Join us to Ende Gelände

gepost op 14/05/19 door Ende Gelände Belgium
lieu : Gare du Nord 1000 Bruxelles
Trefwoorden  alternatives  luttes environnementales  féminisme  actie 

English
******************************************************************************
Why?
> As repression ignites again in the Hambach forest and extreme weather threatens thousands across the globe, we are back once again to take action against coal and destruction. Despite mass student strikes, marches and rebellion, politicians are not budging and refuse to start the fossil fuel phase out.
We stand side by side with all the people whose homes are destroyed by coal mining, with all inhabitants of the Global South whose living conditions are drastically deteriorating, with all workers dependent on jobs in the fossil fuel sector, with all women who are most affected by the climate crisis. We do not want an exit from coal in 2038: we demand it NOW!
Join us from 20 to 23 June to demand climate justice in the German Rhineland.

When?:
> We will leave from Brussels on Thursday June 20 at 19h and be back in Brussels on Sunday evening June 23rd, also around 19h.

How?:
> The travel will cost about 40 Euros both ways. A registration form will be posted soon on this page.

REGISTER HERE: https://framaforms.org/registration-for-belgian-bus-to-ende-gelande-2019-1556360599?fbclid=IwAR3mo8zHInXHjZsdIpwEOw4e_d5RWlAh5A-plza9fuh2xSHVg2AbZNCuM_E

Action training (25/05): https://www.facebook.com/events/2011168712519452/

Nederlands
******************************************************************************
Waarom?
> Nu de repressie in het Hambacherbos weer oplaait en extreme weersomstandigheden duizenden mensen over de hele wereld bedreigt, zijn we er opnieuw om actie te ondernemen tegen steenkool en vernietiging van onze eigen leefwereld. Ondanks massale studentenstakingen, marsen en burgerlijke gehoorzaamheidsacties, worden politici niet wakker en weigeren ze de fossiele brandstoffen uit hun beleid te bannen.
Wij staan zij aan zij met alle mensen van wie de huizen door steenkoolwinning en de klimaatcrisis worden verwoest, met inwoners van landen in het globale zuiden waar levensomstandigheden drastisch verslechteren, met alle werknemers die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, met alle vrouwen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatcrisis.
We willen niet dat er in 2038 een einde komt aan de steenkool: we eisen dit NU!
Ga met ons mee van 20 tot 23 juni om klimaatrechtvaardigheid in het Duitse Rijnland op te eisen.

Wanneer?
> We vertrekken in Brussel op donderdag 20 juni om 19h en plannen terug te zijn in Brussel op zondagavond 23 juni, ook rond 19h

Hoe?
> De reis kost €40 (héén en terug). Een registratieformulier verschijnt binnenkort op deze pagina! :)

REGISTREER HIER: https://framaforms.org/registration-for-belgian-bus-to-ende-gelande-2019-1556360599?fbclid=IwAR3mo8zHInXHjZsdIpwEOw4e_d5RWlAh5A-plza9fuh2xSHVg2AbZNCuM_E

Actietraining op 25/05: https://www.facebook.com/events/2011168712519452/

Français
*****************************************************************************
Pourquoi ?
> Alors que la répression dans la forêt de Hambach reprend de plus belle et que les conditions climatiques extrêmes menacent des milliers de personnes dans le monde entier, nous sommes de nouveau là pour agir contre le charbon et la destruction de notre propre environnement. Malgré les grèves massives des étudiants, les marches et les actions de désobéissance civile, les politiciens ne se réveillent pas et refusent d’interdire les combustibles fossiles dans leurs politiques.
Nous sommes aux côtés de tous ceux dont les maisons sont détruites par les exploitations de charbon, de tous les habitants des pays du Sud qui voient leur conditions de vie se déteriorer drastiquement, de tous les travailleurs dépendants d’emplois dans les énergies fossiles, de toutes les femmes qui sont les populations plus touchées par la crise climatique. Nous ne voulons pas d’une sortie du charbon en 2038 : nous l’exigeons maintenant.
Rejoignez-nous du 20 au 23 juin pour exiger la justice climatique en Rhénanie allemande.

Quand ?
> Nous quitterons Bruxelles le jeudi 20 juin à 19h et prévoyons d’être de retour à Bruxelles le dimanche soir 23 juin, aussi vers 19h

Comment ?
> Le voyage coûte 40€ (aller-retour). Un formulaire d’inscription apparaîtra bientôt sur cette page ! :)

REGISTER HERE: https://framaforms.org/registration-for-belgian-bus-to-ende-gelande-2019-1556360599?fbclid=IwAR3mo8zHInXHjZsdIpwEOw4e_d5RWlAh5A-plza9fuh2xSHVg2AbZNCuM_E

Action training: https://www.facebook.com/events/2011168712519452/


gepost op  door Ende Gelände Belgium  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
i.php.jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé