RSS articles
Français  |  Nederlands

Hermitage ’’Hollanders uit de Gouden Eeuw’’/Tentoonstelling wist slavernij uit de geschiedenis

posté le 31/01/17 par Astrid Essed Mots-clés  histoire / archive 

HERMITAGE ’’HOLLANDERS UIT DE GOUDEN EEUW’’/TENTOONSTELLING
WIST SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH GEBIED EN DE OOST UIT DE GESCHIEDENIS/BRIEF AAN DIRECTIE HERMITAGE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/hermitagehollanders-uit-de-gouden-eeuwtentoonstelling-wist-slavernij-in-caraibisch-gebied-en-de-oost-uit-de-geschiedenis/

AAN DE DIRECTIE VAN
HET MUSEUM DE HERMITAGE

Onderwerp :
Uw tentoonstelling over de Zeventiende Eeuw [de zogenaamde
’’Gouden Eeuw’’] ’’Kijk Ons Nou in de Hermitage’’

Uw verheerlijking van rovers en massamoordenaars.

Geachte dames en heren,

’’Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan ? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.’’ [1]

Dit lees ik op uw website, waarop u reclame maakt
voor de tentoonstelling ’’Kijk ons Nou’’,
over de ’’Gouden Eeuw’’

U durft ook nog te schrijven

’’Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap.’’ [2]

En ik moet u eerlijk zeggen :
Ik kon mijn ogen niet geloven !

Hoe is het mogelijk, dat u bij een tentoonstelling over de Gouden
Eeuw en de Hollandse rijken [over wie het hier gaat] [3], de
woorden ’’vrijheid’’ en ’’gelijkheid’’, in de mond
durft te nemen ?
Dat u een dergelijke tentoonstelling durft aan te kondigen met
de volzin ’’Kijk ons Nou’’ [4], alsof het gaat om mensen,
op wie je trots kunt zijn ?
Als het niet zo ernstig was, zou het the joke of the year zijn !

Want deze ’’Kijk Ons Nou’’ helden, die u zo de hemel in prijst,
hebben niet alleen de mensen in de Republiek der Verenigde
Nederlanden op
schandalige wijze onderdrukt en wrede straffen uitgevoerd
[5], maar zich bovendien schuldig
gemaakt aan massaontvoeringen, massaverkrachtingen,
massaslachtingen en ontmenselijking van aardbewoners op
verbijsterende schaal.
Zaken, die in de geschiedenis te boek staan als MISDADEN
TEGEN DE MENSELIJKHEID.

Nog niet duidelijk ?
Ik heb het hier over de meest grootschalige mensenroof uit
de geschiedenis, de transatlantische slavenhandel en de slavernij ! (6)
Ik heb het hier over de bloedige onderdrukking van de bevolking van
wat later Indonesie heette, waar trouwens ook slavernij is geweest. (7)

SLAVERNIJ, DIE MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

U verheerlijkt dus de Hollandse rijken, van wie een groot deel
betrokken geweest is bij de transatlantische slavenhandel
en slavernij (8), die misdaad tegen de menselijkheid.(9)
Beneden alle peil.
Toegegeven, op de website van uw tentoonstelling vermeldt u ook
(u verbeeldt hier de gedachtenwereld van die Hollandse rijken)
´´’Maar op zee en in onze kolonieen deinzen we niet terug voor geweld’’ (10)
Dat is tenminste iets, maar veel, veel te weinig !

Vandaar voor u nog even een college in het kort

Die slavernij, die trouwens van alle tijden is (11), was een misdadig
systeem, waarbij mensen als ´´dingen´´ werden beschouwd, die je mocht
verhandelen, kopen en verkopen en die -en dat is belangrijk -
als gratis arbeidskrachten anderen (waaronder die Kijk Ons Nou
helden van u) rijk gemaakt hebben, ergo een grote bijdrage hebben gegeven
aan economische ontwikkelingen (hier de welvaart van de Republiek,
waarvan trouwens maar een kleine groep profiteerde), aan welke
voordelen zij part noch deel hadden ! (12)

Die transatlantische slavenhandel, waaraan uw Kijk Ons Nou
lieden zo veel verdiend hebben, was dus de handel in
Afrikanen, die werden gestolen, gekidkanpt en verhandeld
van Afrika naar
de beide Amerika’s Noord en Zuid-Amerika.
12 miljoen Afrikanen waren dat. (13)
Het aandeel van de Nederlandse betrokkenheid wordt
geschat van 500 000 tot 600 000. (14)

SAMENVATTEND

Dat u een tentoonstelling houdt over de Gouden Eeuw, de
17e eeuw dus, is prima, wat mij betreft.
Tenslotte is het van belang, welke periode in de geschiedenis
ook te belichten, zeker de 17e eeuw, die de bloeiperiode
is geweest voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, op
handelsgebied en de basis gelegd heeft voor de Nederlandse
expansie in de wereld.

Maar dan bent u dan ook zowel vanuit moreel als
historisch oogpunt verplicht, voor het voetlicht
te brengen wat de basis is geweest van die Nederlandse
expansie, althans in het Caraibisch gebied :
De transatlantische slavenhandel en slavernij.
Want op het bloed van de slaven is de gestolen
rijkdom uit de Caraibische gebieden gebouwd.
Geroofd door de WIC. [15]

En op het bloed van de bevolking in het toenmalige
’’Indie’’ viel de rijkdom uit ’’De Oost’’ de happy few
in de Republiek ten deel.
Geroofd door de VOC. [16]

Dit niet noemen, zoals u in uw tentoonstelling
gedaan hebt, leidt tot geschiedvervalsing.
Het zich in verheerlijkende, bewonderende zin
uitlaten over de rijke Hollandse 17e eeuwers getuigt
bovendien van een stuitend disrespect tegenover
hun slachtoffers :
De slaven in de West en de onderdrukte bevolking
in de Oost.

Ik weet niet, of er ook een schilderij hangt van een
van de beruchtste massamoordenaars, Jan Pieterszoon
Coen [17]
Weet u wat hij gedaan heeft bij een opstand op de
Banda-eilanden ?
’’Hij liet de hele bevolking op de Banda-eilanden uitroeien : 15.000 mannen, vrouwen en kinderen.’’ [18]
Dat is genocide en ook in die tijd kwam het hem op stevige
kritiek te staan, ook van de kant van de ’’Heeren Zeventien’’ [VOC] [19],
al was dat voor de VOC geen reden, de barbaarse politiek
van Coen te wijzigen. [20]

Dat u hiervoor geen oog heeft gehad, vind ik een schande !

SHAME ON YOU !

EIS AAN U :

Verander die malle aanhef van uw tentoonstelling ’’Kijk ons Nou’’,
alsof het hier om mensen mer een positieve verdienste gaat [quod
non] en belicht op overtuigende manier de bloed-kant
van de door u bejubelde Gouden Eeuw, de transatlantische
slavenhandel en slavernij EN de bloedige onderdrukking
in ’’Indie’’ [Indonesie dus]

Zo niet, dan zal het consequenties hebben.
U zult belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

Dus word integer en willig deze eis in.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/hermitagehollanders-uit-de-gouden-eeuwtentoonstelling-wist-slavernij-in-caraibisch-gebied-en-de-oost-uit-de-geschiedenis/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/01/31/hermitage-hollanders-van-de-gouden-eeuwtentoonstelling-wist-slavernij-uit-de-geschiedenis


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.