Manifestation Nationale 12/11- Régularisation Des Sans Papiers

gepost op 03/10/17 door r Coordination des sans-papiers de Belgique
lieu : Gare du Nord 1000 Bruxelles
Trefwoorden  No Border  solidarité  sans-papiers  répression / contrôle social  luttes sociales  logement / squats / urbanisme 

TOUS ENSEMBLE POUR LA REGULARISATION
DES SANS PAPIERS

La Coordination des Sans-Papiers de Belgique composée du : Comité des travailleurs migrants avec et sans papiers de la CSC ; Collectif mobilisation 2009, Collectif Ebola ; Collectif des afghans ; Collectif des latinos ; Voix des sans-papiers de Bruxelles; Voix des sans-papiers de Liège, Comité des femmes sans-papiers, réunie en plateforme avec le Ciré, la CSC, La FGTB, le MRAX, SOS Migrants et quelques associations demande un ralliement de la population belge à la cause des sans-papiers. Tous ensemble, créons des ponts entre la cause/le combat des sans-papiers et les autres causes/combats (réfugiés, chômeurs, travailleurs, précarité, redistribution des richesses …)

L’effondrement des frontières en Europe avait donné l’espoir à tous à l’accessibilité aux droits. Au contraire, depuis 2014, nous vivons chaque jour une régression des droits de tous. En Belgique, au nom de la sécurité nationale, les libertés de tous sont en péril en Belgique. Celles des migrants sans-papiers, le sont davantage. Les politiques migratoires actuelles, à l’égard des sans-papiers mais aussi des réfugiés et des personnes sur les routes de l’exil ou aux frontières, sont inacceptables. Le gouvernement belge se radicalise dans la répression des sans-papiers. Les sans-papiers savent que l’hostilité envers les migrants n’est pas une affaire de la population belge. Mais c’est l’aversion d’une seule personne : Théo Franken.

Dans l’atmosphère de répression actuelle, les sans-papiers demandent et attendent que les belges donnent un signal FORT en montrant qu’ils ne sont pas d’accord avec la politique de nettoyage brutal de Théo Franken. Il est temps d’exiger une politique d’asile et migration apaisée respectueuse de l’humain.

LA REGULARISATION DES SANS PAPIERS C’EST MAINTENANT

Debout les damnés de Belgique. Debout les forçats de la crise. La répression tonne son cratère, Trop c’est trop c’est trop. Du MR-NVA faisons table rase, Foule sans papiers debout ! Debout !
La Belgique doit changer sa politique. Nous sommes rien, soyons tout.

12 NOVEMBRE 2017
DEPART 14 HEURES GARE DU NORD

Il faut intégrer les sans-papiers dans l’Etat de droit belge par :

• la régularisation des sans- papiers
• la fermeture des centres fermés
• la liberté de circulation
• l’arrêt des expulsions
• l’arrêt de la criminalisation des sans-papiers
• le respect des droits fondamentaux comme l’accès aux soins médicaux et à l’éducation
• le respect et l’application des droits de l’enfant.

SAMEN VOOR DE REGULARISATIE VAN MENSEN ZONDER PAPIEREN

De coordinatie van mensen zonder papieren in België is samengesteld uit het Comité van werknemers met en zonder papieren van het ACV, Collectief mobilisatie 2009, Collectief Ebola, Collectief van de Afghanen, Collectief van de Latino’s, Voix des sans-papiers van Brussel, Voix des sans-papiers van Luik, Comité van vrouwen zonder papieren en wordt samengebracht in een platform met Ciré, ACV, ABVV, MRAX, SOS Migrants enzovoort. Zij roepen samen de Belgische bevolking op om zich te verenigen voor de rechten van mensen zonder papieren.

Samen kunnen we bruggen bouwen tussen de strijd van de rechten van mensen zonder papieren en de strijd van andere bewegingen (vluchtelingen, werklozen, werkers, precaire mensen, de herverdeling van de rijkdom,...).

Het verdwijnen van de grenzen binnen Europa gaf hoop dat deze de weg zou vrijmaken voor de toegang tot rechten voor iedereen. Niets was minder waar, sinds 2014 beleven we dagdagelijks een regressie van rechten voor iedereen. In Belgïe, in de naam van "nationale veiligheid", worden de rechten van iedereen uitgeholt. Deze van migranten zonder papieren des te meer. Het huidige migratiebeleid ten opzichte van mensen zonder papieren maar ook van vluchtelingen en personen die zich op de (buiten-) grenzen van Europa bevinden is onaanvaardbaar. De Belgische regering radicaliseert haar repressie ten opzichte van migranten zonder papieren. Mensen zonder papieren weten dat deze vijandigheid niet zijn oorzaak vindt bij de Belgische bevolking, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de politiek. Het is de aversie van 1 persoon: Theo Francken.

DE REGULARISATIE VAN MIGRANTEN ZONDER PAPIEREN, NU !

Sta op, uigestotenen van België. Sta op, dwangarbeiders van de crisis. De repressie vernielt alles op zijn weg. Trop c’est trop c’est trop. Laten we de huidige NVA-VLD-CD&V-MR regering doen verdwijnen. Mensen zonder papieren sta op! Debout! Wij zijn niets, laten we alles zijn.

VERTREK OM 14U, NOORDSTATION
NATIONALE BETOGING VOOR DE REGULARISATIE VAN MIGRANTEN ZONDER PAPIEREN
STOP AAN DE REPRESSIE

Mensen zonder papieren moeten in de Belgische rechtstaat ingeschreven worden
door:
- de regularisatie van mensen zonder papieren
- het sluiten van alle gesloten centra
- vrijheid van verkeer van personen
- het stopzetten van gedwongen uitzettingen
- het stopzetten van het criminaliseren van mensen zonder papieren
- het respect van de fundamentele rechten zoals gezondheidszorg en toegang tot onderwijs
- het respect en de toepassing van de rechten van het kind

Premiers signataires:

POINT D’APPUI

AIDE AUX PERSONNES DEPLACEES

CAP MIGRANTS

AMNESTY INTERNATIONAL

SIREAS

FGTB

CIRE

CRER

MOC

PIGMENT

QUARTIER DES LIBERTES

MEDECINS DU MONDE

SOS Migrants

PROGRESS Lawyers Network

Front d’actions des Migrants

MRAX

CSC Bruxelles

CISPM – Coalition Internationale des Sans-Papiers et migrants


gepost op  door r Coordination des sans-papiers de Belgique  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
22090122_2066510(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé