RSS artikels
Français  |  Nederlands
Artikel geweigerd door de moderators
Reden voor de weigering :
ce n'est pas un article local

"Les erreurs médicales constituent la troisième cause de décès dans les hôpitaux en Europe"

gepost op 24/03/22 Trefwoorden  répression / contrôle social  santé / médecine 

"Plus de 400.000 personnes dans le monde meurent chaque année des suites d’une erreur médicale. Pour vous donner une idée : ce sont deux jumbo jets pleins qui s’écrasent tous les jours", précise-t-il dans les colonnes de nos confrères. "Les erreurs médicales constituent la troisième cause de décès dans les hôpitaux en Europe, après le cancer et les maladies cardiovasculaires. En tant que patient, vous pouvez vous attendre à une ou deux erreurs de traitement par hospitalisation en moyenne", rajoute-t-il." https://www.rtbf.be/article/comment-briser-le-silence-qui-entoure-les-erreurs-medicales-10305173?id=10305173


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé