RSS articles
Français  |  Nederlands

Kabinetsformatie vastgelopen op migratie/Vluchtelingenrechten niet onderhandelbaar

posté le 24/06/17 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

KABINETSFORMATIE VASTGELOPEN OP MIGRATIE/
VLUCHTELINGENRECHTEN NIET ONDERHANDELBAAR

’’Behoort Groen Links tot de ’’few good men [women] in de Nederlandse politiek,
omdat zij haar poot dwars gehouden heeft tegen de verdere ontmenselijking
van het ’’vluchtelingenbeleid’’ tijdens de kabinetsformatie ? Natuurlijk is dat
signaal welkom, maar wie verder kijkt ziet, dat wat in eerste instantie een
compliment zou verdienen, toch een adder[tje] onder het gras blijkt te zijn.....’’

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/kabinetsformatie-vastgelopen-op-migratievluchtelingenrechten-niet-onderhandelbaar/

’’
“We declare our right on this earth...to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.”

QUOTE MALCOLM X

http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human

Wanneer in een samenleving mensenrechten minder vanzelfsprekend
zijn, wordt, wat eerst als ’’recht’’ beschouwd werd, meer en meer
een ’’gunst’’
Een gunst kan je niet afdwingen en hangt af van de welwillendheid
van de gever.
Als eenmaal dat stadium bereikt is, kan het schuilen voor de
regen onder een brug, al een gunst zijn.
Als iemand dan voorstelt. dat mensen in een tent schuilen,
terwijl anderen het schuilen onder een brug voorstellen, lijkt dat ’’tentvoorstel’’
heel edelmoedig en humaan.

Dat is het stadium, waarin de rechten van vluchtelingen heden ten
dage geraakt zijn en wat er zo’n week geleden bij de
kabinetsformatie gebeurd is.

Groen Links heeft een ’’tentvoorstel’’ gedaan, tegen het
’’onder een brug’’ voorstel van de andere partijen [VVD, CDA, D’66]

Naar de actualiteit :

Groen Links [bij monde van voorman Jesse Klaver] heeft zijn poot
stijfgehouden bij de kabinetsformatie over ’’migratie’’, vertaald,
de rechten van vluchtelingen. [1]
Dat is niet de eerste keer, enkele maanden geleden was dat ook al het
geval. [2]

Over mijn beoordeling van de houding van Groen-Links als
’’tentvoorstel’’, later in dit stuk

Eerst naar wat er nu eigenlijk is gebeurd :

Het ging om het volgende

De VVD/CDA/D’66 voormannen hadden een plan gelanceerd,
waarbij vluchtelingen, [met als voorbeeld de EU-Turkije
deal [3], geen asiel meer in Europa kunnen aanvragen, maar dat
moeten doen in een zogenaamd ’’veilig’’ land.
[4]
Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië en dus op Afrikaanse vluchtelingen
slaan.
En daarvoor zouden vluchtelingen dan worden opgevangen
in zogenaamde ’’veilige’’ Afrikaanse landen.
GroenLinks zou echter ’’ principieel’’ [toevoeging van de
media] blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. [5]

Nou lijkt mij dat Groen-Links standpunt niet opzienbarend,
maar in overeenstemming met het recht op asiel [daarvoor
moet je toch echt in het betreffende land zijn], de zogenaamde
’’veilige’’ Afrikaanse landen zijn bovendien niet veilig [kom ik
op terug] en terugsturen van vluchtelingen, die dan toch
naar Europa komen, kan in strijd zijn met het Vluchtelingenverdrag,
wanneer zij gevaar lopen hetzij in eigen land, hetzij in het
zogenaamde ’’veilige’’ Afrikaanse land, dat toch niet zo veilig is.
[6]

Maar goed, gezien tegen het licht van de VVD/CDA/D’66
combinatie, die kiezen voor een totale uitkleding [en er
is al zoveel ’’uitgekleed] van de vluchtelingenrechten,
beantwoordt de opstelling van Groen Links, die dit haar ’’ondergrens’’, tenminste nog aan de eisen van rudimentair
fatsoen.
Om zo te zeggen :
Het ’’tentvoorstel’’ [hierop kom ik terug] van Groen-Links
tegenover het maffia [want zo noern ik het negeren van rechten]
brugvoorstel van VVD/CDA/D’66 .

Maar wat nou zo opmerkelijk is [dat krijg je in een
samenleving, waarin rechten, gunsten worden], is
de negatieve toon, waarin er wordt gesproken over
deze relatief principiele stellingname van Groen-Links
Ook wordt gesuggereerd, dat de vluchtelingen in wezen
de problemen veroorzaken.

De toon alleen al van de nieuwsberichten :

FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE [7]

VLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK [8]

Groen Links krijgt de schuld, wordt als de boosdoener afgeschilderd [9],
terwijl het enige, dat Klaver gedaan heeft is de verdere uitkleding van het
toch al inhumane asielbeleid [10] tegen te houden.
Jesse Klaver heeft daar dan weer op gereageerd. [11]

Informateur Tjeenk Willink gaat zelfs zover in principeloosheid,
dat hij de stellingname van Groen Links en het mislukken
van de formatie ’’een relatief gering punt’’ noemt. [12]

Zo wordt er dus heden ten dage over mensenlevens gesproken....

’’VEILIGE’’ AFRIKAANSE LANDEN ?

VVD/CDA/D’66 combinatie [ook wel het ’’motorblok’’ genoermd]
willen dus vluchtelingen, die
asiel aanvragen, laten opvangen in ’’veilige’’ Afrikaanse
landen, waarmee afspraken worden gemaakt.
Eens even kijken, om welke landen het gaat en hoe
’’veilig’’ ze zijn.
Het gaat om de Afrikaanse ’’bovengrens’’ landen,
Marokko, Algerije, Tunesie, Libie en Egypte. [13]
Geen prettige regimes :

Marokko, bepaald geen voorloper op het gebied van
mensenrechten, kampt met een [terechte] opstand in
voornamelijk de Rif, waarbij keihard wordt opgetreden.
Algerije, ook geen kampioen mensenrechten, vervolgt en
arresteert een [islamitische] religieuze minderheid
op grote schaal.

In het sinds de NAVO aanvallen [die het regime Khadaffi hebben
verslagen] instabiele Libie zijn momenteel maar liefst drie regeringen
actief, die elkaar niet erkennen en milities, die elkaar op leven en
dood bestrijden.
En alsof dat nog niet erg genoeg is, worden er, echt waar, vluchtelingen
op de SLAVENMARKT verkocht......
En in Egypte is niet alleen een keiharde miluitaire dicatuur,
die al duizenden doden heeft veroorzaakt, maar ook is er een virulent
racisme tegen zwarte Afrikanen, die al mensenlevens heeft geeist.....[14]

Verre van veilige landen voor vluchtelingen dus.

’’TENTVOORSTEL’’ VAN GROEN LINKS

In het begin van dit stuk vergeleek ik de Groen Links weigering
om accoord te gaan met het ’’motorblok’’ [VVD/CDA/D’66] op het
gebied van ’’migratie’’ [vluchtelingen] met iemand, die pleit
voor een opvang in tenten, terwijl de anderen een opvang
’’onder een brug’’ willen regelen.

Een iets minder onmenselijke benadering dus.

Naast de misdadige voorstellen van het ’’motorblok’’ [VVD/CDA/D’66]
om geen vluchtelingen meer toe te laten in Europa om asiel
aan te vragen en ze te ’’dumpen’’ in gevaarlijke en onveilige
Noord-Afrikaanse landen, lijkt de Groen Links weigering
buitengewoon principieel.

Publicist en activist Peter Storm verwoordde het mooi :

’’Terwijl het hele politieke midden steeds verder naar rechts opmarcheert om de PVV bij te benen in de hoop haar in te kapselen en te neutraliseren, verdedigt koene ridder Jesse Klaver het politieke midden van gisteren. Een midden dat alleen maar links lijkt omdat de rest nog veel verder naar rechts is doorgeschoven.’’ [15]

En dat is wat er gebeurt.

Want hoe ’’humaan’’ staat Klaver dan tegenover vluchtelingen
Ik laat hem aan het woord :

’’’We zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes de oversteek wagen, zijn economische migranten. Die horen hier niet en willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid kan veel scherper gemaakt tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die om oorlogsgeweld vluchten. ’’ [16]
Dat zelfde onderscheid is ook in zijn Facebook verklaring
te lezen. [17]

U ziet, lezer, niet alleen is Klaver ook voor ’’strenge bewaking van
de buitengrenzen’’, ook hier weer het onderscheid tussen economische en
politieke vluchtelingen, wat ik principieel afwijs.
Natuurlijk moeten zij, die worden vervolgd, asiel krijgen, maar ook
economische vluchtelingen moeten welkom zijn.
Gevrijwaard worden van armoede is immers een mensenrecht. [18]

Daarbij wilde Klaver ook ’’waterdichte garanties’’ dat de landen
waarmee een accoord zou worden gesloten voor opvang van
vluchtelingen daar, bescherming zouden kunnen bieden. [19]

Nog afgezien van het feit, dat dat niet kan [ik verwijs naar
de bovenstaande onveilige landen] besteedt Klaver daarmee,
helaas, ook de opvang van vluchtelingen aan andere landen
uit.
Daarmee sluit hij ook vluchtelingen uit van het aanvragen
van asiel in Nederland zelf.

Dus toch niet zo ’’principieel’’ tegen aanvraag van asiel buiten
Nederland, zoals de media berichten. [20]

Wat hij in wezen gezegd heeft en wilde was

Een veilige opvang voor vluchtelingen in Derde Landen.
Met andere woorden :
Als dat gegarandeerd kon worden, had hij daar vrede mee

En het niet terugsturen van oorlogsvluchtelingen, mochten ze
toch [tegen de afspraken in] naar Europa zijn gekomen. [21]

EPILOOG

Het is duidelijk

Klaver wil geen totale uitkleding van vluchtelingenrechten
Hij wil geen accoord over opvang buiten Europa, als er
geen ’’waterdichte garantie’’ is op veiligheid voor de
vluchteling.

Hij wil geen terugsturing van oorlogsvluchtelingen

Dat is zijn ’’ondergrens’’

Vergeleken bij het ’’motorblok’’ [VVD/CDA/D’66] al heel
wat, die zelfs die veiligheids grens niet trekt [22]

Maar principieel is Klaver alleen in het licht van
de onmenselijkheid van de motorblokkers.

Ook hij is niet principieel tegen het aanvragen van asiel
buiten Europa en maakt het onderscheid
tussen politieke en economische vluchtelingen.

Daarmee maakt hij, in mijn ogen, deel uit van de
onmenselijkheid, het inhumane asielbeleid, het geperfectionneerde
uitsluitings en selectiebeleid.

Hij laat hen, die door armoede, oorlog en ellende gedreven, op
zoek naar een beter bestaan, toch in de kou staan.

Dat is een politiek, waarbij geen rechten worden verdedigd.

Maar gunsten verleend.

Er hoort geen morele ’’ondergrens’’ te zijn.

Maar grenzeloze solidariteit.

Tot dat moment komt, is ook Klaver een onderdrukker
van vluchtelingenrechten.

Al brengt hij het sympathieker.

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/kabinetsformatie-vastgelopen-op-migratievluchtelingenrechten-niet-onderhandelbaar/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/06/23/kabinetsformatie-vastgelopen-op-migratievluchtelingenrechten-niet-onderhandelbaar


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.