RSS articles
Français  |  Nederlands

KLM medeplichtigheid aan uitzetting politieke vluchteling naar Zimbabwe/Brief aan KLM

posté le 24/09/13 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN POLITIEK
VLUCHTELING DE HEER K NAAR ONVEILIG ZIMBABWE/BRIEF AAN DE KLM

Zie ook

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-de-heer-k-naar-onveilig-zimbabwebrief-aan-klm/

en

http://deportatieverzet.nl/dtv-bedient-mugabe/

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP DINSDAG 24 SEPTEMBER VAN DE HEER
K NAAR ZIMBABWE

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
voornemens bent, op dinsdag 24 september uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de heer K naar Zimbabwe.

Vertrekdatum : 24 september
Vluchtnummer : KL523
Tijdstip : 10.20

Een dringend verzoek, hieraan niet mee te werken, vanwege de
slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in het algemeen en in
het byzonder het concrete gevaar, dat K loopt als politieke vluchteling

Ten eerste de algemene [on] veiligheids en mensenrechtensituatie :

De algemene mensenrechten en veiligheidssituatie is slecht tot
zeer slecht te noemen.
Politiegeweld [1], het schieten op ongewapende demonstranten [2], het
is aan de orde van de dag.

Mensenrechtenactivisten en NGO’s, die de belangen van slachtoffers
van de regering Mugabe of slachtoffers van politiegeweld in het algemeen
verdedigen, worden eveneens gearresteerd [3]

Het lijkt mij wel duidelijk, dat hier zelfs van de rudimenten van een rechtsstaat
geen sprake is.
Verwonderlijk is dan ook niet, dat in het resiadvies van de Nederlandse Overheid
gesproken wordt van ’’waakzaamheid’’ voor reizigers. [4]
Het reisadvies beschrijft specifieker de algemene onveilige situatie en ontraadt
’’individueel reizen’’
Evident is, dat reizen door een land gevaarlijk is voor ’’gewone’’ reizigers, des
te gevaarlijker is de situatie voor uitgezette vluchtelingen, die daar permanent
zullen wonen

SITUATIE HEER K ALS POLITIEK VLUCHTELING

Zoals reeds opgemerkt, is de heer K politiek vluchteling
en loopt daardoor in Zimbabwe extra gevaar
Mensenrechtenschendingen van politieke tegenstanders, politieke moorden, verdwijningen, willekeurige
arrestaties en folteringen zijn helaas de regelmatig terugkerende praktijken
van de regering Mugabe [5]

Reden dus te over om niet mee te werken aan zijn uitzetting

Wellicht zult u tegenwerpen, dat de heer K een ’’eerlijke procedure’’ gehad heeft
en dan wel in Nederland erkend zou zijn als politieke vluchteling.
Dat is echter lang niet altijd het geval
Het gebeurt helaas vaker, dat vluchtelingen, ondanks
het voor hen te lopen risico, worden uitgezet en in het land van herkomst
worden gedood [6]

Een bitter voorbeeld van een tragische afloop is wel het recente geval Dolmatov,
een Russissche politieke vluchteling, die ten onrechte dreigde te worden uitgezet
en zelfmoord in zijn cel pleegde [7]

UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN

Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
gevaarlijke gebieden en gebieden, waar de mensenrechten worden geschonden
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb [8], kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Ik hoop, dat dat deze keer anders zal zijn.

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling hebt u zich namelijk in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ’’dat het niet
ongebruikelijk is’’ dat luchtvaartmaatschappijen passagiers [uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren] ’’in opdracht van de autoriteiten’’ [9]

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ’’niet ongebruikelijk’’ is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ’’slechts de vervoerder’’ bent,
’’in opdracht van de autoriteiten’’

Dit is afschuiven van uw verantwoordelijkheid.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.

EPILOOG

Met uw medewerking aan de uitzetting van de heer K naar
onveilig Zimbabwe [zowel in algemene zin als voor
hem persoonlijk] draagt u bij aan het gevaar
waaraan hij wordt blootgesteld en in bovenstaande
duidelijk is uiteengezet.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar niet alleen
sprake is van een algemeen onveilige en slechte
mensenrechtensituatie,
maar vooral ook voor politieke tegenstanders van de regering
Mugabe, van wie hij er een is.

Een dringend verzoek dus, niet mee te werken
aan zijn uitzetting aanstaande dinsdag 24 september.

Doet u dat wel, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht hem iets overkomen.
En daarvoor zal ik u verantwoordelijk houden.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

AMNESTY INTERNATIONAL
MEMBERS OF THE PUBLIC AT RISK AS POLICE CRACKDOWN
ON GANG SUSPECTS
14 SEPTEMBER 2012

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/zimbabwe-members-public-risk-police-crack-down-gang-suspects-2012-09-14

[2]

AMNESTY INTERNATIONAL
ARREST OF PEACEFUL PROTESTERS CASTS DOUBT ON POSSIBILITY
OF CREDIBLE REFERENDUM
14 FEBRUARY 2013

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/zimbabwe-arrest-peaceful-protestors-casts-doubt-possibility-credible-refe

[3]

AMNESTY INTERNATIONAL
ZIMBABWE MUST IMMEDIATELY RELEASE PROMINENT HUMAN RIGHTS LAWYER
30 MAART 2013

http://www.amnesty.org/en/news/zimbabwe-must-immediately-release-prominent-human-rights-lawyer-2013-03-20

AMNESTY INTERNATIONAL
URGENT ACTION
STAFF OF ZIMBABWE HUMAN RIGHTS NGO AT RISK
26 FEBRUARI 2013

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR46/001/2013/en/518dbc39-8e19-4519-902d-fabb64c494db/afr460012013en.pdf

[4]

RIJKSOVERHEID
REISADVIES ZIMBABWE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/zimbabwe

[5]

HUMAN RIGHTS WATCH
ZIMBABWE : A HUMAN RIGHTS AGENDA FOR PRESIDENT MUGABE
4 SEPTEMBER 2013

http://www.hrw.org/news/2013/09/04/zimbabwe-human-rights-agenda-president-mugabe

AMNESTY INTERNATIONAL
ANNUAL REPORT 2013

http://www.amnesty.org/en/region/zimbabwe/report-2013

HUMAN RIGHTS WATCH
PERPETUAL FEAR
IMPUNITY AND CYCLES OF VIOLENCE IN ZIMBABWE
8 MAART 2011

http://www.hrw.org/reports/2011/03/08/perpetual-fear-0

[6]

”Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.”

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, DOOR TALIBAN VERMOORD
IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[7]

NOS
RUSSISCHE ACTIVIST PLEEGT ZELFMOORD
17 JANUARI 2013

http://nos.nl/op3/artikel/463071-russische-activist-pleegt-zelfmoord.html

[8]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER A NAAR
ONVEILIG AFGHANISTAN OP 21 JULI/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-de-heer-a-naar-onveilig-afghanistan-op-21-julibrief-aan-klm/

[9]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.