RSS artikels
Français  |  Nederlands
zondag 9 mei 2021
14u00 - Hommage à / Eerbetoon aan Lamine Moïse Bangoura gepost op  - Agenda
maandag 10 mei 2021
17u00 - Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 110 gepost op  - Agenda
zaterdag 29 mei 2021
15u00 - Grande manif La Santé en Lutte - Acte 2 gepost op  - Agenda
dinsdag 1 juni 2021

NOBORDER PROCES CONFERENCE DE PRESSE

gepost op 04/03/15 door Ginou
lieu : L'eau chaude
adresse : rue des renards 25, Bruxelles
Trefwoorden  luttes sociales  répression / contrôle social  alternatives  No Border  sans-papiers 

No Border camp : la zone de police de Bruxelles condamnée

Entre le 26 septembre et le 1 octobre 2010 Bruxelles accueillait plusieurs manifestations ainsi qu’un camp No Border sur le thème de la liberté de circulation. Au cours de cette période près de 450 arrestations dites préventives ont été effectuées par les forces de l’ordre. Pour la seule journée du 29 septembre 2010 à l’occasion d’une manifestation syndicale européenne, environ 300 personnes furent arrêtées. Les cibles de la police étaient les personnes soupçonnées de participer au camp No Border.

Cinq personnes arrêtées ont cité à comparaître, au civil, la zone de police de la Ville de Bruxelles. L’audience a eu lieu le 22 octobre 2014.
Le jugement condamne la zone de police pour les arrestation préventives du 29 septembre 2010 ainsi que pour les mauvais traitements/violences policières infligées lors de la détention.

Dans le cadre de ce jugement, et à l’approche de la Journée internationale contre les violences policières du 15 mars, une conférence de presse se tiendra le vendredi 6 mars 2015 à 11h, à «L’Eau chaude”, 25 rue des Renards, 1000 Bruxelles.

No border camp : politiezone Brussel veroordeeld

Tussen 26 september en 1 oktober 2010 vonden in Brussel verschillende bijeenkomsten en een No Border Camp plaats rond het thema van de vrijheid van beweging. Tijdens deze periode werden bijna 500 zogenaamde preventieve arrestaties verricht door de politie. Op 29 september 2010 ter gelegenheid van een Europese vakbond demonstratie werden ongeveer 300 mensen gearresteerd. Voor de politie was iedereen die deel nam aan het No Border Camp verdacht.

Vijf gearresteerde dienden een klacht in bij de burgerlijke rechtbank, tegen de politiezone van de Stad Brussel. De hoorzitting vond plaats op 22 oktober 2014. Het vonnis veroordeelde de politiezone voor preventieve arrestaties van 29 september 2010 en voor het misbruik / politiegeweld toegebracht tijdens detentie.

Naar aanleiding van het vonnis en in verband met de Internationale dag tegen politiegeweld op 15 maart, zal een persconferentie worden gehouden

vrijdag 6 maart, 2015 om 11 uur in "L’Eau Chaude", 25 Vossenstraat te 1000 Brussel.

en présence de :
Me Thomas Mitevoy et Me Olivier Stein (avocats)
Des plaignants
Thomas Englert (Campagne stop-répression - JOC)

Contact presse : Gene 0488 072286


gepost op  door Ginou  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.