RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Israelische annexatie deel Jordaanoever/Brief aan leden vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken

posté le 14/04/16 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN DEEL VAN DE WESTELIJKE
JORDAANOEVER/BRIEF AAN LEDEN VAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

Een soortgelijke brief is ook uitgegaan naar de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-economische-zaken/

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

Onderwerp :
Annexatie door Israel van een deel van de bezette Jordaanoever

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Geachte dames en heren,

Verontwaardiging en verbijstering streden bij mij om de eerste
plaats.
Verontwaardiging over de zoveelste Israelische schending van het
Internationaal Recht, de annexatie van een stuk land op de
bezette Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van Jericho en niet
ver van de Dode Zee.
Dit stuk land is verklaard tot Israelisch’’Staatseigendom’’ [1]
En verbijstering om het feit, dat hierover geen felle protesten geweest
zijn van de kant van de Nederlandse regering en het parlement.
Dat is niet alleen een schoffering van het Internationaal Recht,
maar ook nog eens meten met twee maten, waarop ik nog terug kom.
Een oproep dus aan u, om de regering onder druk te zetten, in
protest te komen.
Suggesties over de vorm van dit protest leest u aan het eind van deze brief,
onder de kop ’’Annexatie deel Westelijke Jordaanoever/Tijd voor maatregelen
tegen Israel’’

I

GREEP UIT ISRAELISCHE ANNEXATIES :
SYRISCHE GOLANHOOGTE
JERUZALEM ALS ’’EEUWIGE EN ONDEELBARE HOOFDSTAD’’

Syrische Golan Hoogte :

Het is niet de eerste keer, dat Israel overgaat tot annexaties :

Zo is er de annexatie geweest van de in de Zesdaagse Oorlog
veroverde Syrische Golan Hoogte, hetgeen door de VN
in VN Veiligheidsraadsresolutie 497 [1981] niet alleen is veroordeeld,
maar ook ’’nietig verklaard’’ [2]
Dat geheel in overeenstemming met het Internationaalrechtelijke
adagium, ’’dat de verwerving van gebied door militair geweld
ontoelaatbaar is’
[’’Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war’’
of ’’that the acquisition of territory by military conquest is inadmissible’’], hetgeen terugkomt in een scala van VN Resoluties
over Israel, waaronder VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die
Israel opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
van 1967 veroverde gebieden, waaronder de Syrische Golan
Hoogte en de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza] [3]
Daarnaast is annexatie van bezet gebied een schending van het Haags Verdrag [1907], waarin
is vastgelegd, dat permanente veranderingen
van bezet gebied, door een bezettende macht, niet is toegestaan. [4]

Annexatie Jeruzalem :

Ook Jeruzalem is door Israel de facto geannexeerd.
In de oorlog van 1948 veroverde de Israelische troepen
West Jeruzalem, ondanks de in VN Resolutie 181 over de
Verdeling van Palestina [1947] voor Jeruzalem
voorziene positie als ’’corpus separatum’’ [internationale status] [5].
Dit werd gevolgd door de bezetting van Oost-Jeruzalem in 1967,
dat een annexatiekarakter kreeg :
Ik refereer aan VN Veiligheidsresolutie 252, waarin werd
o.a. staat
’’2. Merkt op dat alle administratieve wijzigingen in Jeruzalem door Israël niet legaal zijn, en de status van Jeruzalem niet kunnen veranderen ;
3. Roept Israël sterk op om deze administratieve veranderingen terug te draaien en niet langer veranderingen in de status van Jeruzalem door te voeren ;’’ [6]

Het ’’wijzigen van de status van Jeruzalem’’ ging vrolijk door, gezien

de protesten in VN Veiligheidsraadsresoluties 267 en 298. [7]

De formele annexatie van Jeruzalem volgde in 1980, toen

Jeruzalem werd uitgeroepen tot ’’ ’’eeuwige en ondeelbare hoofdstad’’ van Israel.

[8]

Hiertegen kwam al snel internationaal protest.

De VN beschouwde deze annexatie als een schending

van het Volkenrecht. [9]

In VN Veiligheidsraadsresolutie 478 kwam een duidelijke

veroordeling. (10)

Daarbij is Oost/Jeruzalem zowat omsingeld door de illegale

Israelische nederzettingen, wat een eventueel toekomstige

Palestijnse Staat, met als hoofdstad Oost-Jeruzalem, praktisch

en geografisch ernstig bemoeilijkt door de geschapen ´´facts

on the ground´´ (11)

II

NEDERZETTINGEN, PRODUCT VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING

En dan zijn er nog de nederzettingen, die sinds

eind zestiger jaren zijn gebouwd [en nog geregeld worden uitgebreid]

op bezet Palestijns gebied.

Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend

zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal

Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van

1907] illegaal. [12]

Ook is de illegaliteit van de nederzettingen nogmaals bevestigd

door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door

bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal

verklaarde :

’’"The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law." [13]

Ook de Europese Unie beschouwt de nederzettingen als illegaal :

Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van

van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland :

’’"Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties." [14]

U ziet, deze verklaring is ook een knipoog naar de wijziging in de status

van Jeruzalem, oftewel de annexatie van Jeruzalem. [15]

III

BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/

BLOKKADE GAZA/MUUR

Maar die annexaties en de nederzettingen konden er niet zijn zonder

de nu al bijna 49 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,

ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel

destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog

veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [16]

Nooit gehoor aan gegeven.

Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere

vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen

en [oorlogs]misdaden inhoudt.

Voorbeelden zijn er te over :

Ik pik eruit :

De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met

als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen

[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [17]

Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,

scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [18]

De ellende is niet te tellen.

Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar

dreigt te worden. [19]

De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend :

Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [20]

Ook is de watersituatie kritiek :

90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak : door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [21]

Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.

Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel

33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [22]

De VN zegt :

"The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment."

[23]

De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft :

"The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip."

[24]

MUUR

Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [25] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.

Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg : tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [26] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.

Opnieuw dreigt een annexatie na voltooiing van de Muur,

omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever

bij Israel is ingelijfd, een gebied, waar 85 procent

van de kolonisten wonen. [27]

Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de

Westelijke Jordaanoever. [28]

Je zou toch denken, dat al die schendingen van

het Internationaal Recht, bezetting, nederzettingen,

de Muurbouw en de [oorlogs] misdaden, bij diverse

militaire invallen in Gaza [en ook de Westelijke

Jordaanoever] gepleegd, genoeg reden is, op

EU niveau, of op niveau van de Nederlandse regering,

om maatregelen tegen Israel te nemen.

Maar nee, het blijft bij mooie beginselverklaringen,

zonder consequenties.

ANNEXATIE DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER
TIJD VOOR MAATREGELEN TEGEN ISRAEL

Hoog tijd dus, wel maatregelen tegen Israel te nemen, in
verband met die annexatie van een deel van de Westelijke
Jordaanoever. [29]
En dat is dan ook waar ik bij u op aandring :
Om de Nederlandse regering onder druk te zetten, ter uitvoering
hiervan.
Dat kan door de Nederlandse ambassadeur terug te roepen voor
overleg en Israel een ultimatum te stellen, die annexatie van bezet
land, ten behoeve van toerisme, commerciele doeleinden
en de uitbreiding van een of meerdere illegale nederzettingen [30],
terug te draaien.

Zo Israel daaraan niet voldoet, dan moeten er sancties van de kant
van Nederland komen.

Sowieso is het meten met twee maten, ook van EU kant.
Waarom nam de EU wel nieuwe sanctiemaatregelen tegen
Rusland na de annexatie van de Krim [31], roepen
ze zelfs andere landen op om ook mee te doen [32]
en blijft het zo oorverdovend stil als het over Israel gaat ?

TENSLOTTE

Een bijna 49 jarige bezetting, landdiefstal door illegale nederzettingen,
bloedige militaire aanvallen, de uithongeringsblokkade van Gaza en de
illegale Muurbouw

En dan nog als klap op de vuurpijl die openlijke, schandalige annexatie
van een deel van (bezet) Palestijns land.

Ik verwacht van u, dames en heren, dat u druk gaat uitoefenen op
de Nederlandse regering om (bovenstaande) of andere maatregelen
te nemen om Israel duidelijk te maken

BASTA !

EU beginselverklaringen zijn er genoeg, maar dat zet geen zoden aan
de dijk.

Dus zeg ik tegen u

Geen woorden, maar daden.

Neem uw humanitaire verantwoordelijkheid en
maak Israel duidelijk, dat genoeg, genoeg is.

Anders bent u medeverantwoordelijk aan het voortduren
van het onrecht tegens het Palestijnse volk.

Denk aan de woorden van Einstein, waarmee ik deze brief ben begonnen.

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

[1]

VOLKSKRANT
ISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER
15 MAART 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

JOOP.NL
ISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED
15 MAART 2016

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

’’Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ’’

NOS
ISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER
15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

[2]

’’United Nations Security Council resolution 497, adopted unanimously on 17 December 1981, declared that the Israeli Golan Heights Law, which effectively annexed the Golan Heights, is "null and void and without international legal effect" and further calls on Israel to rescind its action.[1]’’

WIKIPEDIA
UNITED NATION SECURITY COUNCIL RESOLUTION 497

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_497

Resolutie 497 (17 december 1981) “... verklaart de annexatie van de Syrische Golan-hoogvlakte ’nul en onbestaand’ en eist dat Israël zijn beslissing (tot annexatie) onmiddellijk intrekt”

BRON :
ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

[3]

’’Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war’’

RESOLUTION 242 (1967)

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

[4]

ONDERSTAAND ARTIKEL VAN HET HAAGS VERDRAG VERKLAART DE ILLEGALITEIT
VAN DE IN BEZET GEBIED GEBOUWDE NEDERZETTINGEN, MAAR
IS UITERAARD VAN TOEPASSING OP IEDERE DOOR DE BEZETTENDE
MACHT AANGEBRACHTE PERMANENTE VERANDERING IN BEZET
GEBIED, ZOALS ANNEXATIE

’’ The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.’’

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf

[5]

’’The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations.’’

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm

´´Terug naar Jeruzalem. In de beruchte VN-resolutie 181 uit 1947, waarin een verdeelplan voor Palestina werd voorgesteld, werd Jeruzalem als een enclave aangeduid – een zogenoemd corpus separatum - die onder toezicht van de Verenigde Naties zou komen.´´

ALEXANDRINA
JERUZALEM, HOOFDSTAD VAN APARTHEID
23 OCTOBER 2014

http://www.alexandrina.nl/?p=3797

[6]

’’2. Merkt op dat alle administratieve wijzigingen in Jeruzalem door Israël niet legaal zijn, en de status van Jeruzalem niet kunnen veranderen ;
3. Roept Israël sterk op om deze administratieve veranderingen terug te draaien en niet langer veranderingen in de status van Jeruzalem door te voeren ;’’

WIKIPEDIA
RESOLUTIE 252 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_252_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[7]

WIKIPEDIA
RESOLUTIE 267 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_267_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA
RESOLUTIE 298 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_298_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

(8)

´´In 1980 werd bij wet vastgelegd dat Jeruzalem de “eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël” is. Die wet staat bekend als de Jeruzalemwet.´´

ALEXANDRINA
JERUZALEM, HOOFDSTAD VAN APARTHEID
23 OCTOBER 2014

http://www.alexandrina.nl/?p=3797

WIKIPEDIA
JERUZALEMWET

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalemwet

(9)

´´Formeel wordt dit niet erkend door de Verenigde Naties, sterker nog, deze annexatie wordt gezien als een schending van het volkenrecht.´´

ALEXANDRINA
JERUZALEM, HOOFDSTAD VAN APARTHEID
23 OCTOBER 2014

http://www.alexandrina.nl/?p=3797

(10)

´´In Resolutie 478 staat dat de Veiligheidsraad :
de Israëlische "basiswet aangaande Jeruzalem" (Jeruzalemwet), waarbij heel Jeruzalem, inclusief Oost-Jeruzalem, tot hoofdstad van Israël werd verklaard, "in de krachtigste bewoordingen veroordeelt" ;
uitspreekt dat deze wet een schending van het volkenrecht is ;
beslist dat deze wet en alle andere maatregelen waarmee Israël, "de bezettende mogendheid" de status van Jeruzalem verandert "nietig" zijn en onmiddellijk herroepen moeten worden ;
de landen die diplomatieke missies in Jeruzalem hebben oproept deze daar weg te halen´´

WIKIPEDIA
RESOLUTIE 478 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_478_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

´´The Security Council,
Recalling its resolution 476 (1980),

Reaffirming again that the acquisition of territory by force is inadmissible,

Deeply concerned over the enactment of a "basic law" in the Israeli Knesset proclaiming a change in the character and status of the Holy City of Jerusalem, with its implications for peace and security,

Noting that Israel has not complied with resolution 476 (1980),

Reaffirming its determination to examine practical ways and means, in accordance with the relevant provisions of the Charter of the United Nations, to secure the full implementation of its resolution 476 (1980), in the event of non-compliance by Israel,

1. Censures in the strongest terms the enactment by Israel of the "basic law" on Jerusalem and the refusal to comply with relevant Security Council resolutions ;

2. Affirms that the enactment of the "basic law" by Israel constitutes a violation of international law and does not affect the continued application of theGeneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, in the Palestinian and other Arab territories occupied since June 1967, including Jerusalem ;

3. Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent "basic law" on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith ;

4. Affirms also that this action constitutes a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East ;

5. Decides not to recognize the "basic law" and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon :

(a) All Member States to accept this decision ;

(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City ;

6. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the implementation of the present resolution before 15 November 1980 ;

7. Decides to remain seized of this serious situation.

Adopted at the 2245th meeting by 14 votes to none, with 1 abstention (United States of America).´´

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

SOURCE

WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 478

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478

(11)

´´„De nederzettingenpolitiek van Israël werkt als een spinnenweb.” Angela Godfrey-Goldstein, werkzaam voor de Israëlische mensenrechtenbeweging ICAHD, spreidt de kaarten van Jeruzalem uit over de grond. Op één kaart zijn de joodse gebieden blauw gekleurd, de Arabische oranje. Lichtblauw is het nieuwste project in Jeruzalem : de toekomstige wijk die nu nog E1 heet.
„De nederzettingen omsingelen Oost-Jeruzalem langzaam”, zegt ze, op de kaart wijzend. „En ze verstikken de Arabische wijken, tot het leven er onmogelijk is geworden.” Bovendien, zegt zij, zijn de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem langzaam maar zeker volledig van de Westelijke Jordaanoever afgesloten.´´

NRC
ISRAEL WEEFT SPINNENWEB ROND JERUZALEM

http://vorige.nrc.nl//buitenland/article1873757.ece/Israel_weeft_spinnenweb_rond_Jeruzalem

[12]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

’’The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.’’

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

’’Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.’’

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf

THE RIGHTS FORUM

NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

NEDERZETTINGENMONITOR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

[13]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf

[14]

EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EAST
PEACE PROCESS
14 MAY 2012

http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_12170_en.htm

[15]

ZIE VOOR ANNEXATIE JERUZALEM
NOOT 8

[16]

’’1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles :

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict ;’’

UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 242

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

TEKST

Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles :

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict ;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force ;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area ;

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem ;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones ;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution ;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.
Adopted unanimously at the 1382nd meeting.

[17]

MILITAIRE INVAL GAZA ’’PROTECTIVE EDGE’’ 2014

1492 BURGERDODEN

FRAGMENTED LIVES
HUMANITARIAN OVERVIEW 2014
MARCH 2015

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/annual_humanitarian_overview_2014_english_final.pdf

11.100 GEWONDEN

OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT

OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

[18]

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT

OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST

GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

SCHOLEN VERWOEST

GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN

GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

[19]

THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK : GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015

http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden

VN RAPPORT :
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE :
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015

http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[20]

’’Blokkade
Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.’’

RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN : GAZA

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[21]

RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://rightsforum.org/achtergronden/water

[22]

’’

No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.’’

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

[23]

UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
FIVE YEARS OF BLOCKADE :
THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIP
JUNE 2012

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june_2012_english.pdf

[24]

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
COUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLE
EAST PEACE PROCESS
14 MAY 2012

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130195.pdf

[25]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php ?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[26]

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns ; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school ; also family ties and social connections are adversely affected.

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[27]

RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

[28]

RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

[29]

VOLKSKRANT
ISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER
15 MAART 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

JOOP.NL
ISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED
15 MAART 2016

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

’’Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ’’

NOS
ISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER
15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

[30]

’’Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ’’

NOS
ISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER
15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

[31]

NOS
NIEUWE EU SANCTIES OM KRIM IN DE MAAK
17 DECEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2009439-nieuw-eu-sancties-om-krim-in-de-maak.html

NU.NL
EU SCHERPT SANCTIES AAN NA ANNEXATIE KRIM
21 MAART 2014

http://www.nu.nl/buitenland/3731899/eu-scherpt-sancties-annexatie-krim.html

[32]

’’De Europese Unie roept om sancties van andere landen tegen Rusland vanwege de Russische inname van de Krim. Het is ruim twee jaar geleden dat Russische troepen het Oekraïense schiereiland binnenvielen omdat een nieuwe regering in Kiev een pro-Europese koers was gaan varen.’’

NOS
EU ROEPT OM SANCTIES TEGEN MOSKOU :
KRIM ANNEXATIE TWEE JAAR GELEDEN
18 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2093598-eu-roept-om-sancties-tegen-moskou-krim-annexatie-twee-jaar-geleden.html


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.