RSS articles
Français  |  Nederlands

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting mevr L naar onveilig Congo/Brief aan Brussels Airlines

posté le 02/12/14 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

MEDEPLICHTIGHEID BRUSSELS AIRLINES AAN
UITZETTING MEVROUW L NAAR ONVEILIG CONGO/
BRIEF AAN BRUSSELS AIRLINES

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-brussels-airlines-aan-uitzetting-mevrouw-l-naar-onveilig-congo/

AAN BRUSSELS AIRLINES
DIRECTIE EN MANAGEMENT

DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN MEVROUW L. NAAR ONVEILIG CONGO
DD WOENSDAG 3 DECEMBER 2014
Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van mevrouw L.
dd woensdag 3 december naar Congo. [1]

Gegevens :
Vertrekdatum : 3 december 2014
Tijd : 10.25
Vluchtnummer SN 357

De tweede uitzettingspoging [2]

Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Congo, waarvan
wordt gesproken in het Algemeen Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid,
door Amnesty International, Human Rights Watch, Unicef, Justitia et Pax,
negatieve reisadviezen, uw eigen politici en andere bronnen. [3]

MENSENRECHTENSITUATIE CONGO
AMBTSBERICHT NEDERLANDSE OVERHEID

Het ambtsbericht van de Nederlandse Overheid [4] vermeldt
de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie zeer
specifiek en ik ben er zeker van, dat de berichten van de
Belgische Overheid daarmee overeenkomen, getuige
de door uw politici geuite ongerustheid en uw negatieve
reisadvies. [5]

Kort de belangrijkste punten samengevat :

Wijdverbreide en stelselmatige mensenrechten
schendingen door het Congolese leger, politie,
Veiligheidsdiensten en de Republiekeinse Garde
waaronder buitengerechtelijke executies, verdwijningen,
willekeurige arrestaties, mishandeling
en marteling van burgers.
Zie bladzijde 46, Ambtsbericht

Straffeloosheid van mensenrechtenschendingen
Bladzijde 47, Ambtsbericht

Willekeurige arrestaties,m verdwijningen en doodsbedreigingen
van journalisten [dus geen vrijheid van meningsuiting]
Bladzijde 47, Ambtsbericht

Willekeurige arrestaties en detenties
BLADZIJDE 50, Ambtsbericht

Erbarmelijke gevangenisomstandigheden
BLADZIJDE 52, Ambtsbericht [6]

AMBTSBERICHT
VERKRACHTINGEN

Omdat hier een vrouw wordt uitgezet, wijs ik nog
nadrukkelijk op de structurele verkrachtingen, die op
grote schaal voorkomen.
Zeker in oorlogsgebieden en gepleegd door regeringstroepen
en rebellen.
Zie bladzijden 56 t/m 58 Ambtsbericht [7]
Lees ook bij UNICEF, Justitia et Pax, Oxfam, Amnesty International
en Human Rights Watch [8]

REISADVIEZEN

De door de Nederlandse en Belgische Overheid afgegeven
geven ook bepaald geen geruststellend beeld van de situatie
in Congo.
Niet essentiele reizen in bepaalde provincies
afgeraden/in andere gebieden alleen reizen met
specifieke veiligheidsmaatregelen (Belgische Overheid)

Alleen noodzakelijke reizen [door het hele land]
Niet reizen in Oostelijke delen van het land (Nederlandse
Overheid) [9]

Het lijkt mij duidelijk, dat als de situatie voor reizigers
zo gevaarlijk is, vluchtelingen, die verder geen bescherming
hebben, naar een dergelijke situatie helemaal niet
mogen worden uitgezet.
En dat u daaraan niet moet meewerken.

UW VERANTWOORDE ;LIJKHEID

In correspondentie met de Nederlandse luchtvervoers
maatschappij de KLM, probeerde deze zich ervan af te maken
met het argument ’’slechts de vervoerder te zijn’’
en verder alle verantwoordelijkheid af te schuiven
op de Nederlandse Oveerheid. [10]

Mocht dat bij u ook het geval zijn, dan geef ik u het zelfde
antwoord, als ik de KLM keer op keer geef :

Geachte heer, mevrouw, die vlieger gaat niet op !
Uiteraard is de Belgische Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Belgische Overheid.
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchtelingen van dien.
Schuif die verantwoordelijkheid dus van u af.

TENSLOTTE :

De feiten zijn u gepresenteerd.

Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzetting
van mevrouw L, naar een situatie, die voor
henmogelijk levensbedreigend kan zijn, gezien de slechte
mensenrechtwensituatie in Congo in het algemeen
en de verkrachtingen in het byzonder.

We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Belgische Overheid naar voor vluchtelingen
onveilige en gevaarlijke landen,
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat mevrouw L.
en anderen overkomt.
Dan hebt u bloed aan uw handen.
Een dringende oproep verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting van mevrouw L. en anderen.

Ik reken op uw medewerking

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

UITZETTINGSPOGING MET ESCORTE VAN EEN CONGOLESE
VROUW VAN 60 JAAR OP 3 DECEMBER 2014

http://www.gettingthevoiceout.org/uitzettingspoging-met-escorte-van-een-congolese-vrouw-van-60-jaar-op-3-december-2014/

[2]

UITZETTINGSPOGING MET ESCORTE VAN EEN CONGOLESE
VROUW VAN 60 JAAR OP 3 DECEMBER 2014

http://www.gettingthevoiceout.org/uitzettingspoging-met-escorte-van-een-congolese-vrouw-van-60-jaar-op-3-december-2014/

[3]

ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO
27 NOVEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

HUMAN RIGHTS WATCH
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

http://www.hrw.org/drc

AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT
OVER 70 000 DRC NATIONALS CROSS TO KINSHASA
AMID MASS ROUNDUPS IN BRAZZAVILLE
10 MAY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR02/001/2014/en/5e841310-5526-4fbb-a95f-7b3d7b34862b/afr020012014en.pdf

AMNESTY INTERNATIONAL
CONGO (REPUBLIC OF)
ANNUAL REPORT 2011

http://www.amnesty.org/en/region/congo/report-2011

’’De mensenrechtensituatie in de Democratische Republiek Congo is er nog altijd ernstig aan toe. De nationale verkiezingen aan het einde van 2011 waren chaotisch en zijn ontsierd door de veiligheidstroepen die oppositiekandidaten, journalisten en gewone burgers aanvielen. In het oosten blijven het leger en gewapende groepen aanvallen uitoefenen op burgers, met inbegrip van verkrachting en moord. Vrouwen in het bijzonder zijn het slachtoffer van seksueel geweld op grote schaal. Vrouwen schamen zich om deze incidenten te melden. Mensenrechtenactivisten en journalisten worden bedreigd en zijn vaak niet zeker van hun leven. Er is een extreme cultuur van straffeloosheid en politieke spanningen nemen toe, vooral in de oostelijke provincies Noord - en Zuid Kivu.’’

JUSTITIA ET PAX
MENSENRECHTEN DR CONGO

http://www.justitiaetpax.nl/project/mensenrechten-dr-congo

NOS
UNICEF
MEISJES CONGO VERKRACHT
29 JUNI 2013

http://nos.nl/artikel/523798-unicef-meisjes-congo-verkracht.html

KNACK.BE
48 VERKRACHTINGEN PER UUR IN CONGO :
EN NIEMAND DOET WAT
2 NOVEMBER 2013

http://www.knack.be/nieuws/wereld/48-verkrachtingen-per-uur-in-congo-en-niemand-doet-wat/article-opinion-114152.html

KONINKRIJK BELGIE
BUITENLANDSE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN, HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIES
AFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDEN
REIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/congo_democratische_republiek/ra_congo_democratische_republiek.jsp

RIJKSOVERHEID
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN [Door het hele land]
IN HET OOSTELIJKE DELEN VAN HET LAND [Niet reizen]

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/congo-democratische-republiek

DE MORGEN.BE
DI RUPO WIJST CONGOLESE PREMIER OP ONGERUSTHEID
OVER MENSENRECHTEN
23 OCTOBER 2012

http://www.demorgen.be/binnenland/di-rupo-wijst-congolese-premier-op-ongerustheid-over-mensenrechten-a1522365/

DEPORTATIE MET CHARTERVLUCHT VANUIT
BELGIE

http://deportatieverzet.nl/deportatie-per-chartervlucht-vanuit-belgie/

[4]

ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO
27 NOVEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

[5]

KONINKRIJK BELGIE
BUITENLANDSE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN, HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIES
AFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDEN
REIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/congo_democratische_republiek/ra_congo_democratische_republiek.jsp

DE MORGEN.BE
DI RUPO WIJST CONGOLESE PREMIER OP ONGERUSTHEID
OVER MENSENRECHTEN
23 OCTOBER 2012

http://www.demorgen.be/binnenland/di-rupo-wijst-congolese-premier-op-ongerustheid-over-mensenrechten-a1522365/

[6]

ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO
27 NOVEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

[7]

ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO
27 NOVEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

[8]

NOS
UNICEF
MEISJES CONGO VERKRACHT
29 JUNI 2013

http://nos.nl/artikel/523798-unicef-meisjes-congo-verkracht.html

JUSTITIA ET PAX
MENSENRECHTEN DR CONGO

http://www.justitiaetpax.nl/project/mensenrechten-dr-congo

KNACK.BE
48 VERKRACHTINGEN PER UUR IN CONGO :
EN NIEMAND DOET WAT
2 NOVEMBER 2013

http://www.knack.be/nieuws/wereld/48-verkrachtingen-per-uur-in-congo-en-niemand-doet-wat/article-opinion-114152.html

AMNESTY INTERNATIONAL
DRC, MASS RAPES, TIME FOR REMEDIES

http://www.amnesty.eu/en/news/statements-reports/eu/poverty-and-human-rights/democratic-republic-of-congo-mass-rape-time-for-remedies-0093/#.VH0wYtKG-YA

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL

http://www.amnesty.eu/static/documents/DRC_main.pdf

[9]

KONINKRIJK BELGIE
BUITENLANDSE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN, HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIES
AFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDEN
REIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/congo_democratische_republiek/ra_congo_democratische_republiek.jsp

RIJKSOVERHEID
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN [Door het hele land]
IN HET OOSTELIJKE DELEN VAN HET LAND [Niet reizen]

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/congo-democratische-republiek

[10]

”Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.