RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting M.A. Diallo naar onveilig Guinee/Brief aan Brussels Airlines

posté le 08/03/14 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

MEDEPLICHTIGHEID BRUSSELS AIRLINES AAN UITZETTING M.A. DIALLO
NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN BRUSSELS AIRLINES

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-brussels-airlines-aan-uitzetting-m-diallo-naar-onveilig-guinee-dd-6-maartbrief-aan-brussels-airlines/

AAN BRUSSELS AIRLINES
DIRECTIE EN MANAGEMENT
UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER M. DIALLO NAAR ONVEILIG GUINEE
IN SAMENWERKING MET DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN
OP DONDERDAG 6 MAART 2014

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op donderdag 6 maart jongstleden uw medewerking
hebt verleend aan de uitzetting van de heer M Diallo naar Guinee.
Dit in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten, concreter, de Dienst Terugkeer en Vertrek [1]

Gegevens :
Vertrekdatum : 6 maart 2014
Tijd : 10.30 uur
Vluchtnummer SN205
Dit ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [2]
die voor u een reden zou moeten zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.

MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE

Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, zeker als u handelt op verzoek van een ander land, in casu Nederland,
hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee :

Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee,
waarvan u zich, gezien uw dienstverlening aan de Nederlandse autoriteiten van
op de hoogte had moeten stellen,
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.

Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht.
Zie blz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [3]

VEILIGHEIDSSITUATIE

Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [4]

REISADVIES GUINEE

Uit het door uw eigen, Belgische Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”alle niet essentiele reizen” worden afgeraden [5]

Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”
Belgische reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga er vanuit, dat u zich daarvan bewust bent.

UW VERANTWOORDELIJKHEID

Over medeplichtigheid aan uitzetting naar onveilige gebieden heb ik reeds eerder
correspondentie gevoerd met uw collega Luchtvaartmaatschappij de KLM [6]
Deze gaf aan, ”slechts
de vervoerder” te zijn en schoof alle verantwoordelijkheid af op het
uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [7]
Voor het geval u in een eventuele beantwoording op mijn schrijven diezelfde
mening bent toegedaan, geef ik u dezelfde reactie, die ik
de KLM gedaan heb, zowel betreffende uw dienstverlening aan de Nederlandse
als de Belgische uitzettingsketen :

Die vlieger gaat niet op !
Uiteraard is de Nederlandse Overheid [of in uw eigen land, de Belgische]
hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse/Belgische Overheid.

Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet van u af.

TENSLOTTE :

De feiten zijn u gepresenteerd.
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.

Aan u dus het dringende verzoek, in het vervolg niet mee te werken aan de uitzetting
van vluchtelingen naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden, of dit
nu al dan niet in opdracht van de Nederlandse of Belgische autoriteiten geschiedt.

Noch in Nederland, noch in Belgie leven we
in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.

U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Nederlandse of Belgische Overheid naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden [8]
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer M. Diallo
en anderen overkomt.

Dan hebt u bloed aan uw handen.
Een vriendelijk verzoek dus om af te zien van toekomstige medewerking aan de uitzetting
van vluchtelingen naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

DEPORTATIEVERZET
DIALLO : VIJFDE DEPORTATIEPOGING
4 MAART 2014

http://deportatieverzet.nl/daillo-vijfde-deportatiepoging/

[2]

AMBTSBERICHT NEDERLANDSE RIJKSOVERHEID
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html

[3]

AMBTSBERICHT NEDERLANDSE RIJKSOVERHEID
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html

PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT

http://www.prime95.nl/MainW/2013/06/11/2395/

[4]

AMBTSBERICHT NEDERLANDSE RIJKSOVERHEID
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html

PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT

http://www.prime95.nl/MainW/2013/06/11/2395/

[5]

KONINKRIJK BELGIE
BUITENLANDSE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

REISADVIES GUINEE

’’Niet-essentiële reizen naar Guinee worden afgeraden.’’

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/guinee/ra_guinee.jsp?referer=tcm:314-75083-64

[6]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN

http://www.astridessed.nl/tag/klm/

[7]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

[8]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN

http://www.astridessed.nl/tag/klm/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.