RSS articles
Français  |  Nederlands

Marokkanendebat in Nederland/Nacht der Schande/Tweede Kamer legitimeert allochtonenhaat

posté le 13/04/13 par Astrid Essed Mots-clés  répression / contrôle social 

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER
LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

Zie ook

http://www.astridessed.nl/marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

’’Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.’’

..........
..........

’’Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid - als katalysator van de integratieproblemen - voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.’’

PVV
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/6691-spreektekst-joram-van-klaveren-bij-marokkanendebat.html

Stap 1, het Zondebokmodel
Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand’’

NAOMI WOLF : THE END OF AMERICA : TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Weinigen beseffen het ten volle, maar in de nacht van 4 op 5 april anno Domini 2013 heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden met vergaande en gevaarlijke consequenties.
Want de Tweede Kamer heeft toegestaan [1], dat een racistische, haatzaaiende en extreem-rechtse partij
als de PVV [2] een zogenaamd ’’Marokkanendebat’’ [3] heeft aangezwengeld [4]
Zij heeft toegestaan, dat PVV woordvoerder, Joram van Klaveren, tegen een bevolkingsgroep haattaal heeft uitgeslagen [5], die hem tot een veelbelovend leerling maakt van nazi politici in het Duitsland van de dertiger jaren [6]

Een schandelijk en ongekend dieptepunt in de na oorlogse geschiedenis van de Tweede Kamer.
Wat dat betreft was het tijdstip van het debat zeer toepasselijk
Het kon het daglicht immers niet verdragen.............

Neen, de Tweede Kamer heeft deze exponent van racistisch en extreem-rechts gedachtegoed niet gesteund [7] in zijn griezelige haattaal jegens een bevolkingsgroep
zoals de media graag benadrukken [8]
In zoverre is gehoor gegeven aan de terechte protesten van Marokkaanse organisaties [9]

Maar daarmee is de kous niet af !

Punt is, dat de reguliere politieke partijen hebben meegewerkt aan dit debat, dat zij zijn
komen opdagen en dat ook de allochtone leden van die partijen, van wie toch protest
had mogen worden verwacht, er het zwijgen toe gedaan hebben.
Maar wie zwijgt stemt toe !

Daarom noem ik het verraad aan de eigen, allochtone achterban, wat trouwens niet
voor het eerst is [10]

MAROKKANENDEBAT/RACISTISCH EN STIGMATISEREND

’’Allen, die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan’’

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

Wie in de jaren zeventig/tachtig van de vorige eeuw, of zelfs tien jaar geleden, voorspeld
zou hebben, dat er nogeens een tijd zou aanbreken, dat er in Nederland een debat op
grond van etniciteit gehouden zou worden, zou niet zijn geloofd
En toch is het ondenkbare politieke realiteit geworden
Daarover zometeen meer

Eerst dat debat :

Het zou niet eens meer behoeven te worden uitgelegd of neergeschreven, maar een
parlementair debat, waarbij een bevolkingsgroep in een adem genoemd wordt met
criminaliteit, is een fundamentele en flagrante schending van artikel 1 van de Grondwet,
die zich ondubbelzinnig uitspreekt tegen discriminatie van welke soort ook.

Diezelfde Grondwet, waarop kamerleden bij hun aantreden de Eed of belofte afleggen
en die dus nu [althans artikel 1] evengoed in de papiervernietiger kan worden gegooid.

Maar de medewerking aan het ’’Marokkanendebat’’ is niet alleen discriminatie en een klap in het gezicht van Marokkanen [en andere allochtonen], maar leidt ook tot openlijke haatzaaierij en zet aan tot geweld. [11]

Immers :
Wanneer het Parlement een dergelijk vunzig debat tolereert, wordt racisme toch steeds meer bon ton.

In feite wordt er gezegd :

Iedereen is in Nederland gelijk volgens de wet, maar de ene burger [vertaal autochtoon] een beetje gelijker dan de andere [vertaal allochtoon]
Een ongelijkheidsleer, die overigens al jaren tegenover vluchtelingen en asielzoekers in de
uitzonderingswetgeving, die ’’vreemdelingenwetgeving’’ heet, in de praktijk wordt gebracht [12]

Het meest gevaarlijke aspect van dat Marokkanendebat is echter nog, dat nu het hek van de dam is
Want als er een ’’Marokkanendebat’’ gevoerd kan worden, waarom morgen dan niet
een ’’Surinamerdebat’’, ’’Turkendebat’’, Afrikanendebat’’, ’’Polendebat’’ [oeps, er is al
een PVV Meldpunt Polen]
En zo gaat het door

De toenemende crisis, de sinds 11 september 2001 woedende anti allochtonen en anti Islam haat, resulterend in de PVV Bewegung, voedt dit alleen maar
Met steun van de in het Parlement en de regering opererende politieke partijen

PVV BEWEGUNG/VERSPREIDER VAN RACISTISCH EN EXTREEM-RECHTS GIF

Dit Marokkanendebat is aangezwengeld door de racistische en extreem-rechtse PVV,
naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen [13], wat voor
Wilders aanleiding was om te reppen van een ’’Marokkanenprobleem’’ [14]

Deze PVV glorieert in virulente, beledigende en discriminerende anti Islamhaat, de racistische associatie van criminaliteit met allochtonen, het superieur stellen van de ’’Westerse cultuur’’ boven andere culturen, discriminatie van Oost-Europese arbeiders [Zie PVV Meldpunt Polen] en de hetze tegen vluchtelingen en asielzoekers, die standaard als
gelukzoekers en [uiteraard !] criminelen worden afgeschilderd [15]

En Wilders gaat maar door en door
Geen zee is hem en consorten te hoog

Onlangs nog heeft hij de heilloze guts gehad, opnieuw te pleiten voor repressie
tegen ’’Marokkaans tuig’’ en zich weer uiterst beledigend uit te laten over de Islam [16]

Het PVV gedachtegoed is ook in algemenere zijn repressief
Preventief fouilleren door het hele land, de invoering van minimumstraffen, bij drie maal veroordeling
voor een ernstig misdrijf levenslang, hetzes tegen krakers, het verheerlijken van Guantanamo Bay [17], het kan niet op

Zo zet de PVV aan tot haat en geweld en zaait verdeeldheid tussen ’’allochtonen’’ en ’’autochtonen’’

De overeenkomst tussen het PVV racisme en Islamofobie en het anti semitisme in
het Duitsland van de dertiger jaren is duidelijk aanwezig [18]

Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen en het eisen van repressie, het superieur stellen van de ’’Westerse cultuur’’, de voortdurende laaghartige aanvallen op de religie [in dit geval de Islam] en het zaaien van haat
Tot de vergelijking met dieren toe
Zo noemde Wilders drie verdachten van een steekpartij ’’drie beesten van Surinaamse komaf’’ [19]

Tot overmaat van ramp is Wilders, omdanks zijn racistische standpunten en zijn
virulente anti Islamhaat, ook nogeens in 2010 door de rechtbank vrijgesproken van haatzaaierij
en groepsbelediging
Hiermee legitimeert de rechtbank racisme [20]

DE REGULIERE POLITIEK EN WILDERS

Criminaliteit wordt dus nu voortaan in het Parlementse gekoppeld aan etniciteit zonder
focus op sociaal economische oorzaken en het negeren van diezelfde criminaliteit bij autochtonen
Zover is men gezonken

Maar dat is niet alleen het boze werk van de PVV en consorten
Van meet af aan is er vrijwel geen bereidheidgeweest bij de politieke partijen, uitgezonderd Pechtold [D’66} [21] Wilders/de PVV openlijk
als racistisch te benoemen
Dat had deels te maken met angst voor electoraal verlies, deels met uit opportunisme
overgenomen populistische PVV standpunten, vaak op het racistische af [22]
Dan is er natuurlijk nog de uiterst kwalijke politieke erkenning van
de PVV als gedoogpartij in het minderheidskabinet Rutte/Verhagen [23], waardoor
een racistische agenda kon worden doorgevoerd [24]
Hiermee werd de PVV van relatief sterke schreeuwerige club aan de zijlijn ’’alledaags’’
gemaakt [25]
En haar racisme dus ook.

Ook in de huidige regering Rutte/Samsom tiert het populisme welig :

Zo kwam huidig minister van Sociale Zaken, Asscher met het van Westerse superioriteit doortrokken voorstel,
migranten, die naar Nederland komen, een ’’participatieaccoord’’ te laten ondertekenen,
waarmee ze zich loyaal verklaren aan de ’’Nederlandse normen en waarden’’ [26]
Diezelfde minister Asscher lanceerde het uitgesproken discriminerende en asociale
plan om uitkeringen als kinderbijslag stop te zetten aan Marokkaanse Nederlanders,
die woonachtig zijn in Marokko [27]
Terecht lokte dit felle protesten in Marokkaanse kringen uit [28]

Van dergelijke lieden, die behoren tot partijen, die uitverkoop houden van fundamentele
rechten van allochtonen en ook nogeens illegaliteit strafbaar willen stellen [29] valt natuurlijk geen verzet tegen de PVV te verwachten.

EPILOOG

Er is een gevaarlijke grens overschreden
Niet alleen is de racistische PVV door politiek gedoogkonkel en de steeds racistischer wordende
agenda van een aantal politieke partijen salonfahig geworden en draait als volwaardige
gesprekspartner mee [30]

Deze PVV ziet steeds meer haar droom, het uitsluiten en tot Untermenschen maken
van allochtonen, bewaarheid

En niet [slechts] door eigen ’’inzet’’, maar de medewerking van de opportunistische politiek
Zelfs het parlement staat nu etnische debatten toe

Waartoe dat kan leiden en in de afgelopen jaren geleid heeft, is af te meten aan
de grote aantallen schandalige aanvallen op Moskeen [31]

De hoogste tijd voor compromisloos en principieel verzet

Dat zal van de buitenparlementaire organisaties en groepen komen

Want van de reguliere politiek hoeven we niets te verwachten

Rechten zijn rechten, voor iedereen gelijk
Geen gunsten

Ik eindig met de verzetsquote van Malcolm X

’’‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

Dat de PVV en haar politieke fellow travellers dit ter harte mogen nemen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/388820/marokkanendebat_in_nederlandnacht_der_schande


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.