RSS articles
Français  |  Nederlands

Israelische oud premier Sharon overleden/Commentaar op NOS berichtgeving

posté le 14/01/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

ISRAELISCHE OUD PREMIER SHARON OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/israelische-oud-premier-sharon-overledencommentaar-op-nos-berichtgeving/

Geachte lezers van Indymedia Brussel

Aan alle lezers een Gelukkig, Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.
Hierbij naar aanleiding van het overlijden
van de Israelische oud-premier Sharon mijn commentaar op de NOS berichtgeving
’’Kabinet : Israel verliest staatsman’’ [1]
Het valt mij namelijk op, dat zowel politici als media op doorgaans lovende wijze
reageren op de zeer bevlekte politiek-militaire carriere van Sharon en zijn mensen
rechtenschendingen hetzij in het geheel niet noemen, hetzij vergoeilijken
of bagatelliseren.
Zo ook bij de NOS
Zie onderstaande

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

NOS
KABINET :
ISRAEL VERLIEST STAATSMAN
11 JANUARI 2014

http://nos.nl/artikel/596133-kabinet-israel-verliest-staatsman.html

AAN
DE REDACTIE VAN DE NOS
Uw berichtgeving dd 11 januari 2014
’’Kabinet : Israel verliest staatsman’’

Geachte Redactie,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

In uw berichtgeving dd 11 januari 2014 vermeldt u naar aanleiding van
het overlijden van oud premier Sharon onder de kop ’’Kabinet : Israel verliest staatsman’’ [1]
een aantal loftuitingen aan overleden Sharon van zowel het kabinet bij monde van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, PVV leider G. Wilders, de directrice van het Cidi, mevrouw E. Voet en voormalig
directeur van het Cidi, de heer R. Naftaniel.
In het commentaar van Naftaniel wordt verwezen naar de onder Sharon plaatsgevonden Israelische
militaire terugtrekking uit Gaza, de zogenaamde Gaza Disgengagement Plan [2]
En hiermee eindigt uw berichtgeving.

Onprofessioneel, eenzijdig en tendentieus

Een dergelijke berichtgeving getuigt van onprofessionaliteit en is bovendien eenzijdig en tendentieus

Onprofessioneel :

Het onprofessionele karakter is gelegen in het feit, dat er in uw berichtgeving, los van de verwijzing naar de Israelische
militaire terugtrekking uit Gaza [Gaza Disgengagement Plan] uit 2005, die inderdaad onder Sharon zijn
beslag gehad heeft, geen enkele verwijzing is naar de belangrijkste aspecten rond Sharon’s langdurige politiek-militaire carriere [3]

Eenzijdig en tendentieus

Maar vooral, en dat vind ik uw ergste misser, getuigt een dergelijke berichtgeving van een pijnlijke
eenzijdigheid.
U laat namelijk slechts degenen aan het woord, die het beleid van Sharon loven of er op zijn vriendelijkst gezegd
[ik verwijs daarmee vooral naar de reactie van het kabinet] niet in het minst kritisch over zijn, zonder enig aanvullend
commentaar uwerzijds of reacties van Sharon critici.
Toegegeven, u vermeldt in een ander bericht ’’Fatah, Sharon was een crimineel’’ [4] de kritische Palestijnse reactie,
afkomstig van Fatah, maar in feite is dat bericht zonder veel waarde, omdat niet wordt ingegaan
op de negatieve aspecten van het beleid van Sharon.
Dat is met name een ernstige zaak, omdat mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een verklaring
naar aanleiding van het overlijden van Sharon, verwijst naar zijn politieke en militaire betrokkenheid bij
het bloedbad in de [in Libanon gelegen] Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla in 1982,
tijdens de Libanon-oorlog [Israelische militaire aanval op Libanon] [5]
Voorts betreurt Human Rights Watch het, dat Sharon hiervoor nooit berecht heeft kunnen worden [6]

Te uwer informatie :
Mensenrechtelijke aspecten rond de politiek-militaire carriere van Sharon

Te stellen, dat hij ’’omstreden’’ was, zoals minister Timmermans van Buitenlandse Zaken
heeft verklaard [7], iets wat je wel van meer politici en binnen de media hoort, is een vlag, die de lading in geen
enkel opzicht dekt en buitengewoon vergoeilijkend.
Feit is, dat Sharon zich zijn lange loopbaan, zowel als militair als politicus heeft schuldig gemaakt aan of verantwoordelijk geweest is voor
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Enkele feiten voor u op een rijtje [summier]

El Bureij

Als officier en leidend commandant van ’’Eenheid 101’’, verantwoordelijk voor ’’vergeldingsacties
tegen het Arabisch terrorisme’’ was hij verantwoordelijk voor een actie in het Palestijnse vluchtelingenkamp El Bureij, waar in augustus 1953 naar schatting 50 vluchtelingen de dood vonden.
Het ging hier om willekeurig geweld, waaronder het gooien van granaten door de ramen. [8]
Oorlogsmisdaden dus.

Qilbya
Diezelfde eenheid 101 richtte in october van hetzelfde jaar een slachting aan in het doprpje Qilbya,
waarbij 69 burgers, onder wie vrouwen en kinderen, om het leven kwamen. [9]
Militaire VN waarnemers omschreven dit geweld als ’’gruwelijk’’ [10]
Ook kwam er een veroordeling middels VN Veiligheidsraadsresolutie 101 [11]

Suez oorlog
Sharon werd er door een andere commandant, Arye Biro, van beschuldigd, verantwoordelijk
te zijn voor massa executies van een aantal Egyptische krijgsgevangenen [12]
De Belgische auteur Lucas Catherine, een befaamd kenner van de geschiedenis van
het Midden-Oostenconflict, spreekt over 273 Egyptische krijgsgevangenen, onder wie ook
Soedanese wegwerkers. [13]
Het executeren van krijgsgevangenen [standrechtelijke executie] is een oorlogsmisdaad, evenals het
executeren van non-combatanten [burgers, wat die Soedanese wegwerkers waren]

De track record van de mensenrechtenschendingen van Sharon, zowel als politicus
als militair. is lang.
Ik ga dan ook niet alles opsommen.

Wel wil ik nog noemen Sabra en Shatilla, zijn verantwoordelijkheid voor de explosieve uitbreidingen
van de in bezet gebied gebouwde illegale nederzettingen en de oorlogsmisdaden gedurende zijn premierschap.

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID/SABRA EN SHATILLA

Als toenmalig minister van Defensie is Sharon medeverantwoordelijk voor de
door de zogenaamde ’’christelijke’’ milities [de Falangisten, bondgenoten van Israel] tijdens
de Libanon-oorlog gepleegde massaslachtingen in de Palestijnse vluchtelingenkampen
Sabra en Shatilla in 1982, waarbij zeker 2750 mensen om het leven kwamen [14]
En ja, de Israelische regering [waaronder Sharon als minister van defensie] was verantwoordelijk,
omdat het gebeurde in door Israel gecontroleerd [bezet dus] Libanees gebied.
En volgens het Internationaal Recht is de bezettende macht veranwtoordelijk voor bescherming
en veiligheid van de bezette bevolking.
En daarbij had Israel de Falangisten zelf toestemming gegeven, het Palestijnse vluchtelingenkamp
te bewaken, wetende, dat zij gezworen vijanden waren van de PLO [waarvan de strijders kort
voor dit drama de vlucht hadden moeten nemen uit Libanon. [15]

Het aanrichten van massaslachtingen is een misdaad tegen de menselijkheid [16], maar hiervoor is Sharon
nooit bestraft [17]

UITBREIDING NEDERZETTINGEN

Vanaf 1990 tot 1992 en nogmaals in 1996 zou Sharon verantwoordelijk zijn voor een explosieve
toename van de volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen [18] in bezet Palestijns gebied [19]

OORLOGSMISDADEN TIJDENS ZIJN PREMIERSCHAP

Tijdens zijn premierschap [vanaf 2000] is hij actief verantwoordelijk geweest voor een groot aantal
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, vooral tijdens de Israelische
militaire operaties in 2002 en de nasleep daarvan
Waaruit een greep :
Buitengerechtelijke executies]luiquidaties dus] van Palestijnse leiders en voormanne, in de vorm van autobeschietingen
beschietingen op drukke straten/martkplleinen tot heuse bombardementen op flats/vluchtelingenkampen
Onnodig te zeggen, dat daarbij ontelbare Palestijnse burgerslachtoffers vielen [20]
Willekeurige aanvallen op Palestijnse burgers en burgerdoelen [21]
Huizenvernietigingen, foltering van gevangenen, etc [22]
Vooral vonden deze misdaden plaats in de militaire campagne van 2002. [23]

En dan zijn er nog meer facts over Sharon, zoals zijn begin met de bouw van de Israelische Muur, die
door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 is veroordeeld als illegaal,
omdat deze loopt door bezet Palestijns gebied [24].
Bovendien beperkt die Muur in ernstige mate de bewegingsvrijheid van de bezette
Palestijnse bevolking en sluit ze af van allerlei belangrijke voorzieningen op medisch
en onderwijsgebied [25]

EPILOOG

Vanzelfsprekend kunt u in uw nieuwsberichtgeving niet aan ALLE bovengenoemde feiten
aandacht schenken.
Dat is ook niet nodig.
Van belang is echter wel, dat u tegenover de lofprijzingen aan het adres van een man met
een op zijn zachtst gezegd zeer bevlekte politiek-militaire loopbaan als Sharon
[zie daarvoor alleen maar Amnesty International en Human Rights Watch, dan hebt u stof genoeg]
met feitelijke informatie komt over zijn handel en wandel.
Daarbij mogen mensenrechtenkwesties als de massaslachtingen in Sabra en Shatilla en de
in de militaire acties van 2002 gepleegde oorlogsmisdaden/liquidaties van Palestijnse
strijders/voormannen, niet ontbreken.
U volstaat niet met een nieuwsbericht als ’’Fatah : Sharon was een crimineel’’ [26]
omdat daarin niet inhoudelijk wordt ingegaan op zijn politiek-militaire misdaden.

Ik spreek dus de hoop uit, dat u bij nieuwe berichtgeving over Sharon wel melding
maakt van een aantal ernstige mensenrechtenschendingen, om een compleet beeld
te geven van zijn carriere

Van harte beterschap toegewenst in uw berichtgeving, zeker over het Midden-Oostenconflict.

En de beste wensen voor 2014

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

NOS
KABINET :
ISRAEL VERLIEST STAATSMAN
11 JANUARI 2014

http://nos.nl/artikel/596133-kabinet-israel-verliest-staatsman.html

Kabinet : Israël verliest staatsman
zaterdag 11 jan 2014, 14:01 (Update : 11-01-14, 15:06 )
Sharon en Balkenende schudden elkaar de hand in 2005
Sharon en Balkenende schudden elkaar de hand in 2005AFP
Het Nederlandse kabinet noemt Ariel Sharon "een man die zijn leven in dienst stelde van de veiligheid van Israël, als militair en politicus".
"Hij was omstreden, maar heeft ook moedige stappen gezet richting vrede in de regio", laat minister Timmermans weten. "Israël verliest in hem een staatsman."
Timmermans wenst Sharons nabestaanden en de Israëlische bevolking "sterkte met het verwerken van dit verlies".
Held
PVV-leider Wilders reageerde op Twitter ook onmiddellijk op de dood van Sharon. Hij noemt hem een "held en uitmuntend generaal en politicus".
Wilders schrijft : "Heb hem vaak mogen ontmoeten. Gecondoleerd Israël en familie."
Vertrouwen
Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), betreurt het dat Sharon niet langer een rol heeft kunnen spelen in de Israëlische politiek.
"Ik denk dat hij zonder hersenbloeding een grote rol had kunnen spelen in het vredesproces, omdat hij veel vertrouwen kreeg van rechts. Het proces had dan verder kunnen zijn."
De voorganger van Voet, Ronny Naftaniël, vindt dat Israël een groot politicus heeft verloren. Hij was een groot strijder voor de veiligheid van Israël en een strateeg, maar ook een keiharde man, zei Naftaniël in zijn reactie. "Sharon zag later in zijn carrière in dat het onmogelijk was om de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever te houden en dat was van grote betekenis."
Onder Sharons leiding werden in 2005 ondanks veel protesten van kolonisten, de nederzettingen in de Gazastrook ontruimd.
"Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Hij was een schrandere man die ook de indruk gaf dat hij goed naar je luisterde. Maar hij staat er ook om bekend dat hij dat eigenlijk niet deed."

[2]

WASHINGTON POST
ISRAELI WITHDRAWAL FROM GAZA EXPLAINED
10 AUGUSTUS 2005

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/10/AR2005081000713.html

DE POLITIEK-HUMANITAIRE IMPLICATIES VAN HET GAZA TERUGTREKKINGSPLAN
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/archief_artikel/de-politiek-humanitaire-implicaties-van-het-gaza-terugtrekkingsplan.html

[3]

WIKIPEDIA
ARIEL SHARON

http://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_Sharon

[4]

NOS
FATAH ; SHARON WAS EEN CRIMINEEL
12 JANUARI 2014

http://nos.nl/artikel/596176-fatahsharon-was-een-crimineel.html

Fatah:Sharon was een crimineel
Toegevoegd : zondag 12 jan 2014, 05:01
Update : zondag 12 jan 2014, 05:03
De Arabische wereld mist Ariel Sharon als kiespijn. Jibril Rajoub van de Palestijnse Fatah-beweging noemt hem een crimineel, verantwoordelijk voor de moord op Yasser Arafat."We hoopten dat hij voor het Internationaal Strafhof zou verschijnen als oorlogsmisdadiger."
De Palestijnse Hamas-beweging noemt Sharon een moordenaar."Wij zijn getuige van een historisch moment met de dood van een moordenaar. Er kleeft bloed aan zijn handen van het Palestijnse volk en zijn leiders", zegt een woordvoerder.
De dood van Sharon na acht jaar coma is een van Gods wonderen en een les voor alle despoten, aldus de woordvoerder.

[5]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : SHARON INVESTIGATION URGED
23 JUNI 2001

http://www.hrw.org/news/2001/06/22/israel-sharon-investigation-urged

[6]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : ARIEL SHARON’S TROUBLING LEGACY
Evaded Prosecution Over Sabra and Shatilla Massacres
11 JANUARI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/01/11/israel-ariel-sharon-s-troubling-legacy

[7]

NOS
KABINET :
ISRAEL VERLIEST STAATSMAN
11 JANUARI 2014

http://nos.nl/artikel/596133-kabinet-israel-verliest-staatsman.html

[8]

ARIEL SHARON, VREDESDUIF OF OORLOGSMISDADIGER
LUDO DE BRABANDER
12 JANUARI 2014

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1423-ariel-sharon-vredesduif-of-oorlogsmisdadiger

[9]

ARIEL SHARON, VREDESDUIF OF OORLOGSMISDADIGER
LUDO DE BRABANDER
12 JANUARI 2014

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1423-ariel-sharon-vredesduif-of-oorlogsmisdadiger

’’Two months later, in October, the unit was involved in the raid into the village of Qibya in the northern West Bank, then a part of Jordan. During this operation that inflicted heavy damage on the Arab Legion forces in Qibya 42 villagers were killed, and 15 wounded[18] .[19] According toUnited Nations observers ; bullet-riddled bodies near the doorways and multiple bullet hits on the doors of the demolished houses indicated that the inhabitants may have remained inside until their homes were blown up over them.’’

WIKIPEDIA
UNIT 101

http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_101

’’In de jaren vijftig leidde hij de commando-eenheid ’101’, die in Palestijnse gebieden represailles uitvoerde en wat we nu ’etnische zuiveringen’ zouden noemen. Bij een van die overvallen, in het dorpje Qibya op de Westelijke Jordaanoever in 1953, kwamen 69 Palestijnen om, van wie bijna de helft vrouwen en kinderen.’’

ELSEVIER
WAT DREEF ’’MAGIER VAN ESCALATIE’’ ARIEL SHARON
ABE DE VRIES

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/1/Wat-dreef-magier-van-de-escalatie-Ariel-Sharon-1442767W/

WIKIPEDIA
QIBYA MASSACRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Qibya_massacre

[10]

ARIEL SHARON, VREDESDUIF OF OORLOGSMISDADIGER
LUDO DE BRABANDER
12 JANUARI 2014

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1423-ariel-sharon-vredesduif-of-oorlogsmisdadiger

[11]

UN SECURITY RESOLUTION 101

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_101

WIKIPEDIA
QIBYA MASSACRE
INTERNATIONAL REACTION

http://en.wikipedia.org/wiki/Qibya_massacre#International_reaction

Bron :

WIKIPEDIA
QIBYA MASSACRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Qibya_massacre

[12]

’’In the 1956 Sinai Campaign, Sharon was accused by one of his commanders, Arye Biro, of overseeing the massacre of forty-nine Egyptian quarry workers who had been taken prisoner and had no role in the fighting (official censorship kept the details from the public for decades).’’

THE NATION
HOW ARIEL SHARON SHAPED ISRAEL’S DESTINY
11 JANUARI 2014

http://www.thenation.com/article/177883/how-ariel-sharon-shaped-israels-destiny#

LOS ANGELES TIMES
ISRAEL TO PROBE DEATHS OF EGYPTIAN POW’S IN 1956
SINAI"AT CAIRO’S REQUEST, DEFENSE OFFICIALS WILL INVESTIGATE
GENERAL’S CLAIM THAT SCORES WERE SHOT
16 AUGUSTUS 1995

http://articles.latimes.com/1995-08-16/news/mn-35764_1_defense-officials

[13]

DEWERELDMORGEN.BE
SHARON, DE MAN VAN GEWELD EN GELD
LUCAS CATHERINE

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/01/11/sharon-de-man-van-geweld-en-geld

[14]

ARIEL SHARON, VREDESDUIF OF OORLOGSMISDADIGER
LUDO DE BRABANDER
12 JANUARI 2014

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1423-ariel-sharon-vredesduif-of-oorlogsmisdadiger

[15]

’’Na vertrek van de multinationale vredesmacht bezette Israël West-Beiroet. Hiermee was vanaf half september geheel Libanon veroverd door het Israëlische leger en was Israël de jure en de facto bezettende macht, met de daaraan verbonden verplichtingen volgens de 4e Conventie van Genève. In deze periode stelde Sharon de ’’christelijke’’ falangisten, de
bondgenoten van Israël en gezworen vijanden van de Palestijnen, als ’’beschermers’’ aan over de twee Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila, die door het gedwongen vertrek van de PLO, beroofd waren van de PLO-bescherming’’

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

[16]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : SHARON INVESTIGATION URGED
23 JUNI 2001

http://www.hrw.org/news/2001/06/22/israel-sharon-investigation-urged

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
ARTIKEL 7, STATUUT VAN ROME

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[17]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : ARIEL SHARON’S TROUBLING LEGACY
Evaded Prosecution Over Sabra and Shatilla Massacres
11 JANUARI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/01/11/israel-ariel-sharon-s-troubling-legacy

[18]

OVER DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument

HAAGS VERDRAG VAN 1907

http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

”Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”

”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[19]

ARIEL SHARON, VREDESDUIF OF OORLOGSMISDADIGER
LUDO DE BRABANDER
12 JANUARI 2014

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1423-ariel-sharon-vredesduif-of-oorlogsmisdadiger

[20]

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

[21]

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

[22]

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

[23]

AMNESTY.ORG
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES :
SHIELDED FROM SCRUNITY : IDF VIOLATIONS IN JENIN AND NABLUS

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/143/2002/en/c79afe78-d7bc-11dd-b4cd-01eb52042454/mde151432002en.html

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

’’In 2002 lanceert hij, onder het voorwendsel een einde te willen maken aan de Palestijnse aanslagen in Israël, “Operatie Beschermingsschild”, vernietigt de hele Palestijnse infrastructuur en bezet opnieuw de steden op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Daarbij vallen honderden Palestijnse doden, vooral burgerslachtoffers, bijvoorbeeld tijdens het bloedbad dat de Israëlische bezettingsmacht in april 2002 aanricht in het vluchtelingenkamp van Jenin.’’

PVDA.BE
ARIEL SHARON, EEN LEVEN IN HET TEKEN VAN GEWELDDADIG KOLONIALISME
11 JANUARI 2014

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/ariel-sharon-een-leven-in-het-teken-van-gewelddadig-kolonialisme.html

[24]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[25]

’’Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns ; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school ; also family ties and social connections are adversely affected.’’

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[26]

NOS
FATAH ; SHARON WAS EEN CRIMINEEL
12 JANUARI 2014

http://nos.nl/artikel/596176-fatahsharon-was-een-crimineel.html


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.