RSS artikels
Français  |  Nederlands

La police à l’abordage de l’Utopirate - De politie entert de Utopiraat

gepost op 19/01/16 Trefwoorden  actie  logement / squats / urbanisme  solidarité 

Last news 21/01 à 10h, la police est en train d’expulser l’habitation. Il y aurait des arrestations.

L’Utopirate a reçu un ordre de quitter la maison que des personnes squattent depuis trois semaines, Avenue des droits de l’homme 7 et 9 pour ce soir minuit, des mensonges crapuleux et de faux constats d’insalubrité étaient présents sur l’avis d’expulsion qui sera donc illégal.

Pour ceux que ça intéresse et qui veulent les soutenir, plus d’infos à l’Utopirate ce mardi soir (19 jan) à 19h30. Ils sont besoin de soutien en nombre demain matin devant les maisons, résistance est de mise.

Avenue des Droits de l’Homme, 7-9(Métro 5 vers Erasme, arrêt La Roue).

De Utopiraten hebben het bevel gekregen om voor middernacht het huis te verlaten dat ze sinds 3 weken kraken, Mensenrechtenlaan 7 en 9. Het bevelschrift staat bol van de leugens en valse vaststellingen van onbewoonbaarheid, de uitzetting is dus illegaal.

Voor wie interesse heeft om steun te bieden, vanavond (dinsdag 19/01) om 19u30 is er een infosessie in de Utopiraat. Er is veel steun nodig morgenochtend (20/01) voor de huizen, men zal zich verzetten tegen de uitzetting.

Mensenrechtenlaan 7 en 9 (Metro 5 richting Erasmus, halte Het Rad).
Voir leur face-de-bouque


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
image-23.jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.