RSS articles
Français  |  Nederlands

KLM medeplichtigheid aan mishandeling en intimidatie gezin Zarifi bij deportatie naar Afghanistan

posté le 05/08/17 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN MISHANDELING, INTIMIDATIE
EN EXTREME VRIJHEIDSBEROVING VAN HET GEZIN ZARIFI BIJ
HUN DEPORTATIE NAAR AFGHANISTAN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-mishandeling-intimidatie-en-extreme-vrijheidsberoving-van-het-gezin-zarifi-bij-hun-deportatie-naar-afghanistan/

AAN :

KLM, DIRECTIE EN MANAGEMENT

Onderwerp : Uw medeplichtigheid aan intimidatie, mishandeling
en deportatie van het gezin Zarifi, naar Afghanistan

Geachte Directie
Geacht Management

Zoals u bekend heb ik u op 31 juli jongstleden een brief gestuurd over
uw medewerking c.q. medeplichtigheid aan de deportatie van het gezin
Zarifi naar onveilig Afghanistan.
Zie de brief, geheel onderin.
Dat was niet de eerste keer, dat ik u aanschreef :
In het verleden heb ik u regelmatig over uw medewerking aan
deportaties naar onveilige landen/gebieden de oren gewassen. [1]

U wist dus heel goed, hoe de situatie, vaak bevestigd door mensen
rechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights
Watct, alsmede door het Ambtsberichten van de Rijksoverheid en negatieve reis
adviezen, aldaar is en was/bent dus verplicht, op humanitaire en
morele gronden, daarvan af te zien !

Alles aan dovenmansoren gezegd !

Ook nu weer hebt u uw minderwaardige medewerking verleend !
Toegegeven :
Mijn brief van 31 juli was een ’’achteraf’’ brief, u kon er niet meer van
afzien, maar u bent, nogmaals, in het verleden vaak genoeg door
mij en anderen gewaarschuwd en ook deze keer had u van anderen
op tijd signalen opgevangen !

Inmiddels is bekend geworden, hoe het bij deze deportatie aan toe gegaan is !

De familie Zarifi werd vorige week zaterdag 29 juli APART VAN ELKAAR
AAN HANDEN EN VOETEN VASTGETAPED MET ELK TWEE
MARECHASSEES ’’ESCORT’’ [OOK DE KINDEREN] gedeporteerd
op uw vlucht. [2]

Met uw medeweten.
Onder uw medeverantwoordelijkheid !

Niet alleen gaat uw argument, dat u deze mensen vervoert
’’”in opdracht van de autoriteiten” niet op, omdat ’’Befehl ist Befehl’’
sinds de processen van Neurenberg niet meer geldig is [ja, zo hard
zeg ik dat !] [3], in dit geval ziet u wat er in UW vliegtuig
gebeurt en had u een dergelijke behandeling van mensen, in uw
vliegtuig, moeten weigeren !

Dat hebt u niet gedaan.

U hebt zichzelf schuldig gemaakt aan [kinder] mishandeling,
geestelijke en lichamelijke foltering en extreme vrijheidsberoving.

Nogmaals roep ik u op, van alle deportaties naar Afghanistan en
andere onveilige landen af te zien.
Om van een dergelijke inhumane behandeling nog maar
te zwijgen.

GA U SCHAMEN !

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN VAN DEZE BRIEF EN DE VORIGE
BRIEF AAN KLM [MAAR DAN ONDERAAN LINK]

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-mishandeling-intimidatie-en-extreme-vrijheidsberoving-van-het-gezin-zarifi-bij-hun-deportatie-naar-afghanistan/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/05/klm-medeplichtigheid-aan-mishandeling-en-intimidatie-van-het-gezin-zarifi-bij-hun-deportatie-naar-afghanistan


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.