RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

KLM medeplichtigheid aan uitzetting gezin Zarifi naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

posté le 31/07/17 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING GEZIN ZARIFI
NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-gezin-zarifi-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

Onderwerp :

Uw medeplichtigheid aan de uitzetting van het
gezin Zarifi

Geachte Directie
Geacht Management

Ondanks dringende verzoeken in uw richting,
hebt u recentelijk meegewerkt aan de uitzetting
van de familie Zarifi naar Afghanistan.

Vertrekdatum : 29 juli
Tijd : 14.25
Vluchtnummer KL 871

Hiermee bent u medeplichtig aan en medeverantwoordelijk
voor de inhumane gevolgen van deze uitzetting en geef ik u
middels deze brief een flink verbaal pak slaag.

Want u moet u diep schamen, gezien de onveiligheid van de
situatie in Afghanistan in het algemeen en de byzonder hachelijke
situatie van de familie Zafiri in het byzonder !

Over die onveiligheid heb ik u diverse malen aangeschreven. [1]
Ook heb ik u keer op keer gewezen op het door de Nederlandse
Overheid uitgegeven negatieve reisadvies voor Afghanistan.
Het meest recente vermeldt, NIET REIZEN in Afghanistan ! [2]
Ik citeer
’’
Reis niet naar Afghanistan. Er is een accuut ontvoeringsrisico in heel Afghanistan, vooral in Kabul.’’
Verder in het reisadvies :
’’Het is in heel Afghanistan onrustig en onveilig. Vrijwel dagelijks zijn er aanslagen en gewapende incidenten. Daarbij vallen gewonden en doden. De strijdende partijen zijn politie, leger, de Taliban en andere terreurbewegingen. De aanslagen zijn gericht tegen de regering van Afghanistan, maar ook tegen Westerse doelen.’’ [3]

Als de situatie voor reizigers zo onveilig is, moge duidelijk zijn,
dat vluchtelingen niet kunnen worden uitgezet naar een dergelijk onveilig
land !
Keer op keer heb ik u hierop gewezen, ondersteund door links/
bewijsmateriaal, maar toch gaat u vrolijk door met het meewerken
aan dergelijke uitzettingen.
Deportaties is een beter woord !

FAMILIE ZAFIRI

Wat het allemaal nog erger maakt is de specifieke situatie
van de familie Zafiri :

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat de moeder van het
gezin hartproblemen heeft, maar dat de medicatie is gestopt
sinds het gezin van de gezinslocatie Burgum naar de gesloten
gezinsvoorziening in Kamp Zeist is overgebracht.
U hebt dus ook nog eens een ernstig zieke vrouw vervoerd !
Als haar iets was overkomen, was u hoofdverantwoordelijk,
want uw luchtvaartmaatschappij heeft haar vervoerd !

Maar er is NOG meer.

Het gezin Zafiri behoort tot een vervolgde sjiietische
minderheidsgroep, de Hazara, die te kampen heeft
met discriminatie, fysiek geweld en vanaf eind 2016
regelmatig slachtoffer zijn van aanslagen !
Dat kunt u zowel in het Ambtsbericht van de Rijksoverheid
als bij mensenrechtenorganisatie Human Rights
Watch nalezen. [4]

Bent u hiervan niet op de hoogte ?
Geen excuus, Geachte Directie, Geacht management.

Wanneer u mensen vervoert, die niet vrijwillig met u meegaan
[hier dus gedwongen uitzettingen] dan hoort u zich te informeren
over de situatie in het land, waarnaar ze worden uitgezet.
Als ik op de hoogte kan komen, kunt u dat ook !

Dan is het uw morele plicht, want u vervoert ze !

BEFEHL IST BEFEHL WERKT NIET MEER !

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [5] hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [6]

Welnu, Geachte Directie, Management, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect :
Klinkklare onzin.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [7]

Sterker nog :
Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [8] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven ?

Hetzelfde geldt ook voor dit gezin.

EPILOOG

Met de door u verleende medewerking aan de uitzetting van dit gezin en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen en andere menaen
rechtenschendingen.
Bovendien is de moeder hartpatiente en is er een ernstig tekort aan goede medische zorg in Afghanistan of deze is peperduur.
Lees het verslag van Artsen Zonder Grenzen er maar op na ! [9]

Vanwege de gevaarlijke en inhumane situatie dus een
dringend verzoek aan u, verder af te zien van
deportaties naar Afghanistan en andere gevaarlijke gebieden.
Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht deze vluchteling en anderen iets overkomen !

Ik reken erop, dat u hieraan gehoor geeft.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-gezin-zarifi-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/07/31/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-gezin-zarifi-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.