Marche blanche pour Mehdi, tué par la police le 20 août dernier, à Bruxelles

gepost op 07/10/19
lieu : Place De Brouckere Bruxelles
Trefwoorden  solidarité 

FR :
Marche Blanche, en hommage à Mehdi 17 ans
Dimanche 27 octobre 2019 à partir de 14h

14h: rendez-vous Place De Brouckère
Fin de la marche: Mont de Arts (Place de l’Albertine), la famille s’exprimera

Il s’agit d’une marche pacifiste, dans le but d’adresser un dernier au revoir à Mehdi.

Un ’dress code’ blanc est souhaité.

Soyez nombreux pour nous soutenir...dans le respect

D’avance merci ♥

NL:

Witte mars
Als een eerbetoon aan Mehdi, 17 jaar oud

Zaterdag 27 oktober, vanaf 14u
14u: ontmoeting De Brouckèreplein, Brussel
Eind van de mars: Albertinaplein, de famille zal zich uitspreken

Een laatste afscheid aan Mehdi - vreedzame mars met bereidheid tot rechtvaardigheid

Een wit ’dress code’ is gewenst.

Wees talrijk om ons te ondersteunen... in respect

Alvast dank u ♥

ENGL:
White march

In tribute to Mehdi, 17 years oud

Sunday October 27 from 2pm
2pm: meeting at Place De Brouckère, Brussels
End of the march: Place de l’Albertine, the family wil speak

One last goodbye to Mehdi - pacifist march with a willingness to justice

A white ’dress code’ is wished.

Be numerous to support us...in respect.

Thank you ♥


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé