RSS artikels
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Marche des 10.000 sans papiers - Mars van de 10.000 sans papiers

gepost op 21/04/15 door 10.000 sans papiers Trefwoorden  actie  sans-papiers 

Dimanche 3 mai 2015, à 15h à la Gare du Midi (début de l’Avenue de Stalingrad)

Zondag 3 mei 2015, om 15u aan het Zuidstation (begin Stalingradlaan)

POUR
* la régularisation de tous les sans-papiers
* la fermeture de tous les centres fermés
* la liberté de circulation
* l’arrêt des expulsions
* l’arrêt de la criminalisation des sans-papiers
* la fin du racisme et de l’hypocrisie d’état
* le respect des droits fondamentaux comme l’accès aux soins médicaux et à l’éducation

VOOR
* de regularisatie van alle mensen zonder papieren
* de sluiting van alle gesloten centra
* de vrijheid van beweging
* het einde van de uitzettingen
* het einde van de criminalisering van de mensen zonder papieren
* het einde van het staatracisme en de hypocrisie
* het respect voor basisrechten zoals toegang tot medische zorgen en onderwijs


plus d’info - meer info


gepost op  door 10.000 sans papiers  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
aff_10000sanspap(...).jpg
10000sanspapiers(...).jpg
poster_10000zond(...).jpg
tract_10000sansp(...).pdf
aff_10000sanspap(...).pdf
poster_10000zond(...).pdf
flyer_10000zonde(...).pdf
rendez_vous-3.pn(...).png

Commentaren
 • 18 maart 2015 22:19

  3 mei 2015
  vertrek om 15u aan het station Brussel-Zuid

  voor de regularisatie van alle mensen zonder papieren
  - De sluiting van alle gesloten centra
  - De vrijheid van beweging en vestiging
  - De onmiddelijke stopzetting van de uitzettingen
  - De onmiddelijke stopzetting van de criminalisering van Mensen Zonder Papieren
  - Het recht op vorming en scholing
  - Het einde van het Staatsracisme

  Coordinatie van Mensen Zonder Papieren te Brussel

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.