RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Medeplichtigheid KLM aan uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

posté le 05/03/13 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

MEDEPLICHTIGHEID KLM BIJ UITZETTING VAN VLUCHTELINGEN NAAR ONVEILIGE LANDEN/BRIEF AAN KLM OVER UITZETTING VLUCHTELING NAAR SOEDAN

INLEIDING

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Zie ook

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-vluchteling-naar-onveilig-soedanbrief-aan-de-klm/

www.astridessed.nl

ASIELBELEID AAN DE KAAK GESTELD

Over het discriminerende karakter van het Nederlandse asielbeleid, waarbij niet alleen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met de juiste verblijfspapieren en hen, die voor armoede en vervolging naar Nederland zijn gevlucht, heb ik reeds vaker uitgebreid geschreven [1]
Daarbij is naast dat onderscheid ook door mij aan de orde gesteld de inhumane behandeling van asielzoekers, met name de zogenaamde
’’vreemdelingenbewaring’’ [gevangenis voor ’’illegale’’ vreemdelingen, die geen strafbaar feit op hun geweten hebben] en de schrijnende situatie van ’’uitgeprocedeerde’’ asielzoekers.

Voor deze laatste groep, die in de meeste gevallen niet terug kan [of wil] naar het land van herkomst vanwege de onveilige situatie is geen plaats in de Nederlandse Herberg
Zij hebben geen recht op de eerste levensbehoeften of een dak boven hun hoofd
Dit is niet alleen in strijd met de door Nederland ondertekende Internationale Verdragen [2]
Dit is ronduit barbaars

Daartegen is zichtbaar verzet gekomen in de vorm van twee Tentenkampen in Amsterdam [Notweg-Osdorp] en de Koekamp [Den Haag], die inmiddels ontruimd zijn en dat ook nogeens met hardhandig politiegeweld [3]
De vluchtelingen zijn tijdelijk opgevangen in de Vluchtkerk [Amsterdam] [4] en de Sacramentskerk [Den Haag] [5]

Ze kunnen tijdelijk in deze Kerken blijven, maar er is nog steeds geen blijvende oplossing
voor hun onhoudbare situatie
Wat in ieder geval WEL belangrijk is, is dat ze nu niet meer onzichtbaar zijn [6]

Wat de Nederlandse Overheid betreft is het enige antwoord, dat door politici gegeven wordt
’’Terugkeer’’ [7] , terwijl zij heel goed weten, dat het terugkeer is naar gevaarlijke en/of oorlogssituaties en armoede

UITZETTINGEN NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN

Sinds jaar en dag zet de Nederlandse Overheid vluchtelingen uit naar voor hen gevaarlijke gebieden, zoals Afghanistan, Irak en Somalie, terwijl in de twee eerste gevallen het Westen [ook met Nederlandse participatie] direct verantwoordelijk is voor die onveiligheid vanwege de steun aan de VS voor de aanvallen op Afghanistan en Irak
Onlangs nog heeft Staatssecretaris Teeven van Justitie verklaard, dat uitzettingen naar Somalie gewoon hervat kunnen worden [8]

Momenteel lijkt Teeven echter flink tegenwind te krijgen, niet alleen via de kritiek van Human Rights Watch [9], maar en dat is nog belangrijker, een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die de uitzetting van een in Nederland verblijvende Somalier voorlopig verbiedt [10]

ROL KLM

Terecht wordt bij de aanklacht tegen het asielbeleid de Nederlandse Overheid en politiek,
als eerste en hoofdverantwoordelijke, onder vuur genomen
Maar belangrijk is te beseffen, dat niet alleen Overheidsinstellingen, zoals bouwbedrijven [bouw
vreemdelingendetentiecentra], architectenbureaus en anderen eveneens verantwoordelijk zijn [inrichting vreemdelingendetentiecentra], eveneens verantwoordelijk zijn [11] en er miljoenen aan verdienen

Heel belangrijk is natuurlijk de rol van de KLM, die als luchtvaartbedrijf sinds jaar en dag vervoerder is van vkuchtelingen, die tegen hun wil worden uitgezet naar voor hen gevaarlijke gebieden, waarbij bovendien in de meeste gevallen bittere armoede wacht
In correspondentie met de KLM [12] heeft de KLM de neiging, eigen verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en zich te verschuilen achter het Nederlandse asielbeleid
Dit is niet alleen laf, maar ook nog apert bezijden de waarheid

Immers, het is de keuze van de KLM, als onafhankelijk luchtvaartbedrijf, al dan niet mee
te werken aan het vervoer van uit te zetten vluchtelingen

Nu er dinsdag 5 maart opnieuw een vluchteling wordt uitgezet, deze keer naar onveilig Soedan [13], ben ik in de pen geklommen om de KLM aan te spreken op haar
verantwoordelijkheid EN haar te wijzen op haar morele medeplichtigheid, mocht de betreffende vluchteling in Soedan iets overkomen
Zie onderstaande brief

Reeds eerder heb ik de KLM aangesproken op haar medeplichtigheid aan het Nederlandse uitzettingsbeleid door het uitzetten van vluchtelingen [14]

BRIEF AAN DE KLM
DRINGEND/UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN

AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT

DRINGEND VERZOEK
NIET MEE TE WERKEN AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING
NAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013
REDEN : ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende

Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag
5 maart 2013 [morgenochtend] om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanese
vluchteling uit te zetten naar Soedan

KLM VLUCHTNUMMER : KL0545

Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan en
derhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechte
mensenrechtensituatie in Soedan

TE UWER INFORMATIE
MENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEID
AMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID 27 JUNI 2012

In het Ambstbericht van de Rijksoverheid van over Soedan wordt niet alleen melding
gedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten [Darfur/conflict met Zuid-Soedan], maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedan
in het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbanken
voor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn

Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht

Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht

Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreid
over de onveiligheid en slechte mensenrechtensituatie in Soedan

http://www.hrw.org/news/2012/12/11/sudan-civilians-describe-toll-attacks

http://www.hrw.org/news/2012/12/10/sudan-justice-needed-student-deaths

ONVEILIGE SITUATIE
REISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/sudan

UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ

Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingen
terugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten niet
kunnen worden gegarandeerd

Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,
wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar een
dergelijke onveilige situatie
Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken en
morgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht

U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ’’slechts’’ door
u wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en andere
vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren

Sterker nog :

Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, is
de Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent’
dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen

Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/383568/medeplichtigheid_klm_aan_uitzetting_vluchteling_naar_onveilig_soedan


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.