Racisme, xenofobie, Islamofobie en een hetze tegen
vluchtelingen, die vaak worden gecriminaliseerd,
neemt hand over hand toe.
En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders
[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komen
met discriminerende voorstellen, waarbij mensen
van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde
premies hebben betaald een lager niveau aan
kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]
zouden ontvangen in hun land van herkomst of in
het geheel niet, met een
naar ambtelijk woord ’’Wet Woonlandbeginsel’’ genoemd [17]
Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premier
Asscher.
En dan was er nog uit de koker van de VVD een
initiatiefwetsvoorstel, de ’’Antillianenwet’’, waarbij aan de
komst van ’’Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaarden
zouden worden gesteld. [18] Terwijl zij als deel van het Koninkrijk
der Nederlanden dezelfde rechten hebben als andere
Nederlanders.
Pure discriminatie dus.
Gelukkig stuitte dit initiatief op veel verzet in de Kamer. [19]
Maar het feit, dat een fractielid van een reguliere Nederlandse
partij met een dergelijk wetsvoorstel kwam, is al
gevaarlijk genoeg.
Dat er in het Nederlandse Parlement een ’debat’’
is gehouden over het ’’Marokkanenprobleem’’ [20], is
niet alleen racistisch, maar een klap in het gezicht van
alles waarvoor de Februaristakers hebben gestreden.

EPILOOG

Neen, discriminerende regeringsmaatregelen zijn nog
geen allochtonenvervolging, etnische profilering [21] is
nog geen Mensenjacht.
Een extreem-rechtse partij maakt nog geen politiestaat.

Maar het gevaar zit em in het steeds meer opschuiven
van grenzen, het salonfahig maken van racisme.
Dat er geen maatschappelijke protesten zijn,
als in de Tweede Kamer wordt gezegd, dat ’’de
Nederlandse eigenheid via immigratie en de baarmoeder
om zeep worden geholpen.. [22]
Dat is onversneden nazi taal.
Dat is gevaarlijk.
Levensgevaarlijk.

En daarom is juist nu de Februaristaking-
herdenking zo belangrijk.

Om de moedige verzetsmensen van toen te eren.
Maar vooral ook om de link door te trekken
naar deze tijd.

De betekenis van de herdenking schuilt in de waakzaamheid voor heden en toekomst,
waarbij opnieuw bevolkingsgroepen over een kam worden geschoren.
Uit het verleden wordt geleerd, hoe levensgevaarlijk de gevolgen kunnen zijn.

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT !

Astrid Essed

NOTEN

(1)

PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/
DE DUISTERNIS VAN RACISME EN ISLAMOFOBIE
KENT GEEN GRENZEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-wil-nu-alle-moskeeen-sluitende-duisternis-van-islamofobie-en-racisme-kent-geen-einde/

VOLKSKRANT

PVV WIL NU ALLE NEDERLANDSE MOSKEEEN SLUITEN

26 NOVEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvv-wil-nu-alle-nederlandse-moskeeen-sluiten~a3798808/

NOS

PVV : GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

NIEUWS.NL

HISTORICUS ZIET PARALLEL PVV EN NAZIPROPAGANDA

26 JULI 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20130726/Historicus-ziet-parallel-PVV–en-nazipropaganda

PVV

CRIMINELE ALLOCHTONEN

WILDERS

27 JULI 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

RACISME IN NEDERLAND
PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-wilders-en-het-gif-van-racisme/

(2)

COMITE HERDENKING FEBRUARISTAKING
OPROEP 2015

http://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2015/

OPROEP

Ons comité en de Gemeente Amsterdam hebben de volgende oproep uitgegeven :

“Op woensdag 25 februari 2015 vindt de herdenking plaats van de Februaristaking. Een actie in 1941 die een inspiratiebron werd voor verzet en medemenselijkheid. Vele tienduizenden burgers legden uit solidariteit met de vervolgde Joodse bevolking het werk neer in Amsterdam, de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Haarlem, Velsen en Weesp. De Februaristaking in 1941 geldt als een internationaal erkend – massaal en openlijk – protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Uit bewondering hiervoor schonk Koningin Wilhelmina na de oorlog Amsterdam het devies : “heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Die erkenning en dat eerbewijs mogen ons nog steeds met trots vervullen. In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen : niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.
Wij roepen u op om woensdag 25 februari op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam aanwezig te zijn bij de herdenking van de Februaristaking en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

http://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2015/

[3]

ANTI-JOODSE MAATREGELEN IN NEDERLAND VANAF 1940

GO2 WAR.NL

http://www.go2war2.nl/artikel/1938/Anti-Joodse-maatregelen-in-Nederland-vanaf-1940.htm

JODENVERVOLGING IN NEDERLAND :
OVERZICHT 1940-1945
VERZETSMUSEUM

http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,jodenvervolging/overzicht_1940_1945

[4]

WIKIPEDIA
WEERBAARHEIDSAFDELING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling

(5)

´´De WA trachtte caféhouders die niet van zins waren de toen net uitgevaardigde bordjes met teksten als ’Voor Joden verboden’ of ’Joden niet gewenscht’, te bewegen deze borden wél op te hangen.´´

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot

BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

(6)

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot

BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

(7)

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot

BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

WIKIPEDIA
HENDRIK KOOT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Koot

(8)

´´Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9 februari en de dood van Koot liet Hans Böhmcker (vertegenwoordiger van Reichskommissar Seyss-Inquart in Amsterdam) op 12 februari om zes uur in de ochtend de Jodenbuurt volledig afsluiten. ´´

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
IJSSALON KOCO

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#IJssalon_Koco

BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

(9)

WIKIPEDIA
JOODSE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad

NPS-DE OORLOG-DOSSIERS-JOODSE RAAD

http://deoorlog.nps.nl/page/dossiers/780394/Joodse+Raad?afl=5

[10]

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
IJSSALON KOCO

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#IJssalon_Koco

BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

(11)

VERZETSMUSEUM
FEBRUARISTAKING

http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking

’’Als represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco vonden op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1941 in de Jodenbuurtrazzia’s plaats onder leiding van Obersturmbannführer Friedrich Knolle. Op bevel van Himmler, Seyss-Inquart en Rauter werden 427 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en – naar later bleek – naar het concentratiekamp Mauthausenafgevoerd.’’

WIKIPEDIA
RAZZIA IN DE JODENBUURT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Razzia_in_de_Jodenbuurt

BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

´´De Duitse bezetter vond in de onrust die rondom de rellen en Koot’s dood ontstond voldoende aanleiding om de eerste grote razzia’s onder de Joodse bevolking te houden, o.a. op het Jonas Daniël Meijerplein, op 22 en 23 februari 1941.´´

WIKIPEDIA
HENDRIK KOOT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Koot

[12]

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/STAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Staking

BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

VERZETSMUSEUM
FEBRUARISTAKING

http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking

DE GROENE AMSTERDAMMER
VERZETSMAN EN DWARSLIGGER
PROFIEL : PIET NAK
MAX ARIAN
13 MEI 2000

http://www.groene.nl/artikel/profiel-piet-nak

WIKIPEDIA
PIET NAK

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Nak

WIKIPEDIA
WILLEM KRAAN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Kraan

[13]

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

VERZETSMUSEUM
FEBRUARISTAKING

http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking

[14]

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

[15]

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/VERVOLGING CPN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Vervolging_CPN

BRON

WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

[16]

NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[17]

WET WOONLANDBEGINSEL

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031555/geldigheidsdatum_29-08-2013

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN
PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/marokkaanse-organisaties-dreigen-steun-aan-pvda-in-te-trekken

NU.NL
ASSCHER ZEGT UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO OP
8 OCTOBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3898498/asscher-zegt-uitkeringsverdrag-met-marokko-op.html

WILDERS WINT WEDEROM
PETER STORM
11 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/11/wilders-wint-wederom/

[18]

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/
TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schandeterugkeer-naar-duistere-tijden/

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.
Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria :
- 
het voldoende beheersen van de Nederlandse taal ;
- 
het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland ;
- 
het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt ;
- 
in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie ;
- 
geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang ;
- 
in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”
INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
”ANTILLIANENWET” GENOEMD]

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33325_initiatiefvoorstel_bosman

[19]

NOS
KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET
12 MAART 2014

http://nos.nl/artikel/622251-kamer-kraakt-antillianenwet.html

NIEUWS.NL
GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD
12 MAART 2014

http://nieuws.nl/algemeen/20140312/geen-meerderheid-voor-antillianenwet-vvd/

[20]

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

REPUBLIEK ALLOCHTONIE. EEN GENANTE VERTONING

MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/een-genante-vertoning

PVV

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

NOS

”MAROKKANENDEBAT” IN DE NACHT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492248-marokkanendebat-in-de-nacht.html

[21]

AMNESTY INTERNATIONAL

DOSSIER : ETNISCH PROFILEREN

http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

AMNESTY INTERNATIONAL

GELIJKHEID ONDER DRUK

DE IMPACT VAN ETNISCH PROFILEREN

NOVEMBER 2013

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf

AMNESTY INTERNATIONAL

PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR MENSENRECHTEN - Etnisch profileren onderkennen en aanpakken

OCTOBER 2013

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf

[22]

’’

"De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die vernoemd zijn naar Mohammed. De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen.’’

NOS

PVV : GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.